, . gada . .


Skolēnu sasniegumi 2022./23.m.g.

Valstī

Emīls Liepiņš (5. klase) - 1. pakāpe skolēnu radošo darbu un pētījumu konkursā "Vēsture ap mums".

Reģionā

Edvarts Slūka (6. klase) - skaļās lasīšanas čempions Pierīgas reģionā.