, . gada . .


Atbalsta komanda

VĀRDS UZVĀRDSSPECIALITĀTE DARBA LAIKI KABINETS

Marina Geižāne

medmāsa

Katru dienu 8:00-16:00

Lauku un Ceru ielā, tālr.65674754

Solvita Šņore

sociālais darbinieks

Katru dienu 8:00-16:00

Lauku un Ceru ielā 405.kab., tālr.29414933

Dace Lapiņa

psihologs

Otrdien 8:00-17:00
Ceturtdien 8:30-18:30
Piektdien 8:00-16:00

Lauku ielā, tālr.27869215

Inga Kalniņa

logopēds

Katru dienu 12:00-15:30

Lauku ielā 23.x kab.

Ingrīda Ozola

speciālais pedagogs

Katru dienu 8:30-15:00

Ceru ielā 406.kab.

Psihologa nodarbības 1. un 2. klašu skolēnu vecākiem

Salaspils 1.vidusskolas psiholoģe Dace Lapiņa piedāvā nodarbības 1. un 2. klašu skolēnu vecākiem: “Kā pieaugušais var palīdzēt bērnam attīstīt gribas darbību, uzmanības koncentrēšanās un sadalīšanas spējas, informācijas uztveres un izpratnes procesus, pašorganizēšanās prasmes, kas ir tik ļoti nepieciešami, lai bērns sekmīgi iekļautos mācību procesā”.
Nodarbību laikā tiks piedāvāti konkrēti attīstošie vingrinājumi un spēles, ko vecāki var pielietot mājās.

Nodarbības notiks otrdienu vakaros.

Norises laiks no 18.00-18.45.

Nodarbības notiks Microsoft Teams tiešsaitē.


Nodarbību laiki un tēmas.

23.11.2021.
Sākumskolas vecuma bērnu aktuālās vajadzības saistībā ar viņu pašorganizēšanās prasmēm, intelektuālo, psiholoģisko un sociālo attīstību. PIESLĒGTIES

30.11.2021.
Kā pieaugušie var palīdzēt bērnam attīstīt uzmanības koncentrēšanās un sadalīšanas spējas. PIESLĒGTIES

07.12.2021.
Kā attīstīt bērnam gribas darbības, pašregulācijas prasmes, kas vistiešākā veidā saistītas ar motivāciju. PIESLĒGTIES

14.12.2021.
Domāšanas un uztveres attīstības iespējas, kas palīdz bērnam rast risinājumus dažādās situācijās, kļūt pārliecinātam par savām spējām un atbildīgam par savām izvēlēm. PIESLĒGTIES

Ja ir papildus jautājumi par nodarbībām, rakstiet e-klasē skolas psiholoģei Dacei Lapiņai.


Psiholoģe piedāvā atbalstu arī attālināto mācību laikā.


Skolas psiholoģes Daces Lapiņas prezentācija "Kā atbalstīt savu bērnu attālināto mācību laikā?"