, . gada . .


Mūsu skolēnu panākumi vizuāli plastiskās mākslas alternatīvajā starpnovadu olimpiādē

Ralfs Leo Vējš (4.e) un Amanda Ozoliņa (6.d) izcīnīja 3. vietu. Viņu darbi:

Sveicam skolēnus un viņu skolotāju Intu Veinšteinu!