, . gada . .


Bibliotēka atvērta 8.30-16.30 katru darba dienu.

Salaspils 1. vidusskolas bibliotēka atrodas 1. stāvā Lauku ielas korpusā. Skolas bibliotēka ir iecienīta vieta gan skolēnu, gan skolotāju vidū. Bibliotēka nodrošina skolēnus ar mācību materiāliem, daiļliteratūras grāmatām dažādiem vecuma posmiem. Skolotajiem tiek piedāvāta jaunākā metodiskā literatūra.

Lasītavā notiek bibliotēkas stundas, ikgadējais čaklāko lasītāju pasākums, konkursi, kā arī bibliotēkā tiek veidotas dažādas tematiskās izstādes.

Salaspils 1. vidusskolas bibliotēkā:
• ~ 1300 reģistrēti lasītāji;
• ~ 27 000 reģistrētas grāmatas (daiļliteratūra, mācību grāmatas, uzziņu un metodiskā literatūra);
• periodiskie izdevumi ("Ir", "Ilustrētā Junioriem", "Ilustrētā Vēsture", "Avene", "Skola & Ģimene" u.c.);
• 2 datori ar interneta pieslēgumu mācību darba veikšanai;
• dažādas galda spēles;
• mājīgas telpas, kurās mācīties vai atpūsties starpbrīžos.

Skolas bibliotēkā pieejamās grāmatas atrodamas arī elektroniskajā katalogā: https://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/2/home.aspx.

Plašāka informācija par bibliotēku pieejama https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/salaspils-1-vidusskolas-biblioteka.