, . gada . .


Izmaiņas autobusu kustības sarakstos no 1.oktobra


No 1.septembra stājas spēkā vairākas izmaiņas sabiedriskā transporta maršutos un pašvaldības autobusa izmantošanā

2022.gada 5.augustā sadarbībā ar VSIA “Autotransporta direkciju” tika lemts par izmaiņām reģionālās nozīmes maršrutos, kas ļaus skolēniem ērtāk nokļūt uz un no mācībām - no rīta uz skolu pirms plkst. 8:00 un pēc mācību beigām, pēc plkst.15:40 no 2022. gada 1. septembra.

No 1.septembra ir izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutos, kuros sabiedriskā transporta pakalpojumus nodrošina AS “Nordeka”.

No 1. septembra ir izmaiņas pasažieru komerciālajos pārvadājumos ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutā Nr.K6317 “Rīga-Salaspils”, kurā sabiedriskā transporta pakalpojumus nodrošina SIA „GALSS BUSS”.

Informācija par autobusu atiešanas laikiem un pieturvietām sadaļā "Skolēnu autobusi".

Informācija vecākiem par SIA “Galss Buss” un AS “Nordek” bezkontakta braukšanas kartes iegādi un izmantošanu.

Informācija vecākiem par SIA “Galss Buss” un AS “Nordek” bezkontakta braukšanas kartes izmantošanu 2. semestrī.


No 1.septembra būs izmaiņas skolēnu pārvadājumu nodrošināšanā ar pašvaldības transportu.

Līdz ar minētajām izmaiņām ir ieviesti būtiski uzlabojumi sabiedriskā transporta pieejamībā, kas nodrošinās iespēju skolēniem nokļūt uz Salaspils novada pašvaldības skolu un atpakaļ dzīvesvietā ārpus pilsētas. Saistošie noteikumi Nr.22 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem un kompensāciju izmaksu sabiedriskā transporta izdevumu segšanai Salaspils novada izglītojamiem” paredz, ka pašvaldība nodrošina autobusu skolēniem, kuru dzīvesvietas atrodas tālāk par 3 km no sabiedriskā transporta pieturas vai tuvākās izglītības iestādes.

Pēc pašvaldības rīcībā esošās informācijas, ārpus pilsētas dzīvojošiem skolēniem būs pieejams sabiedriskais transports un pašvaldības autobuss nav nepieciešams nokļūšanai uz skolu un atpakaļ.

Ņemot vērā minēto, pašvaldība nolēma, ka no šī gada 1.septembra pašvaldības autobusu nodrošinās tikai 1.-9. klašu skolēniem, kuri apgūst speciālās izglītības programmas saskaņā ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu un šīs programmas netiek īstenotas Salaspils skolās.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka ir iespēja pieteikties bezmaksas braukšanas kartēm Salaspils skolu izglītojamiem, kuru dzīvesvieta ir Salaspils novada teritorijā (Saulkalne, Doles sala, Acone, Cekule, Pikurģas, Ruki, TEC-2, u.c.), lai darba dienās nokļūtu no mājām uz skolu un atpakaļ. Pašvaldība vienam skolēnam apmaksā līdz 88 braucieniem mēnesī.

Lai skolēns saņemtu bezkontakta braukšanas karti, vecākam/likumiskajam pārstāvim vai skolēnam ir jāinformē klases audzinātāja un vecākam jānoslēdz vienošanās ar skolu par kārtību, kādā tiek izsniegtas un izmantotas bezkontakta braukšanas kartes Salaspils novada teritorijā.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka pārejas posmā no 2022.gada 01. septembra līdz 16. septembrim skolēni varēs bezmaksas izmanot sabiedrisko transportu, uzrādot derīgu skolēna apliecību un saņemot bezmaksas biļeti pie autobusa šofera.