, . gada . .


UZŅEMŠANA PAMATIGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 1. KLASĒ


1. KLAŠU SKOLĒNU SADALĪJUMS PA KLASĒM. SKATĪT

Labdien, cienījamie topošo 1. klašu vecāki!

Skolas psiholoģe Dace Lapiņa februāra sanāksmē piedāvāja Jums nodarbības “Kā vecāki var palīdzēt bērnam sagatavoties skolēna lomai”.

Nodarbības sākas jūnijā: 8.jūnijā un 14.jūnijā plkst. 17.00-18.00 Ceru ielas korpusa multifunkcionālajā zālē.

Uz tikšanos, skolas psiholoģe Dace

Uzņemšana 1. klasē 2023./24. m. g. Salaspils 1. vidusskolā notiek no 1. marta līdz 14. martam saskaņā ar Salaspils novada domes noteikumiem:
NOTEIKUMI "Kā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Salaspils novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs";
LĒMUMS par grozījumiem Salaspils novada domes 2021.gada 14.janvāra noteikumos “Kā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Salaspils novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”;
LĒMUMS par vispārējās izglītības iestādēs uzņemamo izglītojamo prognozējamo maksimālo skaitu;
Kārtība par klašu komplektēšanu Salaspils 1. vidusskolā.


Pirms iesnieguma veidlapas aizpildīšanas lūgums iepazīties ar:
Pamatizglītības programmas plānu un fakultatīvo stundu piedāvājumu;
Skolas nolikumu.

Lai pieteiktu bērnu(-s) skolā, vecāki vai likumiskie pārstāvji iesniedz noteiktas formas iesniegumu.
iesniegums uzņemšanai vispārējās pamatizglītības programmā elektroniski;
iesniegums uzņemšanai vispārējās pamatizglītības programmā klātienē;
iesniegums uzņemšanai pamatizglītības speciālajā programmā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem elektroniski;
iesniegums uzņemšanai pamatizglītības speciālajā programmā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem klātienē.

Iesniegumu var iesniegt elektroniski vai klātienē:
• piesakoties elektroniski, aizpildītu un elektroniski parakstītu iesniegumu nosūta no sava e-pasta uz skolas norādīto e-pastu: [email protected]
Elektronisko iesniegumu iesniegšana notiek visu diennakti no 1. marta līdz 14. martam;
• iesniegumu pieņemšana klātienē notiek no 1. marta līdz 14. martam tikai darba dienās no plkst. 8.00 līdz 19.00 Lauku ielā 1 pie dežuranta.

Iesniegumi braukšanas kartiņām:
iesniegums braukšanas kartiņai elektroniski;
iesniegums braukšanas kartiņai klātienē.

SKATĪT Salaspils novada domes informāciju par pieteikšanos uz 1. klasi un e-pakalpojumu izmantošanu.

23.02.2023. vecāku sanāksmes prezentācija.


UZŅEMŠANA VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS

Uzņemšana notiek saskaņā ar "Kārtību, kādā izglītojamos uzņem Salaspils 1. vidusskolas īstenotajās vispārējās vidējās izglītības programmās".

Atvērto durvju vakara (04.04.2023.) PREZENTĀCIJA

Brīvo vietu skaits 11. un 12.kl. 2023./24.m.g. ŠEIT


UZŅEMŠANA PAMATIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 2.-9. klasē

Uzņemšana 2.- 9. klasēs

Uzņemšana notiek saskaņā ar "Kārtību, kādā izglītojamos uzņem Salaspils 1. vidusskolas īstenotajās izglītības programmās".

Lai pieteiktu bērnu(-s) skolā, vecāki vai likumiskie pārstāvji iesniedz noteiktas formas iesniegumu un sekmju izrakstu.

Iesniegumu var iesniegt elektroniski vai klātienē.

• elektroniski e-pasts: [email protected]
• klātienē iesniedz skolas dežurantam, kurš reģistrē attiecīgi saņemto iesniegumu

Iesniegumu veidlapas:

elektroniskais iesniegums uzņemšanai Pamatizglītības programmas 2.-9.klasē;
klātienes iesniegums uzņemšanai Pamatizglītības programmas 2.-9.klasē;
iesniegums uzņemšanai pamatizglītības speciālajā programmā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem elektroniski;
iesniegums uzņemšanai pamatizglītības speciālajā programmā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem klātienē.

Brīvo vietu skaits 2.-9.kl. 2023./24.m.g. ŠEIT