, . gada . .


Salaspils 1. vidusskolā uz 2011./2012. m.g. 1. septembri mācās 668 skolēni.

Skola īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas licencētās mācību programmas:
• Pamatizglītības programma (21011111), kurā 2011./2012.m.g. mācības uzsāka 586 skolēni no 1. līdz 9. klasei.
• Vispārējās vidējās izglītības programma, vispārizglītojošais virziens (3101011), kurā 2011./12.m.g. mācības uzsāka 70 skolēni no 10. līdz 12. klasei.
• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611), kurā 2011./2012.m.g. mācības uzsāka 12 skolēni no 3. līdz 9. klasei.


Titula "Gada pedagogs 2012" ieguvēji mūsu skolā

bioloģijas skolotāja Diāna Šķēle, direktore, latviešu valodas un literatūras skolotāja Vera Kalniņa un direktores vietniece audzināšanas darbā vēstures skolotāja Inga Vītuma-Brūvere


2011./12. m.g. noslēdzies

31. maijā noslēdzās mācību gads 1. - 8. un 10. - 11. klašu skolēniem. Īpaši priecājamies par 185 skolēniem, kas kopā ar liecību saņēma skolas Atzinības rakstus. 86 no viņiem savu skolēna darbu paveikuši visaugstākajā līmenī, iegūstot visos mācību priekšmetos vērtējumus no 8 līdz 10.


mācībās vislabākās vidusskolnieces


veiksmīgākie astotklasnieki


apbalvotie skolēni 7. klasēs


6. klašu veiksminieki


5. klašu apbalvotie skolēni


apbalvotie 4. klašu skolēni kopā ar skolotājām Ingu, Viju un Ilzi


1. - 3. klašu visvislabākie kopā ar direktori Veru


1.-3. klašu skolēni, kas saņēma Atzinības rakstu par īpašu centību mācībās, ar direktori Veru


24. maijs - olimpiāžu, konkursu un sacensību uzvarētāju apbalvošana novada domē
Apbalvoti tika 40 skolēni un 26 skolotāji.

Šeit redzami izturīgākie, kas sagaidīja fotografēšanos pasākuma beigās


18. maijs - Pēdējā zvana svētki 22 vidusskolas un 53 pamatskolas absolventiem

12. klase (kreisajā pusē skolai uzdāvinātais persiku koks ar vēlējumiem skolotājiem)

9.a klase, izpildot 8.a klases sagatavotos uzdevumus

9.b klasei 8.b klases sveiciens

9.c klase


Mēs par zaļu Latviju zaļā Eiropā! (9. maijs - Eiropas diena)

9. maijā gandrīz 40 skolēni Rīgas motormuzejā kārtoja CSDD pārbaudījumus un ieguva velosipēda vadītāja apliecību

Viņi pārbaudījumu veica bez nevienas kļūdas


Skolas teātrim - 20 (3. maijs)

Triju vecuma grupu aktierus un skatītājus uzrunā skolotāja un režisore Anda Vaivade

Sākumskolas skolēni pasakā "Sakņudārza sargs"

6. klase viencēlienā "Kad čūska Zane grib gulēt"

Vidusskolēni "Skroderdienu Silmačos" fragmentos
Vairāk


Jaunsargu paraugdemonstrējumi (3. maijs)
Sakarā ar Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 22. gadadienu skolas jaunsargi demonstrēja gada laikā apgūtās prasmes un iepazīstināja ar pašu iekārtoto mītni

Ierindas mācība

Ieroču izjaukšana

Skolasbiedri iepazīstas ar jaunsargu ekipējumu,

savāktajiem materiāliem un telpas noformējumu


Zinātnes nedēļas pasākumi Salaspilī un mēs tajos (24. - 28. aprīlis)

28. aprīlī erudītu konkursā "Zini, zinātniek!"mūsu vidusskolēnu komanda: Sabīne, Kārlis, Jana, Silvestrs un Romāns startēja ar otro numuru.

27. aprīlī dažādu klašu skolēni apmeklēja interaktīvo izstādi "Zinātne Salaspilī"

26. aprīlī novada domē notika abu vidusskolu audzēkņu zinātniski pētniecisko darbu lasījumi. No mūsu skolas savus darbus prezentēja Jana Kolbina, Ingars Strazdiņš un Kārlis Bernāns.

Gaidot uzstāšanos...

Skaļus aplausus izpelnījās Kārlis ar darbu "Salaspils novadā sastopamie ieži un to izmantošana"


Lielā talka (21. aprīlis)

Skolas jaunieši sakopj Daugavas krastu


13. aprīļa pēcpusdienā novada bibliotēkā uz tikšanos ar grāmatas "Personiskā Latvija. 20. gadsimta stāsti" autoru Ati Klimoviču, literatūras skolotājas Veras Kalniņas rosināti, kuplā skaitā bija ieradušies 10. un 11. klases jaunieši


Noslēgusies akcija "Draudzīgais aicinājums"

Paldies dāvinātājiem: 1.b, 2.a, 2.b, 3.a, 4.a, 4.b, 4.c, 6.a, 9.b, 12. klašu kolektīviem un audzinātājām, SIA "Rīgas nami", individuālajiem ziedotājiem: Brigitai Mežgalei-Turlajai un Inai Skujeniecei.


Žetonu vakars (23.03.2012.)


12. klases priekšnesums balstījās uz krāsu filozofiju, I. Ziedoņa "Krāsainajām pasakām" un mūziku

Klases audzinātāja Diāna (šajā filozofijā pārstāv rozā krāsu) izsniedz skolas žetonus

12. klases kolektīva un skolas administrācijas "Paldies!" skolotājai Diānai

11. klases sveiciens 12. klases kolektīvam

tekstā,

krāsainos dzīparos un
videofilmā...


Iegūtās balvas Latvijas jaunatnes čempionātā frisbijā 2012:


1. vietas kauss un medaļa meitenēm;
2. vietas kauss un medaļa zēniem;
"Spēles gara" balva meitenēm;
Daugavpils universitātes Simpātiju balva zēniem;
Arvīds Ondrups - čempionāta vērtīgākais spēlētājs.


Zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana skolā (23.02.2012)

11. klases skolēni pēc aizstāvēšanas

Uz Pierīgas reģiona skati tika izvirzīti divi darbi:
Mārtiņš Andris Āriņš. "Nano daļiņu pārklājumu nozīme virsmas aizsardzībā";
Kārlis Bernāns. "Salaspils novadā sastopamie ieži un to izmantošana".


Skolas matemātikas olimpiāžu uzvarētāju apbalvošanas ceremonijā viesojas Ilmārs Poikāns (Neo) (23.02.2012)

1. vietas ieguvēji kopā ar Neo un skolotāju Aigu

2. vietas ieguvēji

3. vietas ieguvēji

Viņi izpelnījās atzinību


Karjeras diena (15.02.2012)

"Iepazīsti kukaiņus!" aicina Daugavpils universitātes pārstāvji 4.b klases skolēnus

Daugavpils universitātes dendrologu organizētā nodarbība 5.b klasē

Vidusskolēni Rīgas tehniskās universitātes robotikas nodarbībā

Skolas psiholoģe Jolanta vada nodarbību 7.a klasē

Dzīvnieku patversmes kinologs nodarbībā 4.c klasē

4.a klases skolēni mājturības nodarbībā

5.a un 5.c klase karatē nodarbībā


Latviešu tautasdziesmu dziedāšanas sacensības "Lakstīgala 2012". (10.02.2012.)

1. - 4. kl. "Salaspils lakstīgalas" Alise Vorslava, Elizabete Casno, Eva Kozure, Edvards Ramza, Sandis Reinvalds ieguva titulu "Centīgākās"un 1. pakāpes diplomu ar iespēju piedalīties konkursa 3. kārtā.

Apguvusi visas latviešu tautas melodijas un vārdus no krājuma "Lakstīgala", Elīna Matisa saņēma īpašu balvu- piemiņas nozīmīti un titulu "Sudraba lakstīgala".


Sniega instalācijas "Ugunskurs" (16.-20. janvāris)
1991. gada barikāžu laika atcerei klases veidoja sniega instalācijas. Dažas no tām:


Ziemassvētkus gaidot (23.12.2011)

1. semestri 161 skolēns 2. - 12. klasē beidza ar labām un teicamām sekmēm un saņēma 1. - 3. pakāpes skolas Atzinības rakstus. Mēs lepojamies ar viņiem!

Svētku koncerts

Koncerta apmeklētājus, kuru vidū bija arī pensionētie skolotāji, priecēja visi skolas kori, deju kolektīvs, kristīgo dziesmu ansamblis, 2 zēnu ansambļi, vokālā grupa "Atvariņi", dramatiskā kolektīva vidusskolas grupa.

Vairāk


Ir sācies Ziemassvētku gaidīšanas laiks
Paldies

par radīto noskaņu skolotājām Guntai un Ingai,

kristīgo dziesmu ansamblim un skolotājai Artai,

par dalību pirmās Adventes sveces iedegšanas koncertā k/n "Rīgava" ansamblim "Atvariņi", skolotājai Aijai un Aināram.


Starptautiskās invalīdu dienas ietvaros Salaspilī viesojās Vaivaru pamatskolas pedagogi un audzēkņi (01.12.2011)

Sarunā ar 10. klases skolēniem

Tiekoties ar 8.b un 11. klasi


Karjeras izglītības sienas atklāšana (25. novembris)
Projekts „Pāreja no izglītības uz darbu (īpaši karjeras vadības prasmju attīstību) veicināšana”.

Projekta iniciatore un vadītāja skolotāja Diāna Šķēle pie jaunizveidotās sienas

12. klase ar skolotāju Diānu un direktori Veru


Latvijas 93. dzimšanas dienas svinīgā līnija (17. novembris)

Turpinot skolotājas Brigitas iedibināto tradīciju, valsts svētku priekšvakarā tiek sveikti vislabākie 4. - 12. klašu skolēni.
Šogad viņi ir 19.

"Mana dziesma" skan "Atvariņu" izpildījumā

3.c klase īpaši gatavojušies - katram rokā svētkiem noformēta gaismiņa

Direktore kopā ar skolas jaunsargiem pēc svinīgās līnijas
Vairāk


14. novembrī "Prāta spēļu" pulciņa nodarbības laikā notika dambretes treniņš. Nodarbību vadīja Vitauts Budreika. Skolēni iepazinās ar dambretes noteikumiem, risināja dažādas kombinācijas, kā arī notika turnīrs četrās kārtās. Bildes un rezultāti skatāmi šeit.
Paldies par dāvinājumu - 10 dambretes komplektiem!


Mārtiņdienas gadatirgus (10. novembris)


Absolventu plenērs Salaspils bibliotēkā (9. novembris)


Organizatori - 12. klase ar skolotāju Diānu Šķēli.


Prāta spēles mūsu skolā... un ne tikai

"Prāta spēļu" pulciņa dalībnieki piedalījās Prāta sporta spēlēs "Zemgale 2011" Dobelē.
Domeniks Ulmanis no 3.b klases ieguva II vietu monopolā jauniešiem. (29.10.2011)

Jau otro gadu 1. - 4. klašu skolēniem ir iespējams brīvo laiku pavadīt, spēlējot prāta spēles kopā ar skolotāju Lindu Krastiņu


10. klases iesvētības (21. oktobris)


5. klašu skolēnu iesvētības (18. oktobris)

5.a klase ar skolotāju Sanitu

5.b klase ar skolotāju Laimu

5.c klase ar skolotāju Lindu


7. oktobris. Skolotāju dienas ekskursija


30. septembris. Olimpiskā diena

1. - 4. klases, pamatskolas un vidusskolas komandas vingro kopā ar radio SWH

Olimpiskās dienas dāvana

Stafetes


1. septembris.

Skolas gaitas uzsāk 66 pirmklasnieki.


Skolēnu sasniegumi 2011./12.m.g.

Valstī

Antra Gaile (8. klase) - 1. vieta valsts dabaszinātņu un matemātikas konkursa neklātienes un 3. vieta klātienes kārtā.

Ričards Kristers Knipšis (4. klase) - 3. vieta matemātikas konkursā "Tik vai cik" un atklātajā matemātikas olimpiādē 5. klašu grupā (sk. Inga Grima)

Meiteņu komanda (Eva Jaunā, Jana Čamane, Anete Knāķe, Diāna Grīnvalde, Jana Kolbina, Egita Jansone, Sintija Lavrinoviča) (7. - 12. klase) - 1. vieta un "Spēles gara" balva 65. skolēnu spartakiādē un 1. vieta Latvijas jaunatnes čempionātā frisbijā 2012. (sk. Valda Kublicka)

Lāsma Goba (12. klase) - 3. vieta konkursā "Vēstule Gunāram Astram". (sk. Daina Tauriņa)

Zēnu komanda (Arvīds Ondrups, Mārtiņš Tenisons, Edgars Jeromāns, Kārlis Bernāns, Ņikita Kopatejevs, Ingars Strazdiņš, Vitālijs Jefimovs,Gregors Matīss, Reinis Zommers) (6. - 12. klase) - 2. vieta Latvijas jaunatnes čempionātā frisbijā 2012 un 3. vieta un "Spēles gara" balva 65. skolēnu spartakiādē frisbijā. (sk. Valda Kublicka)

Kārlis Bernāns (11. klase) - atzinība ģeogrāfijas olimpiādē. (sk. Brigita Mežgale-Turlaja)

Raivis Mosāns (10. klase) - atzinība atklātajā matemātikas olimpiādē. (sk. Aiga Priedniece)

Lauris Galsons (12. klase) - veicināšanas balva 4. Oskaram Kalpakam veltītā literārās jaunrades konkursā. (sk. Daina Tauriņa)

Marija Šmite (12. klase) - 6. vieta konkursā "Vēstule Gunāram Astram". (sk. Daina Tauriņa)

Vladislavs Perkaņuks (6. klase) - atzinība starptautiskā projekta "Rēķini galvā" 2012. gada Latvijas fināla sacensībās. (sk. Aiga Priedniece)

"Salaspils lakstīgalas" (1. - 4. klase) - atzinība latviešu tautasdziesmu dziedāšanas sacensībās "Lakstīgala 2012". (sk. Aija Pizāne)

Latvijas Lauksaimniecības universitātes laikraksta "Plēsums" skolas avīžu konkurss "Ceļā uz augstskolu"

Sabīne Sarkane (avīze "Logs") - 1. vieta par rakstu "Nākotnes izvēles". (sk. Brigita Mežgale-Turlaja)

Rīgā un Pierīgas reģionā

"Salaspils lakstīgalas" (Alise Vorslava, Elizabete Casno, Eva Kozure, Edvards Ramza, Sandis Reinvalds) (1. - 4. klase) - 1. pakāpe latviešu tautasdziesmu dziedāšanas sacensībās "Lakstīgala 2012". (sk. Aija Pizāne)

Sabīne Sarkane (12. klase) - 2. vieta dzejoļu konkursā angļu valodā. (sk. Kristīne Zaikeviča)

Renāte Lavrinoviča (5. klase) - 2. vieta dzejoļu konkursā angļu valodā. (sk. Astra Smilga)

Pierīgas reģionā

Lāsma Goba (12. klase) – 1. vieta ētikas eseju konkursā, 2. vieta filozofijas olimpiādē. (sk. Daina Tauriņa)

Jana Kolbina (11. klase) – 1. vieta skatuves runas konkursa 1. kārtā, 2. vieta - 2. kārtā (sk. Anda Vaivade), atzinība ētikas eseju konkursā (sk. Daina Tauriņa)

Linda Čevere (6. klase) – 1. vieta skatuves runas konkursā. (sk. Anda Vaivade)

Informātiķu komanda (Laura Enija Meirāne, Elizabete Putniņa, Sigurds Skangals, Sergejs Statins) (5. - 7. klase) - 1. vieta informātikas olimpiādē. (sk. Ieva Hermane un Silvija Zālīte)

Kristīne Graudiņa (12. klase) – 3. vieta politikas un tiesību olimpiādē. (sk. Daina Tauriņa)

Ilze Daukšte (12. klase) – atzinība politikas un tiesību olimpiādē. (sk. Daina Tauriņa)

Ieva Štrausa (12. klase) – atzinība filozofijas olimpiādē. (sk. Daina Tauriņa)

Ķekavas, Olaines, Salaspils, Siguldas novadu apvienībā

Kārlis Bernāns (11. klase) - 1. vieta ģeogrāfijas olimpiādē. (sk. Brigita Mežgale-Turlaja)

Rolands Ševčenko (10. klase) - 1. vieta krievu valodas olimpiādē. (sk. Bogdanna Kļimkoviča)

Jānis Gotļevskis (8. klase) - 1. vieta angļu valodas olimpiādē. (sk. Kristīne Zaikeviča)

Jana Kolbina (11. klase) - 2. vieta krievu valodas olimpiādē. (sk. Bogdanna Kļimkoviča)

Ģeogrāfu komanda (Jānis Bernāns, Agita Želtkovska, Antra Gaile, Sintija Stūrīte, Toms Čudars) (7. - 9. klase) - 2. vieta Siguldas novada atklātajā ģeogrāfijas olimpiādē. (sk. Brigita Mežgale-Turlaja)

Miks Apermanis (3. klase) - 2. vieta angļu valodas konkursā "Can I do it". (sk. Indra Frišfelde)

Kristers Mārtiņš Gelašs (4. klase) - 3. vieta angļu valodas konkursā "Can I do it". (sk. Astra Smilga)

Valdis Jāzeps Valainis (3. klase) - 3. vieta angļu valodas konkursā "Can I do it". (sk. Astra Smilga)

Megija Jēkabsone (7. klase) - 2. vieta atklātajā vizuālās mākslas konkursā "Apaļš". (sk. Aija Belija)

Sanija Puriņa (2. klase) - 2. vieta atklātajā vizuālās mākslas konkursā "Apaļš". (sk. Gunta Lagzdiņa)

Vitālijs Jefimovs (12. klase) - atzinība vācu valodas olimpiādē. (sk. Inese Labanovska)

Santa Kalvīte (10. klase) - atzinība atklātajā vizuālās mākslas konkursā "Apaļš". (sk. Aija Belija)

Ginta Taube (9. klase) - atzinība bioloģijas olimpiādē. (sk. Diāna Šķēle)

Antra Gaile (8. klase) - atzinība angļu valodas olimpiādē. (sk. Lūcija Sniķere)

Evelīna Avlasina (8. klase) - atzinība atklātajā vizuālās mākslas konkursā "Apaļš". (sk. Aija Belija)

Ķekavas, Olaines, Salaspils novadu apvienībā

Sabīne Sarkane (12. klase) - 1. vieta vēstures olimpiādē. (sk. Daina Tauriņa)

Armanda Geislere (9. klase) - 1. vieta latviešu valodas un literatūras olimpiādē. (sk. Sanita Ceirule)

Antra Gaile (8. klase) - 1. vieta matemātikas olimpiādē. (sk. Valda Kalniņa)

Filips Babris (8. klase) - 1. vieta mūzikas olimpiādē "Muzicē un saceri!". (sk. Anna Priedeslaipa)

Ričards Kristers Knipšis (4. klase) - 1. vieta matemātikas olimpiādē (sk. Inga Grima); 1. vieta vizuālās mākslas olimpiādē (sk. Gunta Lagzdiņa).

Elizabete Casno (3. klase) - 1. vieta latviešu valodas olimpiādē. (sk. Margarita Poriete)

Grieta Ieviņa (2. klase) - 1. vieta latviešu valodas olimpiādē. (sk. Māra Goba)

Vokālā grupa "Atvariņi" (1. - 4. klase) - 1. pakāpe vokālās mūzikas konkursā "Balsis". (sk. Aija Pizāne)

Raivis Mosāns (10. klase) - 2. vieta matemātikas olimpiādē. (sk. Aiga Priedniece)

Jānis Bernāns (9. klase) - 2. vieta fizikas olimpiādē (sk. Iveta Beļska), 3. vieta matemātikas olimpiādē. (sk. Valda Kalniņa)

Ilze Rence (9. klase) - 2. vieta latviešu valodas un literatūras olimpiādē. (sk. Sanita Ceirule)

Marta Ozoliņa (9. klase) - 2. vieta mūzikas olimpiādē "Muzicē un saceri!". (sk. Anna Priedeslaipa)

Kitija Budreika (9. klase) - 2. vieta mūzikas olimpiādē "Muzicē un saceri!". (sk. Anna Priedeslaipa)

Sintija Stūrīte (8. klase) - 2. vieta matemātikas olimpiādē. (sk. Valda Kalniņa)

Liene Butāne (7. klase) - 2. vieta matemātikas olimpiādē. (sk. Valda Kalniņa)

Elīna Matisa (6. klase) - 2. vieta mūzikas olimpiādē "Muzicē un saceri!". (sk. Anna Priedeslaipa)

Elvis Igaunis (6. klase) - 2. vieta mūzikas olimpiādē "Muzicē un saceri!". (sk. Anna Priedeslaipa)

Aleksandra Kasakovska (4. klase) - 2. vieta latviešu valodas olimpiādē. (sk. Vija Griestiņa)

Marija Šmite (12. klase) - 3. vieta vēstures olimpiādē. (sk. Daina Tauriņa)

Diāna Grīnvalde (12. klase) - 3. vieta vēstures olimpiādē. (sk. Daina Tauriņa)

Kārlis Bernāns (11. klase) - 3. vieta matemātikas olimpiādē. (sk. Vija Stepičeva)

Ginta Taube (9. klase) - 3. vieta latviešu valodas un literatūras olimpiādē. (sk. Laima Pamiljane)

Ieva Šņepste (8. klase) - 3. vieta latviešu valodas un literatūras olimpiādē. (sk. Sanita Ceirule)

Kristofers Gerners (7. klase) - 3. vieta matemātikas olimpiādē. (sk. Vija Stepičeva)

Kristiāns Francis Cagulis (2. klase) - 3. vieta matemātikas olimpiādē. (sk. Ingrīda Dzene)

Laura Bendrāte (8. klase) - atzinība latviešu valodas un literatūras olimpiādē. (sk. Anita Voras)

Ieva Remerte (4. klase) - atzinība matemātikas olimpiādē. (sk. Ilze Čudare)

Margarita Streņģe (4. klase) - atzinība latviešu valodas olimpiādē. (sk. Inga Grima)

Domeniks Ulmanis (3. klase) - atzinība matemātikas olimpiādē. (sk. Laura Pakalne)

Miks Apermanis (3. klase) - atzinība latviešu valodas olimpiādē. (sk. Laura Pakalne)

Kitija Krūze (2. klase) - atzinība latviešu valodas olimpiādē. (sk. Ieva Pudža- Nemkoviča)