, . gada . .


2022./2023. m.g.

Salaspils 1.vidusskola 2022. gadā uzsāka dalību projektā “The healthier I eat, the better I learn”, kas risināsies līdz 2024. gadam. Tā mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar veselīgu un multikulturālu uzturu, kas paplašinās skatu uz veselīgu dzīvesveidu un tā ietekmi uz mācīšanās darbspēju. Projekta ietvaros skolēni iegūs iespēju komunicēt ar skolēniem no dažādām Eiropas valstīm, kā arī skolotājiem būs iespēja iegūt kontaktus un pieredzi dažādās valstīs.

Daži no svarīgākajiem jautājumiem, uz kuriem skolēni radīs atbildes projekta ietvaros:
• Kādēļ ēdot neveselīgu ēdienu man zūd koncentrēšanās spējas un ir lielāks nogurums?
• Kā es varu ātri un vienkārši pagatavot veselīgu maltīti?
• Kā izaudzēt veselīgus dārzeņus un garšaugus?
• Kāds ir sabalansēts uzturs?

Aktīvākajiem projekta dalībniekiem būs iespēja piedalīties starptautiskās nometnēs Polijā un Latvijā, kur satiksies skolēni no astoņām dalībvalstīm. Jaunieši darbosies dažādās aktivitātēs un apmainīsies ar veselīga dzīvesveida padomiem.

Projekta mērķauditorija ir skolēni vecuma posmā no 12 līdz 14 gadiem. Skolēniem tiks rīkotas ārpusstundu nodarbības un ekskursijas, kuras palīdzēs rast atbildes uz augstākminētajiem jautājumiem.

Projekta dalībvalstis: Kipra, Francija, Vācija, Grieķija, Spānija, Polija, Turcija un Latvija.

Par projekta pasākumu realizēšanu atbildīgie Salaspils 1. vidusskolā ir skolotājas Egija Jevdokimova (angļu valoda), Liene Seile (sports un veselība), Amanda Staņislauska (datorika). Pie projekta skolotājām var vairāk uzzināt par projektu un dalību tajā.


2021./2022. m.g.

Erasmus + KA2 stratēģiskais skolu sadarbības projekts „European Student Theater Lab – Act for EU citizenship”

Jūnija sākumā, kad lielākajai daļai skolēnu jau bija sākušās vasaras brīvdienas, vidusskolēnu grupa no 10. un 11. klasēm devās uz Itāliju piedalīties Erasmus+ projekta aktivitātēs.

Ekskursija uz Turīnu, grandioza kino muzeja apmeklējums, piedalīšanās dažādās darbnīcās, ekskursija uz UNESCO Pasaules mantojumu sarakstā iekļauto Langes reģionu, nejauša izdevība vērot “Ātrs un bez žēlastības” jaunākās sērijas uzņemšanu, karsta saule, itāļu picas un daudz kas cits…. Noslēgumā Bra pilsētas Politeama teātrī internacionālu publiku iepriecinājām ar izrādi “Kaķīša dzirnavas” pēc Kārļa Skalbes pasakas motīviem.

"Tā bija neaizmirstama pieredze, ko ir vērts piedzīvot!" vērtē skolotāja Ineta Nekraša.


2020./2021. m.g.

Kartogrāfijas uzņēmums SIA “Northmaps” sadarbībā ar “Karšu izdevniecību Jāņa sēta” veido digitālo mācību līdzekli ar interaktīvajiem uzdevumiem un digitālo ģeogrāfijas atlantu pamatskolām, kas tiks publicēts izglītības portālā “Uzdevumi.lv”. Atlantā jau ir pieejams un tajā ir ievietotas 175 kartes un kartoshēmas, kas lielākoties pirms tam tikušas publicētas drukātā veidā tādos “Karšu izdevniecības Jāņa sēta” izdevumos kā “Latvijas ģeogrāfijas atlants”, “Kontūrkaršu albums skolām” un “Ģeogrāfijas atlants 7. un 8. klasei”.

Projekts tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.2. pasākuma “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde” projekta 8.3.1.2/19/A/002 “Zināšanu pārbaudes tiešsaistes rīks ģeogrāfijā 7. - 9.klases mācību vielas apguvei” ietvaros.

Projekta aprobācijas procesā ir iesaistījusies mūsu skolas ģeogrāfijas skolotāja Brigita Mežgale-Turlaja ar 7.-9. klašu skolēniem.


2019./2020. m.g.

Erasmus + KA2 stratēģiskais skolu sadarbības projekts „European Student Theater Lab – Act for EU citizenship”, līguma Nr. 2019-1-IT02-KA229-062229_3.

Projekta darbības ilgums – 2 gadi, piešķirtais finansējums ir 29808,00 EUR. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Koordinators: Liceo Scientifico Giolitti Gandino Bra - Itālija
Partneri:
Salaspils 1. vidusskola - Latvija
Fundación Benéfica Institución Rojas Colegio Sagrado Corazón - Spānija
Atlascollege Kunst&Vormgeving - Beļģija
Perifereiako Lykeio Livadion - Kipra

Par projekta pasākumu realizēšanu atbildīgie Salaspils 1. vidusskolā ir skolotājas Ruta Ilgaža, Anda Vaivade, Ieva Hermane un Annija Bergmane.


2018./2019. m.g.

Projekta darbības laiks ir 06/2018-06/2019, projekta koordinatore skolotāja Lūcija Sniķere.

Salaspils 1.vidusskolā darbu ir uzsācis jauns Eiropas projekts – Nordplus Junior. Šis projekts ir tapis sadarbībā ar Pērnavas Koidulas ģimnāziju Igaunijā. Tajā ir iesaistīti vidusskolas skolēni vecumā no 16 līdz 19 gadiem. Projekts ir vērsts uz zinātniski pētniecisko darbu izstrādi dabaszinātņu jomās, koncentrējoties uz bioloģiju un ķīmiju. Projekta galvenie mērķi ir: attīstīt zinātniskos pētījumus starptautiskās studentu komandās, salīdzināt zinātnisko pētījumu īstenošanas metodes un vadlīnijas partneru skolās, kā arī uzlabot un paaugstināt zinātnisko pētījumu kvalitāti partneru skolās.

Projekta laikā notiks 2 skolēnu apmaiņas, kurā 20 skolēniem būs iespēja darboties partneru skolā projekta ietvaros. Pirmā mobilitāte jau ir īstenota, kurā 20 Salaspils 1. vidusskolas skolēnu apmeklēja Pērnavas ģimnāziju, piedalījās mācību stundās, darbojās darbnīcās, veica laboratorijas darbus un uzsāka zinātniskos pētījumus komandās. Projektā ir paredzēts iesaistīt universitāšu un uzņēmumu pārstāvjus, kas sniegs atbalstu pētniecisko darbu tapšanā.

Pēc sertifikātu saņemšanas Koidulas ģimnāzijā Pērnavā

Nākošajā apmaiņā no 4. līdz 8. martam 20 igauņu skolēni viesojās Salaspils 1.vidusskolā un turpināja uzsāktos pētnieciskos darbus. Noslēgumā visi prezentēja savus darbus plašākai auditorijai.

Rezultātā abas partneru skolas guva starptautisko pieredzi zinātnisko projektu un pētījumu īstenošanā, guva jaunas idejas, iepazina jaunas mācību metodes un pieejas.

SKATĪT projekta norisi fotogrāfijās.


2017./2018. m.g.

Turpinās Erasmus+ programmas projekts "My World in The Drop of Water", kura koordinatores ir Ieva Pudža un Lūcija Sniķere.

19. un 20. oktobrī Erasmus+ projekta "My World in The Drop of Water" dalībnieki tikās Salaspils 1. vidusskolā.

Mūsu skolēni - projekta dalībnieki kopā ar 6 valstu skolotājiem

Šīs skaistās ūdensrozes veidoja projekta dalībnieki kā simbolisku dāvanu ciemiņiem, jo ūdensrozes aug tīrā ūdenī...
Tikšanās laikā skolotāji vēroja mācību stundas, vienojās par paveicamajiem uzdevumiem līdz nākamajai tikšanās reizei Igaunijā (tur dosies arī skolēni).
Noslēgumā viesi apmeklēja botānisko dārzu un saņēma sertifikātus un suvenīrus - lietussargus ar skolas logo.

Latvijā rit trešais noslēdzošais datorikas pilotprojekta gads. Mūsu 9.d klase pabeidz 7.-9. klases programmas aprobāciju. Vēl datoriku apgūst skolēni, kas mācās matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu 1., 4., 5. un 7. klasē, kā arī visi otrklasnieki, pavisam 273 skolēni.

Noslēdzies datorikas pilotprojekts (7.-9.kl.) pirmajai matemātiķu klasei.
Kopā ar brīnišķīgiem jauniešiem triju gadu laikā izmēģinājām datorikas programmu izstrādātāju piedāvātos mācību materiālus, kopīgi tos vērtējām un rakstījām komentārus, protams, ļoti daudz mācījāmies, arī programmējām. Mācību gada noslēgumā nodibinājām "programmēšanas firmas". Katrai no tām bija jāizveido kāda mācību procesā izmantojama lietotne. Rezultātus var apskatīt "Digitālajās mācībās". Ļoti ceru, ka no šiem skolēniem izaugs nākotnes programmētāji, bet katrs noteikti būs iemācījies strukturēti domāt, kas būs ieguvums jebkurā profesijā.

Silvija Zālīte, datorikas skolotāja


2016./2017. m.g.

Turpinās Erasmus + KA2 stratēģiskais skolu sadarbības projekts „The Mysteries of European Capitals”, ko koordinē Ieva Hermane un Lūcija Sniķere.

Skatīt par projekta dalībnieku tikšanos Madridē.

Uzsākts Erasmus+ programmas projekts "My World in The Drop of Water", kura koordinatores ir Dace Bērtule un Ieva Pudža.

Pateicoties Eiropas Savienības līdzfinansējumam, Salaspils 1.vidusskola piedalās Erasmus+ programmas projektā "My World in The Drop of Water". Šis projekts sākās 2016. gada 1. septembrī un turpināsies 2 gadus līdz 2018. gada 31. augustam.

Projektā skolēni iepazīsies ar inženierzinātņu pielietojumu praktiskajā dzīvē un ūdens kvalitātes noteikšanu, kā arī ūdens nozīmīgumu cilvēku dzīvē un pasaulē.

Projekta dalībnieki darbībā

Pirmā tikšanās notika šī gada decembrī Lietuvā, kur piedalījās projektu vadītāji no Turcijas, Nīderlandes, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas. Latviju pārstāvēja mūsu skolas bioloģijas skolotāja Dace Bērtule un dabaszinību skolotāja Ieva Pudža. Šīs tikšanās ietvaros tika apspriesti turpmākie projekta mērķi un uzdevumi, kuri tiks grandiozi īstenoti arī mūsu skolā.

Tikšanās dalībnieki

Projekta dalībnieks, 9.a klases skolnieks Kristiāns Nemkovičs

Latvijā datorikas programmu aprobācijas pilotprojektu turpina 153 skolas, arī mūsu 8.d klase (Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens), bet datorikas apguvi uzsāk visas 1. klases, kā arī 4.c klase, kas izvēlējusies Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virzienu. Pavisam datoriku šajā mācību gadā apgūst 161 skolēns.

Datorika no pirmās klases

Šajā mācību gadā 1.klašu skolēni apgva jaunu mācību priekšmetu - datoriku. Skolēniem datorikā caur dažādām spēlēm tika attīstīta loģiskā domāšana un uzmanība. Lai veiksmīgi noritētu mācību process, skola iegādājās 30 AppleiPad. Pirmklasnieki guva pirmās iemaņas zīmējumu veidošanā, iepazinās ar skolvadības sistēmu e-klase, mācījās darboties tekstapstrādes lietotnē, veidoja prasmi iegūt informāciju globālajā tīmeklī, neaizmirstot par drošības noteikumu ievērošanu, kā arī iepazinās ar algoritmiem (mācījās tos saskatīt ikdienā un spēļu veidā, paši tos veidojot). Salaspils 1. vidusskolā šai ziņā neparasta pieredze – klasēs, kuras nedala grupās, vienlaicīgi strādā divi pedagogi, pat piesaistot robotikas skolotāju Sandiju Krastiņu. Pirmklasnieki sastādīja algoritmus robotiem, bet vislielāko prieku viņiem sagādāja robotu sacensības.

Aelita Mūrniece un Ilze Čudare, datorikas skolotājas

8.d klase projektu dienā atkal viesojas PII "Ritenītis"

13. aprīlī skolā notika projektu diena. Līdz šai dienai 8.d klasei katram vajadzēja izstrādāt projektu - spēli. Sekojot iepriekšējā gadā iedibinātajai tradīcijai, par spēļu prezentācijas vietu izvēlējāmies PII "Ritenītis". Tā kā ciemošanās notika pirms Lieldienu brīvdienām, tad nedaudz parunājām par Lieldienām un pirmskolniekiem uzdāvinājām maisiņu ar šokolādes olām. Tad sekoja spēļu prezentācija, kur autors iepazīstināja klātesošos ar spēles ideju un noteikumiem. Pēc tam katrs pirmskolnieks varēja izmēģināt spēli, kas prezentācijas laikā bija visvairāk iepatikusies. Bērnudārznieki visvairāk izvēlējās Artūra veidoto spēli "Krabis šauj", Lauras "Vairāklīmeņu labirintu" un Endija "Tīrām zobus!". Projektus var apskatīt sadaļā "Digitālās mācības"

Noslēgumā bērnudārznieki mums teica "Paldies!", uzdāvinot katram pašgatavotu kartīti, uz kuras paslēpies vārds, bet iekšpusē teksts "Liels paldies no mazajiem bērnudārza draugiem."

Skatīt fotogrāfijas.

Atgriezušies skolā, izvērtējām gan projektus, gan prezentācijas un jau sākām domāt par veicamajiem darbiem nākamajā mācību gadā.

Silvija Zālīte, datorikas skolotāja

Silvija Zālīte popularizē pieredzi Latvijas datorikas skolotāju konferencē, tēma "Skolēnu radītās programmas veicina interesi par datoriku". Prezentācija


2015./2016. m.g.

Erasmus + KA2 stratēģiskais skolu sadarbības projekts „The Mysteries of European Capitals”, līguma Nr. 2015-1-LT01-KA219-013397_2

Maksimālais piešķirtais projekta finansējums ir 12 860,00 EUR. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
Koordinators: Vilnius Engineering Lyceum - Lietuva
Partneri:
Salaspils 1. vidusskola - Latvija
Liceul Teoretic "Lucian Blaga" - Rumānija
SOU Vasil Kunchov Vratsa - Bulgārija
Osnovna škola Sesvetska Sopnica - Horvātija
Fundacion de Santamarca y de San Ramon y San Antonio – Spānija

Projekta mājas lapa - http://project-mec.jimdo.com
Projekta koordinatores Salaspils 1. vidusskolā Ieva Hermane un Lūcija Sniķere.

Skatīt par projekta dalībnieku tikšanos Salaspilī.

"Ar leģendām par Rīgu" 3.c klase iesaisās Erasmus+ projektā. Vairāk

Filmiņa par skolu

Erasmus projektā iesaistītie skolēni jūnijā vēl cītīgi strādāja un izveidoja filmu par Rīgas leģendām

Mūsu skola ir to 157 Latvijas skolu vidū, kuras piedalās 5 datorikas programmu aprobācijas pilotprojektā. Projekta mērķs ir agrīnāka digitālās kompetences attīstība, kā rezultātā skolēns ne tikai prastu izmantot dažādas programmas, bet arī saprastu, kā tās rodas, un pats spētu izveidot vienkāršas lietotnes. Ierobežotu resursu dēļ mūsu skola šajā gadā datorikas programmu ievieš tikai 7.d klasē, kas apgūst Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu.

Fakultatīvi skolēniem tiek piedāvāts apgūt datoriku padziļināti. Šo kursu ir izvēlējušies visi 7 zēni.

Ar savām lietotnēm mācām un izklaidējam pirmskolniekus

Šogad programmēšanas pamatus apgūstam, izmantojot vizuālo programmēšanas vidi Scratch. Tā ir ļoti piemērota programmētājiem - iesācējiem, jo uzreiz var redzēt rezultātu, kurš var būt gan vizuāli pievilcīgs, gan atraktīvs lietotājam.

Februārī uz skolu piezvanīja PII “Ritenītis” metodiķe Liene Zemīte. Viņa teica, ka skolas mājas lapā esot izlasījusi par zēniem, kas padziļināti apgūst datoriku un piedāvāja sadarboties, pārliecinot mūs, ka mazajiem būšot ļoti interesanti redzēt, ko zēni paši varot izveidot.

Piedāvājums sakrita ar mūsu plānu, jo bijām pabeiguši pirmos projektus stāstu vai pasaku izveidē un nākamais darbs bija izveidot lietotnes, kas varētu noderēt mācībām vai atpūtai dažāda vecuma skolēniem. Sākotnējo uzdevumu sašaurinājām, fokusējoties uz pirmskolas vecuma bērniem.

Sākās darbs divu mēnešu garumā pie projektu plānošanas, programmu izveides, testēšanas.

Gala rezultātā zēni izveidoja projektus, kurus 26. aprīlī prezentēja PII “Ritenītis” bērniem. Tur bija sižetiski stāstiņi, projekti, kas paredzēti mācībām – burtu, skaitļu, gadalaiku, matemātisko darbību, sociālo prasmju apguvei un nostiprināšanai. Noslēgumā bērnudārznieki varēja uzspēlēt arī spēles. Mārtiņš prezentēja 3 paša izveidotās spēles. Pirmskolnieki labprāt iesaistījās visās aktivitātēs, demonstrējot patiešām labas zināšanas.

Bildēs var sajust atmosfēru, kas valdīja tikšanās laikā...

Līdz mācību gada beigām vēl katrs 7.d klases skolēns izveidoja savām spējām atbilstošu noslēguma projektu, kuru aizstāvēšana notika 16. un 25. maijā.

Silvija Zālīte, datorikas skolotāja

Interesantākos noslēguma darbus var apskatīt sadaļā "Digitālās mācības".

8.e klases skolēni turpina sadarbību ar Dānijas skolu Trongårdsskolen. Šoreiz sadarbojamies, veidojot ikmēneša avīzi interneta vidē, kurā mēs rakstām par mums aktuālo, kas notiek pilsētā, skolā, klasē. Tādu pašu virtuālo avīzi veido dāņu skolēni. Šis projekts tiek veikts viena gada garumā - iesākām 2015.g.februārī un pabeigsim 2016.g.februārī. Skolēniem ir lieliska iespēja uzzināt, kāda ir skolēnu dzīve Dānijā, un mācīties uzrakstīt vācu valodā par aktualitātēm savā skolas dzīvē vesela gada garumā.


2013./2014. m.g.

Šajā mācību gadā nu jau 9.a un b klases skolēni, kuri apgūst vācu valodu, turpināja sadarbību ar Dānijas Trongårdsskolen 9.klašu skolēniem. Visa mācību gada laikā apguvām vācu valodu, iepriekš saskaņojot, par kādām kopīgām tēmām mācīsimies. Proti, nākotnes plāniem, mūziku, veselīgu dzīves veidu un ceļošanu. Skolēni veidoja video intervijas, izteicās par tēmām speciāli izveidotās tīmekļa lapās, katru nedēļu sazinājāmies Facebook`ā, mācību gada beigās apmainījāmies ar pašu gatavotām pārsteiguma paciņām. Projekta noslēgumā izvērtējām savu projektu un atzinām to par ļoti veiksmīgu kopīgu mācīšanās metodi.

9.a klase

9.b klase


2012./2013. m.g.

8.ab klašu skolēni darbojās eTwinning projektā „Mediji mūsu dzīvē” un apguva vācu valodu kopā ar saviem vienaudžiem Dānijā – Trongårdsskolen 8.klases skolēniem. Viņi veidoja mājas lapu, kurā ievietoja sekojošus video – kādus medijus viņi izmanto, pašu veidotus reklāmas rullīšus, iepazīstināja ar sevi, savu skolu, savu pilsētu.

Vācu valodas skolotāja Inese Labanovska kļuva par eTwinning vēstnieci Latvijā.


5.c klases skolēni kopā ar skolotāju Lāsmu Peļņu iesaistījās divos eTwinning projektos.

2012.gada decembrī skolēni iepazina dažādu valstu kultūru un Ziemassvētku tradīcijas. Galarezultātā skolēni izveidoja Ziemassvētku kartiņas, ko nosūtīja visām projektā iesaistīto valstu skolām (Francija, Lietuva, Rumānija, Polija, Vācija, Spānija, Grieķija, Somija, Turcija un Itālija).

2. mācību semestrī skolēni interneta vidē sazinājās ar poļu skolēniem, iepazina vairāk viņu valsts kultūru, Lieldienu ēdienu tradīcijas. Abu valstu skolēni iepazina otras valsts ēdienu gatavošanas tradīcijas, veidojot prezentācijas par sev iemīļotu ēdienu receptēm angļu valodā.


2011./2012. m.g.

Turpinot pagājušajā mācību gadā iesākto sadarbību ar Dānijas skolēniem, arī šogad piedalāmies eTwinning projektā. Salaspils 1.vidusskolas 9.ab klašu skolēni, kuri apgūst vācu valodu, veido mājas lapu vācu valodā par jauniešu vēlmēm, sapņiem, nākotnes nodomiem Latvijā un Dānijā. Tādā veidā skolēni iepazīst citas valsts jauniešus, praktiski pielietojot vācu valodu.

Apbalvota vācu valodas skolotāja Inese Labanovska

Skolotāja Inese Labanovska ir apbalvota ar Eiropas Kvalitātes Sertifikātu par projektu "Schulrucksack und Inhalt fotografieren". Pavadošajā vēstulē teikts: "Apsveicam! Jūsu skola ir apbalvota ar Eiropas Kvalitātes sertifikātu par lielisko darbu ar eTwinning projektu "Schulrucksack und Inhalt fotografieren". Tas nozīmē, ka jūsu darbs, jūsu skolēnu darbs un jūsu skola ir atzīta visaugstākajā Eiropas līmenī."


Comenius projekts (oficiālā mājas lapa ). Kopā ar mums projektā piedalījās skolas no Beļģijas, Čehijas, Katalonijas, Slovēnijas un Ungārijas.

Projekts noslēdzās ar koncertu 2012. gada 27. aprīlī. SKATĪT

Pavasarī dalībskolu skolēni un koordinatori viesojās Ungārijā.

Kopā ar ungāru, čehu un slovēņu skolēniem tika izdziedātas visu projektā iesaistīto valstu tautas dziesmas

Projekta dalībnieki ekskursijā Budapeštā

Oktobrī Salaspilī viesojās visu partnerskolu koordinatori. Līdzās citām aktivitātēm viņi vadīja stundas mūsu skolēniem.

Slovēnijas skolotāji stundā 7.b klasē

Beļģijas skolotāji un 3.c klase stundā

VALSTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRAS PROJEKTU KONKURSA IZGLĪTĪBAS INOVĀCIJĀM

Projekts „Pāreja no izglītības uz darbu (īpaši karjeras vadības prasmju attīstību) veicināšana”

Projekta īstenošanas laiks. No 2011. gada 1. septembra līdz 2011. gada 17. novembrim.

Projekta mērķi:
1. Motivēt Salaspils 1. vidusskolas 12. klases jauniešus apzinātai karjeras izvēlei un konkurētspējai izglītības un darba tirgū.
2. Veicināt Salaspils 1. vidusskolas 12. klases jauniešus aktīvai līdzdarbībai nākotnes mērķu sasniegšanā.
3. Veicināt Salaspils 1. vidusskolas 12. klases jauniešu prasmi komunicēt, sadarboties, iegūt informāciju, analizēt iegūto informāciju.

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes:
1. Karjeras izglītības stenda/sienas izveidošana skolas telpās. Informācijas sagatavošana skolas mājas lapai.
2. Katra projektā iesaistītā jaunieša individuālā konsultācija pie karjeras konsultanta.
3. Mācību – pieredzes ekskursijas uz profesionālo jomu uzņēmumiem, iestādēm - SIA „Skrīveru saldumi”, laikraksta „Svētdienas Rīts” redakciju un tikšanās ar redaktori Ingu Reču, SIA „LeaderPRO” kursu beidzējas - sporta skolotājas Valdas Kublickas praktiskā nodarbība „Teipu metode fizioterapijā”.
4. Izglītojošās – pieredzes ekskursijas uz projekta jauniešu pieprasītākajām augstskolām - LU, RSU, RTU.
5. Tikšanās - sarunu vakari ar pieredzējušiem nozaru speciālistiem skolas absolventiem - karšu izdevniecības “Jāņa sēta” galveno redaktoru Jāni Turlaju un Latvijas televīzijas raidījuma SeMS producentu Gvido Zilūzi.
6. Radošās darbnīcas jauniešu interesējošajās jomās, kuras vada skolotājs kopā ar attiecīgajā jomā studējošo skolas absolventu.
7. Plenērs „Satiekas savējie” (absolventu vakars) - vidusskolēnu tikšanās, aktīva diskusija, atpūta kopā ar jaunajiem studentiem, darba gaitu iesācējiem un pieredzi guvušajiem darba tirgū skolas absolventiem.
8. Salaspils 1. vidusskolas Absolventu grāmatas iekārtošana.
9. Foto izstāde par projekta aktivitātēm, uzņemtās filmas par absolventu vakaru „Satiekas savējie” noskatīšanās un projekta izvērtēšanas vakars.

Projekta vadītāja un 12. klases audzinātāja Diāna Šķēle vēl visiem saviem jauniešiem izdošanos, aktīvi darbojoties projektā!

Karjeras izglītības siena skolā

ir tapusi, pateicoties divpadsmito iniciatīvai un skices autorei Marijai Šmitei.

ŠEIT citas fotogrāfijas.


2010./2011. m.g.


Comenius projekts (oficiālā mājas lapa ). Kopā ar mums projektā piedalījās skolas no Beļģijas, Čehijas, Katalonijas, Slovēnijas un Ungārijas.

Projekta oficiāla atklāšana notika 15. oktobrī.

Tika izveidota filma, lai iepazīstinātu projekta dalībvalstis ar skolu un Salaspili.

No 20. līdz 24. oktobrim Salaspils 1.vidusskolas skolotāju darba grupa devās apmaiņas braucienā uz Slovēniju Comenius projekta ietvaros. Eiropas projekts "Europe@the_stage" ir uzsācis savu darbību ar š.g. 1. septembri un turpināsies divu gadu garumā. Šajā projektā, kura mērķis ir veicināt un uzlabot angļu valodas lietojumu, apgūstot Eiropas tautu dziesmas un dejas, ir iesaistīti gan skolēni, gan skolotāji. Sadarbība notiek starp Slovēnijas, Čehijas, Ungārijas, Spānijas, Beļģijas un Latvijas skolām. Savā pirmajā apmaiņas braucienā skolotāji iepazinās ar partnerskolu darba grupām, vēroja un vadīja mācību stundas Slovēnijas skolā, vienojās par tālākām aktivitātēm un vizītēm, veidoja prezentācijas par savu valsti, pilsētu un skolu.

No 9. līdz 13. martam partnerskolu dalībnieki tikās Katalonijā.

No 10. maija līdz 15. maijam vairāki mūsu skolas skolēni un skolotāji devās uz Comenius partnerskolu tikšanos Čehijas pilsētiņā Verovicē. Lai garais ceļš ar busiņu nebūtu nogurdinošs, pa ceļam tika apskatīta gan Varšava, gan Veļičkas sālsraktuves. Verovicē Antru (7.a), Žaklīnu (8.a), Ilzi, Armandu un Krišu (8.c) sagaidīja čehu skolēnu ģimenes, kuras mūsu skolēniem piedāvāja naktsmājas. Skolā bija jāpiedalās stundās kopā ar čehu skolēniem, jādejo projektā iesaistīto valstu tautas dejas, jāvada prezentācija par Latviju un mūsu skolu.

Brīvajā laikā bija iespēja apskatīt skaisto, kalnaino apvidu, kā arī iepazīties ar vairākiem kultūrvēsturiskiem objektiem – Štrambekas vecpilsētu, brīvdabas muzeju Rožnavā u.c. Ne mazāk svarīga bija iespēja iegūt jaunus draugus gan no Slovēnijas, gan Čehijas.

Comenius gada noslēguma pasākumā 26. maijā projektā iesaistītās klases rādīja gada veikumu, apgūstot citu valstu dejas.

Mūsu skola piedalās eTwinning projektā. Šogad tie ir 8.a,b klašu skolēni, kuri apgūst vācu valodu, un skolotāja Inese Labanovska. Mūsu sadarbības partneri ir no Dānijas skolas Trongårdsskolen. I semestra projekta nosaukums bija: „Mūsu tradīcijas”, savukārt II semestrī - veidosim avīzi par skolu jauniešu dzīvi Salaspilī.

eTwinning ir skolu kopiena Eiropā. Skolotāji no visām dalībvalstīm var reģistrēties un pielietot eTwinning tiešsaistes rīkus (portālu un darba virsmu), lai atrastu viens otru, satiktos virtuāli, apmainītos idejām un praktiskiem piemēriem, apvienotos grupās, kopīgi mācītos mācību notikumos un iesaistītos tiešsaistes bāzētos projektos.

Projektā tapa video rullīši: Mātes diena, Latvijas neatkarības proklamēšanas diena, Jāņu diena un Mārtiņdiena.

Domā globāli, rīkojies lokāli

No 8. – 13. novembrim Spānijā, Algecirā norisinājās projekts „Think globally, act locally”, kurā piedalījās jaunieši no trim valstīm - Latvijas, Norvēģijas un Spānijas.

No katras valsts projektā piedalījās divas grupas, katrā no tām seši dalībnieki un skolotāji. Katra grupa pārstāvēja savu pilsētu. Salaspils delegācijā no mūsu skolas bija Eva Anna Pasova, Džesika Gorbačenko, Diāna Grīnvalde, Juris Gailis, Ieva Štrausa, Kristīne Graudiņa un direktore Vera Kalniņa.

Projekta mērķis bija rast risinājumus, kā iesaistīt jaunatni dažādās aktivitātēs un izveidot jauniešu parlamentu, un motivēt jaunatni iesaistīties pašvaldību rīkotos pasākumos.


2009./2010. m.g.

Comenius projekts

Šī gada septembrī skola pieteicās konkursam, ko izsludināja Akadēmisko programmu aģentūra mūžizglītības programmas ietvaros apakšprogrammā "Comenius" par piedalīšanos Comenius partnerību sagatavošanas vizītei Norvēģijā. 1. oktobrī kļuva zināms, ka Salaspils 1. vidusskola ir kļuvusi par partneru meklēšanas kontaktsemināra dalībnieku Norvēģijas pilsētā Haldenā.

No 25. oktobra līdz 1. novembrim šajā seminārā, kura galvenā tēma bija "Agrīnas valodas mācīšana", skolu pārstāvēja angļu valodas skolotāja Lūcija Sniķere.

Izvēloties sava projekta tēmu "Dziesmu, rotaļu un deju loma agrīnas valodas mācīšanā", skolotāja L. Sniķere atrada domu biedrus starp vairākiem Eiropas skolu pārstāvjiem. Kopā ar Beļģijas, Ungārijas, Slovēnijas, Čehijas, Spānijas skolotājiem tika izstrādāts projekts par skolu sadarbību šajā jomā.

Ar nepacietību gaidīsim šī projekta izvērtējumu. Ja vērtējums būs pozitīvs un projekts tiks apstiprināts, tad Salaspils 1. vidusskola būs iesaistīta Comenius skolu sadarbības projektā divu mācību gadu garumā 2010./2011. un 2011./2012. Vēlēsim veiksmi šim iesāktajam projektam un turēsim īkšķus par izdošanos!

28. aprīlī notika Latvijas radošo skolu teletilts.

Teletiltā piedalījās 26 Latvijas skolas, arī mēs. Mūsu skola saņēma uzdevumu no Izglītības un zinātnes ministres Tatjanas Koķes "Kā ieinteresēt skolēnus mācīties Jūsu skolā?" Uzdevuma izpildes rezultāts šeit:

Projekts ”Deportācijas diena: atgriešanās vēsturē”

12. februārī un 5. martā 34 vidusskolas skolēni no 10. – 12. klasēm un 3 skolotājas – Kristīne Zaikeviča, Inese Labanovska un Iveta Beļska devās uz Viļņu (Lietuvu), lai piedalītos Eiropas organizētajā pasākumā „Deportācijas diena: atgriešanās vēsturē.”

Projekta mērķis bija iejusties Staļina laika GULAG nometņu represēto (politieslodzīlto) lomā, piedzīvojot tam laikam līdzīgus dzīves apstākļus, dzīvojot bunkurā, kurš atradās 5 m zem zemes.

Skolēniem bija iespēja doties ekskursijā uz Lietuvu, uzzināt vairāk par bijušās PSRS vēsturi, Staļina režīmu, izjūtot tā laika dzīves apstākļus, dzīvojot padomju laika bunkuros, kā arī apzināties un izprast (arī izjust), cik grūta un sūra dzīve bija piecdesmito gadu cilvēkiem, kas tika ieslodzīti šajās labošanas darbu nometnēs.

Pēc brauciena skolēni vēl vairāk spēj novērtēt un cienīt tos cilvēkus, kas cīnījās par savu brīvību un nepadevās. Tas liek novērtēt arī pašam savu brīvību un tās nozīmi, dzīvojot demokrātiskā valstī.