, . gada . .


Aktuālās vakances

VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS

Mēs Jūs ļoti gaidām šajās izglītības pakāpēs:
• latviešu valodas skolotājs sākumskolā;
• dabaszinību skolotājs sākumskolā;
• bioloģijas skolotājs (pamatskolā);
• krievu valodas skolotājs (4.-8.kl.).

Galvenie darba pienākumi:
atbilstoši amata aprakstam veikt pedagoģisko darbu un organizēt mācību procesu atbilstoši Valsts izglītības standartam.

Prasības pretendentiem:
• izglītības atbilstība Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 no 2018. gada 11. septembra “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”. Pieņem pieteikumus arī no studentiem.
• spēja jēgpilni izmantot IKT;
• teicamas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
• prasme strādāt komandā;
• augsta atbildības izjūta;
• psiholoģiskā noturība strādāt sarežģītās situācijās, spēja risināt problēmjautājumus;
• vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Piedāvājam:
• iespēju strādāt mūsdienīgā, labi aprīkotā, ērtā un dinamiskā vidē;
• interesantu un atbildīgu darbu atsaucīgā kolektīvā;
• iespēju regulāri sadarboties ar citiem sākumskolas skolotājiem un skolas administrāciju;
• mentora palīdzību;
• profesionālās pilnveides un apmācības iespējas;
• veselības apdrošināšanu;
• stabilu atalgojumu - 1070 euro par 1 likmi pirms nodokļu nomaksas.

Iestādes adrese: Lauku iela 1, Ceru iela 1, SalaspilsIZGLĪTĪBAS PSIHOLOGS 7.-12.kl. posmā - 1 slodze

Galvenie darba pienākumi:
• veikt izglītības iestādes audzēkņu psiholoģisko izpēti (t. sk. novērošana mācību procesā un ārpus tā);
• konsultēt izglītības iestādes pedagogus, audzēkņus, viņu vecākus audzēkņa psiholoģisko problēmu gadījumos;
• sagatavot rakstiskus atzinumus par audzēkņu psiholoģiskās izpētes vai konsultāciju rezultātiem;
• veikt audzēkņu attīstības dinamikas izpēti.

Prasības pretendentiem:
• izglītības atbilstība Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 no 2018. gada 11. septembra “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” (var būt arī students);
• prasme izmantot dažādas psiholoģiskās izpētes metodes;
• spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus;
• teicamas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
• prasme strādāt komandā;
• augsta atbildības izjūta;
• psiholoģiskā noturība strādāt sarežģītās situācijās, spēja risināt problēmjautājumus;
• prasme strādāt ar datoru (MS Office);
• vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Piedāvājam:
• iespēju strādāt mūsdienīgā, labi aprīkotā, ērtā un dinamiskā vidē;
• interesantu un atbildīgu darbu atsaucīgā kolektīvā;
• iespēju regulāri sadarboties ar atbalsta komandas locekļiem un skolas administrāciju;
• profesionālās pilnveides un apmācības iespējas;
• veselības apdrošināšanu;
• stabilu atalgojumu - 1000 euro par 1 likmi pirms nodokļu nomaksas.

Iestādes adrese: Ceru iela 1, Salaspils