, . gada . .


Mācību procesa organizācija Salaspils 1. vidusskolā 2021./2022.m.g.

Nosacījumi dalībai klātienes mācībās

Mācībās klātienē skolēni var piedalīties ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī ar apliecinājumu par Covid-19 negatīvu testa rezultātu. Covid-19 tests nav jāveic bērniem ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Lasīt tālāk...
AG paštestu skrīninga procedūras izglītības iestādēs. Skatīt infografiku.

Kārtība, kādā tiek īstenots attālināto mācību process

Kārtība nosaka, kā Salaspils 1. vidusskolā tiek organizēts attālināto mācību process epidemioloģiskās situācijas dēļ. Skatīt dokumentu.

Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Salaspils 1. vidusskolā

Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Salaspils 1. vidusskolā nosaka pasākumus un atbildīgo personu pienākumus, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatīšanos Salaspils 1. vidusskolā. Skatīt dokumentu.

Plānotie piesardzības pasākumi Salaspils 1. vidusskolā 2021./2022.m.g.
Plāns A, Plāns B, Plāns C, Plāns D... Skatīt dokumentu.

Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai interešu izglītības nodarbībās Salaspils 1. vidusskolā. Skatīt.

Kārtība, kādā Salaspils 1. vidusskolā tiek īstenota izglītības programma ģimenē
Izglītība ģimenē 1.-8. klašu izglītojamiem tiek noteikta ar izglītības iestādes direktora rīkojumu, pamatojoties uz vecāku vai aizbildņu (turpmāk – likumiskais pārstāvis) iesniegumu. Skatīt dokumentu.
Iesniegums.

Skolas padomes 19.08.2021. sanāksmes protokols šeit.