, . gada . .


Salaspils 1. vidusskolā uz 2021./2022. m.g. 1. septembri mācās 1274 skolēni. Kopā ir 50 klašu komplekti.

Skola īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas licencētās mācību programmas:
• Pamatizglītības programma (21011111), kurā 2021./2022.m.g. mācības uzsāka 871 skolēns no 1. līdz 9. klasei.
• Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programma (21012111), kurā 2021./22.m.g. mācības uzsāka 73 3., 6., un 9. klašu skolēni.
• Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (21013111), kurā 2021./22.m.g. mācības uzsāka 149 3., 6., un 9. klašu skolēni.
• Vispārējās vidējās izglītības programma, vispārizglītojošais virziens (31011011), kurā 2021./22.m.g. mācības uzsāka 25 skolēni 12. klasē.
• Vispārējās vidējās izglītības programma, matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens (31013011), kurā 2021./22.m.g. mācības uzsāka 16 12.kl. skolēni.
• Vispārējās vidējās izglītības programma (31016011), kurā 2021./22.m.g. mācības uzsāka 113 skolēni 10. un 11. klasēs.
• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611), kurā 2021./2022.m.g. mācības uzsāka 27 skolēni no 1. līdz 9. klasei.

Skolā ir 143 darbinieki, no tiem 100 pedagoģiskie darbinieki:
• skolas direktors, direktora vietnieki - 6 darbinieki;
• 84 skolotāji;
• 4 interešu izglītības skolotāji;
• izglītības psihologs;
• 2 speciālie pedagogi;
• logopēds;
• bibliotekārs.


Salaspils novada pedagogu konference

29. augustā k/n "Rīgava" Mūzikas un mākslas dārzā uz ikgadējo konferenci pulcējās Salaspils novada izglītības iestāžu darbinieki, lai runātu par aktuālo 2022./2023.m.g. Valsts izglītības centra vadītāja Liene Voroņenko iepazīstināja ar aktualitātēm mācību satura jomā, Izglītības kavalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča pastāstīja par IKVD aktualitātēm, akcentējot pilsoniskās audzināšanas lomu izglītības procesā, Salaspils novada Izglītības daļas vadītāja Inga Elksne prezentēja darba grupas paveikto Salaspils novada izglītības stratēģijas 2022.-2025. gadam izstrādē un pateicās katram dalībniekam. No mūsu skolas stratēģijas izstrādē piedalījās direktores vietnieces Annija Bergmane un Inga Vītuma-Brūvere.

Skolas direktore Vera Kalniņa saņēma pašvaldības atzinību par ilggadīgu pedagoģisko darbu un ieguldījumu izglītības nozares attīstībā Salaspils novadā un PALDIES! no kolēģiem.


Direktore Vera ar savu kādreizējo audzēkni, tagad kolēģi Ģirtu Griestiņu

Vairāk Salaspils novada mājas lapā.


4. vieta valstī lielo skolu grupā

Ata Kronvalda fonda Latvijas skolu reitingā darbā ar talantīgajiem skolēniem 2022 mēs esam augstajā ceturtajā vietā lielo skolu grupā. Skolas administrācija izsaka pateicību izcilajiem skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem, viņu ieguldītajam pašaizliedzīgajam darbam, kas ļāvis skolai pakāpties līdz reitinga augšgalam!
Skatīt vairāk.

24. augustā Rīgas pils Svētku zālē notika apbalvošanas ceremonija, kurā mūsu skolu kopā ar direktori Veru Kalniņu pārstāvēja skolotājas Aiga Priedniece un Ieva Hermane, jo tieši viņu skolēnu ieguldījums skolas augstajā sasniegumā ir vislielākais.


Vidusskolas izlaidums 1. jūlijā

Šogad atestātu par vispārējo vidējo izglītību saņēma 39 jaunieši. 29. jūnijā tika saņemti centralizēto eksāmenu sertifikāti. Ar gandarījumu var atzīmēt, ka obligātajos eksāmenos mūsu absolventu sniegums ir par 8,3 līdz 9,8 % augstāks nekā vidēji valstī un visi skolēni saņēma sertifikātus par nokārtotiem eksāmeniem. Skola lepojas ar katru no absolventiem.

Īpašus apbalvojumus saņēma 12.b klases absolventi: Artis Vijups kopā ar atestātu saņēma skolas Goda rakstu par izcilām sekmēm (visi vērtējumi 9-10), Gada skolēna (10.-12.kl.) titulu un Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa Pateicības rakstu, Artūrs Šāblis - Gada aktīvākā skolēna (10.-12.kl.) titulu un Simtgades stipendiju.
Vairāk par Arta sasniegumiem ŠEIT.


12.a klase (audzinātāja Sanita Ceirule)


12.b klase (audzinātāja Evita Pauriņa)


15. jūnijs - devīto klašu izlaiduma diena

Šogad apliecību par pamatizglītību saņēma 92 skolēni. Katram no viņiem šī diena bija svētku diena, jo izcīnīta būtiska uzvara ar sevi, savu gribēšanu vai negribēšanu, spēju vai nespēju, nonākot līdz skaistam galarezultātam. Īpaši uzteikts tika 9.c klases skolnieces Alises Evelīnas Točas sniegums, kura saņēma skolas Goda rakstu par izcilām sekmēm, skolas Gada aktīvākā skolēna titulu un Atzinību no Latvijas atklātās matemātikas olimpiādes organizatoriem.


9.a klase (audzinātāja Ulrika Veismane)


9.b klase (audzinātāja Māra Goba)


9.c klase (audzinātāja Brigita Mežgale-Turlaja)


9.d klase (audzinātāja Dace Kontrimiene)


3. vieta valstī zīmējumu konkursā „Sibīrijas bērni 1941/1949”!

6.d klases skolniece Līva Amberga ir izcīnījusi fonda "Sibīrijas bērni" rīkotajā zīmējumu konkursā augsto 3. vietu.

Šī gada 14. jūnijā Valsts prezidents Egils Levits tikās ar politiski represētajiem un skolēnu darbu konkursa "Sibīrijas bērni" laureātiem, kam pasniedza balvas. Attēlā zemāk - balvu saņem Līva Amberga. Vairāk skatīt Valsts prezidenta foto albumā.


Foto autors: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Līvas darbs ļoti sasaucas ar pašreizējiem notikumiem Ukrainā, kur tūkstošiem bērnu tiek izvesti uz okupantu teritorijām. Paldies Līvai un skolotājai Intai Veinšteinai!


14. jūnijā mūsu Eiropas Parlamenta vēstnieki sūta sveicienus no Briseles

Skolas Eiropas Parlamenta vēstnieku grupa saņēma ielūgumu no Eiropas Parlamenta deputātes Ineses Vaideres apmeklēt Briseli. 14. jūnijā Ralfs Pakalniņš, Markuss Dreiks Jansons un Ainārs Sīlis devās uz Briseli. Tur viņi apmeklēs Eiropas Parlamenta ēku, tiksies ar Inesi Vaideri, dosies uz pasākumu, kas veltīts Gunāram Astram, aplūkos Eiropas Vēstures namu.


13. jūnijā mūsu vidusskolnieces dodas uz Briseli

2021./2022.m.g. 10.a klases skolnieces Alīna Ņikitina, Luīze Andrejeva un Viktorija Tarnavskaya piedalījās EP deputātes Daces Melbārdes atbalstītajā "Nākotnes līderu akadēmijā". Šogad projekta devīze bija “Ar stiprām saknēm Latvijā un Eiropā”. Projekta mērkis ir attīstīt personīgās līderības prasmes, veidot izpratni par lēmumu pieņemšanas procesiem Eiropas Savienības pārvaldes institūcijās, attīstīt argumentācijas un diskutēšanas prasmes. Meitenes piedalījās semināros, rakstīja projektus.

14. maijā notika noslēgums pasākums, kurā bija Eiropas Parlamenta uzklausīšanas izspēle. Viktorija izvēlējās eksperta lomu, Alīna bija moderators, bet Luīze - debašu dalībnieks.

Par dalību akadēmijā meitenes tika uzaicinātas uz Briseli (13.06.-15.06.).


Vidusskolēni skolu sadarbības projektā „European Student Theater Lab – Act for EU citizenship” Itālijā

Bra pilsētas Politeama teātrī internacionālu publiku mūsu skolēni iepriecināja ar izrādi “Kaķīša dzirnavas” pēc Kārļa Skalbes pasakas motīviem.

Vairāk sadaļā "Ārpusklases darbs/Projekti"


Atkal viens mācību gads aizvadīts

Lietus lāsēm sparīgi sitot logu rūtīs, nedaudz neparastās vietās (sporta zālē, gaiteņos...) izskan 2021./22. mācību gads 1.-8., 10. un 11. klasēm. Tomēr prieks lasāms klātesošo sejās, jo katrs ir kļuvis lielāks, gudrāks, interesantāks un vēl un vēl...

Visa mācību gada garumā tika krāti punkti nominācijās "Gada skolēns 2022" (olimpiāžu, konkursu, sacensību rezultāti) un "Gada aktīvākais skolēns 2022" (dalība dažādos ārpusklases pasākumos).
"Gada skolēns 2022": Uvis Gūtmanis (8.c) un Laura Mickāne (6.c);
"Gada aktīvākais skolēns 2022": Elza Viļuma (5.c) un Ralfs Atis Terehovs (3.b).

Bija tā: skatīt


Kā mēs esam izturējuši?

30. maija pēcpusdienā uz pasākumu pulcējās interešu izglītības dalībnieki, pedagogi un citi interesenti.
Ieskatam norisē bilžu galerija.
SKATĪT


Ar patiesu prieku un lepnumu publicējam vēstuli no Eiropas Parlamenta biroja Latvijā mūsu Eiropas Parlamenta vēstniekiem

Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolās aizvadīts izaicinājumiem pārpilns mācību gads!
Esam radījuši un uzkrājuši daudzveidīgas zināšanas, ieguvuši jaunas pilsoniskuma prasmes, stiprinājuši sadarbību, paplašinājuši EP Vēstnieku skolu kopienu ar jauniešiem no Ukrainas, pārbaudījuši, kā darbojas solidaritāte un ko nozīmē demokrātiskās vērtības.

Varam būt gandarīti un lepni par paveikto: Lasīt tālāk...


Izskan pēdējais zvans arī devītajiem

20. maijā uz Pēdējā zvana sarīkojumu pulcējās 9. klašu skolēni ar saviem skolotājiem. Pateicoties projektam "Latvijas skolas soma", bija iespēja šo pasākumu bagātināt ar mūziķu Rūtas Dūdumas-Ķirses un Jāņa Ķirša koncertu "Daudz laimes, Latvija!"


Sajūtiet atmosfēru!

Vairāk par absolventu klasēm skolas avīzes jaunākajā numurā.Žetonu vakars pēdējā zvana dienā

Pēdējā zvana dienas izskaņā 12. klašu skolēni aicināja skolotājus uz svinīgu pasākumu, lai pateiktu PALDIES un parādītu, par cik lieliskiem, radošiem un interesantiem jauniem cilvēkiem viņi ir izauguši skolas gados.

Mūsu visu sirsnīga pateicība par brīnišķīgo pēcpusdienu, ko varējām izbaudīt kopā ar Jums!
Skatīt

Vairāk par absolventu klasēm skolas avīzes jaunākajā numurā.


Sākumskolas dambretes turnīrs

11. maijā notika 1. - 4. klašu dambretes turnīrs, kurā piedalījās 89 skolēni. Par čempionu kļuva 3.b klases skolnieks Toms Bartušauskis.


Foto: Vitauts Budreika

VAIRĀK Vitauta Budreikas fotogrāfijās.


Mīļi sveicam māmiņas visskaistākajā maija dienā!

3.b klases skolēni un vokālā ansambļa "Atvariņi" dalībnieki izveidoja videosveicienu, kuru, izmantojot skolēnu zīmējumus, kopā salika Dmytro Svyrydenko (11.b).


Izstādes Latvijas Satversmei - 100 atklāšana novada bibliotēkā

Salaspils novada bibliotēkā tika atklāta izstāde, kuras veidošanā iesaistījās mūsu skolēni skolotāju Dainas Tauriņas, Māras Gobas, Guntas Lagzdiņas, Lauras Krūmiņas, Aijas Belijas un Mārtiņa Pēdāja vadībā.

Uz izstādes atklāšanu bija ieradies Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs ar palīdzi - mūsu skolas absolventi Ievu Šņepsti. Klātesošie noklausījās stāstījumu par jautājumiem, ar kādiem nodarbojas Satversmes tiesa, pēc tam aktīvi iesaistījās viktorīnā.


Skatīt8.c klases matemātiķu komanda izcīna 1. vietu valstī!

Latvijas Universitātes matemātikas neklātienes skolas ikgadējā Jauno matemātiķu konkursā ar prof. Cipariņa izaicinājumu 8.c klases skolēni Uvis Gūtmanis, Valda Vasariete, Emīlija Ausma Širaka, Kristofers Asaris, Edvards Krasnais un Olafs Priževoits, cītīgi strādājot visa gada garumā, kopvērtējumā 8.-9.kl. grupā izcīnījuši godpilno 1. vietu. Lieliski! Paldies Jums un skolotājai Aigai Priedniecei!

Priecājamies, ka aug nākamie lieliskie matemātiķi. 4.e klases skolnieks Ralfs Leo Vējš matemātikas konkursā "Tik vai... Cik?" 4. klasēm kopvērtējumā ieguva atzinību. Paldies Ralfam un skolotājai Nadeždai Pavlovai!


Ar panākumiem noslēdzies arī starptautiskais matemātikas konkurss "Ķengurs 2022"

Latvijā konkursā piedalījās 14653 2.-12.kl. skolēni, mūsu skolu pārstāvēja 473 skolēni. Katrs no viņiem noteikti ir ieguvējs, bet skola vēlas pateikt īpašu paldies tiem skolēniem, kas Latvijas mērogā savā klašu grupā ierindojušies pirmajās 20 vietās.

Tātad - TOP 20 Latvijā: Filips Pinta (3.c) - 1. vieta, Uvis Gūtmanis (8.c) - 2. vieta, Toms Zvirgzdiņš (12.b) - 4. vieta, Helēna Amoliņa (8.c) - 8. vieta, Olafs Priževoits (8.c) - 10. vieta, Valda Vasariete (8.c) - 11. vieta, Anrijs Dukaļskis (3.b) - 17. vieta, Dāvis Imants Ozoliņš (12.b) - 18. vieta.

Paldies arī viņu skolotājām Ilzei Čudarei, Aigai Priedniecei un Agitai Grigorjevai!


Lepojamies ar pamatskolas programmētāju sniegumu!

Liepājas atklātajā programmēšanas olimpiādē 7.-12. klašu grupā mūsu skolas 8.c klases komanda "Vaļera" (Uvis Gūtmanis, Sandra Kirilova un Emīlija Ausma Širaka) ieguva 1. vietu.

VIDEO: Rezultātu paziņošana.

"Šajā olimpiādē bija dots mēnesis, lai izveidotu videospēli par tūrisma ralliju no Salaspils līdz Liepājai pēc noteiktām prasībām. Mēs izvēlējāmies veidot šo spēli ar grafisko saskarni. Spēlē mašīnai jābrauc apskatīt vairākas interesantas vietas, kurās vajag pildīt uzdevumus, lai iegūtu punktus, kuri palīdzēs nokļūt līdz galapunktam," pastāstīja galvenais programmētājs Uvis Gūtmanis.


Sirsnīgi sveicieni Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 32. gadadienā!
Lai 4. maija svētku dienā ir balti svinīga noskaņa!

Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadienu dēvē arī par Baltā galdauta svētkiem, iedvesmojot iedzīvotājus svinēt 4. maiju. Šajā nedēļā skolēni kopā ar saviem audzinātājiem iesāka svinēt...


10.a klase
Citas bildes ŠEIT.


Eiropas dienas ieskaņai

Eiropas Parlamenta vēstnieku skolas dalībnieki ar skolotāju Dainu Tauriņu uz tikšanos bija uzaicinājuši Eiropas Parlamenta deputāti jau ceturto sasaukumu profesori Inesi Vaideri. Vispirms noskatījāmies filmiņu par I.Vaideri un viņas darbību Eiropas parlamentā, tad sekoja neliela viktorīna par redzēto un dzirdēto ar pārsteiguma balvām. Pēc tam EP deputāte pastāstīja par jaunākajiem lēmumiem: par 10 mljrd. Eiropas Atveseļošanās fonda līdzekļu piešķīrumu Latvijai, par lēmumiem, kas pieņemti Krievijas agresijas Ukrainā sakarā u.c.

Pēc tam Inese Vaidere atbildēja uz skolēnus interesējošiem jautājumiem. Tikšanās noslēgumā viņa skolai uzdāvināja 3 grāmatas: I.Upmalis. Latvija - PSRS impērijas militarizētā kolonija, I.Vaidere. Starptautiskās valūtas attiecības, Damage caused by the Soviet Union in the Baltic States un disku ar filmu "Padomju stāsts".

Pirms tam Eiropas Parlamenta vēstnieku skolas dalībnieki savas zināšanas un pilsonisko aktivitāti demonstrēja atklātā nodarbībā, kuru vērot bija ieradusies Eiropas Parlamenta biroja Latvijā sabiedrisko attiecību speciāliste Jolanta Bogustova. Viņa ļoti atzinīgi novērtēja mūsu skolēnu zināšanas un aktivitāti.

SKATĪT VĒL


22. aprīlis - Olimpiskā diena

Olimpiskās dienas ietvaros mūsu skolēni bija starp 160 000 dalībnieku, kuri piedalījās kopējā Vislatvijas rīta vingrošanā. Tā bija lieliska pauzīte mācību stundas laikā.

10:30 sākās stafetes starp Salaspils skolu klašu komandām, kuras organizēja sporta nams kopā ar "BODY FACTORY". Mūsu skolu pārstāvēja 7.b, 7.c, 8.a un 8.b klases un sīvā cīņā ieguva 1. vietu.

Paldies par izturību ikvienam!


Lieldienu videosveiciens

Sveicam un visiem vēlam priecīgas Lieldienas ar 3.b klases (sk. Agita Grigorjeva) un vokālā ansambļa "Atvariņi" (sk. Aija Pizāne) sagatavoto video!

Lieldienu tirgus

Dažādus kārumus bija sarūpējuši 2., 3. un 4. klašu skolēni. 2. - 3. klašu tirgus notika Lauku ielas korpusā, bet ceturtklasnieki savu tirgu atvēra Ceru ielas korpusā, par ko ļoti priecājās 7.-12. klašu skolēni.


VAIRĀK


Skolēnu karikatūru zīmēšanas konkurss

Ķekavas novadpētniecības muzejs ik gadu par godu mākslinieka karikatūrista Edgara Ozoliņa piemiņai rīko skolēnu karikatūru zīmēšanas konkursu "Pa-smejies". Šī gada tēma bija "Melnais kaķis ceļo uz Marsu". Šogad konkursā piedalījās arī mūsu skolas 1.-3. klašu vizuālās mākslas pulciņa dalībnieki - Agate Cielava (1.b), Grieta Daņiļeviča (1.c), Lelde Lēna Vēja (1.c), Kārlis Lilienšteins (2.a), Marta Bartušauska (2.d), Elza Pukste (2.e), Marta Krēsliņa (3.b), Emīlija Priedeslaipa (3.b), Marta Beitāne (3.c), Elizabete Pēdāja (3.c), Gustavs Kalve (3.d) un Arta Krūmiņa (3.d).

1. aprīlī kopā ar skolotāju Intu Veinšteinu konkursa "Pa-smejies" noslēguma pasākumā Ķekavas novadpētniecības muzejā


Mūsu skolēnu panākumi vizuāli plastiskās mākslas alternatīvajā starpnovadu olimpiādē

Ralfs Leo Vējš (4.e) un Amanda Ozoliņa (6.d) izcīnīja 3. vietu. Viņu darbi:

Sveicam skolēnus un viņu skolotāju Intu Veinšteinu!


Skolā viesojas Salaspils pirmsskolu audzēkņi

Kamēr mūsu skolēni bauda pavasara brīvdienas, skolā 16., 17. un 18. martā viesojās topošie pirmklasnieki. Bērniem bija iespēja iepazīt skolas vidi atraktīvā un aizrautīgā veidā, sākot ar dziesmu dziedāšanu un sportiskām aktivitātēm, beidzot ar interesantiem uzdevumiem un spēlēm skolas solā.

Kā mums veicās? Noskatieties video un noteikti pamanīsiet, kā mazie ķipari ir sagatavojušies skolas gaitām! Tiekamies septembrī!

Paldies sākumskolas skolotājiem Sandai Isačonokai-Atopkinai, Signei Ungurei, Ingai Grimai, Agitai Grigorjevai, Ilzei Čudarei, Samantai Lankovskai, Līgai Kovaļenokai, Sandim Rjabinovam, kuri piedalījās gatavošanās procesā un topošo pirmklasnieku sagaidīšanā!


Metodisko ideju birža

17. martā notika Salaspils novada pedagogu metodisko ideju birža. Ar savām idejām dalījās mūsu kolēģes Ieva Hermane ("Skolo.lv iespējas"), Ilze Logina ("Teātra mākslas integrēšana angļu valodas stundās​") un Jana Bistere ("Uzkāp tornī").


Brīvību Ukrainai! Miers virs zemes!

Solidarizējoties ar ukraiņu tautu, vokālā ansambļa "Atvariņi" un kaligrāfijas pulciņa dalībnieki izveidoja video ar ukraiņu tautas dziesmu "Putniņš".


Ralfs Atis Terehovs (3.b) gūst panākumus divos vizuālās mākslas konkursos

"3.b klasei šis mācību gads ir krāsains, jo skolēni piedalās ne tikai ikdienas mācību procesā, bet arī iesaistās dažādos konkursos, projektos. Protams, šīs aktivitātes nepaliek bez rezultātiem," priecājas skolotāja Agita Grigorjeva.
Jāatzīst, ka nereti tieši klases audzinātāja ir tā, kas mudina skolēnus piedalīties konkursos.

Skolēnu radošo darbu konkurss "Tu esi Latvijas dārgums"

Konkursā varēja piedalīties ar domrakstu vai zīmējumu. Dzimtās valodas dienā tika paziņoti uzvarētāji. Zīmējumu konkursā 1.-4.kl. grupā Ralfs Atis ieguva augsto 2. vietu.

VAIRĀK Latviešu valodas aģentūras mājas lapā.

Vizuālās mākslas konkurss “Gaujas mozaīka Ādažos”

Konkursa tēma bija "Dzīvais ūdens". Tika iesūtīti 655 darbi no 85 Latvijas skolām. Ralfa Ata veikums izpelnījās atzinību.

VAIRĀK Ādažu novada mājas lapā.

Sveicam Ralfu Ati un skolotāju Agitu ar panākumiem!


15. februārī Latvijas Satversmei 100


1922. gada 15. februārī Latvijas Satversmes Sapulces kopsēdē tika pieņemta Latvijas Republikas Satversme. Šogad aprit 100 gadi kopš šī vēsturiskā notikuma. 2022. gada 4.maijā Salaspils novada bibliotēkā tiks atklāta izstāde "Latvijas Republikas Satversmei - 100", kuras veidošanā piedalās Salaspils novada bibliotēka, Salaspils 1. vidusskola un Salaspils pamatskola.


Projekts "Nāc, nākdamis, Metenīti!"

Projektā piedalījās 3.b klase un vokālais ansamblis "Atvariņi". Rezultātā ar skolotāju Agitas Grigorjevas, Aijas Pizānes, Gitas Kalniņas un Guntas Lagzdiņas atbalstu tika izveidots video, kas pieejams zemāk.


Skola saņēma vēstuli no Future Heroes Latvia programmas.

"Ar prieku informējam, ka jūsu skolas skolnieces Alise Evelīna Toča, Anna Hrističa un Elīza Slokenberga veiksmīgi piedalās Valsts izglītības satura centra īstenotajā līderības, uzņēmējdarbības un izaugsmes programmā Future Heroes, kas ar British Council pārstāvniecības Latvijā un SEB bankas atbalstu notiek jau otro gadu.

Sešu mēnešu garumā 50 jaunietes no visas Latvijas piedalās 8 prasmju darbnīcās, kur dažādu jomu līderu vadībā, apgūst teorētiskas zināšanas, praktiski darbojas un pilnveido sevi, kā arī rod iedvesmu jaunām idejām. Programmas laikā jaunietes strādā komandās - pieredzējušu mentoru vadībā īstenojot sociālos un uzņēmējdarbības projektus.

Novērtēsim, ja atbalstīsiet Alisi, Annu un Elīzu projekta aktivitātēs un priecāsimies, ja publicēsiet informāciju par programmu “Future Heroes” skolas mājas lapā. Noteikti arī pašas jaunietes ar prieku jums pastāstīs vairāk par savu dalību programmā un īstenoto projektu. Vēlamies, lai katra programmas dalībniece ar savu piemēru iedvesmotu citus jauniešus būt aktīviem, apgūt jaunas zināšanas un pieredzi, pilnveidot sevi, kā arī nebaidītos pieņemt jaunus izaicinājumus.

Ar sveicieniem,
Future Heroes komanda"

VAIRĀK par programmu.


Ziemassvētku sveicieni

No 24. decembra līdz 1. janvārim pie Rīgavas Mūzikas un mākslas dārza varēja vērot mūsu skolēnu radītos un sagatavotos video sveicienus Salaspils novada iedzīvotājiem.


Mūsu FLL komanda - Latvijas čempioni!

Par sasniegumu priecājas un stāsta, kā līdz tam izdevās nokļūt, Lego robotikas pulciņa vadītājs Sandijs Krastiņš.

Interešu izglītībai 2021. gads bija ļoti smags. Nodarbības drīkstēja notikt tikai attālināti, un klātienē satikties izdevās vien vasarā. Tāpēc jo īpašs prieks par mūsu skolas First Lego League komandu, kura, par spīti visam, turpināja darbu gan pie robota, gan pētnieciskā darba izstrādes.

FIRST LEGO League sacensībās ir trīs disciplīnas – patiešām ļoti sarežģītā robotu spēle; visnotaļ nopietns zinātniski pētnieciskais projekts; kā arī tā sauktā pamatvērtību disciplīna, kas aptver gan komandas un katra atsevišķa dalībnieka darbību sacensībās, gan ārpus tām.

Robotu spēlē tiesneši skaita punktus, bet projektu un pamatvērtību sadaļā vērtē komandas sasniegumus pēc noteiktiem kritērijiem, kas ļauj novērtēt to, cik labi jaunieši sagatavojušies sacensībām, cik nopietnu izpēti veikuši, un, cik aktīvi visā iesaistījušies.

Mūsējie, Salaspils komanda, izcili startēja robotu spēlē, kur izcīnīja otro vietu, vien par dažiem punktiem piekāpjoties pirmās vietas ieguvējiem no Alūksnes. Arī pārējās disciplīnās mūsu komandas sniegums tika augstu novērtēts, kā rezultātā Salaspils 1. vidusskolas komanda “Spilsboti” izcīnīja RePlay sezonas augstāko vērtējumu - čempionu titulu.

Uzgavilēsim mūsu komandai: Alisei Evelīnai Točai, Annai Hrističai, Adelei Tifanijai Romano, Kristapam Rūtiņam–Rūtenbergam, Markam Žiharam un skolotājam Sandijam Krastiņam!

Šajos video var noskatīties sacensību norisi: projekts, robotu spēle.


Godam sagaidām un svinam mūsu Latvijas 103. dzimšanas dienu

Gatavojoties Latvijas dzimšanas dienai, 3. klašu skolēni mūzikas stundās kopā ar skolotāju Gitu mācījās latviešu tautasdziesmas, bet vizuālās mākslas stundās ar skolotāju Intu iztēlojās un veidoja dziesmu ilustrācijas. Paldies Ievai Hermanei par atbalstu video veidošanā!

Priecīgu Latvijas dzimšanas dienu!

Domājot par mūsu Latvijas izveidošanu, daudziem noteikti prātā nāk fotogrāfija, kurā iemūžināts svinīgais valsts dibināšanas pasākums. Un visi mēs iedomājamies vienu fotogrāfiju, un tikai vienā foto šis nozīmīgais mirklis vispār ir notverts.

Vēstures skolotāja Annija Bergmane piedāvā ielūkoties aiz šīs fotogrāfijas tapšanas un uzzināt ko vairāk par fotogrāfijā redzamajiem cilvēkiem, lietām un vietām.

Skatīt un izmēģināt skolotājas prezentāciju.

5.e klases skolnieks Edvards Kristiāns Kozlovs - konkursa Valsts prezidenta uzrunas "Es - Latvijas nākotnes veidotājs" laureāts. Apsveicam Edvardu un skolotāju Raminu Skuju!

Viņa uzrunu, kas 16. novembrī tika filmēta skolas pagalmā, varēsiet redzēt un dzirdēt 18. novembrī Latvijas televīzijā LTV1.

Latvijas svētku nedēļā skaistu un sirsnīgu kopā sanākšanas brīdi piedzīvoja klašu aktīvākie skolēni. Šī apbalvojuma pasniegšanu jau 13.gadu organizē skolotāja Brigita Mežgale-Turlaja, aicinot klasēs izvirzīt un apbalvot skolēnu, kurš aktīvi iesaistās klases dzīvē, kurš prot uzmundrināt un motivēt klasesbiedrus, kā arī atbalstīt klases audzinātāju.

Šogad apbalvojumu saņēma: Ronalds Logins (5.b), Luīze Plečkena (5.e), Katrīna Kravčuka (6.c), Elīza Ligere (6.e), Una Nelsone (7.d), Sandra Kirilova (8.c), Lauma Šīraka (8.d), Anisija Mihnovska (9.a), Zane Gedjuna (9.c), Evija Petrovska (11.a), Maksims Larionovs (12.a), Artūrs Šāblis (12.b). Skatīt fotogrāfijas!
Sveicam un lepojamies!


1.-3. klases skolēni piedalās Latvijas sporta veselības nedēļā

Veselības nedēļas galvenā ideja ir mudināt dažādas sabiedrības kategorijas: bērnus, jauniešus, strādājošus, seniorus, vairāk iesaistīties fiziskās aktivitātēs, sniegt stimulu, lai pēc Veselības nedēļas cilvēki vairāk sportotu patstāvīgi. Arī Salaspils 1.vidusskolas sākumskolas skolēni aktīvi piedalījās sporta veselības nedēļā, veicot dažādas sportiskas aktivitātes un uzdevumus. Skolēni pārvarēja dažādus šķēršļus - līda, rāpās, leca, rāpoja, skrēja. Skolēniem visvairāk patika kustīgā līdzsvara sola pārvarēšana.

Latvijas Veselības sporta nedēļu 2021 jeb MOVE Week organizē Latvijas Tautas sporta asociācija sadarbībā ar Starptautisko Sporta un Kultūras asociāciju (ISCA). Tas ir ikgadējs Eiropas mēroga pasākums, kura mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu un iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku sportiskās, veselīgās un fiziskās aktivitātēs.


Citas bildes

Katrs skolēns par dalību saņēma suvenīru – Latvijas sporta veselības nedēļas pildspalvu.

Pasākumu vadīja skolotāji Sandis Rjabinovs un Austris Šaicans.


Konkurss norisinājās no 2021. gada 17. septembra līdz 4. oktobrim.

Klases uzdevums bija kopīgiem spēkiem, radošā veidā sagatavot apsveikumu Olu dienā. Darbu bija vēlams veidot, izmantojot dažādas metodes – multimediālo (foto, video, audio) vai grafisko (zīmējumi, plakāti).

Tā kā darba tehnika, izmēri, apjoms netika ierobežoti, ļāvāmies fantāzijai un radoši domājām, kā pārsteigt konkursa organizatorus un žūriju. Tika grieztas un krāsotas papīra olas, montēts video, un nosūtīts sirsnīgs sveiciens.

Konkursa rezultāti tika paziņoti 11. oktobrī. Bērnu priekiem nebija gala, jo iegūta veicināšanas balva - Balticovo olu saldējums visai klasei.

Projektā iesaistījās 3.b klase, skolotāja Agita, Anita Terehova

10. novembrī baudām iegūto balvu.


Latvijas TV1 raidījums Dardarija

No 12. septembra, svētdienās, plkst. 9:15 LTV1 raidījumā "Dardarija" 5 jaunieši ciemojās pie katra no viņiem. Projektā piedalījās arī 9.c klases skolnieces Anna un Alise Evelīna.

Pirmajā sērijā projekta dalībnieki viesojās pie Annas. Vari noskatīties šeit.

2. sērija

3. sērija

4. sērija "Piedzīvojums turpinās Salaspilī pie Alises".

5. (noslēguma) sērija - projekta dalībnieki sola satikties pēc 5 gadiem.


Visus priecē saldais pārsteigums

Paldies Piņķu ģimenei: mammai Gundegai, tētim Marekam, Kasparam (7.b) un Loretai (1.d) par RIMI konkursā iegūto balvu - saldējumu visiem skolas skolēniem, skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem!

Cieņu, atbildību un piederību apliecinošs pārsteigums Skolotāju dienas priekšvakarā.

Prieks bildēs


Mūsu skolnieces darbi izstādē "RADI ROTĀJOT!"

2021. gada nogalē vizuālās mākslas darbs "Dimanta pērle" tika atgriezts autorei 3.d klases skolniecei Artai Krūmiņai. Kopā ar mākslas darbu Arta saņēma Pateicību no IZM un VISC par radošu iesaistīšanos un patiesa prieka radīšanu Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju norisēs #dziediundejo2021.

Šajā vasarā Rīgā VEF Kultūras pilī bija apskatāma XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstāde “RADI ROTĀJOT”.

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju norišu #dziedundejo2021 izstāde “Radi rotājot” sniedza iespēju apskatīt Latvijas skolu audzēkņu labākos 550 darbus dažādās tehnikās – keramikā, tekstilā, kokā, metālā, papīrā un citos materiālos. Šajā izstādē bija apskatāms arī mūsu skolas 3.d klases skolnieces Artas Krūmiņas vizuālās mākslas darbs "Dimanta pērle"(jauktā tehnika), skolotāja Inta Veinšteina. Arta šajā konkursā ieguva II pakāpes diplomu. Apsveicam!

"Gatavošanās vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas projektam “Radi rotājot” tika uzsākta jau 2020. gadā, domājot par rotām, rotāšanos un rotājumiem. Izstādei eksponāti tika atlasīti no gandrīz 1500 darbiem," stāsta skolotāja Inta Veinšteina.


Sākumskolēni ar angļu valodas skolotājām svin Eiropas valodu dienu

Šogad skaistu jubileju sagaidīja Eiropas Valodu diena. 26. septembrī svinējām tās 20. gadadienu.

Salaspils 1. vidusskolas sākumskola jau vairākus gadus atzīmē šo dienu. Esam apguvuši dažādus vārdus- jā, nē, paldies, lūdzu. Šogad 2.d klase iepazinās ar 27 Eiropas valstu karogiem, kā arī iemācījās vārdu “sveiki” 24 Eiropas valstu valodās.

Eiropas valodu dienā ir lieliska iespēja iepazīt valodu daudzveidību un rosināt vēlmi apgūt pēc iespējas vairāk valodu.

Pasākumu vadīja skolotājas Indra Frišfelde un Laima Januševska


Sveicam Annu ar izcīnīto 1. vietu Latvijas skolēnu konkursā!

Vasarā, kamēr atpūtāmies, 8.d klases skolniece Anna Gulbe cītīgi strādāja, jo piedalījās Vislatvijas konkursā, kas veltīts J. Jaunsudrabiņa grāmatas “Ar makšķeri” simtgadei un rakstnieka 145. dzimšanas dienai. Vizualizācijā Anna ieguva 1.vietu, izveidojot 2 skaistus zīmējumus. 20. septembrī Neretā muzejā “Riekstiņi” Anna saņēma jaukas dāvanas un atzinību no konkursa rīkotājiem.

Paldies Annai un skolotājai Anitai Voras par lieliski paveikto darbu!


Gada MOT treneris - mūsu Valda Kublicka!

Jau četrus gadus mūsu skola īsteno jauniešu motivācijas programmu MOT, kuras pamats ir veidot drošāku sabiedrību, stiprinot jauniešu izpratni un drosmi - drosmi dzīvot, rūpēties un pateikt nē. Skolotāja Valda Kublicka ir izgājusi apmācības programmu un ir lieliska trenere 7.-9.klašu skolēniem un arī jaunajiem motivatoriem. Šogad Valda ir saņēmusi apbalvojumu nominācijā "Gada MOT treneris", jo būtiskākās īpašības-mūsdienīgums, atbalsts, uzticība un iedvesma tiek audzinātas skolēnos.

"Negaidīts, bet patīkams pārsteigums, ka esmu novērtēta," saka Valda, un mēs viņai novēlam: "Tā turpināt!"


Draudzīgā aicinājuma fonda apbalvojums nominācijā "Izaugsme matemātikā"

Draudzīgā aicinājuma fonda balvas tiek pasniegtas pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem 10 nominācijās 4 skolu grupās. 8. septembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē tika pasniegtas balvas.

Draudzīgā aicinājuma fonds nominācijā "Izaugsme matemātikā" pilsētu skolu grupā ir apbalvojis mūsu skolas matemātikas skolotājus par teicamu izaugsmi matemātikas mācīšanā 2020. gadā, kad centralizētā eksāmena rezultāti pārsniedza 50 %.

Skolas kolektīvs saka paldies ikvienam matemātikas skolotājam (Ilzei Čudarei, Ingai Grimai, Zandai Nelsonei, bijušajiem kolēģiem Vijai Griestiņai, Baibai Petrovai, Lāsmai Peļņai, Kristapam Zaļajam), kuru darbs veicināja šādu rezultātu, bet visvairāk - ilggadējai vidusskolas matemātikas skolotājai, metodiskās komisijas vadītājai un jomu koordinatorei Aigai Priedniecei.

Sveicam matemātiķus ar apbalvojumu!


Sestdien un svētdien (25. un 26.septembrī) Artis Vijups (12.b) piedalījās atlases sacensībās matemātikā, lai tiktu Latvijas komandā uz sacensībām Baltic Way. 29. septembrī uzzinājām, ka viņš ir ticis. Lepojamies ar Tevi, Arti! SKATĪT vairāk.


Nikoļas apsveikums Latvijas sportistiem no Tokijas atgriežas Salaspilī

Pagājušā mācību gada noslēgumā 2. - 4. klašu skolēni vizuālās mākslas stundās veidoja apsveikumus Latvijas sportistiem - Tokijas vasaras olimpisko spēļu dalībniekiem. Labākie darbi tika nosūtīti uz Latvijas Olimpisko komiteju konkursam. Vasarā pirms došanās uz Tokijas olimpiskajām spēlēm šie bērnu veidotie apsveikumi nonāca pie Latvijas sportistiem. Latvijas olimpiskās komandas sportisti uz TOKYO 2020 ņēma līdz šos bērnu apsveikumus un izvietoja istabiņās, kurās dzīvoja visu olimpiādes laiku. Liels prieks, ka mūsu sportistu sirdis sildīja un uzmundrināja arī mūsu skolas bērnu veidotie apsveikumi. Latvijas peldētājs Daniils Bobrovs saņēma apsveikumu no Salaspils 1. vidusskolas Nikoļas Burenkovas (3.f klase). Kad Daniils Bobrovs pēc Tokijas Olimpiskajām spēlēm atgriezās Latvijā, viņš sazinājās ar kādu savu draugu, kurš strādā par basketbola treneri Salaspils Sporta skolā, un nolēma Nikoļai pasniegt piemiņas nozīmīti no TOKYO 2020 un nodot atpakaļ zīmējumu, kurš no Salaspils ceļoja uz Rīgu, tad uz Tokiju Japānā, tad atpakaļ uz Latviju, uz Salaspili pie darba autores.

Paldies visiem skolēniem, kuri veidoja apsveikumus Latvijas sportistiem!


2021./2022. mācību gads ir iesācies

Salaspils 1. vidusskolā uz 2021./2022. m.g. 1. septembri mācās 1274 skolēni. Kopā ir 50 klašu komplekti. No jauna mācības uzsāka 5 pirmās un 2 desmitās klases.

1.a klase ar skolotāju Sandu Isačonoku-Atopkinu

1.b klase ar skolotāju Ingu Grimu

1.c klase ar skolotāju Ivetu Valdmani

1.d klase ar skolotāju Signi Unguri

1.e klase ar skolotāju Sabīni Atmatu

10.a klase ar skolotāju Valdu Kublicku

10.b klase ar skolotāju Kristīni Blūmu

Dodoties pelnītā atpūtā, no kolēģiem atvadījās ilggadējā sākumskolas skolotāja Vija Griestiņa. Viņai mūsu visu liels paldies!

Vairāk


Skolēnu sasniegumi 2021./22.m.g.

LATVIJAS SKOLU REITINGĀ 2021/22 darbā ar talantīgajiem skolēniem mēs esam augstajā 4. vietā lielo skolu grupā!

Valstī

Artis Vijups (12. klase) - zelta medaļa informātikas olimpiādē (sk. Ieva Hermane), 1. pakāpe matemātikas olimpiādē (sk. Aiga Priedniece), 1. vieta mākslīgā intelekta olimpiādē, 2. pakāpe angļu valodas olimpiādē (sk. Ulrika Veismane), atzinība ģeogrāfijas olimpiādē (sk. Brigita Mežgale-Turlaja).

Uvis Gūtmanis (8. klase) - 1. vieta atklātajā matemātikas olimpiādē (sk. Aiga Priedniece), 1. vieta loģiskās un algoritmiskās domāšanas konkursā "Bebr[a]s", 2. vieta starptautiskajā matemātikas konkursā "Ķengurs 2022" Latvijā (sk. Aiga Priedniece).

Edvards Kristiāns Kozlovs (5. klase) - Valsts prezidenta uzrunas "Es - Latvijas nākotnes veidotājs" laureāts (sk. Ramina Skuja), 3. vieta atklātajā matemātikas olimpiādē (sk. Vēsma Saliņa).

Daniils Zemīts (11. klase) - 1. pakāpe krievu valodas (kā svešvaloda) olimpiādē (sk. Bogdanna Kļimkoviča).

Filips Pinta (3. klase) - 1. vieta starptautiskajā matemātikas konkursā "Ķengurs 2022" Latvijā (sk. Ilze Čudare).

Komanda "Vaļera" (Uvis Gūtmanis, Sandra Kirilova, Emīlija Ausma Širaka) (8. klase) - 1. vieta Liepājas atklātajā programmēšanas olimpiādē.

Komanda "Vaļera" (Uvis Gūtmanis, Emīlija Ausma Širaka, Valda Vasariete, Kristofers Asaris, Edvards Krasnais, Olafs Priževoits) (8. klase) - 1. vieta Latvijas Universitātes MNS Jauno matemātiķu ar prof. Cipariņa izaicinājumu konkursā.

FLL komanda (Anna Hrističa, Alise Evelīna Toča, Adele Tifanija Romano, Kristaps Rūtiņš-Rūtenbergs, Marks Žihars (7.-9. klase) - FIRST LEGO League finālsacensību čempioni (sk. Sandijs Krastiņš).

Vita Binduka (10. klase) - 2. vieta zīmējumu konkursā "Sargāsim Latviju kopā" (sk. Daina Tauriņa).

Elizabete Krasnā (7. klase) - 2. vieta muzeja "Jasmuiža" konkursā "Dzejas rotaļas" (sk. Anita Voras).

Ralfs Atis Terehovs (3. klase) - 2. vieta radošo darbu konkursā "Tu esi Latvijas dārgums", atzinība vizuālās mākslas konkursā "Gaujas mozaīka Ādažos" (sk. Agita Grigorjeva).

Jurijs Funtikovs (12. klase) - 3. vieta atklātajā matemātikas olimpiādē (sk. Aiga Priedniece).

Emīlija Ausma širaka (8. klase) - 3. vieta atklātajā matemātikas olimpiādē (sk. Aiga Priedniece).

Laura Mickāne (6. klase) - 3. vieta atklātajā matemātikas olimpiādē (sk. Nadežda Pavlova).

Līva Amberga (6. klase) - 3. vieta zīmējumu konkursā "Sibīrijas bērni 1941/1949” (sk. Inta Veinšteina).

Faress Tabakhs (5. klase) - 3. vieta atklātajā matemātikas olimpiādē (sk. Vēsma Saliņa).

Toms Zvirgzdiņš (12. klase) - atzinība starptautiskajā matemātikas konkursā "Ķengurs 2022" Latvijā (sk. Aiga Priedniece).

Alise Evelīna Toča (9. klase) - atzinība atklātajā matemātikas olimpiādē (sk. Dace Kontrimiene).

Anna Gulbe (8. klase) - atzinība radošo darbu konkursā "Tu esi Latvijas dārgums" (sk. Anita Voras).

Anna Katrīna Priževoite (7. klase) - atzinība atklātajā matemātikas olimpiādē (sk. Ruta Ilgaža).

Tomass Sperga (5. klase) - atzinība atklātajā matemātikas olimpiādē (sk. Vēsma Saliņa).

Ralfs Leo Vējš (4. klase) - atzinība matemātikas konkursā "Tik vai... Cik?" Latvijā (sk. Nadežda Pavlova).

Starpnovadu olimpiādēs

Artis Vijups (12.klase) - 1. vieta ģeogrāfijas olimpiādē (sk. Brigita Mežgale-Turlaja), matemātikas olimpiādē (sk. Aiga Priedniece), informātikas olimpiādē (sk. Ieva Hermane), vēstures olimpiādē (sk. Annija Bergmane), angļu valodas olimpiādē (sk. Laura Hāzenfūsa), atzinība fizikas olimpiādē (sk. Iveta Beļska), bioloģijas olimpiādē (sk. Anna Romanova).

Emīls Juris Gelašs (10.klase) - 1. vieta informātikas olimpiādē (sk. Ieva Hermane), 2. vieta fizikas olimpiādē (sk. Iveta Beļska).

Uvis Gūtmanis (8.klase) - 1. vieta matemātikas olimpiādē (sk. Aiga Priedniece), 3. vieta latviešu valodas olimpiādē (sk. Sanita Ceirule).

Artūrs Šāblis (12.klase) - 2. vieta vēstures olimpiādē (sk. Annija Bergmane), 3. vieta ģeogrāfijas olimpiādē (sk. Brigita Mežgale-Turlaja).

Toms Zvirgzdiņš (12.klase) - 2. vieta matemātikas olimpiādē (sk. Aiga Priedniece), atzinība fizikas olimpiādē (sk. Iveta Beļska).

Aleksandrs Bogačenkovs (12.klase) - 1. vieta krievu valodas olimpiādē (sk. Bogdanna Kļimkoviča).

Daniils Zemīts (11.klase) - 1. vieta krievu valodas olimpiādē (sk. Bogdanna Kļimkoviča).

Evija Petrovska (11.klase) - 1. vieta krievu valodas olimpiādē (sk. Natālija Novicka).

Dmytro Svyrydenko (11.klase) - 1. vieta krievu valodas olimpiādē (sk. Bogdanna Kļimkoviča).

Jurģis Ieviņš (10.klase) - 1. vieta fizikas olimpiādē (sk. Iveta Beļska).

Katrīna Anna Priževoite (7.klase) - 1. vieta matemātikas olimpiādē (sk. Ruta Ilgaža).

Ivo Kokins (7.klase) - 1. vieta matemātikas olimpiādē (sk. Ruta Ilgaža).

Laura Mickāne (6.klase) - 1. vieta matemātikas olimpiādē (sk. Nadežda Pavlova).

Maksims Larionovs (12.klase) - 2. vieta krievu valodas olimpiādē (sk. Bogdanna Kļimkoviča).

Henrijs Strožs (10.klase) - 2. vieta krievu valodas olimpiādē (sk. Bogdanna Kļimkoviča).

Elvita Ozola (9.klase) - 2. vieta vēstures olimpiādē (sk. Annija Bergmane).

Ernests Kupčs (12.klase) - 3. vieta ģeogrāfijas olimpiādē (sk. Brigita Mežgale-Turlaja).

Sindija Paula Lūse (9.klase) - 3. vieta vēstures olimpiādē (sk. Annija Bergmane).

Ralfs Bartušauskis (8.klase) - 3. vieta matemātikas olimpiādē (sk. Dace Kontrimiene).

Kate Bērziņa (7.klase) - 3. vieta matemātikas olimpiādē (sk. Ruta Ilgaža).

Amanda Ozoliņa (6.klase) - 3. vieta vizuāli plastiskās mākslas alternatīvajā olimpiādē (sk. Inta Veinšteina).

Aleksandrs Tupe (5.klase) - 3. vieta matemātikas olimpiādē (sk. Vēsma Saliņa).

Ralfs Leo Vējš (4.klase) - 3. vieta vizuāli plastiskās mākslas alternatīvajā olimpiādē (sk. Inta Veinšteina).

Polina Slivacka (12.klase) - atzinība angļu valodas olimpiādē (sk. Laura Hāzenfūsa).

Nikola Smikerste (11.klase) - atzinība angļu valodas olimpiādē (sk. Kristīne Blūma).

Marks Dreiks Jansons (10.klase) - atzinība ģeogrāfijas olimpiādē (sk. Brigita Mežgale-Turlaja).

Alise Evelīna Toča (9.klase) - atzinība matemātikas olimpiādē (sk. Dace Kontrimiene).

Oskars Plotnieks (9.klase) - atzinība vēstures olimpiādē (sk. Daina Tauriņa).

Kristofers Asaris (8.klase) - atzinība latviešu valodas olimpiādē (sk. Sanita Ceirule).

Olafs Priževoits (8.klase) - atzinība matemātikas olimpiādē (sk. Aiga Priedniece).

Emīlija Ausma Širaka (8.klase) - atzinība matemātikas olimpiādē (sk. Aiga Priedniece).

Valda Vasariete (8.klase) - atzinība matemātikas olimpiādē (sk. Aiga Priedniece).

Maija Luīze Jermaka (7.klase) - atzinība matemātikas olimpiādē (sk. Zanda Nelsone).

Liene Zariņa (7.klase) - atzinība matemātikas olimpiādē (sk. Zanda Nelsone).

Madara Upeniece (6.klase) - atzinība matemātikas olimpiādē (sk. Dace Kontrimiene).

Elīza Viļuma (5.klase) - atzinība matemātikas olimpiādē (sk. Vēsma Saliņa).

Mārtiņš Razgals (5.klase) - atzinība matemātikas olimpiādē (sk. Vēsma Saliņa).