, . gada . .


2013./2014. m.g. uzsākam renovētā skolā.Salaspils 1. vidusskolā uz 2013./2014. m.g. 1. septembri mācās 706 skolēni. Kopā ir 32 klašu komplekti. Pagarinātās darba dienas grupās mācās 120 bērni.

Skola īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas licencētās mācību programmas:
• Pamatizglītības programma (21011111), kurā 2013./2014.m.g. mācības uzsāka 569 skolēni no 1. līdz 9. klasei.
• Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programma (21012111), kurā 2013./14.m.g. mācības uzsāka 39 5. - 6. klašu skolēni.
• Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (21013111), kurā 2013./14.m.g. mācības uzsāka 23 5. klašu skolēni.
• Pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) profesionāli orientētā virziena programma (23014111), kurā 2013./14.m.g. mācības uzsāka 18 7. klašu skolēni.
• Vispārējās vidējās izglītības programma, vispārizglītojošais virziens (3101011), kurā 2013./14.m.g. mācības uzsāka 49 skolēni no 10. līdz 12. klasei.
• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611), kurā 2013./2014.m.g. mācības uzsāka 8 skolēni no 5. līdz 9. klasei.

Pavisam Salaspils 1. vidusskolā ir 88 darbinieki, tai skaitā 62 pedagoģiskie darbinieki. 2014./2015.m.g. sākumā skolas pedagoģisko darbinieku sadalījums ir šāds:
• izglītības iestādes vadītājs, vadītāja vietnieki - 5 darbinieki;
• 48 skolotāji;
• 4 interešu izglītības skolotāji;
• izglītības psihologs;
• speciālais pedagogs;
• logopēds;
• 2 bibliotekāri.


Salaspils novada Gada pedagogs 2014

ir ģeogrāfijas un interešu izglītības skolotāja Brigita Mežgale-Turlaja


12. klases izlaidumā 4. jūlijā

15 skolēni saņēma atestātu par vidējo izglītību, bet Arta Krēsliņa - arī Gada vidusskolēna balvu


9. klašu izlaidumi 13. jūnijā

9.a klase ar skolotāju Lūciju

9.b klase ar saviem skolotājiem


2013./14. m.g.noslēgums 30. maijā

Šogad pirmo reizi skolas vēsturē 3 skolēni ieguva titulu "Gada skolēns" un 3 - "Gada aktīvists" un direktores balvu

Titula "Gada skolēns 2014" ieguvēji: Hugo Skujenieks, Ričards Kristers Knipšis, Evita Cirša
Titula "Gada aktīvists 2014" ieguvēji: Jēkabs Čudars, Alīse Daine, Žaklīna Hermane

6. klašu skolēni ar godam nopelnītajiem Atzinības rakstiem

Atzinības rakstus saņēmušie 8. un 11.klašu skolēni, 10. klase - mācību ekskursijā

7.klašu veiksminiekus pārstāv Elizabete un Šarlote, pārējie 6 kopā ar klasi devušies mācību ekskursijā

Pirmie uz noslēguma svinīgo līniju jau plkst.8.10 ieradās piekto klašu skolēni. Fotogrāfijā redzami mācībās veiksmīgākie piektklasnieki


KNAB apbalvo audio formāta radošo darbu konkursa uzvarētājus 23. maijā

Mūsējiem - 8.b klases skolēniem Gregoram Matīsam, Emīlam Elksnītim un Eliasam Valteram par darbu „Cep, cep kukulīti!” - 1. vieta un 100 EUR naudas balva. Malači!
Noklausīties "Cep, cep kukulīti!".


Novada dome organizē svētkus olimpiāžu un konkursu uzvarētājiem 22. maijā

Prieks, ka mūsu tik daudz!
Ar mums kopā domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars


Latvijas atklātās matemātikas olimpiādes rezultāti publiskoti! 22. maijā

Sveicam un sakām PALDIES! par lielisko sniegumu 6.e klases skolniekam Ričardam Kristeram Knipšim (1. vieta), 4.c klases skolniecei Rasmai Sandrai Knipšei, kas ieguva 2. vietu 5. klašu grupā, viņu vecākiem un skolotājām!

Pēc apbalvošanas ceremonijas 1. jūnijā


Samsung Skola Nākotnei izlaidumā 22. maijā

Direktore Vera un skolotājas Silvija, Ruta un Laima ar apliecībām par digitālo apmācību pabeigšanu


Pēdējais zvans 16. maijā

Izlaiduma klašu audzinātājas

12. klase

9.a klase

9.b klase


Interešu izglītības pulciņu gada darba atskaite 9. maijā
Var apskatīt dažas bildes no pasākuma

Skolotājas Annas meiteņu koris

Skolotājas Ingas G. dejotāji

Jaunsargi (vadītājs Jānis Mežavilks)

Skolotājas Ievas P. ekoskolas dalībnieki

"Labrīt, raganas jaunkundz!" (teātra pulciņa vecākā grupa un skolotāja Anda)


Pasākums Gētes institūtā video konkursa "Laipni aicināti..." dalībniekiem 9.maijā

Ritvars Emss (9.a kl.) ieguva 2. vietu, Agate Meržvinska un Daniela Elste (9.a) saņēma pateicību par piedalīšanos


Noslēdzies Junior Achievement Latvija organizētais biznesa pasaku konkurss 7.maijā

7.k klases skolniece Laura Fučedži ir viena no trim laureātēm. (Bija iesūtītas 263 pasakas no 34 skolām.) Apsveicam!


Improvizācijas meistarklasē Ikšķilē 24. aprīlī

Kopā ar improvizatoriem no Iecavas, Bauskas, Ādažiem, Tīnūžiem, Ikšķiles piedalījās teātra pulciņa jaunākā grupa ar skolotāju Andu


"Atvariņi" konkursā "Zvaigzne 2014" 12. aprīlī

Konkursu organizēja Baložu k/c. Piedalījās konkursanti no Baložiem, Alūksnes, Valmieras, Ķekavas un "Atvariņu" mazais sastāvs, kas ieguva 2. vietu.


1.c klase ar skolotāju Agitu iesaistījās UNESCO organizētajā konkursā "Darini ābeci!". Rezultātu var apskatīt sadaļā Digitālās mācības.


Dambretes sacensības projekta "Bērna prāta spēju attīstība caur dambretes spēli" ietvaros 5. aprīlī

Mūsu skolas 1. komanda izcīnīja 2. vietu, 2. komanda - sesto. Labākie individuāli bija: Tīna Osīte - 1.vieta, Jēkabs Čudars un Sandija Aleksa Štikova - 2.vieta, Renārs Štamers un Mārtiņš Matīss Budreika - 3.vieta.
Vairāk


Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils un Siguldas novadu apvienības informātikas olimpiāde vidusskolēniem 4.aprīlī
To organizēja informātikas skolotāja Silvija Zālīte.
Atbalstītāji: un . PALDIES!
1. vietu ieguva 11. klases skolniece Žaklīna Hermane, bet 2. - 10. klases skolniece Ieva Šņepste. Apsveicam!


Spēle „Jūras saimnieku parlaments” 28. martā

Sveiciens mūsu skolas komandai Evitai Ciršai, Evelīnai Avlasinai, Valteram Bukovskim, Henrijam Elzesseram un skolotājai Brigitai par lielisko sniegumu - 1.vietu 19 Latvijas skolu konkurencē. Vairāk


Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils un Siguldas novadu apvienības ģeogrāfijas olimpiāde 7. klasēm 27. martā
To organizēja ģeogrāfijas skolotāja Brigita Mežgale-Turlaja.
Prieks par Diānas Stūrītes 1. vietu un Nika Stafecka 2. vietu!


Atceroties 1949. gada 25. marta izsūtīšanu


Latvijas Frisbija federācijas 2013./14.g. sezonas noslēguma pasākumā 22. martā

Bez balvām šajā pasākumā nepalika arī „Salaspils Jr” komandas pārstāvji. Sezonā tika izcīnīta 6.vieta. Bet par Latvijas frisbija līgas labāko jauno spēlētāju jeb gada debitantu pelnīti tika atzīts Salaspils 1.vidusskolas 8.klases audzēknis un „Salaspils Jr” komandas dalībnieks Arvīds Žanis Orlovskis.

Vairāk


Foto: L.Kublicka


Latvijas skolu literārās jaunrades konkurss "Teiksma par Kalpaku" noslēdzies 17. martā

Tas ir bijis veiksmīgs arī mums, jo 8.b klases skolniece Līva Ozoliņa ir to 10 laureātu vidū, kas ieguva Ineses Vaideres balvu.


Sākumskolas dambretes turnīrs 6. martā

Turnīrā piedalījās 71 dalībnieks (no 1.kl. - 19, no 2.kl. - 27, no 3.kl. - 12, bet no 4.kl. - 13 skolēni). 2.b klases skolnieks Krists Vidzis, nezaudējot nevienu spēli, kopvērtējumā ieguva 1.vietu un ceļojošo kausu.


Žetonu vakars 28. februārī

12. klase ar skolotāju Aiju

Lugas "Sapņu komanda glābj Latviju" aktieru tērpos


20. februārī ansamblis "Atvariņi" piedalījās Ķekavas, Olaines, Salaspils un Ikšķiles novadu vokālās mūzikas konkursā "Balsis" un ieguva 3. pakāpes diplomu.


Zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana 19. februārī

Mūsu vienpadsmitie pēc darbu aizstāvēšanas. Malači!


Carnikavas, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines un Salaspils novadu sākumskolas olimpiāde matemātikā 12. februārī
Olimpiādi organizēja Salaspils 1. vidusskolas sākumskolas metodiskā komisija.

1. vieta - Rasma Sandra Knipše (4.c kl.) un Sandija Aleksa Štikova (3.a kl.).
2. vieta - Ervīns Karavackis (2.a kl.).
3. vieta - Hugo Skujenieks (4.b kl.), atzinība - Kristiāns Francis Cagulis (4.a kl.).


Latvijas vidusskolēnu konkurss "Esi interneta Guru!" 11. februārī

Mūsu skolu pārstāvēja 10. klases skolēni Aiga, Jānis un Ieva.
(Galvenā balva - brauciens uz Briseli - izpalika, tomēr ir prieks par trešo labāko rezultātu.)


Salaspils vidusskolu draudzības mačs dambretē 7. februārī

Ar viena punkta pārsvaru uzvarēja Salaspils 1. vidusskola. Lasīt vairāk


Latviešu tautasdziesmu sacensības "Lakstīgala" 4. februārī Rīgas Skolēnu pilī

Mūsu lakstīgalas - Alise Megija, Arta un Jēkabs ieguva 2. pakāpes diplomu un diplomu kā "vispatstāvīgākās lakstīgalas"


Dalība grāmatu draugu ķēdē 18. janvārī

Vera Kalniņa, Līga Grundmane, Inga Vītuma-Brūvere, Ieva Hermane, Anita Voras, Indra Frišfelde, Agita Grigorjeva, Aiga Priedniece un Diāna Šķēle grāmatu draugu ķēdē

Vienā brīdī skolotājiem pievienojās arī vairāki skolēni, kas pamanīja skolas komandas vienotās cepurītes


Skolas olimpiādes

Skolas informātikas olimpiāde 5.-7. klasei 24. janvārī

1. vieta - Ričards Kristers Knipšis (6.e),
2. vieta - Elizabete Putniņa (7.a) un Kristers Mārtiņš Gelašs (6.e),
3. vieta - Edgars Eduards Hoveckis (7.k),
Atzinība - Marks Kristians Babris (5.d).
1.-3. vietu ieguvēji aizstāvēs skolas godu Pierīgas reģiona olimpiādē 13. februārī.

17. janvārī matemātikas olimpiāde 5.-12. klasei.
1. vieta - Domeniks Ulmanis (5.d), Ričards Kristers Knipšis (6.e), Diāna Stūrīte (7.b), Alīse Daine (8.b),
2. vieta - Marks Kristians Babris (5.d), Dana Krūmiņa (6.a), Sigurds Skangals (8.a),
3. vieta - Denīza Rakstiņa (5.c), Rihards Buls (5.b), Kristiāna Korica (6.e), Anete Vircava (7.b), Valts Zariņš (7.k), Edgars Eduards Hoveckis (7.k), Emīls Elksnītis (8.b), Laura Ramza (9.b), Ieva Šņepste (10.), Jānis Bernāns (11.), Raivis Mosāns (12.).

13. janvārī latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8. un 9. klasei.
1. vieta - Madara Rakšte (9.b) un Līva Ozoliņa (8.b),
2. vieta - Linda Kravale (9.a) un Laura Meirāne (8.b),
3. vieta - Santa Krēsliņa (9.a), Inese Meļehova (8.a) un Sabīne Beļska (8.b).
1. un 2. vietas ieguvējas skolu pārstāvēs novadu apvienības olimpiādē 20. janvārī.


Pirmā semestra noslēgumā
152 skolēni par labām un teicamām sekmēm mācībās saņēma skolas Atzinības rakstus, no tiem 1. pakāpes Atzinības rakstu saņēma 57 skolēni, kuru liecībās ir tikai 8, 9 un 10.

Attēlā direktore Vera Kalniņa ar 5. - 10.kl. visvislabākajiem


Ziemassvētku koncerts bildēs


Latvijas Biškopības biedrības izdotajā kalendārā 2014. gadam marta mēnesī ievietots 5.a klases skolnieka Rolanda Jodzeviča zīmējums, kas tika iesniegts konkursam "Bite kā brīnums". Apsveicam!


Vācu valodas skolotāju asociācijas organizētajā video konkursā "Rīga - kultūras galvaspilsēta 2014" 9.b klases skolnieces Megija Jēkabsone un Santa Lunte ieguva 2.vietu 9.-12.klašu grupā, bet Ritvars Emss, Agate Meržvinska un Daniela Elste saņēma pateicību. Skatīt video. Apsveicam!


9. decembrī, starptautiskajā pretkorupcijas dienā, noslēdzās Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) rīkotais radošo darbu konkurss jauniešiem „Esi krietns, esi PRET korupciju!”. Otro vietu un 85 latu naudas balvu par fotogrāfiju „Sirdsapziņa” ieguva 8.b klases meitenes Līva Ozoliņa, Anna Bakāne, Sabīne Beļska, Katrīna Zaķe, Tatjana Kokorēviča, Laura Meirāne, Helēna Orlovska, Alīse Daine un Laura Šīraka. Apsveicam!


9.decembrī tika paziņoti projekta “Samsung Skola nākotnei” pieteikumu rezultāti. Žūrijas komisija izvērtēja 213 skolu pieteikumus un atzina, ka mūsu skolas komanda ir to 30 skolu vidū, kuras 5 mēnešus bez maksas varēs piedalīties digitālajā apmācībā un cīnīties par galveno balvu - 10 000 Euro.


Gaidām Ziemassvētkus

2. decembrī tiek aizdegta pirmā svecīte Adventes vainagā. Uzstājas sākumskolas skolēni kopā ar skolotāju Artu un skolēnu padomes meitenēm.


Matemātikas un informātikas nedēļa (25. - 29. novembris)

Skolas galvas rēķinu konkursa "Miksike" rezultāti:
1.vieta - Anna Bakane (8.b kl.), Vladislavs Perkaņuks (8.a kl.), Dajana Trumpele (5.d kl.), Emīls Juris Gelašs (2.b kl.),
2.vieta - Ilze Rence (11.kl.), Eduards Saulītis (11.kl.), Gustavs Grīviņš (5.d kl.), Ērika Kristiāna Pakse (3.b kl.),
3.vieta - Katrīna Zaķe (8.b kl.), Elvis Igaunis (8.b kl.), Nikola Žilde (6.b kl.), Jēkabs Čudars (3.b kl.).

6.-8.klašu komandu sacensību "Teicamnieks" un "Zinātnieks" rezultāti:
1.vieta - 8.b klases komanda,
2.vieta - 6.e klases komanda,
3.vieta - 7.a klases komanda.

Dambretes sacensības 26. novembrī

Sacensību norisi iemūžināja galvenais tiesnesis Vitauts Budreika.

8.-12. klašu konkursa "Kodētā matemātika" rezultāti:
1.vieta - Žaklīna Hermane un Anastasija Revjakova (11.klase),
2.vieta - Megija Jēkabsone un Kristofers Gerners (9.b klase),
3.vieta - Ieva Šņepste un Aiga Zaharevska (10. klase).

5. klašu konkursa "Gudrinieki un gudrinieces" rezultāti:
1.vieta - 5.c klases komanda "Olimpieši",
2.vieta - 5.d klases komanda "Gudrie džindžeri ",
3.vieta - 5.d klases komanda "GPS".


Latvijai - 95

Latvijas 95. dzimšanas dienu noslēdz skolas koru organizētā patriotisko dziesmu pusstunda 22. novembrī

Svētkus iesākām 15. novembrī ar svinīgo līniju, kurā skolas kolektīvu uzrunāja direktore Vera, skolotāja Inga, 11. un 12. klases skolēni Eduards, Arta, Rolands un Diāna, bet par skanīgām dziesmām un muzikālo noformējumu gādāja ansamblis "Atvariņi" skolotājas Aijas vadībā un Gvido.

Turpinot pirms 5 gadiem skolotājas Brigitas iedibināto tradīciju, ar grāmatu un baloniem Latvijas karoga krāsās tika apbalvoti 14 klašu kolektīvu ieteiktie skolēni.
Latvijas dzimšanas diena bildēs.


Mūsu skolēni palīdz „iesildīt” Salaspils sporta halli pirms halles atklāšanas Zvaigžņu spēles basketbolā, kurā piedalījās arī ministru prezidents Valdis Dombrovskis (15. novembris)


Konkursa "Mana kā Valsts prezidenta uzruna valsts svētkos” laureātu apbalvošanas svinīgais pasākums (13. novembris)

Apsveicam Rolandu, Artu un Diānu ar uzvaru videouzrunu grupā! Atzinību par piedalīšanos saņēma 8.b klases skolniece Alīse Daine.


Tradicionālais Mārtiņdienas tirgus

Ar daudzveidīgu preču klāstu tirgotāju lomā iejutušies 1-4.klašu skolēni. Vairāk...


Sākumskolu dambretes turnīrs (9. novembris)

Turnīrs notika Rīgā Imantas vidusskolā projekta „Bērnu prāta spēju attīstīšana ar dambretes spēli” ietvaros. Tika apbalvotas pirmās sešas vietas katrā klašu grupā. Mūsu skolas skolēni ieguva 5 diplomus:
2.vieta- Krists Vidzis (2.b kl.) un Mārtiņš Budreika (1.b kl.),
4.vieta- Tīna Osīte (2.c kl.) un Markuss Ulmanis (1.b kl.),
6.vieta- Rinalds Marčenkovs (2.c kl.).


Laura Šīraka - Saeimas organizētā fotokonkursa „Mana Lāčplēša diena” laureāte! Lasīt vairāk...


1. novembrī Dobelē notika Prāta sporta spēles "Zemgale 2013".

Rezultāti:
8x8 dambrete- Aiga Priedniece (skolotāja)- 1. vieta
10x10 dambrete- Aiga Priedniece (skolotāja)- 2. vieta
Domino- Kristiāns Francis Cagulis (4.a kl.)- 1.vieta, Raivo Vaivods (6.a kl.)- 2.vieta
Monopols- Domeniks Ulmanis (5.d kl.)- 2.vieta, Ginta Blumberga (skolotāja)- 2.vieta, Kristiāns Francis Cagulis (4.a kl.)- 3.vieta


25. oktobris. Eiropas Parlamenta deputāts Krišjānis Kariņš viesojas mūsu skolā

K.Kariņš stāsta par savu uzņēmējdarbības pieredzi 11. un 12. klases skolēniem


24. oktobrī sākumskolā notika runas konkurss. Lasīt vairāk.


23. oktobris. Koncertlekcija skolēniem 3V (komponisti jubilāri Jāzeps Vītols, Rihards Vāgners, Džuzepe Verdi)

Spēlē Vidzemes kameransamblis "Livonija"


Skolotāju diena (4. oktobris)

Paldies galvenajiem svētku organizatoriem - 11. klasei! Arī pārējiem paldies par ziediem, saldumiem, jaukiem apsveikumiem un pārsteiguma momentiem!


Olimpiskā diena (27. septembris)

1. - 4. klašu skolēni vingro skolas direktores vadībā. Citas bildes.


Drošības nedēļa (23. - 27. septembris)

23. septembrī 4.- 6. klašu skolēni tiekas ar Latvenergo pārstāvi


Mobilitātes nedēļa (16. - 22. septembris)

Tagad 24 sesto klašu skolēni ir pilntiesīgi ceļu satiksmes dalībnieki, jo 20. septembrī nokārtoja velosipēda vadītāja eksāmenu

Skolēni iepazīstas ar haskijiem, kas nodrošina transporta pakalpojumus sniegotos apvidos


Valsts prezidents tiekas ar izglītības programmas "Iespējamā misija" jaunajiem skolotājiem un atbalstītājiem (9. septembris)

Mūsu skolā darbu uzsāk angļu valodas un kulturoloģijas skolotāja Asnāte Strīķe


Sporta diena 6. septembrī

Vairāk


2013./14.m.g. ir sācies!

2013. gada 2. septembris par neaizmirstamu dienu noteikti kļūs 97 skolēniem, kas skolotāju Lailas, Lauras, Agitas un Initas vadībā uzsāka skolas gaitas 1.a, 1.b, 1.c un 1.d klasē


Skolēnu sasniegumi 2013./14.m.g.

Valsts mēroga olimpiādes, konkursi, sacensības

Arta Krēsliņa, Diāna Gertnere, Rolands Ševčenko (12. klase) - uzvara videouzrunu grupā konkursā "Mana kā Valsts prezidenta uzruna valsts svētkos”.

10.-11. kl. komanda (Evelīna Avlasina, Valters Bukovskis, Evita Cirša, Henrijs Elzessers) - 1. vieta Pasaules Dabas Fonda organizētajā spēlē "Jūras saimnieku parlaments".

Lakstīgalas (Alise Megija Vorslava, Arta, Jēkabs Čudars) - 2. pakāpe latviešu tautasdziesmu sacensībās "Lakstīgala".

Ritvars Emss (9. klase) - 2. vieta video konkursā "Laipni aicināti...", ko organizēja vācu valodas skolotāju asociācija.

8.b kl. komanda (Līva Ozoliņa, Anna Bakāne, Sabīne Beļska, Katrīna Zaķe, Tatjana Kokorēviča, Laura Meirāne, Helēna Orlovska, Alīse Daine, Laura Šīraka - 2. vieta Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) rīkotajā radošo darbu konkursā jauniešiem „Esi krietns, esi PRET korupciju!”

Megija Jēkabsone, Santa Lunte (9. klase) - 2. vieta vācu valodas skolotāju asociācijas organizētajā video konkursā "Rīga - kultūras galvaspilsēta 2014".

Evelīna Avlasina (10. klase) - 3. vieta nominācijā "Radoši rakstu darbi vācu valodā" par tēmu "Viens vienīgs vārds", ko organizēja Baltijas Starptautiskā Akadēmija.

Zēnu komanda (Jānis Bernāns, Arvīds Orlovskis, Gregors Matīss, Bruno Jurginsons, Ingars Salmiņš, Pēteris Valainis, Henrijs Elzessers, Gatis Bikovs) (8. - 12. klase) - 3. vieta Latvijas Jaunatnes frisbija čempionātā.

10. klases komanda (Jānis Gotļevskis, Ieva Šņepste, Aiga Zaharevska) - 3. vieta Net-Safe Latvia Drošāka interneta centra organizētajā konkursā "Esi interneta Guru!".

Laura Šīraka (8. klase) - Saeimas organizētā fotokonkursa „Mana Lāčplēša diena” laureāte.

Līva Ozoliņa (8. klase) - Latvijas skolu literārās jaunrades konkursa „Teiksma par Kalpaku” laureāte.

Laura Fučedži (7. klase) - Junior Achievement Latvija organizētā biznesa pasaku konkursa laureāte.

Ķekavas, Olaines, Salaspils, Siguldas, Garkalnes, Carnikavas, Ikšķiles novadu apvienībā

Žaklīna Hermane (11. klase) - 1. vieta informātikas olimpiādē. (sk. Silvija Zālīte)

Alīse Daine (8. klase) - 1. vieta vācu valodas olimpiādē. (sk. Inese Labanovska)

Diāna Stūrīte (7. klase) - 1. vieta ģeogrāfijas olimpiādē. (sk. Brigita Mežgale-Turlaja)

Denīza Rakstiņa (5. klase) - 1. vieta miksike.lv konkursā "Rēķini galvā!". (sk. Ruta Ilgaža)

Emīls Juris Gelašs (2. klase) - 1. vieta miksike.lv konkursā "Rēķini galvā!". (sk. Inga Grima)

Rolands Ševčenko (12. klase) - 2. vieta krievu valodas olimpiādē. (sk. Bogdanna Kļimkoviča)

Evita Cirša (11. klase) - 2. vieta filozofijas olimpiādē, uzaicināta uz valsts olimpiādi (sk. Daina Tauriņa), 2. vieta ētikas eseju konkursā. (sk. Daina Tauriņa)

Ieva Šņepste (10. klase) - 2. vieta informātikas olimpiādē. (sk. Silvija Zālīte)

Niks Stafeckis (7. klase) - 2. vieta ģeogrāfijas olimpiādē. (sk. Brigita Mežgale-Turlaja)

Vladislavs Perkaņuks (8. klase) - 2. vieta miksike.lv konkursā "Rēķini galvā!". (sk. Aiga Priedniece)

Domeniks Ulmanis (5. klase) - 2. vieta miksike.lv konkursā "Rēķini galvā!". (sk. Zanda Nelsone)

Ērika Kristiāna Pakse (3. klase) - 2. vieta miksike.lv konkursā "Rēķini galvā!". (sk. Māra Jasaite)

Agnese Senkāne (12. klase) - 3. vieta angļu valodas olimpiādē. (sk. Maija Rozenšteine)

Ņikita Jakubāns (10. klase) - 3. vieta krievu valodas olimpiādē. (sk. Bogdanna Kļimkoviča)

Patrīcija Anspoka (10. klase) - 3. vieta angļu valodas olimpiādē. (sk. Lūcija Sniķere)

Informātiķu komanda (Ričards Kristers Knipšis, Elizabete Putniņa, Kristers Mārtiņš Gelašs, Edgars Eduards Hoveckis) (6. - 7. klase) - 3. vieta informātikas olimpiādē. (sk. Ieva Hermane, Silvija Zālīte, Ģirts Griestiņš)

Diana Golubeva (10. klase) - 3. vieta miksike.lv konkursā "Rēķini galvā!". (sk. Aiga Priedniece)

Valdis Jāzeps Valainis (5. klase) - 3. vieta miksike.lv konkursā "Rēķini galvā!". (sk. Zanda Nelsone)

Krists Vidzis (2. klase) - 3. vieta miksike.lv konkursā "Rēķini galvā!". (sk. Inga Grima)

Rolands Ševčenko (12. klase) - atzinība ģeogrāfijas olimpiādē. (sk. Brigita Mežgale-Turlaja)

Jānis Bernāns (11. klase) - atzinība ģeogrāfijas olimpiādē. (sk. Brigita Mežgale-Turlaja)

Evelīna Avlasina (10. klase) - atzinība ētikas eseju konkursā. (sk. Daina Tauriņa)

Elvis Igaunis (8. klase) - atzinība vācu valodas olimpiādē. (sk. Inese Labanovska)

Alise Sainakova (8. klase) - atzinība krievu valodas olimpiādē. (sk. Lūcija Sniķere)

Hugo Skujenieks (4. klase) - atzinība 4. klašu kombinētajā olimpiādē. (sk. Māra Goba)

Ķekavas, Olaines, Salaspils, Carnikavas, Ikšķiles novadu apvienībā

Ričards Kristers Knipšis (6. klase) - 1. vieta matemātikas olimpiādē.

Rasma Sandra Knipše (4. klase) - 1. vieta matemātikas olimpiādē. (sk. Ieva Pudža)

Sandija Aleksa Štikova (3. klase) - 1. vieta matemātikas olimpiādē. (sk. Ija Stērniece)

Ervīns Karavackis (2. klase) - 2. vieta matemātikas olimpiādē. (sk. Vija Griestiņa)

Linda Čevere (8. klase) - 2. vieta skatuves runas konkursā. (sk. Anda Vaivade)

Maija Marija Ozola (5. klase) - 2. vieta skatuves runas konkursā. (sk. Anda Vaivade)

Lūkass Ulmanis (3. klase) - 2. vieta skatuves runas konkursā. (sk. Anda Vaivade)

Zēnu komanda - 2. vieta sporta sacensībās "MINIBASKETBOLS". (sk. Valdis Razumovskis)

Hugo Skujenieks (4. klase) - 3. vieta matemātikas olimpiādē. (sk. Māra Goba)

Grieta Ieviņa (4. klase) - 3. vieta vizuālās mākslas olimpiādē. (sk. Gunta Lagzdiņa)

Domeniks Ulmanis (5. klase) - atzinība matemātikas olimpiādē. (sk. Z. Nelsone)

Kristiāns Francis Cagulis (4. klase) - atzinība matemātikas olimpiādē. (sk. Ingrīda Dzene)

Ķekavas, Olaines, Salaspils, Ikšķiles novadu apvienībā

Rolands Ševčenko (12. klase) - 2. vieta vēstures olimpiādē. (sk. Daina Tauriņa)

Liene Butāne (9. klase) - 2. vieta vēstures olimpiādē. (sk. Daina Tauriņa)

Sergejs Statins (9. klase) - 3. vieta vēstures olimpiādē. (sk. Daina Tauriņa)

"Atvariņi" (1.-5. klase) - 3. pakāpe vokālās mūzikas konkursā "Balsis". (sk. Aija Pizāne)

Ieva Šņepste (10. klase) - atzinība matemātikas olimpiādē. (sk. Aiga Priedniece)

Madara Rakšte (9. klase) - atzinība latviešu valodas un literatūras olimpiādē. (sk. Sanita Ceirule)

Līva Ozoliņa (8. klase) - atzinība latviešu valodas un literatūras olimpiādē. (sk. Sanita Ceirule)

Carnikavas, Ķekavas, Olaines, Salaspils novadu apvienībā

Deju kolektīvs "Dzīpariņš" (1.-2. klase) - 1. pakāpe deju kolektīvu skatē B grupā. (sk. Inga Grima)