, . gada . .


Salaspils 1. vidusskolā uz 2014./2015. m.g. 1. septembri mācās 776 skolēni. Kopā ir 34 klašu komplekti. Pagarinātās darba dienas grupās mācās 174 bērni.

Skola īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas licencētās mācību programmas:
• Pamatizglītības programma (21011111), kurā 2014./2015.m.g. mācības uzsāka 638 skolēni no 1. līdz 9. klasei.
• Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programma (21012111), kurā 2014./15.m.g. mācības uzsāka 38 6. - 7. klašu skolēni.
• Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (21013111), kurā 2013./14.m.g. mācības uzsāka 24 6. klašu skolēni.
• Pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) profesionāli orientētā virziena programma (23014111), kurā 2014./15.m.g. mācības uzsāka 16 8. klašu skolēni.
• Vispārējās vidējās izglītības programma, vispārizglītojošais virziens (3101011), kurā 2014./15.m.g. mācības uzsāka 52 skolēni no 10. līdz 12. klasei.
• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611), kurā 2014./2015.m.g. mācības uzsāka 8 skolēni no 6. līdz 9. klasei.

Pavisam Salaspils 1. vidusskolā ir 93 darbinieki, tai skaitā 67 pedagoģiskie darbinieki. 2014./2015.m.g. sākumā skolas pedagoģisko darbinieku sadalījums ir šāds:
• izglītības iestādes vadītājs, vadītāja vietnieki - 5 darbinieki;
• 48 skolotāji;
• 9 interešu izglītības skolotāji;
• izglītības psihologs;
• speciālais pedagogs;
• logopēds;
• 2 bibliotekāri.


Koris "Sonāre" ar vadītāju Lāsmu Streiķi XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos

Dziesmu un deju svētku gājienā 12. jūlijā


12.kl. izlaidums 3. jūlijā

Atestātu par vidējo izglītību saņēma 12 jaunieši

Ilze Rence kopā ar atestātu saņēma 1.pakāpes skolas Atzinības rakstu un Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas pateicību par labām un teicamām sekmēm, Jānis Bernāns - titulu "Gada skolēns 2015" 9.-12.kl. grupā, bet Žaklīna Hermane - 2.pakāpes skolas Atzinības rakstu par labām un teicamām sekmēm.


Ikgadējo skolotāja balvu - "Pūci" 17. jūnijā

2014./15. m.g. ieguva dabaszinību un matemātikas skolotāja Ieva Pudža un sākumskolas skolotāja Inita Zalaka


Salaspils novada skolotāju konference "Mācību stunda iziet no klases" 11. jūnijā

Konferenci organizēja direktores vietniece mācību darbā Ieva Hermane, piedalījās abu vidusskolu skolotāji, kā arī novada domes izglītības komisijas un izglītības un kultūras daļas darbinieki. Konferenci atklāja domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars. Latvijas universitātes pārstāve Rita Kiseļova iepazīstināja ar starptautisko skolēnu novērtēšanas programmu, ar Latvijas skolēnu sasniegtajiem rezultātiem tajā, Iespējamās Misijas pārstāve Ilze Mazpane stāstīja savu pieredzi, kā ar bloga palīdzību likt pusaudžiem rakstīt - tātad domāt. Pēc tam darbs turpinājās 12 radošajās darbnīcās. Katram bija iespēja piedalīties 3 darbnīcās.


Nominācijas "Gada skolēns 2015" un "Gada aktīvākais skolēns 2015" 29.maijā

"Gada skolēns 2015": Jānis Bernāns (9.-12.kl.),Niks Stafeckis (5.-8.kl.), Lūkass Ulmanis (1.-4.kl.)
"Gada aktīvākais skolēns 2015": Toms Čudars (9.-12.kl.), Artis Vijups (5.-8.kl.), Jēkabs Čudars (1.-4.kl.)

Niks Stafeckis un direktore

Toms Čudars un direktore

Lūkass Ulmanis, Jēkabs Čudars un Artis Vijups ar direktori


Beidzies 2014./15.mācību gads 1.-8. un 10.-11.klašu skolēniem 29. maijā

Šajās klasēs mācās 699 skolēni. Īpašs paldies visiem, kas savā galvenajā darbā - mācībās - ir sasnieguši augstus rezultātus. Un tādu ir daudz: 98 - I pakāpes, 95 - II un 35 - III pakāpes Atzinības rakstu ieguvēji.

6.-7.klases

1.-3.klases

4.-5.klašu 1. pakāpes Atzinības rakstu ieguvēji

4.-5.klašu 2. un 3. pakāpes Atzinības rakstu ieguvēji

8., 10., 11. klase
(Visus fotogrāfijās neizdosies atrast, jo vairākas klases bija ekskursijā)


Skolēnu - olimpiāžu, konkursu un sacensību uzvarētāju - sumināšana novada domē 26. maijā

skolēni pēc apbalvošanas ceremonijas

un viņu skolotāji kopā ar domes priekšsēdētāju Raimondu Čudaru un Izglītības un kultūras daļas vadītāju Ingu Elksni


"Muzikālais rings 2015" 20. maijā

Uzvarētājas - 8.a kl.komanda "Zilās nāras"
Pasākumu mūzikas un mākslu nedēļas ietvaros organizēja skolotājs Ģirts Griestiņš
Lasīt vairāk


"Sadziedam Daugavas krastā" 17. maijā

Skolas kori ("Sonāre" un 1.-4.kl. koris) piedalījās Ikšķiles, Ķekavas,Olaines, Salaspils un Siguldas novadu skolu koru sadziedāšanās svētku koncertā. Kopkora priekšā stājās arī mūsu diriģentes Lāsma Streiķe un Aija Pizāne.


Izskanējis pēdējais skolas zvans 9. un 12. klasēm 15. maijā

12. klase ar skolotāju Ivetu

9.a klase ar skolotāju Valdu

9.b klase ar skolotāju Dainu

Skolas "Paldies!" klašu audzinātājām


Salaspils memoriālā piemin Otrā pasaules kara upurus 8. maijā

Ministru prezidente Laimdota Straujuma un Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars

Mūsu vidusskolēni ar direktori


Skolas atskaites koncerts 7. maijā

Dzied "Sonāre", diriģente Lāsma Streiķe,
šeit citi priekšnesumi.


Stādām mežu 7. maijā

7.a un 11. klase ar skolotājām Lūciju un Brigitu Ropažos stāda mežu.


Iepazīstam Nacionālā botāniskā dārza oranžēriju 28. aprīlī

Skolas darbinieku paldies direktorei Verai un botāniskā dārza direktoram Andrejam Svilānam par interesanto un izzinošo pēcpusdienu dienvidu augu vidē jaunajā oranžērijā!


Popiela 24. aprīlī

Bija iespēja vērot 20 priekšnesumus 2. - 10. klašu izpildījumā


"Sonāre" tiek uz dziesmu svētkiem! 23. aprīlī

10 novadu skolēnu kori Doles tautas namā piedalījās koru skates 2. kārtā. Mūsu "Sonāre" izcīnīja 1. pakāpi un tiesības piedalīties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Skola lepojas ar Jums, dziedātāji un skolotāja Lāsma!


Sporta sacensības vieglatlētikā 23. aprīlī

Viņi bija labākie Ikšķiles, Ķekavas, Olaines un Salaspils novadu apvienībā


No 13. līdz 24. aprīlim pie mums Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra (ZRKAC) ceļojošā izstāde

Paldies skolotājām Ievai Pudžai un Rutai Ilgažai par šo iespēju! Vairāk


2. vieta skolēnu radošajā konkursā "Zvaigzne 2015" 18. aprīlī

Mūsu skolas vokālais ansamblis "Atvariņi" (sk. Aija Pizāne) ieguva 2. vietu Baložu k/n organizētajā konkursā "Zvaigzne 2015". Vairāk


Mūsu skola saņem dāvinājumu - mini handbola inventāru 15. aprīlī

To ieguvām, pateicoties sporta skolotājām Valdai, Agitai, Ingai, Ilzei un Mārai, kuras laipni atsaucās uz Salaspils Sporta skolas handbola treneru piedāvājumu 2014.gada septembrī Olimpiskās dienas ietvaros piedalīties mini handbola turnīrā, bet novembrī startēt turnīrā Salaspils Sporta namā. Arī šogad, marta beigās, mūsu skola tika pārstāvēta izstādes "Skola 2015" laikā mini handbola turnīrā Ķīpsalā. Dāvinājumā - piepūšamie handbola vārti, mini handbola bumbas un krāsainas vestītes.
Dāvinātāji - Latvijas handbola federācija sadarbībā ar Rīgas Hanzas Rotari klubu.

Kopā ar sporta skolotājām Valdu, Ilzi, Māru, Agitu, Gunitu un Ingu, direktori Veru dāvinātāju pārstāvji Juris Jākobsons un Jānis Teteris, arī sporta skolas direktores vietniece mācību darbā Ilze Pačkajeva.


Mūsu minibasketbolisti labākie Zemgales reģionā

Paldies 3. un 4. klašu zēniem un skolotājam Valdim Razumovskim par izcīnīto 1. vietu skolu sporta finālsacensībās "Minibasketbolā"!


Konkursa "Ko mums šodien teiktu Oskars Kalpaks?" galvenā balva

un brauciens uz Briseli 9.b klases skolniecei Laurai Enijai Meirānei. Prieks un lepnums! Paldies skolotājai Dainai Tauriņai! Lasīt vairāk


24. martā skolā viesojas Māris Šlēziņš

Latvijas ielu vingrošanas sporta biedrības un Pasaules ielu vingrošanas federācijas dibinātājs tiekas ar 5. un 7. klašu skolēniem


Tautas deju kolektīvu skate novadu apvienībā 11. martā

1. - 2. klašu tautas deju kolektīvs "Dzīpariņš", iegūstot 37 punktus, nopelnīja 2. pakāpes diplomu. Vadītāja Inga Grima. Tagad gaidīsim visas Latvijas deju kolektīvu sniegumu novērtējumu, lai zinātu, kuri būs tie, kas piedalīsies lielajos dejošanas svētkos Rīgā.


Madaras Rakštes pasaka ievietota "Pasaku kalendārā"!


Latvijas republikas skolēnu 68. spartakiādes finālsacensībās frisbijā zēnu komandai 1. vieta! 20.februārī

Sveicam Jāni Bernānu, Arvīdu Orlovski, Bruno Jurginsonu, Pēteri Valaini, Imantu Ilgažu, Gregoru Matīsu, Eduardu Saulīti, Emīlu Elksnīti un skolotāju Valdu Kublicku ar lielisko panākumu!


Zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana 19. februārī

Prieks par 11. klasi, kas paredzētajā laikā veiksmīgi aizstāvēja izstrādātos darbus!


Novadu apvienības minibasketbola sacensības 17. februārī

Ikšķiles, Ķekavas, Olaines un Salaspils novadu apvienībā mūsu skolas 3. un 4. klašu zēnu komanda izcīnīja 1. vietu, nodrošinot dalību nākamā posma sacensībās Zemgales reģionā.

Paldies zēniem un skolotājam un trenerim Valdim Razumovskim!
Vairāk


Eksperimentu pēcpusdiena skolas labākajiem matemātiķiem ar FIZMIX 4. februārī

Uz eksperimentiem kopā ar Kārli no FIZMIX bija aicināti skolas 5.-12. klašu matemātikas olimpiāžu un konkursu uzvarētāji. Bija iespēja gan skatīties, gan pašiem izmēģināt. Bija interesanti, arī jautri. Noslēgumā pasākuma dalībnieki tika cienāti ar ļoti garšīgu kliņģeri. Paldies organizatoriem - matemātikas skolotājiem - par jauko pasākumu!
Vairāk


Sveicam ar izciliem sasniegumiem!

RIMS organizētajā matemātikas olimpiādē mūsu skolu pārstāvēja 36 skolēni no 3., 4., 5.klasēm.
Uz apbalvošanas ceremonijām saņemt diplomus, medaļas un balvas tika aicināti labākie. No mūsu skolas tie bija:
Nora Krūmiņa 3.c (sk. I. Čudare),
Renārs Štamers 4.c (sk. G.Blumberga),
Lūkass Ulmanis 4.a (sk. L. Krastiņa),
Vineta Bojāre 5.b (sk. Z.Nelsone),
Toms Zvirgzdiņš 5.b (sk. Z.Nelsone),
Krsitiāns Francis Cagulis 5.a (sk. R. Ilgaža)

un Artis Vijups 5.c (I.Pudža), kurš 5.klašu grupā ieguva 1. vietu, zelta medaļu un balvu.

Skola saņēma Pateicības rakstu.


Svinīgās līnijas un svētku koncerti 19. decembrī

1.-4 klašu skolēniem svinīgā līnija notika k/n "Enerģētiķis". 50 skolēni saņēma 1.pakāpes, 11 - 2.pakāpes, 8 - 3.pakāpes skolas Atzinības rakstus par labi paveiktiem mācību uzdevumiem, bet 24 skolēni - atzinības rakstus par īpašu centību mācību darbā. Koncertā uzstājās sk.Aijas 1.-4.kl. koris un ansamblis "Atvariņi", sk. Andas daiļlasītāji un sk. Ingas dejotāji.

K/n "Rīgava" uz semestra noslēguma pasākumu pulcējās 5.-12.klašu skolēni. Svētku noskaņu radīja sk. Andas teātra pulciņa dalībnieki un sk.Lāsmas vadītā kora meitenes. Paldies!
1. pakāpes skolas Atzinības rakstus par mācību darbu saņēma 12 skolēni, 2.pakāpes - 47, 3.pakāpes - 35 skolēni.

Dzied 5.-9. klašu koris "Sonāre"


7.-12.klašu futbola sacensības 18. decembrī

Skolēnu padomes organizētajās sacensībās piedalījās visu klašu komandas, uzvarētāju godā tika 9.a klase


Mūsu frisbijisti uzvar Latvijas jaunatnes čempionātā 29.novembrī

Sveicam un priecājamies par lielisko panākumu! Skatīties spēli


Matemātikas un informātikas nedēļa 24. - 28. novembris

24. novembrī 6. klašu spēlēs uzvarēja 6.b klases komanda.

25. novembrī notika visplašāk pārstāvētais šīs nedēļas pasākums - dambretes sacensības, kurās piedalījās dažāda vecuma dalībnieki: no pirmklasnieka līdz skolotājam.

Paldies starptautiskajam sporta meistaram Vitautam Budreikam par palīdzību organizēšanā un fotogrāfijām!

27. novembrī 5. klašu matemātikas un informātikas viktorīnā piedalījās 6 komandas, uzvarēja 5.b klases komanda "WI-FI meklētāji".

28. novembrī ar "Kodētās matemātikas" uzdevumiem cīnījās 14 komandu 29 dalībnieki.


Daudz laimes, Latvija!

Valsts dzimšanas dienas svinības 14. novembra rītā iesākās ar svinīgo līniju, ar Evelīnas (11.kl.) un Toma (10.kl.) uzrunu, turpinājumā uzstājās ansamblis "Atvariņi" un, turpinot pirms 6 gadiem skolotājas Brigitas iedibināto tradīciju, ar grāmatu un baloniem Latvijas karoga krāsās tika apbalvoti 18 klašu kolektīvu ieteiktie skolēni. Par piedalīšanos konkursā "Mana kā Valsts prezidenta uzruna valsts svētkos" Latvijas prezidenta Andra Bērziņa pateicības saņēma 7.c klases skolēni Heilija Marta Grauduma, Aleksandrs Pavlovskis un Roberts Ceplis, bet 2. c klase ar audzinātāju Agitu - Zemkopības ministrijas atzinību par dalību konkursā "Mans mazais pārgājiens". Tad sekoja klases stundas "Radīts Latvijā", kurās dažādās tehnikās skolēni centās parādīt uzņēmumus, ar ko Latvija var lepoties. 9.-12. klašu skolēni iedvesmojošā gaisotnē tikās ar projekta "Kronbergs izglītībai" vadītāju Tālivaldi Kronbergu. Mūzikas stundās 6.-9.klašu skolēni ar skolotāju Annu dziedāja patriotiskas dziesmas, bet 1.-4.klašu korim skolotāja Aija bija noorganizējusi stundu- koncertu ar komponista, dziesmas "Mana Tēvuzeme" ar Knuta Skujenieka vārdiem autora, Viktora Pizāna piedalīšanos.

Tālivaldis Kronbergs iesaka:
Rons Klārks — "Nost ar garlaicīgām mācību stundām!"
Deivids Dž. Švarcs — "Vērienīgās domāšanas spēks"
Džeks Kenfīlds, Dženita Svicere — "Panākumu principi"
"Es, Stīvs Džobss"

Svētku norise fotogrāfijās.


Lāčplēša diena 11. novembrī

Svinīgā uzruna pie k/n "Rīgava". Runā domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars, pa labi Ginta (12.kl.) un Elvis (11.kl.), aizmugurē - studentu korporāciju vīru koris

Mūsu skolēni lāpu gājienā


Mārtiņdienas tirgus 10. novembrī

1. - 4. kl. skolēni iejutās tirgotāju lomā. Kaut arī tirgus bija izvietojies divos stāvos, pircējiem nācās pastāvēt rindā


Aicina piedalīties konkursā "Latvijas Maksimālisti" 10. novembrī

Modes zīmola QooQoo radītāja un īpašniece Aļona Bauska, tiekoties ar 5.-12. kl. skolēniem, rosināja viņus piedalīties konkursā


Dambretes sacensības 8. novembrī

Mūsu skolā projekta "Domāšanas attīstība bērniem ar dambretes spēli" ietvaros norisinājās individuālās dambretes sacensības sākumskolas skolēniem. Tajās piedalījās 103 dalībnieki no 9 skolām. Mūsu skolas dambretisti izcīnīja 5 godalgotās vietas: 1.klašu grupā 2.vieta - Tomasam Freibergam no 1.a klases, 3.vieta - Gustavam Dosbergam no 1.b klases, 4.klašu grupā 1.vieta - Sandim Jurcikam no 4.a klases, 2.vieta - Renāram Štameram no 4.c klases un Jēkabam Čudaram no 4.b klases.


"Populāru melodiju kaleidoskops" 3. novembrī

Ziemeļlatvijas kameransambļa "LIVONIA" koncerts 4. - 7. kl. skolēniem


Festivāls "Mazās Salaspils zvaigznītes" 1. novembrī

Festivālā piedalījās mūsu vokālais ansamblis "Atvariņi" ar vadītāju Aiju Pizāni


Mūsu skolai atkal Eiropas Kvalitātes Sertifikāts 31. oktobrī

eTwinning Team vēstulē teikts:
"Apsveicam! Jūsu skola ir apbalvota ar Eiropas Kvalitātes Sertifikātu par lielisko darbu ar eTwinning projektu "Deutsch ist mehr als Bratwurst". Tas nozīmē, ka jūsu darbs, jūsu skolēnu darbs un jūsu skola ir atzīta visaugstākajā Eiropas līmenī."


Sacensības “Prāta spēles Zemgale - 2014” 25. oktobrī

Sacensībās piedalījās Prāta spēļu un Dambretes pulciņu dalībnieki.
Sveicam balvu ieguvējus domino sacensībās:
2. vieta – Tomass Kontrims 4.b (jaunākajā grupā),
3. vieta – Agnese Cunska 4.c (jaunākajā grupā),
1. vieta – Kristiāns Francis Cagulis 5.a (jauniešu grupā),
3. vieta – Dāvids Lazdiņš 7.c.
Bildē redzams Tomass sacensību laikā


7.a, 7.b un 7.e klase mācību ekskursijā Ventspilī 17. oktobrī

izbaudīja pagājušā gadsimta sākuma skolēnu sūro dzīvi


Skolotāju diena 6. oktobrī

Vidusskolēni vadīja pirmo stundu 1. - 9. klašu skolēniem,

tikmēr skolotāji baudīja mūziku, dzeju, kafiju...

Pēcpusdienā skolēnu padome par godu Skolotāju dienai organizēja basketbola turnīru,

kurā uzvarēja skolotāju komanda, otrie bija 11. klase, tālākajās vietās - 12. un 10. klase


Iesaistāmies mobilitātes nedēļas pasākumos

22. septembrī jaunāko klašu skolēni iepazīstas ar pašvaldības policijas darbu

17. septembrī 5. un 6. kl. skolēni kārto velosipēda vadītāja tiesības


Karnevāla gājiens bērniem „Gribu iet uz bibliotēku!” 8.septembrī

Uz to bija uzaicinātas skolēnu domrakstu konkursa "Kā atmodināt Saulcerīti?" uzvarētājas no mūsu skolas: Liene Butāne (10.kl.), Aleksandra Gorbačenko (5.b) un Alise Ungure (5.b), kā arī daudzi dalībnieki. Lasīt vairāk.


Noslēgusies akcija "Dalīsimies ar prieku!" 6.septembrī

Paldies visiem, kas atsaucās. Paldies par atbalstu arī lielveikalam “Rimi”, vecākiem Ievai Grasai un Inesei Caicei.
Neizdalītās lietas varēs saņemt pie sociālā darbinieka.
Atkārtosim šo akciju arī nākamajā gadā!


2014.gada 1.septembris

Jauno mācību gadu kopā ar Madagaskaras pingvīnu uzsāka 776 skolēni, no tiem 104 skolotāju Ingrīdas, Māras, Ijas un Diānas vadībā apgūs zināšanas 1. klasē.

Zinību dienas norise fotogrāfijās.


Skolēnu sasniegumi 2014./15.m.g.

Valsts mēroga olimpiādes, konkursi, sacensības

Laura Enija Meirāne (9. klase) - galvenā balva konkursā "Ko mums šodien teiktu Oskars Kalpaks?" (sk.Daina Tauriņa), 3. vieta Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas atklātajā svešvalodu olimpiādē angļu valodā (sk. Maija Rozenšteine).

Artis Vijups (5. klase) - 1. vieta Meridian matemātikas olimpiādē 2014, uzvara matemātikas konkursā "Ķengurs -2015" (sk. Ieva Pudža).

Apvienotā komanda (Jānis Bernāns, Arvīds Orlovskis, Gregors Matīss, Bruno Jurginsons, Pēteris Valainis, Inga Sanžerevska, Violeta Latiņina, Ilze Rence, Anastasija Revjakova) (9. - 12. klase) - 1. vieta Latvijas Jaunatnes frisbija čempionātā (skolotāja Valda Kublicka).

Zēnu komanda (Jānis Bernāns, Arvīds Orlovskis, Bruno Jurginsons, Pēteris Valainis, Imants Ilgažs, Gregors Matīss, Eduards Saulītis, Emīls Elksnītis) (8. - 12. klase) - 1. vieta Latvijas republikas skolēnu 68. spartakiādes finālsacensībās frisbijā (skolotāja Valda Kublicka).

Ričards Kristers Knipšis (7. klase) - 2. vieta atklātajā matemātikas olimpiādē (sk. Zanda Nelsone).

Hugo Skujenieks (5. klase) - 2. vieta atklātajā matemātikas olimpiādē (sk. Zanda Nelsone).

Elvis Igaunis (9. klase) - 3. vieta Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas atklātajā svešvalodu olimpiādē vācu valodā(sk. Inese Labanovska).

Rasma Sandra Knipše (5. klase) - 3. vieta atklātajā matemātikas olimpiādē, uzvara matemātikas konkursā "Ķengurs 2015" (sk. Ieva Pudža).

Laura Bērziņa (5. klase) - 3. vieta atklātajā matemātikas olimpiādē (sk. Zanda Nelsone).

Sandija Aleksa Štikova (4. klase) - 3. vieta matemātikas olimpiādē "Tik vai cik?" (sk. Linda Krastiņa).

Domeniks Ulmanis (6. klase) - uzvara matemātikas konkursā "Ķengurs 2015" (sk. Zanda Nelsone).

Toms Zvirgzdiņš (5. klase) - uzvara matemātikas konkursā "Ķengurs 2015" (sk. Zanda Nelsone).

Madara Rakšte (10. klase) - atzinība konkursā "Ko mums šodien teiktu Oskars Kalpaks?" (sk. Vera Kalniņa), viena no 12 uzvarētājām izdevniecības "Iespēju grāmata" jauno autoru pasaku konkursā.

Kristiāns Francis Cagulis (5. klase) - atzinība atklātajā matemātikas olimpiādē (sk. Ruta Ilgaža).

Zemgales reģionā

Zēnu komanda (3., 4. klase) - 1. vieta skolu sporta finālsacensībās "Minibasketbolā" (sk. Valdis Razumovskis).

Teātra sporta komanda (6. klase) - 1. pakāpe 16. Latvijas skolu jaunatnes teātra sporta finālturnīrā "Roze, lido" (sk. Anda Vaivade).

Vidzemes reģionā

Niks Stafeckis (8. klase) - 2. vieta ģeogrāfijas olimpiādē (sk. Brigita Mežgale-Turlaja).

Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils novadu apvienībā

Koris "Sonāre" (5. - 9. kl.) - 1. pakāpe koru skates 2. kārtā (sk. Lāsma Streiķe).

Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils, Siguldas novadu apvienībā

Evita Cirša (12. klase) - 1. vieta filozofijas olimpiādē (sk. Daina Tauriņa).

Jānis Gotļevskis (11. klase) - 1. vieta angļu valodas olimpiādē (sk. Maija Rozenšteine).

Evelīna Avlasina (11. klase) - 1. vieta 5. atklātajā vizuālās mākslas konkursā (sk. Aija Belija).

Vladislavs Perkaņuks (9. klase) - 1. vieta Miksike.lv konkursā "Rēķini galvā!" (sk. Aiga Priedniece).

Līva Ozoliņa (9. klase) - 1. vieta ģeogrāfijas olimpiādē (sk. Brigita Mežgale-Turlaja).

Ričards Kristers Knipšis (7. klase) - 1. vieta ģeogrāfijas olimpiādē (sk. Brigita Mežgale-Turlaja).

Skolas komanda (Ričards Kristers Knipšis, Kristers Mārtiņš Gelašs, Karīna Elizabete Valtere, Marks Kristians Babris) (6. - 7. klase) - 1. vieta informātikas olimpiādē (sk. Ieva Hermane, Silvija Zālīte).

Artis Vijups (5. klase) - 1.vieta angļu valodas konkursā "Can I do it?" (sk. Agnese Jansone), 1. vieta Miksike.lv konkursā "Rēķini galvā!" (sk. Ieva Pudža).

Sandija Aleksa Štikova (4. klase) - 1. vieta matemātikas olimpiādē (sk. Linda Krastiņa).

Emīls Juris Gelašs (3. klase) - 1. vieta Miksike.lv konkursā "Rēķini galvā!", 3. vieta matemātikas olimpiādē (sk. Inga Grima).

Žaklīna Hermane (12. klase) - 2. vieta informātikas olimpiādē (sk. Silvija Zālīte).

Sabīne Endija Strože (11. klase) - 2. vieta angļu valodas olimpiādē (sk. Maija Rozenšteine).

Niks Stafeckis (8. klase) - 2. vieta Miksike.lv konkursā "Rēķini galvā!" (sk. Ruta Ilgaža).

Sandis Dzenītis (7. klase) - 2. vieta ģeogrāfijas olimpiādē (sk. Brigita Mežgale-Turlaja).

Miks Aksels Apermanis (6. klase) - 2.vieta angļu valodas konkursā "Can I do it?" (sk. Kristīne Daņiļeviča).

Denīza Rakstiņa (6. klase) - 2. vieta Miksike.lv konkursā "Rēķini galvā!" (sk. Ruta Ilgaža).

Reinis Krauja (3. klase) - 2. vieta matemātikas olimpiādē (sk. Ilze Čudare).

Sandra Dombrovska (11. klase) - 3. vieta filozofijas olimpiādē (sk. Daina Tauriņa).

Elvis Igaunis (9. klase) - 3. vieta ģeogrāfijas olimpiādē (sk. Brigita Mežgale-Turlaja).

Inese Meļehova (9. klase) - 3. vieta ģeogrāfijas olimpiādē (sk. Brigita Mežgale-Turlaja).

Sigurds Skangals (9. klase) - 3. vieta Miksike.lv konkursā "Rēķini galvā!" (sk. Aiga Priedniece).

Renāte Lavrinoviča (8. klase) - 3. vieta angļu valodas olimpiādē (sk. Maija Rozenšteine).

Marija Streņģe (7. klase) - 3. vieta krievu valodas skatuves runas konkursā (sk. Lūcija Sniķere).

Domeniks Ulmanis (6. klase) - 3. vieta Miksike.lv konkursā "Rēķini galvā!" (sk. Zanda Nelsone).

Alīna Marija Dansone (3. klase) - 3. vieta latviešu valodas olimpiādē (sk. Margarita Poriete).

Eva Evelīna Kļaviņa (3. klase) - 3. vieta Miksike.lv konkursā "Rēķini galvā!" (sk. Vija Griestiņa).

Ieva Šņepste (11. klase) - atzinība informātikas olimpiādē (sk. Silvija Zālīte).

Sabīne Beļska (9. klase) - atzinība vēstures olimpiādē (sk. Daina Tauriņa).

Skolas komanda (Kārlis Gruduls, Elizabete Casno, Aksels Blanks, Ričards Kristers Knipšis, Diāna Stūrīte, Niks Stafeckis) (6. - 8. klase) - atzinība kombinētajā vēstures un sociālo zinību olimpiādē (sk. Evija Jansone, Daina Tauriņa, Inga Vītuma-Brūvere).

Madara Vaško (5. klase) - atzinība angļu valodas konkursā "Can I do it?" (sk. Lūcija Sniķere).

Mārtiņš Sjomkāns (2. klase) - atzinība matemātikas olimpiādē (sk. Laila Leščinska).

Roberts Jānis Jansons (2. klase) - atzinība matemātikas olimpiādē (sk. Inita Zalaka).

Carnikavas, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils novadu apvienībā

Linda Čevere (9. klase) - 1. pakāpe skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursā (sk. Anda Vaivade).

Lūkass Ulmanis (4. klase) - 1. pakāpe skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursā (sk. Anda Vaivade).

Toms Čudars (10. klase) - 2. pakāpe skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursā (sk. Anda Vaivade).

Katrīna Zaķe (9. klase) - 2. vieta latviešu valodas un literatūras olimpiādē (sk. Dace Vilmeniete).

Gints Tamulis (3. klase) - 2. pakāpe skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursā (sk. Anda Vaivade).

Līva Ozoliņa (9. klase) - 3. vieta latviešu valodas un literatūras olimpiādē (sk. Dace Vilmeniete, Laima Pamiljane).

Anna Gulbe (1. klase) - atzinība skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursā (sk. Anda Vaivade).

Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils, Siguldas novadu apvienībā

Koris "Sonāre" (5. - 9. kl.) - 2. pakāpe koru skatē (sk. Lāsma Streiķe).

Daugavkrasta reģionā

2. - 4. kl. grupa - 2. pakāpe teātra sporta turnīrā (sk. Anda Vaivade).

5. - 6. kl. grupa - 2. pakāpe teātra sporta turnīrā (sk. Anda Vaivade).

9. kl. grupa - 2. pakāpe teātra sporta turnīrā (sk. Anda Vaivade).

Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils novadu apvienībā

Jānis Bernāns (12. klase) - 1. vieta ģeogrāfijas olimpiādē (sk. Brigita Mežgale-Turlaja), atzinība matemātikas olimpiādē (sk. Aiga Priedniece).

Jānis Gotļevskis (11. klase) - 1. vieta ģeogrāfijas olimpiādē (sk. Brigita Mežgale-Turlaja).

Sigurds Skangals (9. klase) - 1. vieta fizikas olimpiādē (sk. Iveta Beļska), atzinība matemātikas olimpiādē (sk. Aiga Priedniece).

Zēnu komanda (3. - 4. klase) - 1. vieta minibasketbola sacensībās (sk. Valdis Razumovskis).

Ričards Kristers Knipšis (7. klase) - 2. vieta matemātikas olimpiādē (sk. Zanda Nelsone).

Rasma Sandra Knipše (5. klase) - 2. vieta matemātikas olimpiādē (sk. Ieva Pudža).

Vokālais ansamblis "Atvariņi" (1. - 6. klase) - 2. pakāpe mūzikas konkursā "Balsis" (sk. Aija Pizāne).

Ieva Šņepste (11. klase) - 3. vieta matemātikas olimpiādē (sk. Aiga Priedniece).

Anna Bakāne (9. klase) - 3. vieta matemātikas olimpiādē (sk. Aiga Priedniece).

Marks Kristians Babris (6. klase) - 3. vieta matemātikas olimpiādē (sk. Zanda Nelsone).

Ginta Taube (12. klase) - atzinība bioloģijas olimpiādē (sk. Dace Bērtule).

Evita Cirša (12. klase) - atzinība ģeogrāfijas olimpiādē (sk. Brigita Mežgale-Turlaja).

Artis Vijups (5. klase) - atzinība matemātikas olimpiādē (sk. Ieva Pudža).

Sporta sacensību vieglatlētikā uzvarētāji

Māris Birziņš (11. klase) - 1. vieta augstlēkšanā, tāllēkšanā, šķēpa mešanā (sk. Valda Kublicka).

Emīls Elksnītis (9. klase) - 1. vieta 100 m skrējienā, tāllēkšanā (sk. Valda Kublicka).

Eļčins Gasanovs (11. klase) - 1. vieta lodes grūšanā, 2. vieta šķēpa mešanā (sk. Valda Kublicka).

Ilze Rence (12. klase) - 1. vieta tāllēkšanā, 3. vieta šķēpa mešanā (sk. Valda Kublicka).

Jānis Bernāns (12. klase) - 1. vieta 1500 m skrējienā, 3. vieta 100 m skrējienā (sk. Valda Kublicka).

Mārtiņš Rencis (9. klase) - 1. vieta 1500 m skrējienā (sk. Valda Kublicka).

Endijs Lagzdiņš (6. klase) - 1. vieta 60 m barjerskrējienā, 2. vieta 60 m skrējienā, augstlēkšanā (sk. Gunita Šale).

Zane Freimane (6. klase) - 1. vieta augstlēkšanā (sk. Valda Kublicka).

Markuss Ozols (5. klase) - 1. vieta 800 m skrējienā, 2. vieta tāllēkšanā, 300 m skrējienā (sk. Valda Kublicka).

Nikola Barone (5. klase) - 1. vieta tāllēkšanā (sk. Valda Kublicka).

Annija Stepiņa (4. klase) - 1. vieta 60 m skrējienā, tāllēkšanā, 2. vieta augstlēkšanā (sk. Valda Kublicka).

Krišjānis Āboltiņš (3. klase) - 1. vieta 60 m skrējienā, tāllēkšanā, 3. vieta 300 m skrējienā (sk. Inga Grima).

Raivo Eglītis (4. klase) - 1. vieta 600 m skrējienā (sk. Valda Kublicka).

Ričards Pinkulis (3. klase) - 1. vieta bumbiņas mešanā (sk. Ilze Čudare).

Zēnu komanda (Emīls Elksnītis, Mārtiņš Rencis, Jānis Žaltkovskis, Pēteris Valainis) (9. klase) - 1. vieta 4 X 100 m stafetē (sk. Valda Kublicka).

Meiteņu komanda (A.Stepiņa, K.Ozola, E.Stepurova, M.E.Siliņa) (3.-4. klase) - 1. vieta 4 X 100 m stafetē.

Zēnu komanda (R.Pinkulis, K.Vidzis, L.Ulmanis, D.Lazdiņš) (3.-4. klase) - 1. vieta 4 X 100 m stafetē.

Anastasija Revjakova (12. klase) - 2. vieta tāllēkšanā (sk. Valda Kublicka).

Diāna Pokšāne (11. klase) - 2. vieta šķēpa mešanā, 3. vieta lodes grūšanā (sk. Valda Kublicka).

Laura Nikolajeva (8. klase) - 2. vieta šķēpa mešanā, 3. vieta tāllēkšanā (sk. Valda Kublicka).

Linda Kravale (10. klase) - 2. vieta 800 m skrējienā (sk. Valda Kublicka).

Līva Rozenbaha (9. klase) - 2. vieta 1500 m skrējienā (sk. Valda Kublicka).

Digna Maldere (8. klase) - 2. vieta tāllēkšanā (sk. Valda Kublicka).

Ance Gasiņa (6. klase) - 2. vieta tāllēkšanā, 3. vieta 800 m skrējienā (sk. Gunita Šale).

Linda Purina (5. klase) - 2. vieta tāllēkšanā (sk. Valda Kublicka).

Kerola Ozola (3. klase) - 2. vieta 60 m skrējienā, 3. vieta 300 m skrējienā (sk. Inga Grima).

Mārtiņš Zuments (4. klase) - 2. vieta bumbiņas mešanā (sk. Valda Kublicka).

Lūkass Ulmanis (4. klase) - 2. vieta 300 m skrējienā (sk. Valda Kublicka).

Mareks Straškevičs (3. klase) - 2. vieta bumbiņas mešanā (sk. Ilze Čudare).

Krists Vidzis (3. klase) - 2. vieta 600 m skrējienā (sk. Inga Grima).

Meiteņu komanda (Ilze Rence, Anastasija Revjakova, Diāna Pokšāne, Santa Lunte) (10.-12. klase) - 2. vieta 4 X 100 m stafetē (sk. Valda Kublicka).

Zēnu komanda (Gatis Kravalis, Māris Birziņš, Eduards Saulītis, Jānis Bernāns) (11.-12. klase) - 2. vieta 4 X 100 m stafetē (sk. Valda Kublicka).

Zēnu komanda (M.Ozols, A.Ozerskis, A.Karavackis, E.Lagzdiņš ) (5.-6. klase) - 2. vieta 4 X 100 m stafetē.

Eduards Saulītis (12. klase) - 3. vieta tāllēkšanā, augstlēkšanā (sk. Valda Kublicka).

Anastasija Revjakova (12. klase) - 3. vieta 100 m skrējienā (sk. Valda Kublicka).

Gatis Kravalis (11. klase) - 3. vieta 400 m skrējienā (sk. Valda Kublicka).

Santa Lunte (10. klase) - 3. vieta 800 m skrējienā (sk. Valda Kublicka).

Vladislavs Sarkans (10. klase) - 3. vieta 1500 m skrējienā (sk. Valda Kublicka).

Helēna Orlovska (9. klase) - 3. vieta lodes grūšanā (sk. Valda Kublicka).

Katrīna Doroņina (9. klase) - 3. vieta 800 m skrējienā (sk. Valda Kublicka).

Jānis Žaltkovskis (9. klase) - 3. vieta lodes grūšanā (sk. Valda Kublicka).

Pēteris Valainis (9. klase) - 3. vieta 800 m skrējienā (sk. Valda Kublicka).

Estere Ozola (8. klase) - 3. vieta 400 m skrējienā (sk. Valdis Razumovskis).

Madara Gabrāne (8. klase) - 3. vieta 100 m skrējienā (sk. Valda Kublicka).

Imants Ilgažs (8. klase) - 3. vieta 100 m skrējienā (sk. Valdis Razumovskis).

Loreta Ķikuste (5. klase) - 3. vieta 300 m skrējienā, 800 m skrējienā (sk. Valdis Razumovskis).

Artūrs Ozerskis (6. klase) - 3. vieta 60 m skrējienā (sk. Valda Kublicka).

Artūrs Karavackis (6. klase) - 3. vieta 300 m skrējienā (sk. Gunita Šale).

Kitija Krūze (5. klase) - 3. vieta 60 m skrējienā (sk. Valda Kublicka).

Meiteņu komanda (Līva Rozenbaha, Katrīna Zaķe, Laura Nikolajeva, Digna Maldere) (8.-9. klase) - 3. vieta 4 X 100 m stafetē (sk. Valda Kublicka).

Meiteņu komanda (L.Ķikuste, L.Purina, N.Barone, K.Krūze ) (5. klase) - 3. vieta 4 X 100 m stafetē.

Carnikavas, Ķekavas, Olaines, Salaspils novadu apvienībā

Deju kolektīvs "Dzīpariņš (1. - 2. kl.) - 2. pakāpe deju kolektīvu skatē (sk. Inga Grima).