, . gada . .


Eko skola


2023./24. m.g.

Eko skolu sadraudzības pasākums Ropažos

Eko skola

🍀1. martā mūsu eko skolas pulciņa bērni un skolotāja Vēsma viesojās Ropažu vidusskolā, kur notika Eko skolu sadraudzības pasākums - hakatons.
🍀 Pasākuma laikā skolēni devās pārgājienā pa Kangaru dabas taku, piedalījās foto orientēšanā pa Ropažu vidusskolu, viktorīnās, spēlēs un fiziskās aktivitātēs, devās uz Ropažu HES, runāja par lielo un mazo HES ietekmi uz vidi. Lielisks pasākums iepazīstot Ropažu Lielās Juglas stāstu par vimbu nārstošanas iespējām veidojot mazās hidroelektrostacijas.

Vairāk lasi šeit;

Dzīvot zaļāk un to popularizēt caur dažādām akcijām, konkursiem, kampaņām skolā.

Kas par šo laiku ir paveikts:
Apzināts skolēnu vēlmju saraksts, piedaloties skolas vides novērtējumā, aptaujāto skaits, kas piedalījās ap 300 skolēnu! Atjaunota depozīta sistēma, kur var utilizēt plastmasas pudeles. Skolā izvietotas kastes . Izveidota makulatūras vākšanas kampaņa, jo savācot 500 kg, tā tiks nodota Līgatnes papīram -saņemot jaunu kopējamo papīru, tā veicinot lietderīgu atkritumu nodošanu. Rotājumi svētkiem. Radošas idejas, kuras aktualizējam!

2022./23. m.g.

Laipni lūgti mūsu skolas eko zoodārzā!

25. novembra pēcpusdienā Ceru ielas korpusa 2. stāvā EKO pulciņa dalībnieki atklāja zoodārzu, kurā tagad apskatāmi dažādi dzīvnieki. Tie nav parasti dzīvnieki, bet eksponāti, kas tapuši no otrreizējām izejvielām, tomēr ir tādā izmērā kā dabā.

Pēc nedēļas zoodārzs ar visiem iemītniekiem pārcelsies uz Lauku ielas korpusu.


EKO skolas dalībnieces nupat atvērtajā zoodārzā
Apskati VAIRĀK, bet labāk apmeklē!

EKO pulciņa nodarbība "Telefons un veselība"

23. novembrī 12.b klases skolēni Daniils Zemīts, Kristiāna Eglīte un Anna Geižāne vadīja nodarbības par telefonu kaitīgumu sākumskolas klašu skolēniem. Nodarbībās bija ne tikai jāklausās, bet aktīvi jāpiedalās. Liels bija daža skolēna izbrīns, ka, paskatoties telefona opcijās, uzzināja, ka brīvdienā 9 stundas ir pavadījis pie telefona.


2020./21. m.g.

Jau otro gadu pēc kārtas mums ir EKO skolas zaļais karogs.

Paldies koordinatorei skolotājai Annai Romanovai un viņas aktīvajiem skolēniem!


2019./20. m.g.

Mūsu skolai Eko-skolu zaļais karogs!

2019. gada 16. septembrī Salaspils 1.vidusskolas EKO padomes aktīvākie skolēni kopā ar skolotāju Annu Romanovu apmeklēja Nacionālās bibliotēkas Ziedoņzāli, kur saņēma EKO skolu zaļo karogu.

"Ekoskolu programmas simbols, atpazīstamākais elements un arī viens no tās veiksmes pamatcēloņiem ir stimula sistēma skolām par sekmīgu līdzdalību programmas aktivitātēs un to prasību pilnīgu ieviešanu – Zaļā Karoga balva," stāsta skolotāja Anna. "Pašlaik Ekoskolu programmā ir iesaistītas vairāk kā 51 000 skolu visā pasaulē, Latvijā tās ir gandrīz 200 izglītības iestādes, sākot no PII līdz pat augstskolām."

Ar šo mācību gadu Salaspils 1. vidusskola ir viena no EKO skolām. Lai zaļo karogu saglabātu, skola turpinās attīstīt vides izglītību.