, . gada . .SKOLAS VĒSTURE

Skolas celtniecības darbi sākti 1965. gadā.

Pirmo reizi Salaspils 1. vidusskola vēra savas durvis 1967. gada 1. septembrī.

Mūsu skolas direktori:

Līdz 1973. gadam Salaspils 1. vidusskola bija divu plūsmu skola (latviešu un krievu). Pēc tam krievu plūsmas skolēni pārgāja uz jaunuzcelto Salaspils 2. vidusskolu.

80 - ajos gados un 90 - to gadu sākumā skola specializējās tēlotājā mākslā no 1. - 8. klasei un pedagoģijā ar padziļinātu fizikas un matemātikas mācīšanu no 9. - 11. klasei.


Skola un tās teritorija no pirmsākumiem līdz mūsdienām. SKATĪT

Skolas vēsture pa desmitgadēm. SKATĪT

Skolas 50. dzimšanas diena fotogrāfijās. SKATĪT

Izrāde "Sniegbaltītes skola" skolas 45. dzimšanas dienā. SKATĪT


Mūsu skolas skolotāji - Salaspils 1. vidusskolas absolventi:


Vera Kalniņa
Laima Pamiljane
Zanda Nelsone
Solvita Bendrāte
Aija Belija
Daina Tauriņa
Inga Vītuma - Brūvere
Ģirts Griestiņš
Kristīne Blūma
Laura Krūmiņa
Didzis Zobovs
Elza Donika
Zane Dapševiča
Kristers Mārtiņš Gelašs
Baiba Zariņa (sekretāre-lietvede)


Simtgades stipendiāti - Salaspils 1. vidusskolas absolventi:

Finanšu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija un VAS Latvijas Loto kopā jau no 2018. gada īsteno stipendiju atbalsta programmu ikvienas Latvijas vidējās izglītības iestādes izvēlētam absolventam. Atbalsts izcilniekiem iespējams pateicoties Latvijas iedzīvotājiem, kuri piedalījušies VAS Latvijas Loto rīkotajā Simtgades loterijā. Stipendija tiek piešķirta vienreizēji. To piešķir izglītības iestādes izvēlētam un izvirzītam vienam absolventam par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu, pilsonisko aktivitāti, iesaistīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā un sporta aktivitātēs, kā arī par ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā.

Mūsu stipendiāti:

Katrīna Zaķe
2018.g.
Niks Stafeckis
2019.g.
Kristers Mārtiņš Gelašs
2020.g
Daniela Vanceviča
2021.g.
Artūrs Šāblis
2022.g.
Daniils Zemīts
2023.g.

Skolas kolektīvs iesaistās dažādos projektos:

2018./19.-2022./23.m.g. "Latvijas skolas soma" (Inga Vītuma-Brūvere)

2019./20-2020./22.m.g. Erasmus + KA2 stratēģiskais skolu sadarbības projekts „European Student Theater Lab – Act for EU citizenship” (Ieva Hermane, Ineta Nekraša)

2017./18.m.g.-2022./23.m.g. "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" (Linda Krastiņa, Silvija Zālīte, Ineta Nekraša)

2020./21.m.g. “Zināšanu pārbaudes tiešsaistes rīks ģeogrāfijā 7. - 9.klases mācību vielas apguvei” aprobācija (Brigita Mežgale-Turlaja)

2019./20.m.g. Erasmus + KA2 stratēģiskais skolu sadarbības projekts „European Student Theater Lab – Act for EU citizenship” (Ruta Ilgaža, Anda Vaivade, Ieva Hermane un Annija Bergmane)

2018./19.m.g. Nordplus Junior (Lūcija Sniķere)

2016./17.m.g.-2017./18.m.g. Erasmus+ projekts "My World in The Drop of Water" (Dace Bērtule un Ieva Pudža)

2015./16.-2017./18.m.g. Start(IT) datorikas pilotprojekts (Silvija Zālīte)

2015./16.-2016./17.m.g. Erasmus + KA2 stratēģiskais skolu sadarbības projekts „The Mysteries of European Capitals” (Lūcija Sniķere un Ieva Hermane)

2010./11.-2015./16.m.g. eTwinning skolēnu sadarbības projekti (Inese Labanovska un Lāsma Peļņa)

2013./14.m.g. "Samsung skola nākotnei" (Ruta Ilgaža, Laima Pamiljane, Vera Kalniņa un Silvija Zālīte)

2011./12.m.g. „Pārejas no izglītības uz darbu (īpaši karjeras vadības prasmju attīstību) veicināšana” (Diāna Šķēle)

2010./11.-2011./12.m.g. Comenius projekts "Europe@the_stage" (Lūcija Sniķere un Ieva Hermane)

2010.g. "Domā globāli, rīkojies lokāli!" (Vera Kalniņa)

2006./07.-2007./08.m.g. Comenius projekts "Tradīcijas un ieražas skolas mācību gada kalendārā" (Grieta Dimitere)

no 2006. gada "Skolu sadarbības projekts vienotam metodiskajam atbalstam mazākumtautību un latviešu mācībvalodas skolās, kuras īsteno vispārējās vidējās izglītības programmas"

no 2005. gada - "Bērniem draudzīga skola"

2004. - 2005. gads - "Latvijas zaļā josta" (1. vieta valstī)

2002. - 2003. gads - "Informēt - tas nozīmē cienīt"

2001. - 2002. gads - apmaiņas programma ar Spāniju "Jauniešu brīvā laika organizēšana"

no 2000. gada - mācību materiālu izveide LIIS projekta ietvaros (Silvija Zālīte)

no 2000. gada "Filozofiskās domas attīstīšana"

no 1998. gada "Enerģijas saprātīga izmantošana"

no 1992. gada - Veselību veicinošo skolu projekts

Vairāk par projektiem lapā "Projekti".