, . gada . .Latvijas skolas soma

Kultūrizglītības programma "Latvijas skolas soma" ir lielākā valsts simtgades dāvana Latvijas bērniem un jauniešiem. Tās mērķis ir, sākot ar 2018. gada septembri, nodrošināt katram skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norises (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu.

"Latvijas skolas soma" veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Skatīt kultūras norišu piedāvājumu.


2023./2024.m.g.

Turpinām apgūt programmas “Latvijas skolas soma” piedāvājumu

Pasākumi šinī mācību gadā

Pasākuma nosaukums Laiks Klases
Orientēšanās spēle “Tūkstošgades stāsts.” 6.10. 7.a
Ekskursija un izglītojoša nodarbība Ziemassvētku kauju muzejā. 04.10.-17.10. 9.a, 9.b, 9.c, 9.d, 9.e
Koncertlekcija”Latvijas svētkus godinot,mēs esam Latvija.” 3.11, 8.11 1.a,1.b.1.c,1.d, 1.e, 3.a,3.b,3.c,3.d,3.e, 6.a,6.b,6.c,6.d, 10.a, 10.b, 11.b, 11.a, 12.a,
Aivars Hermanis un Ieva Akurātere Adventes laikam iekanoties. 4.12. 4.a,4.b,4.c,4.d,4.e 5.b,5.a,5.c.5.e,5.d 7.a,7.b.7.c.,7.d,7.e 8.a,8.b,8.c, 8.d ,8.e,12.b
Mārtiņš Jātnieks un Armands Rutkovskis. Programmas nosaukums - Ziemassvētku ekspresis 20.12. 1.a,1.b.1.c,1.d,1.e, 2.a,2.b,2.c,2.d,2.e, 3.a,3.b,3.c,3.d,3.e,
Stikla pūtēju nodarbība.”Stikla pūtēji laiku lokos.” 13.11 1.a,1.b.1.c,1.d.1.e
Izzinošā nodarbība "Zinātnes un mākslas krustpunkti" Salaspils 1.vidusskolas 4.-5. klašu skolēniem programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros 21.12. 4.a,4.b,4.c,4.d,4.e, 5.b,5.a,5.c.5.e,5.d,

2022./2023.m.g.

Turpinām apgūt programmas “Latvijas skolas soma” piedāvājumu

Pasākumi 2. semestrī

Klase Pasākums Saturs
1. klases Izrāde “Ielāps”

Ikšķiles saldējums
Daudz atziņu, kuras gūst rūķi savā ciemā, risinot savstarpējās attiecības.
Par saldējuma ražošanas vēsturi, iepakojuma nozīmi un piedāvājuma dažādību.
2. klases Filmu studija “Animācijas brigāde” Par Latvijā vienīgās Animācijas studijas vēsturi, leļļu veidošanas un filmiņu tapšanas procesu.
3. klases “Ventspils stikla pūtēji piedāvā” Latvijā vienīgie stikla plastikas meistari piedāvāja ieskatu stikla ražošanas procesā, apstrādes veidos, formās un stikla pūtēja profesijā.
4. klases “Valodas bagātība” Skolas attīstība Latvijā, senās liecības, mācību priekšmeti un rakstāmrīki. Apguva glītrakstīšanas elementus.
5. klases Nodarbība “Ceļa galā stāsts” Mācījās atklāt stāsta veidošanas pamatus, izprast radošas rakstniecības pamatelementus, novērtēt valodas nozīmi teksta veidošanā.
6. klases Nodarbība “Ceļa galā stāsts”


Imanta Ziedoņa fonda "Viegli" nodarbība-izlaušanās spēle "Blēņas un pasakas".
Mācījās atklāt stāsta veidošanas pamatus, izprast radošas rakstniecības pamatelementus, novērtēt valodas nozīmi teksta veidošanā.
Interaktīvās nodarbības laikā skolēni papildināja un nostiprināja zināšanas un kultūras izpratni par I. Ziedoņa personību un daiļradi. Padziļināti iepazina pasakas no grāmatas "Blēņas un pasakas", attīstot lasītprasmi, sadarbību un līdzdalību.
7. klases Izrāde “L.O.V.E.”
7.d Kino muzejs
Stāsts par jauniešu savstarpējām attiecībām skolā, par attiecībām ar skolotājiem. Situācijas un problēmas, risinājumi un pārsteigumi.
8. klases Muzikāla darbnīca “N. Īles mūzikas studija” Muzikāla nodarbība par skaņu, dažādu tautu mūzikas instrumentiem un iespēja izmēģināt ritma iemaņas. Lieliska klases saliedēšanas stunda.
9. klases Izrāde “Mana Magadana”


9.d - “Vēstures izzināšana Stūra mājā”

9.b - filma “Mātes piens”
Izrāde-vēstures stunda par deportācijas cēloņiem, norisi un sekām, emocionāls stāsts par svarīgākajām vērtībām-dzīvību, brīvību un ģimeni.
Ēka , kas stāsta par VDK darbību Latvijā, okupācijas režīmu un cilvēka vietu tajā.
Lielākā vērtība- cilvēku dzīves stāsti par padomju laika ikdienu, mīlestību pret dzīvi, karjeru, mātes un meitas attiecībām.
10. klases 10.a - Muzikāla darbnīca “N. Īles mūzikas studija”
10.b - Izrāde “Mana Magadana”
11. klases 11.a - izrāde “Mana Magadana”
11.b - filma “Janvāris”, muzejpedagoģiskā nodarbība “Uz barikādēm”

Barikāžu laika notikumi gan nodarbībā, gan filmā akcentēja tautas nevardarbīgās pretošanās formas nozīmi un valsts brīvības svarīgumu.
12. klases Izrāde “Mana Magadana”
12.a-“Vēstures izzināšana Stūra mājā”
Visām klasēm Koncertlekcija “Mūsu stāsts par Rīgu” Muzikāls ceļojums laikā un telpā par mūsu galvaspilsētu kā kultūras norišu pilsētu, tās vēsturi, tagadni un nākotni.

Janvāra mēnesī 1. klašu skolēni dzīvoja līdzi rūķu piedzīvojumiem un savstarpējām attiecībām izrādē “Ielāps”, 4. klašu skolēni kopā ar stāstnieci Līgu Reiteri apguva glītrakstīšanas pamatnosacījumus, mācījās par dzīves vērtībām, uzzināja, kāda bija skola pirms 100 gadiem. 12.a un 9.d klase apmeklēja Stūra māju, lai noskaidrotu par Valsts drošības komitejas darbību Latvijā. Čekas pagrabi, pagalms un kameras raisīja pārdomas par okupācijas laika ne visiem tik redzamo pusi. 9.d turpināja mācību ekskursiju Doma baznīcā, lai pētītu vēsturi un arhitektūru, bet 12.a klase par holokausta traģēdiju noskaidroja Rīgas geto muzejā. 11.b klase par janvāra notikumiem pirms 32 gadiem uzzināja, apmeklējot Barikāžu muzeju un filmu “Janvāris”. Var droši apgalvot, ka šādi pasākumi ne tikai izklaidē, bet arī paplašina redzesloku un palīdz labāk apgūt mācību saturu.

Pasākumi 1. semestrī

Klase Pasākums
1. klases Koncertlekcijas “Princeses mūzikas dārgumu lāde” un “Ziemassvētku pasaka”
2. klases 2.c Ogres Vēstures un mākslas muzejs
Koncertlekcijas “Princeses mūzikas dārgumu lāde” un “Ziemassvētku pasaka”
3. klases 3.c “Koka daudzveidīgā dzīve”
3.e Turaidas muzejs
Nodarbība virtuālajā realitātē “Es saprotu literāro daiļdarbu caur mākslu”
Koncertlekcija “Ziemassvētku pasaka”
4. klases 4.f Rīgas Kino muzejs, Kara muzejs
4.d Šokolādes muzejs
Koncertlekcija “Ziemassvētki apkārt pasaulei”
5. klases 5.b I.Ziedoņa fonda “Viegli” - “Blēņas un pasakas”
5.e “Tehnoannas pagrabi”
5.a “Cinevillas” pilsētiņa
Koncertlekcija “Ziemassvētki apkārt pasaulei”
6. klases 6.b Šokolādes muzejs
Koncertlekcija “Ziemassvētki apkārt pasaulei”
7. klases 7.a un 7.e Ādas amatniecības, spieķu un rotu gatavošanas darbnīcas Siguldā
7.b “Tehnoannas pagrabi”
Koncertlekcija “Ziemassvētku pasaka”
8. klases 8.d muzeja ekspozīcija “Karostas cietums”
Koncertlekcija “Ziemassvētku pasaka”
9. klases 9.c muzeja ekspozīcija “Karostas cietums”
9.d Līgatnes Padomju slepenais bunkurs
Koncertlekcija “Ziemassvētku pasaka”
Vidusskola 10.a Okupācijas muzejs “Čekas vēsture Latvijā”
12.a Okupācijas muzejs “Okupācijas vēsture”
Koncertlekcija “Ziemassvētku pasaka”
Visām klasēm Tiešsaites koncertlekcija “Lāčplēša dienā”

"Princeses mūzikas brīnumu lāde"

7. novembrī 1. un 2. klašu skolēni piedalījās interesantā mūzikas stundā "Princeses mūzikas brīnumu lāde", ko vadīja talantīgā dziedātāja, aktrise Beāte Zviedre. Galvenā varone Princese ne tikai kopā ar skolēniem noskaidroja, kas ir viņas mūzikas lādē, bet arī radīja pasakainu noskaņu un uzzināja mūzikas pasaules noslēpumus. Galvenajai varonei Beātei Zviedrei izdevās iepriecināt mūsu skatītājus ar lielisku un skanīgu dziesmu izpildījumu, ar spēju iesaistīt skolēnus kopīgā dziedāšanā, pasākumu caurvija jautra atmosfēra un skanīga sasaukšanās. Paldies Latvijas skolas somai!


2021./2022.m.g.

Pasākumi 2. semestrī

Klase Pasākums
1. klases Izrāde “Lote un Lieldienas”
1.c- “Graudu ceļš” Ribbes dzirnavās
2. klases Izrāde “Lote un Lieldienas”
2.c- “Tūkstošgades stāsts” Turaidas pilī
3. klases Cirka/ teātra izrāde ”Alise Brīnumzemē”- tiešsaitē
4. klases Nodarbība ar Līgu Reiteri “Valodas bagātība”
4.c- “Lieldienas latviešu zemnieka sētā” Brīvdabas muzejā
5. klases 5.b ekskursija uz Daugavas muzeju “Atklāj vēsturi”
6. klases Koncerts “Es mīlu Tevi, Latvija!” – tiešsaitē
5.c- “Tūkstošgades stāsts” Turaidas pilī
7. klases Izrāde “Gleznas ārpus rāmjiem”
8. klases Nils Īle “Izglītojoša muzikāla darbnīca ritma un skaņu pasaulē”
Filma “Tizlenes”
9. klases Nodarbība ar Līgu Reiteri “Valodas bagātība”
Koncertlekcija “Daudz laimes, Latvija!”
Vidusskola Izrāde “Gleznas ārpus rāmjiem” 11.a, 10.a
Izrāde “Pazudušais dēls” 10.b, 11.b, 12.a, 12.b

Pasākumi 1. semestrī

Klase Pasākums
1. klases Leļļu teātra izrāde “Zivs cepure”
2. klases
3. klases 3.b ekskursija “Koku daudzveidīgā dzīve”
4. klases 4.d ekskursija uz Tukumu, Džūkstes Pasaku muzeju
4.b ekskursija Siguldas Brīnumzemē “Pašu veidota Latvija”
5. klases 5.b ekskursija uz Daugavas muzeju “Atklāj vēsturi”
6. klases
1.-6.kl. grupas Tiešsaites nodarbība SIA Framest Music “Kosmosa burvis”
7. klases 7.d ekskursija uz Turaidu ”Tūkstošgades stāsts”
7.c ,7.a ekskursija uz Bausku “Renesanses laika spēles”
8. klases 8.c, 8.d ekskursija uz Turaidu “Tūkstošgades stāsts”
9. klases 9.c ekskursija uz Turaidu “Ciemos pie Turaidas fogta”
9.d ekskursija Rīgas muzejos
10. klases 10.b ekskursija Rīgas muzejos-Stūra māja, “Ritma un skaņu pasaule”
11. klases 11.a ekskursija uz Bausku “Ģērbšanās kultūra un renesanses laiks”
12. klases
7.-12.kl. grupas Tiešsaites nodarbība SIA Framest Music “Dzeja un mūzika”
visām klasēm Tiešsaites koncerts “Lāčplēša dienā”

2020./2021.m.g.

Klase Pasākums
1. klases "Ceļojums apkārt pasaulei. Pasaka par Sprīdīti"
Liepājas Leļļu teātra izrāde “UCI PUCI meklē mājas”
1.c ekskursija “Iepazīsti Lielvārdi”
2. klases Liepājas Leļļu teātra izrāde “UCI PUCI meklē mājas”
2.e ekskursija uz Tērveti
3. klases Virtuāla tiešsaistes izrāde “Vol.1 ANTIŅŠ” pēc Raiņa lugas “Zelta zirgs” motīviem
3.a, 3.d ekskursija uz Tērveti
4. klases Liepājas Leļļu teātra izrāde “Īkstīte”
4.d ekskursija uz Tērveti
4.e ekskursija uz Turaidu
5. klases Koncertlekcija “Kino mūzikas vēsture”
5.b un 5.d ekskursija uz Tērveti
6. klases Duets "Santehniķi" - muzikāla saruna "Kā no nekā radīt mūziku"
6.a muzikāla darbnīca “Ritma un skaņu pasaulē”
7. klases Muzejpedagoģiskā nodarbība “Iluzionisma teātris un muzejs “Mystero”
7.c ekskursija uz Tērveti
7.d Dailes teātra izrāde “Inspektors Tutū”
8. klases Zinātniskā teātra izrāde “Zinātnes un mākslas krustpunkti”
Izrāde “#bez filtra”
9. klases Koncertlekcija ”Sprādziens mūzikā”
9.c Digitālas sarunas “Bungu Bunkurs”
9.d ekskursija uz Koknesi
9.d kino “Tēvs nakts”
10. klases Muzejpedagoģiskā nodarbība “Iluzionisma teātris un muzejs “Mystero”
10.b operas “KARMENA” ieraksts
11. klases Koncertlekcija ”Sprādziens mūzikā”
“Imants Kalniņš 80”
12. klases Muzikāls dzīvesstāsts “No Veidenbauma neaizbēgsi”
“Mūsu Maestro R. Pauls”

Ieskats pasākumu norisē

Attālināti mācoties, guvām iespēju noskatīties Liepājas leļļu teātra izrādi "Ucipuci meklē mājas", ko vērojām tiešsaistē.
2.e klases skolēni izveidoja izrādes plakātus un atspoguļoja sižetu radošajos darbos.

Paldies Latvijas skolas somai par šo iespēju!

Skolotāja Laura Pakalne

16. oktobrī 3.a klase devās uz Tērvetes koka pili, lai aplūkotu ekspozīciju par Tērvetes senvēsturi un zemgaļu materiālo kultūru. Tauriņu mājā bija iespēja redzēt un sastapt tauriņus no dažādiem tropu mežiem no visas pasaules. LVM dabas parka Zaļās klases nodarbībā skolēni pilnveidoja zināšanas par kokiem, sēnēm, dzīvniekiem, kā arī baudīja aktīvu atpūtu dabas takās un Rūķīšu pilsētiņās.

Rudens brīvlaiks var sākties!

Paldies projektam Skolas soma!

Skolotāja Sintija Laure

Pateicoties projektam Latvijas skolas soma, 2.e klase ar skolotāju Lauru Pakalni devās rudenīgā ekskursijā uz Tērveti. Sākām savu ekskursiju ar Tērvetes koka pils apmeklējumu, kur skolēni guva jaunus iespaidus un zināšanas. Devāmies tālāk uz Tauriņu māju un Tērvetes dabas parku, kur apmeklējām dabas parka Zaļo klasi.Tur guvām zināšanas par mežu un tā iemītniekiem un izdauzījāmies pa rūķu ciema mājiņām.

25. septembrī Latvijas Skolas somas projekta ietvaros 5.d klase devās uz Tērveti un ciemojās Annas Brigaderes muzejā "Sprīdīši". Muzejā skolēniem bija iespēja izzināt Annas Brigaderes dzīves gājumu, noskaidrot, kad un kā tapuši rakstnieces ievērojamākie literārie darbi.

Pēc viesošanās muzejā Tērvetes dabas parkā kopā LVN pārstāvi Ievu gājām vides izziņas pārgājienā. Pārgājiena laikā skolēni pētīja, kas aug mežā un ko var sastapt mežā.

5.d klases audzinātāja Inta Veinšteina

9.d klases mācību ekskursijas maršruts bija Koknese ("Radošā māja", Kokneses pilsdrupas, "Likteņdārzs") - Aizkraukle (Pļaviņu HES) - Skrīveri (A.Upīša muzejs) - Salaspils.

Kokneses "Radošajā mājā" aktīvi rosījāmies - gājām rotaļās, darinājām "saulītes", ādas aproces, veidojām "karstās" glezniņas, pinām pīnītes, cepām kartupeļu pankūkas un pīrāgus.

Ieklausījāmies gides stāstījumā par Koknesi, pilsdrupām un Likteņdārzu. Uz Likteņdārzu aizvedām Ances tēta sarūpēto granīta laukakmeni, kurš tika iegrāmatots ar ierakstu no 9.d klases.

Pļaviņu HES skolēnus pārsteidza ar savu varenību. Skatījāmies interaktīvu sižetu par spēkstaciju. Andreja Upīša muzejā daudz uzzinājām par rakstnieku. Viņa stādītajā dārzā centāmies atpazīt koku sugas, minēt krustvārdu mīklas.

"Ekskursijas laikā veidojās arī starppriekšmetu saikne - ģeogrāfija, vēsture, fizika, vizuālā māksla, mājturība un tehnoloģijas, matemātika, literatūra. Daudz redzēts, saprasts un, galvenais, ka atkal iepazīta neliela Latvijas daļiņa," rezumē skolotāja Brigita Mežgale-Turlaja.


2019./2020.m.g.

2. un 4. martā sesto klašu skolēni vēroja izrādi "3D par telefoniem". Tā bija mūsdienīga deja, diskusija un demonstrācija par svarīgāko - cilvēku attiecībām, saskarsmi un pārpratumiem. Mūsdienās neatbilstoša telefonu lietošana sabojā attiecības. Skolēniem bija iespēja pašiem darboties un vērtēt.

26. februārī Latvijas skolas somas ietvaros 4.d, 2.c, 2.b un 2.e klašu skolēni mākslinieku vadībā radoši darbojās Latvijas Laikmetīgās mākslas centra radošajās darbnīcās.

4.d klase tikās un radoši darbojās ar metālmākslinieku Modri Svilānu

2.c klase radošajā darbnīcā ar mākslinieku Modri Svilānu

2.b klase radoši darbojās ar mākslinieci Andu Lāci

2.e klase mākslinieces Andas Līces radošajā darbnīcā

Latvijas skolas somas ietvaros 1.- 2. klašu skolēni 26. februārī izdzīvoja Stāstu par mežu, tikās ar stāsta autoru, režisoru, kā arī dziesmu tekstu autoru Juri Babri un komponistu Zigurdu Feili. Bērni vēroja dziesmotu stāstu par Latvijas skaistāko, dārgāko, veselīgāko - Stāstu par mežu, uzzināja, ka saudzējot un vairojot Latvijas zeltu, mēs iegūstam daudzas sev un sadzīvei nepieciešamas lietas, tai skaitā arī grāmatas, un grāmatās skolēni gūst informāciju par Latvijas dabu, par mežu un tā bagātību – lapu un skuju kokiem, sēnēm, ogām, putniem un zvēriem. Aktieri atgādināja par uzvedību un piesardzību atrodoties mežā.

Tas viss izskanēja muzikāli interaktīvā koncertprogrammā, kurā varēja dziedāt un dejot kopā ar galvenajiem meža varoņiem.

19. februārī Jāņa Znotiņa iestudēto izrādi pusaudžiem skolā noskatījās 7.a, 7.b, 7.c, 7.d, 8.a, 8.b, 8.d, 9.c klašu skolēni.

Izrāde stāsta par cilvēku vienaldzību un tās drūmajām sekām. Trīs jauni cilvēki - Santa, Krišjānis un Ikars - atceras piedzīvoto un pastāsta par kādu satraucošu notikumu, kas ar viņiem atgadījies laikā, kad viņi mācījās vienā klasē. Viss izvērstos citādi, ja viņi izšķirošā brīdī nebūtu izvēlējušies klusēt.

28. novembrī 8.d klase kopā ar skolotāju Zandu Nelsoni atklāja Melngalvju nama pagrabu noslēpumus, kas ļāva iejusties seno tirgotāju ikdienā un dzīrēs. Uzzinājām, kas bija melngalvji, kas bija senās Rīgas eksporta un importa preces, kā tika atjaunots Melngalvju nams. Novērtējām mūsu valsts prezidenta darba telpas, kamēr prezidenta pils atguva savu spozmi. Daži mājup devās ne tikai ar iespaidiem par krāšņo namu, bet ar paša kaltu monētu kabatā.

7. novembrī 2.a klases skolēni ar skolotāju Sintiju Lauri Latvijas skolas somas ietvaros apmeklēja Dzelzceļa muzeja nodarbību "Ceļojums pagātnē", noskaidroja un uzzināja ne tikai par dzelzceļa vēsturi, bet arī atkārtoja drošības noteikumus. Nodarbība tapusi sadarbībā ar LNB.

5. novembrī 1. un 2. klašu skolēni vēroja izrādi "Mošķu diena". Ja par labu uzvedību un pieklājību nepiedomā katru dienu, tad brīvdienās uzrodas Mošķīši, kas mudina uz nedarbiem. Izrāde lika aizdomāties un salīdzināt sevi ar galveno varoni Tāli - vai vienmēr izdodas atvainoties, sasveicināties un būt pieklājīgiem.

31. oktobrī 6.d klase apmeklēja Imanta Ziedoņa fonda "Viegli" izveidoto izlaušanās istabu "Ziedoņa klase", kur alternatīvā veidā varēja mācīties par dzejnieka daiļradi. Skolēni īpaši mācījās sadarbību un lasītprasmi.

17. oktobrī 9.c klase iepazinās ar vērtīgāko viduslaiku arhitektūras pieminekli - Pēterbaznīcu. No torņa skatu laukuma vēroja lielisko Rīgas pilsētas panorāmu – viduslaiku Rīgu un mūsdienīgo Rīgu, Daugavas upi ar plašo ostu un Rīgas jūras līci. Sv. Pētera trīsjomu bazilikas iekštelpās bija iespēja iepazīties ar celtnes vēsturi, kā arī apskatīt vairākus oriģinālus interjera elementus – kapenes, restaurētas akmens un koka epitāfijas, 1596.gadā izgatavotu milzu bronzas septiņu žuburu svečturi. Skolēni apmeklēja arī izstādi "Baltijas ceļam-30".

17. oktobrī skolā viesojās stikla apstrādes meistari no Ventspils. Skolēniem bija iespēja uzzināt, kā radies stikls, kā to apstrādā, kā arī tika demonstrēts, kā top stikla figūriņas. Meistara stāstījums bija ļoti interesants, tika uzdoti dažādi jautājumi, savukārt, skolēni par pareizajām atbildēm varēja nopelnīt kādu balviņu. Balviņā bija krāsains stikla kuloniņš. Drosmīgākajiem skolēniem bija iespēja arī pašiem mēģināt izpūst no stikla stienīša kādu figūriņu. Stikla apstrādes meistars stāstīja, cik svarīgi ir pareizi elpot stikla pūšanas procesā, kā arī būt pacietīgam un uzmanīgam.

16. oktobrī 4.a un visu 3. klašu skolēni tika iepazīstināti ar Ikšķili, kur tā atrodas un kādas skaistas vietas tajā ir apskatāmas. Pēc tam skolēni uzzināja, kas ir saldējums un no kā to mēdza gatavot agrāk un tagad. Tika demonstrēts saldējuma pagatavošanas process – zemeņu saldējums no Latvijā audzētām ogām. Lielu izbrīnu raisīja melnais sorberts, ko "Ikšķiles mājas saldējuma" ražotne gatavo no Latvijā audzētiem saldajiem ķiršiem un melnās pārtikas ogles, iegūstot pilnīgi melnu krāsu. Kopumā skolēni degustēja četrus dažādus saldējumus, lai varētu novērtēt viena produkta dažādas garšas izpausmes. Paralēli saldējumu degustācijai skolēni klausījās stāstījumu par to, kā tapis uzņēmuma dizains un to, cik liela nozīme ir dizaina materiāliem pārtikas ražošanas industrijā.

15. oktobrī skolā viesojās aktieris un režisors Ēriks Vilsons. 8.c, 8.d un 10.klases klausījās stāstu pēc R.Blaumaņa "Nezāle" motīviem par jauniešu pirmo mīlestību, pašcieņu un nepakļaušanos, bet 9.c, 11.un 12.klases ieklausījās aktiera vēstījumā par savu ģimeni, dzimtu, aicinot ikvienu izzināt savu senču ceļus Latvijā un pasaulē.

11. oktobrī 6.c klase ar skolotāju Ievu Pudžu "Latvijas skolas somas" ietvaros apmeklēja vienu no Latvijas izcilākajiem arhitektūras pieminekļiem - Rundāles pili. Skolēnus aizrāva gida interesantais stāstījums par Rundāles pils interjeru, kas radīts no 1765. līdz 1768. gadam, kad pilī strādāja tēlnieks Johans Mihaels Grafs un gleznotāji Frančesko Martīni un Karlo Cuki. Muzejā saglabājušies unikāli Frančesko Rastrelli agrīnā stila piemēri – parādes kāpņu telpas un Mazā galerija.

5.c klase ar skolotāju Guntu Lagzdiņu 8. oktobrī projekta "Latvijas skolas soma" ietvaros devās mācību ekskursijā uz "Mazo Brīnumzemi" Siguldā. Tur tika piedāvāta divdaļīga nodarbība (2 x 60 min.) "Pašu veidota Latvija".

Mazās Brīnumzemes ekspozīcija ir mākslinieku izdomāta un veidota pasaule, kas reizēm dzīvo pati savu dzīvi. Izzinošās divdaļīgās nodarbības laikā skolēni uzzināja, kā tiek veidota un darbojas aizraujošā modelisma pasaule. Animatronika ir jauns pasaules un tajā notiekošo procesu izziņas veids, un tieši šajā tehnikā ir izveidota Mazās Brīnumzemes ekspozīcija Siguldā. Skolēni kopā ar meistaru devās miniatūrās pasaules apceļošanā. Tajā viss ir tieši tāds kā dzīvē, tikai 87 reizes mazāks: pilsētas, lauki, kalni, ielejas un dažādas sadzīves ainiņas. Mākslinieciski izveidotās ieliņas, kurās pārvietojas auto, dzelzceļa līnijas, kā arī skolas, veikali un kafejnīcas mudina izpētīt pasauli no putna lidojuma perspektīvas.

Nodarbības otrajā daļā dalībnieki darbnīcā iedomājās un izveidoja nākotnes Latvijas maketu, kad svinēsim valsts 150.dzimšanas dienu. Skolēni grieza un veidoja no putuplasta, krāsoja ar guaša krāsām katrs uz sava maketa gabaliņa nākotnes ēkas Salaspilī. Izgatavotos nākotnes maketus meistari iesaiņoja un tie tika atvesti uz skolu.

8. oktobrī 4.e klase kopā ar skolotāju Daci Kontrimieni "Latvijas skolas somas" ietvaros apmeklēja Likteņdārzu un ieklausījās gida stāstījumā par dārza tapšanas vēsturi.

Nodarbība "Ceļojums pagātnē"

5.b klases skolēni ar skolotāju Irinu Čiveļovu 1. oktobrī viesojās LNB, kur tika pētītas pastkartes, to rašanās cēloņi un kādreizējās popularitātes iemesli. Katrs skolēns varēja izveidot savu kartiņas dizainu un to nodrukāt ar 100 gadus seno Bostonpresi.

Turpinājumā Dzelzceļa muzejā skolēni iepazina elektrisko vilcienu, cietumnieku vagonu, salonvagonu u.c., darbojoties ar dažādiem vēsturiskiem priekšmetiem, izzināja, kā mainījās cilvēku pasaules uztvere un ceļošanas paradumi, pateicoties dzelzceļa attīstībai.


2018./2019.m.g.

“Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana. Sākot ar 2018.gada septembri, skolēniem ir iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos radītās inovācijas un uzņēmējdarbības stāstus.

Iniciatīva “Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci.

I semestrī skolēniem bija iespēja redzēt teātra izrādes “Draudzības skola”, “Sapņu kuģis”, kā arī nokļūt notikumos pirms 100 gadiem Nacionālajā teātrī. Bez teātra izrādēm sākumskolas skolēni vēroja Leļļu kino tapšanas procesu, iepazina stikla pūtēju sasniegumus, saldējuma ražošanas iespējas, uzzināja koka un maizes ceļus. Pamatskolas skolēni guva zināšanas, apmeklējot Dabas muzeja, Kara muzeja, Vēstures muzeja, Mākslas muzeja un Motormuzeja nodarbības. Lieliskas zināšanas tika iegūtas par Rīgas vēsturi, piedaloties Rīgas pētniecības skolas radošajās ekskursijās. Skola sadarbojas ar Latvijas kinematogrāfistu savienības projektu “Kino visiem un visur Latvijā” un izmanto programmā iekļautās filmas mācību stundās.

Lai tikpat aktīvs ir arī II semestris!

Direktores vietniece Inga Vītuma Brūvere