, . gada . .


Mācību process Salaspils 1. vidusskolā 2022./2023.m.g.

Mācību process tiek organizēts atbilstoši VISC piedāvātajām aktualitātēm, kas apkopotas informatīvajā materiālā.

Valdība ir pieņēmusi grozījumus MK noteikumos Nr. 662. "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai". Tie paredz, ka izglītības process notiek klātienē un bez īpašiem ierobežojumiem, bet ievērojot Veselības protokola sadaļas nosacījumus. Paaugstinoties saslimstības rādītājiem, izglītības iestāde var noteikt īslaicīgas izmaiņas mācību darba organizācijā atbilstoši situācijai izglītības iestādē.

Plašāka informācija pieejama divos sekojošos dokumentos:

Izglītības sektora COVID-19 plāns 2022. g. rudenim

Covid-19 risku mazināšanas pasākumi

Jaunākā SPKC informācija pieejama prezentācijā un infografikās: