, . gada . .


Skolēnu autobusu kustības grafiku skatīt sadaļā Par mums/Skolēnu autobusi.

JAUNS! Informācija par bezkontakta braukšanas karšu izmantošanu 2. semestrī.


Mirdz laukos sniegs tik balts un neaizskarams,
Ka nolaisties tik reta pārsla drīkst:
Kā šūpojams kas būtu, maigi skarams,
Un gaisos, liekas, eņģeļu spārni švīkst...

Janvārī uzsāksim jaunu gadu ar jaunu apņemšanos būt labākiem, paveikt vairāk, izdarīt prasmīgāk! Skolēniem lai izdodas uzsākt jaunu gadu ar apņemšanos iegūt labākus rezultātus mācībās. Viss, ko vēlamies, būs atkarīgs no mūsu centības un neatlaidības!

Janvārī izjutīsim ziemas elpu un nodosimies arī ziemas priekiem. Lai tas mums visiem kopā izdodas ar neatlaidību, centību un veiksmi!Konkurss Bebr[a]s 2022 noslēdzies

28. janvāra pusdienlaikā ar 2. kārtu noslēdzās starptautiskais loģiskās un algoritmiskās domāšanas konkurss Bebr[a]s. Ļoti veiksmīgs tas izrādījās mūsu 9.c klases skolniecei Evelīnai Zvaigznei, kura 9. - 10. klašu konkurencē ieguva augsto 2. vietu. Lepojamies ar Tevi, Evelīna, apsveicam un vēlam panākumus arī turpmākajos konkursos!4.e klase iepazīst ērģeles un klausās ērģeļmūziku

Piektdien, 27.janvārī, 4.e klase mūzikas stundas laikā devās mācību ekskursijā uz Salaspils Romas katoļu baznīcu, lai iepazītu tuvāk mūzikas instrumentu - ērģeles, lai dzirdētu, kā tās skan un redzētu, kā tās tiek spēlētas ērģelnieka Ingusa Kokina izpildījumā.

Ienākot baznīcā, mūs sagaidīja un uzrunāja prāvests Ilmārs Tolstovs, tad klausījāmies no zāles ērģeļu mūzikā, kas telpu piepildīja ar krāšņām, tembrāli bagātām, no maigām līdz pat dobjām, skaļām un grandiozām stubuļu skaņām, kas skanēja tā, kā būtu spēlējis viens liels varens orķestris. Pēc tam mums bija iespēja uzkāpt balkonā, kur varēja redzēt un izpētīt pašu insturmentu, jo, kā teica Gustavs Brics: "Šī ir ekskursija, kur bērni var redzēt ērģeles tuvumā - to nevar izdarīt jebkur un jebkad." Pašā noslēgumā mēs kā koris nodziedājām FK.Grūbera, J.Mora dziesmu "Klusa nakts, svēta nakts" ērģeļmūizkas pavadījumā.

"Liels paldies prāvestam Ilmāram Tolstovam, ērģelniekam Ingusam Kokinam, skolēnu vecākiem un Gustava Briča māmiņai par atbalstu un sadarbību!" saka klases audzinātāja Gita Kalniņa.


Sveicam valsts atklātās matemātikas olimpiādes laureātus!

Valsts atklātā matemātikas olimpiāde notika 2022. gada 9. novembrī. Beidzot sagaidījām rezultātus un varam lepoties ar labiem panākumiem:
1.vieta - Aleksandrs Tupe (6.c kl.);
2.vieta - Martins Aripovs (5.b kl.), Jānis Logins (5.b kl.), Laura Mickāne (7.c kl.);
3.vieta - Ivo Kokins (8.c kl.), Ralfs Leo Vējš (5.e kl);
atzinība - Pauls Brants (5.a kl), Edvards Kristiāns Kozlovs (6.e kl), Elizabete Lasmane (6.c kl.); Tomass Sperga (6.e kl), Ivans Kovšars (10.b kl.).
Paldies skolotājām Vēsmai Saliņai, Ievai Pudžai, Nadeždai Pavlovai, Dacei Kontrimienei un Rutai Ilgažai par skolēnu iedvesmošanu un sagatavošanu olimpiādei!


Sveicam starpnovadu vēstures olimpiādes laureātus!

Vēstures olimpiādē 1. vietu un uzaicinājumu uz valsts olimpiādi izcīnīja 9.d klases skolniece Alise Orinska, 2. vieta 12.a klases skolniekam Emīlam Zorģim, 3. vieta - 10.b klases skolniekam Oskaram Plotniekam un 9.c klases skolniekam Kristoferam Asarim, atzinība - 11.b klases skolniekam Markusam Dreikam Jansonam.
Paldies uzvarētājiem un skolotājām Annijai Bergmanei, Ingai Vītumai-Brūverei un Dainai Tauriņai!


Sveicam starpnovadu bioloģijas olimpiādes laureātus!

Bioloģijas olimpiādē 3. vietu izcīnīja 9.c kl. skolnieks Uvis Gūtmanis, atzinību - 9.c kl. skolēni Sandra Kirilova un Kristofers Asaris. Par sekmīgo dalību PALDIES skolēniem un skolotājai Annai Romanovai!


Citas ziņas skatīt sadaļā AKTUALITĀTES.


NODERĪGAS SAITES