, . gada . .


Dzejnieka un publicista Andreja Eglīša piemiņai veltīts konkurss "Tauta - manas mājas" 4.-12.kl. skolēniem

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola sadarbībā ar Andreja Eglīša Latviešu nacionālo fondu, Madonas novada pašvaldību un Ļaudonas pagasta pārvaldi organizē Andreja Eglīša 110.atceres gadadienai veltītu konkursu "Tauta - manas mājas", kurš ietver jaunrades konkursu vizuālajā mākslā (4.-9.kl.) un jaunrades konkursu literatūrā (7.-12.kl.).

Konkurss notiek 01.06.2022. - 01.10.2022. Darbi jāiesniedz līdz 01.10.2022.(ieskaitot).

NOLIKUMI


Konkurss 7.-8.klašu skolēniem par tehnoloģijām un inženierzinātnēm

Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija no 2022.gada 15.septembra līdz 14.oktobrim izsludina konkursu vispārējās izglītības 7. un 8.klašu skolēniem, kura ietvaros ir jāsagatavo darbs "Mana visinteresantākā tehnoloģiju, inženierzinātņu vai matemātikas mācību stunda notiktu šādi..." ar mērķi ieinteresēt 7.-8.klašu skolēnus apgūt tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātiku (STEM).

Skolēns konkursa darbu var izpildīt sev vēlamā formā - Word, PowerPoint, Canvas, video vai citā formātā. Skolēnam konkursa darbs ir jānosūta uz šādu e-pastu: [email protected] līdz š.g.14.oktobrim (ieskaitot), norādot skolēna vārdu, uzvārdu, izglītības iestādi, klasi, e-pastu un mobilā tālruņa numuru.

Balvās: 1.vietai – 140,00 EUR, 2.vietai – 100,00 EUR, 3.vietai – 75,00 EUR.

VAIRĀK


Lejupielādēt pielikumus.