, . gada . .


Atbalsta komanda

VĀRDS UZVĀRDS SPECIALITĀTE DARBA LAIKI KABINETS
Marina Geižāne medmāsa Katru dienu 8:00-16:30 Lauku un Ceru ielā, tālr.65674754
Vineta Muzaļevska direktores vietniece, atbalsta komandas vadītāja Pirmdien 8.00-16.30
Otrdien 8.30-17.00
Trešdien 8.00-16.30
Ceturtdien 8.30-17.00
Piektdien 8.30-17.00
Lauku iela, 1. kab.
Lienīte Alsberga speciālais pedagogs Pirmdien 9.00-17.00
Otrdien, trešdien 8.00-15.00
Ceturtdien 8.00-15.00
Piektdien 8.00-11.00
Lauku iela 34.kab.
Ingrīda Ozola speciālais pedagogs Pirmdien, otrdien 8.40-15.40
Trešdien 8.00-12.30
Ceturtdien, piektdien 8:40-15.40
Ceru iela 229.kab.
Dace Lapiņa psihologs Otrdien 8:00-18:00,
Ceturtdien 8:00-17:00,
Piektdien 8:00-16:00
Lauku iela 2.kab. T-67947253
Maija Celmiņa-Skricka psihologs Pirmdien 14.15- 18.00
Otrdien 8.15-15.00
Trešdien 8.15-15.00
Ceturtdien 8.15-15.00
Ceru iela 406.kab.
Žanna Rudakova sociālais pedagogs Pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien 7.45-16.00
Piektdien 7.45-15.00
Lauku iela 15.kab.
Tatjana Vilima sociālais pedagogs Katru dienu 8:30-15:00 Ceru iela 405.kab. T-67942178
Inga Kalniņa logopēds Pirmdien, ceturtdien 9.00-17.00
Otrdien, trešdien 10.00-16.00
Piektdien 10.30-16.00
Lauku iela 3.kab.
Elza Donika logopēds Pirmdien 8.00-12.00
Otrdien 8.30-17.00
Trešdien 8.00-15.00
Ceturtdien 8.30-17.00
Piektdien 12.30-17.00
Lauku iela 31.x kab.

2023./2024. mācību gads

Salaspils 1.vidusskolas Atbalsta komandas speciālistu kompetences - skatīt šeit

Salaspils 1.vidusskolas Atbalsta komandas speciālistu ieteikumi - skatīt šeit


2022./2023. mācību gads

Labdien, cienījamie topošo 1. klašu vecāki!

Skolas psiholoģe Dace Lapiņa februāra sanāksmē piedāvāja Jums nodarbības “Kā vecāki var palīdzēt bērnam sagatavoties skolēna lomai”.

Nodarbības sākas jūnijā: 8.jūnijā un 14.jūnijā plkst. 17.00-18.00 Ceru ielas korpusa multifunkcionālajā zālē.

Uz tikšanos, skolas psiholoģe Dace


2021./2022. mācību gads

16. decembrī notika tiešsaistes saruna ar to skolēnu vecākiem, kuru bērniem ir piešķirts atbalsts mācību procesā.
Sarunu vadīja vecāku padomes pārstāve Laura Hrisanfova.

Sarunas apkopojums (vecāku aktualizētie jautājumi un iespējamie risinājumi).

Vai visi skolotāji ir informēti, par to, ka skolēnam ir atbalsts mācību procesā?
Katru gadu no jauna visi attiecīgās klases priekšmetu skolotāji no skolas Atbalsta komandas speciālistiem saņem informāciju par tiem skolēniem, kuriem ir piešķirts atbalsts mācībās (kam pievērst uzmanību mācību procesā laikā, kāds atbalsts konkrētajam skolēnam ir nepieciešams). Visa mācību gada garumā visiem skolotājiem ir pieejama informācija - kāds atbalsts un kādēļ konkrētajam skolēnam tas ir nepieciešams.

Atbalsta nianses, ja skolēnam ir piešķirts atbalsts ar pedagoģiski medicīniskās komisijas lēmumu?
Ja bērns ir apmeklējis pedagoģiski medicīnisko komisiju un viņam ir piešķirta speciālā pamatizglītības programma ar mācīšanās traucējumiem, tad skolēnam tiek sastādīts individuālais mācību plāns, kas paredz arī individuālās konsultācijas pie priekšmetu skolotājiem un/vai speciālā pedagoga. Ja skolēnam ir atbalsts bez speciālās programmas, tad atbilstoši rīkojumam var izmantot papildlaiku vai arī papildlaiku un atgādnes.

Aktuāls jautājums par atgādnēm - vai un kā tās tiek pielietotas.
Būtiski, lai pats bērns spētu šajās atgādnēs orientēties un mācētu tās izmantot, tādēļ svarīgi, lai viņš atgādnes (ja tādas ir) lieto arī mājas apstākļos. Informāciju par atgādņu izveidošanu vecāki un skolēni var saņemt gan pie skolotājiem, gan speciālā pedagoga. Jaunākajās klasēs skolotāji, lai nostiprinātu pamatzināšanas, bieži atgādnes ir izveidojuši paši un ļauj tās izmanto stundu laikā visiem skolēniem. Tai pat laikā vienmēr jāatceras, ka svarīgi, lai skolēni mācību procesā veiktu stundu laikā arī pierakstus savās mācību kladēs - un tā jau ir pašu skolēnu atbildība, vai viņi veic šos pierakstus.

Skolotāju palīgi - vai ir visās klasēs, kurās mācās bērni ar atbalstu?
Skolotāju palīgus visās klasēs nevar nodrošināt, jo ir nepietiekams skolotāju palīgu resurss (ir četri skolotāju palīgi), tādēļ primāri skolotāju palīgi ir klasēs, kurās ir lielāks skaits atbalsta skolēnu.

Par papildus laiku - kurā brīdī tas tiek piedāvāts?
Laiku, kurā skolotājs piedāvā iespēju pabeigt vai atkārtoti pārlasīt darbu, skolotājs pārrunā ar skolēnu - tas var būt starpbrīdī, kā arī pēc stundām konsultāciju laikā. Tiek meklēts abiem izdevīgākais un iespējamākais laiks. Protams, Covid ierobežojumu laikā bieži tas notiek starpbrīdī, jo pēc stundām ir ierobežojumi pulcēties skolēniem no paralēlām klasēm vienā telpā.

Vecāku ierosinājums, ka skolas skolēnu padome, iespējams, varētu apkopot to vecāko klašu skolēnu sarakstu, kuri brīvprātīgi varētu palīdzēt mācībās.
Ierosinājums radās, jo dažiem vecākiem attālināto mācību laikā bija laba pieredze, kad vecāko klašu skolēni palīdzēja mācībās tiem, kuriem ir grūtības.
Skolas Atbalsta personāls šo ideju janvārī nodos skolēnu padomei.

Viens no aktuālākiem jautājumiem, protams, bija par to, kā pēc iespējas pilnvērtīgāk sniegt skolēnam atbalstu, iedrošinājumu un palīdzību.
Pamata atbilde sarunas gaitā - neskaidrās situācijas vislabāk ir atrisināt, ja notiek savstarpēja saziņa ar attiecīgā priekšmeta skolotāju un/vai klases audzinātāju, jo tad iespējams:
• pārrunāt atbalsta nianses;
• saņemt pilnvērtīgāku atgriezenisko saikni;
• veidojas kopaina par mācību procesa laikā sniegtā atbalsta iespējām- informācija tiek saņemta gan no bērna, gan skolotāja.

Sarunas procesā sapratām, ka otrajā mācību semestrī atkal organizēsim atbalsta skolēnu mācībās vecāku tikšanos.

Aktuālos sarunas jautājumus apkopoja skolas psiholoģe Dace Lapiņa.


Psihologa nodarbības 1. un 2. klašu skolēnu vecākiem

Salaspils 1.vidusskolas psiholoģe Dace Lapiņa piedāvā nodarbības 1. un 2. klašu skolēnu vecākiem: “Kā pieaugušais var palīdzēt bērnam attīstīt gribas darbību, uzmanības koncentrēšanās un sadalīšanas spējas, informācijas uztveres un izpratnes procesus, pašorganizēšanās prasmes, kas ir tik ļoti nepieciešami, lai bērns sekmīgi iekļautos mācību procesā”.
Nodarbību laikā tiks piedāvāti konkrēti attīstošie vingrinājumi un spēles, ko vecāki var pielietot mājās.

Nodarbības notiks otrdienu vakaros.

Norises laiks no 18.00-18.45.

Nodarbības notiks Microsoft Teams tiešsaitē.


Nodarbību laiki un tēmas.

23.11.2021.
Sākumskolas vecuma bērnu aktuālās vajadzības saistībā ar viņu pašorganizēšanās prasmēm, intelektuālo, psiholoģisko un sociālo attīstību.

30.11.2021.
Kā pieaugušie var palīdzēt bērnam attīstīt uzmanības koncentrēšanās un sadalīšanas spējas.

07.12.2021.
Kā attīstīt bērnam gribas darbības, pašregulācijas prasmes, kas vistiešākā veidā saistītas ar motivāciju.

14.12.2021.
Domāšanas un uztveres attīstības iespējas, kas palīdz bērnam rast risinājumus dažādās situācijās, kļūt pārliecinātam par savām spējām un atbildīgam par savām izvēlēm.

Ja ir papildus jautājumi par nodarbībām, rakstiet e-klasē skolas psiholoģei Dacei Lapiņai.


Psiholoģe piedāvā atbalstu arī attālināto mācību laikā.


Skolas psiholoģes Daces Lapiņas prezentācija "Kā atbalstīt savu bērnu attālināto mācību laikā?"