, . gada . .


Lieldienu videosveiciens

Sveicam un visiem vēlam priecīgas Lieldienas ar 3.b klases (sk. Agita Grigorjeva) un vokālā ansambļa "Atvariņi" (sk. Aija Pizāne) sagatavoto video!

Lieldienu tirgus

Dažādus kārumus bija sarūpējuši 2., 3. un 4. klašu skolēni. 2. - 3. klašu tirgus notika Lauku ielas korpusā, bet ceturtklasnieki savu tirgu atvēra Ceru ielas korpusā, par ko ļoti priecājās 7.-12. klašu skolēni.


VAIRĀK