, . gada . .


Salaspils 1. vidusskolā uz 2010./2011. m.g. 1. septembri mācās 685 skolēni.

Skola īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas licencētās mācību programmas:
• Pamatizglītības programma (21011111), kurā 2010./2011.m.g. mācības uzsāka 606 skolēni no 1. līdz 9. klasei.
• Vispārējās vidējās izglītības programma, vispārizglītojošais virziens (3101011), kurā 2010./11.m.g. mācības uzsāka 69 skolēni no 10. līdz 12. klasei.
• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611), kurā 2010./2011.m.g. mācības uzsāka 10 skolēni no 2. līdz 9. klasei.


Salaspils Gada skolotāja titulu 2010./11.m.g. iegūst

mūzikas skolotāja Aija Pizāne

vācu valodas skolotāja Inese Labanovska


2010./11.m.g. noslēgums (31. maijs)

Mācību gadu noslēdzot skolas atzinības rakstus par labām un teicamām sekmēm saņēma 182 skolēni, 1.- 3. klasēs 93 no tiem.

4. klašu skolēni

5. un 6. klašu skolēni

7. klašu skolēni

8. klašu skolēni

vidusskolēni


4. klašu izlaidums (31. maijs)

4.a klase aicina visus vienoties kopīgā dziesmā

4.b klase atceras dažādu mācību priekšmetu stundas, šobrīd - sportu

4.c klase pārsteidz ar ļoti daudzveidīgu repertuāru


Pēdējā zvana svētki 9. un 12. klasēm (20. maijs)

12. klase

9.a klase

9.b klase

9.c klase


Siera plēšanas sacensības 9. maijā

Sacensību norise

Siera plēšanas sacensību uzvarētāji no 7.b klases


Skolas atskaites koncerts 29. aprīlī

5. klases kopā ar skolotāju Andu iestudēja lugu "Pelnrušķīte"

Vakaru vadīja skatuves runas Pierīgas reģiona laureāti Kristiāna un Ingars

Ansamblis "Zvaigžņu bērni" skolotājas Ijas vadībā

Skolotājas Aijas "Lakstīgalas", kas Rīgas novada latviešu tautasdziesmu dziedāšanas sacensībās "Lakstīgala 2011" ieguva 1.vietu

"Dzīpariņa" dejotāji un skolotāja Inga

Dzied "Atvariņi" (1. pakāpe Zemgales novada konkursā "Balsis") ar skolotāju Aiju

Projekta Comenius ietvaros 1.c klase (audzinātāja Ieva P.-N.) ar skolotājas Lūcijas palīdzību apguva kataloniešu deju

Uz skatuves frisbijisti ar savu skolotāju Valdu

12. klases meitenes uzstājas ar svešvalodu nedēļai sagatavoto dziesmu

"Karmena" - Aijas vadītā skolotāju ansambļa izpildījumā

8.-9. klašu zēnu vokālā grupa skolotājas Annas vadībā

Kori "Sonāre" diriģē skolotāja Anna

Vēl koncertā uzstājās kristīgo dziesmu ansamblis, ko vada skolotāja Arta, skolotājas Annas dziedošie zēni no 5., 6. klasēm, kā arī 1. - 4. klašu koris, ko vada skolotāja Aija.


Tikšanās ar eksprezidenti Vairu Vīķi - Freibergu 21. aprīlī

V.Vīķe - Freiberga māca 1. - 4. klašu skolēniem Lieldienu dziesmu

Kopbildē ar tikšanās iniciatoriem dziedātājiem no ansambļiem "Lakstīgalas" un "Atvariņi", viņu skolotāju Aiju un direktori Veru

V.Vīķe - Freiberga dāvina skolai savas grāmatas, arī visjaunāko - "Meteoroloģiskā saule. Gaišā saule", kurai vēl tikai vakar bija atvēršanas svētki

Sarunā ar skolēniem

Par tikšanos ar eksprezidenti 2011. gada Zaļajā ceturtdienā atgādinās viņas pie skolas iestādītais košumkrūms - katalpa.


Radošās darbnīcas (19.04.2011)


Mākslu nedēļa (4. - 8. aprīlis)

8. aprīlis. Muzikālais rings

Uzvarētāji - 8.b klases komanda "Resnie putni"

7. aprīlis. Radošo darbnīcu filcēšanā vada Sintijas (7.c kl.) tētis

5. aprīlis. Radošās darbnīcas pērļošanā un piespraužu izgatavošanā vada Alises un Kitijas B. (8.a kl.) mammas


Sprīdīša cepuru parāde (31.03.2011)

Literatūras skolotājas Lindas rosināti 5. kl. skolēni ne tikai lasīja par Sprīdīša piedzīvojumiem, bet arī veidoja cepures


Sportiskās aktivitātes

Volejbola sacensības novadā. Meitenes uzvarēja, bet zēni piekāpās 2. vidusskolas komandai (31.03.2011)

Tautas bumbas turnīrs jauktajām komandām 5. - 6. klasēm 9. un 16. martā

Lecamauklas - 3.b klases dāvinājums "Draudzīgajam aicinājumam" - palīdzēs dažādot sporta nodarbības


Žetonu vakars (18.03.2011)

A.Sakses "Pasakas par ziediem" runā 12.kl. skolēni, radot patiesas emocijas klausītājiem

Muzikāls sveiciens

Patīkams pārsteigums bija pasakas par trīs sivēntiņiem un vilku mūsdienu versija, ko radīja paši divpadsmitie

Izdejota deja L. Reinika dziesmas "Es skrienu" pavadījumā

Kopbilde ar audzinātāju Bogdannu un skolotājiem


„Streetbasket” (15.03.2011)


5.b klase saņem balvas no "Balbiino" sniega cilvēka Yeti (15.03.2011)


e-prasmju nedēļas ietvaros 10. klases skolēni novada bibliotēkā apgūst ZPD izstrādei noderīgas lietas - elektronisko akadēmisko datu bāzu izmantošanu (03.03.2011)


1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmju pasniegšana Salaspils novadā (01.03.2011)

Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa pasniedza piemiņas zīmes 49 salaspiliešiem

Viņu vidū mūsu kolēģi Aija Pizāne un Jānis Kļaviņš


ZPD aizstāvēšana (24.02.2011)

11. kl. skolēniem prieks un gandarījums par paveikto, īpaši Sabīnei un Ievai, kuru darbi tika izvirzīti uz Pierīgas reģiona skati.


Valodu mēneša aktivitātes

Noslēguma pasākums (23.02.2011)

Visi vienoti kopīgā dziesmā

8.b kl. izpilda dziesmu angļu valodā

6.a kl. izpilda dziesmu vācu valodā

7.c kl. priekšnesums vācu valodā

8.c kl. rāda Armandas pašsacerētu lugu angļu valodā

Jana runā fragmentu no Puškina poēmas "Čigāni", bet Kristiāna - Jeseņina dzejoli krievu valodā

Noslēgumā skolotājas Bogdanna un Lūcija izpildīja dziesmu ukraiņu valodā

Gidu konkursi (02.02.2011)

Gidu konkurss angļu valodā

Gidu konkurss krievu valodā


Karjeras diena (16.02.2011)

Daugavpils universitātes nodarbība 6.a klasei

7.b klases skolēni pielaiko robežsardzes ekipējumu

Dzīvnieku patversmes organizētā nodarbība 4. klasēm

Ar lielu interesi 5. klašu skolēni apskata Daugavpils universitātes atvesto kukaiņu kolekciju

6.b klases skolēni kopā ar Zvaigznes ABC darbiniecēm "Dullo zinātnieku pēcpusdienā"

Floristikas, suvenīru gatavošanas nodarbība 4. klasēm

Robežsardzes kinologi demonstrē savu "audzēkņu" prasmes

7.a klase karatē nodarbībā


Burtiņu svētki 1. klasēm (04.02.2011)

1.a klase

1.b klase

1.c klase


Vidusskolēnu un skolotāju tikšanās ar Saeimas priekšsēdētāju Solvitu Āboltiņu 28. janvārī


Absolventu vakars

2010. gada 12. klašu absolventi tiekas ar skolotājiem (27. janvāris)


Barikāžu atceres nedēļa

Paldies par 20. janvāra noslēguma pasākumā radīto noskaņu mūzikas skolotājai Aijai, barikāžu dalībniecei skolotājai Anitai un domes priekšsēdētājam Raimondam Čudaram!

Ļoti daudz skanēja dziesmas, kūpēja tējas krūzes...

Pateicoties skolotāju ansamblim, dziesmu nepietrūka visam vakaram

5. klašu pasākums "Barikādēm 20" 14. janvārī


1. semestra noslēgums

Pirmo mācību semestri 138 skolēni pabeidza ar labām un teicamām sekmēm, bet 54 no viņiem saņēma skolas 1. pakāpes Atzinības rakstus, jo liecībās visi vērtējumi bija no "8" līdz "10".

5. - 12. klašu skolēni

3. klašu skolēni

2. klašu skolēni


Ziemassvētki

7. - 12. klašu Ziemassvētku pasākums k/n "Rīgava" 22. decembrī

7.a klase

8.a klases peles no m/f "Gardēdis"

8.b klases priekšnesums par m/f "Šreks" tēmu

9.b klase
Vēl...

Ziemassvētku koncerts k/n "Enerģētiķis", kurā piedalās visi skolas dziedošie kolektīvi un dramatiskais pulciņš 23. decembrī

Vokālā grupa "Atvariņi" kopā ar 8.a klases meitenēm

Dramatiskais kolektīvs

Jauktais koris

Koncerta lielākais pārsteigums - skolotāju ansamblis kolēģes Aijas vadībā

Pēc koncerta bijušie skolotāji pateicās par brīnišķīgo Ziemassvētku noskaņu un nofotografējās kopā ar direktori

Vokālā grupa "Atvariņi" ieskandina dievkalpojumu Salaspils Romas katoļu baznīcā 26. decembrī


Budēļi

Budēļi (2.c kl. ar skolotājām Agitu un Aiju) ieskandina ziemas sākumu ar tautas dziesmām un mīklām un


visiem klātesošajiem liek griezties jautrā dancī.


Adventes laiks

17. decembrī noslēdzās labdarības akcija dzīvnieku patversmei

Labdarības koncerta Berģu pansionātā dalībnieki - deju kolektīvs "Dzīpariņš", vokālā grupa "Atvariņi" un k/n "Enerģētiķis" līnijdeju grupa ar vadītājām Ingu, Aiju un Lūciju (15.12.)

10. klase gatavojas labdarības tirdziņam

10. klases labdarības tirdziņā (15.12.)

3. decembrī skolas foajē iedegās eglīte, ko izrotāja 5.b klases skolēni, sienas noformējumu veidoja 12. kl. meitenes un skolotāja Inga

Uz k/n "Rīgava" skatuves vokālā grupa "Atvariņi", 8.a klases meitenes un skolotāja Aija

Adventes rīts skolotājiem ar luterāņu draudzes mācītāju Jāni Cepurīti un skolas kristīgo dziesmu ansambļa dalībniekiem


Tikšanās ar restorāna "Turkebabs" īpašnieku Suatu Jurtseveru angļu valodā 5. un 6. kl.


Latvijas dzimšanas diena

Ar viņiem lepojas klasesbiedri, klases audzinātājas un Salaspils 1. vidusskolas kolektīvs

Skan Ulda Stabulnieka dziesma "Tik un tā" (M. Zālītes teksts) "Atvariņu" izpildījumā

1. - 4.kl. koris (vadītāja A. Pizāne) svētkos kopā ar dzejnieku Knutu Skujenieku un mūziķi Viktoru Pizānu
Vairāk


Lāčplēša diena

k/n "Enerģētiķis" pūtēju orķestris rada noskaņu

Gājiena dalībnieki tuvojas k/n "Rīgava", kur varēs noskatīties filmu "Bermontiāde"


Mārtiņdienas tirgus

Te var iegādāties gan ēdamas, gan neēdamas lietas, un par pircēju trūkumu nevar sūdzēties

8.a klase noorganizēja "mazo tirgu", lai sarūpētu līdzekļus dzīvnieku patversmei
Vairāk


"Atvariņi" festivālā "Salaspils mazās zvaigznītes"


5. klašu iesvētības 21. oktobrī


1.c klase viesojas PII "Saime"


Skolotāju pieredzes brauciens uz Igauniju

Salaspils 1. vidusskolas pedagogi pie Haanja skolas

Pa mežabrāļu takām

Skolotājas Inga, Inga un Inese rudens radošajai darbnīcai sagatavojušās

Skats no Munameğa


Skolotāju dienas pasākumi


Mobilitātes nedēļas ietvaros 17. septembrī vidusskolas klašu skolēni kopā ar savām audzinātājām un skolas administrācijas pārstāvjiem veica 20 km velobraucienā uz Doles muzeju.

Vidusskolēni pie Doles muzeja

12. klases skolēni kopā ar direktori dodas ceļā

10.klases audzinātāja Vija kopā ar savējiem

Atpūtas pauze pie ugunskura


1. klašu skolēni vienoti jaunajās vestēs ar skolas emblēmu


2010./11.m.g. 1. septembris


Skolēnu sasniegumi 2010./11.m.g.

Starptautiskā mērogā

Ilze Daukšte (11. klase), Stefānija Else (9. klase) un Janīna Valērija Bahvalova (7. klase) - 3. Vispasaules bērnu zīmējumu konkursa "Bērni zīmē savu krievu pasauli" par tēmu "Kosmosa iekarošana" finālistes.

Anna Mikitova (11. klase) - konkursa „Vācu valoda gaišiem prātiem” jaunajiem 15-18 gadīgajiem pētniekiem no Latvijas, Lietuvas, Polijas, Slovākijas un Čehijas 1. kārtas laureāte.

Dainis Abrickis, Aliāna Daniela Ņikitina, Niks Stafeckis, Rūta Vīlipa (4. klase) - konkursa "Tik vai ... cik?" 3. kārtas uzvarētāji, uzaicināti uz 4. kārtu.

Valstī

Lāsma Goba (11. klase) -galvenā balva eseju konkursā "Veltījums Oskaram Kalpakam". Lasīt eseju.

Zane Matveja (12. klase) - 1. vieta eseju konkursā, kas notika projekta "Jaunatne par Demokrātiju" ietvaros.

Džesika Gorbačenko (9. klase) - 2. vieta atklātajā mājturības olimpiādē.

Atis Tenbergs (12. klase) - 2. vieta un "McDonald's" restorānu simpātiju balva angļu valodas eseju konkursā "Latvia 3.0", ko organizēja "Skrivanek Baltic", ASV vēstniecība Rīgā un Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā.

Sintija Stūrīte (7. klase) - 2. vieta konkursā "Dabaszinātnes un matemātika".

Liene Donika (12. klase) - 3. vieta eseju konkursā, kas notika projekta "Jaunatne par Demokrātiju" ietvaros.

Meiteņu komanda (Eva Jaunā, Anete Knāķe, Diāna Grīnvalde, Ance Strade, Egita Jansone, Jana Kolbina, Sintija Lavrinoviča, Santa Siņica, Jana Čamane) (6. - 12. klase) - 3. vieta Latvijas jaunatnes 2011.gada čempionātā frisbijā.

Juris Gailis (9. klase) - atzinība vēstures olimpiādē.

Zemgales novadā

"Atvariņi" (1. - 5. klase) - 1. pakāpe konkursā "Balsis".

Rīgas un Pierīgas reģionā

Teātra sporta komanda "Pūpoli" (10. - 12. klase) - 2. pakāpe turnīrā.

Rīgas novadā

"Lakstīgalas" (Anna Bakāne, Elīna Matisa, Kārlis Gruduls, Sandis Reinvalds, Elionora Arbidāne, Alise Megija Vorslava, Elizabete Casno) (1. - 5. klase) - 1. vieta latviešu tautasdziesmu dziedāšanas sacensībās "Lakstīgala 2011".

Pierīgas reģionā

Kristiāna Švanka (9. klase) - 1. vieta skatuves runas konkursā.

Teātra sporta komanda "Pūpoli" (10. - 12. klase) - 1. pakāpe atlases turnīrā.

Ingars Strazdiņš (10. klase) - 2. vieta skatuves runas konkursā.

5. - 7. klašu komanda (Janīna Valērija Bahvalova, Antra Gaile, Ieva Šņepste, Liene Butāne) (6. - 7. klase) - 2. vieta informātikas olimpiādē.

Ķekavas, Olaines, Salaspils, Siguldas starpnovadu olimpiādēs

Kārlis Bernāns (10. klase) - 1. vieta fizikas olimpiādē.

Mārtiņš Andris Āriņš (10. klase) - 3. vieta fizikas olimpiādē.

Ķekavas, Olaines, Salaspils starpnovadu olimpiādēs un sacensībās

Koris (2. - 4. klase) - 1. pakāpe koru salidojuma "Tauriņu balsis" 1. kārtas skatē.

"Atvariņi" (1. - 5. klase) - 1. pakāpe vokālās mūzikas konkursā.

Liene Tukiša (12. klase) - 1. vieta vēstures olimpiādē, 2. vieta latviešu valodas un literatūras olimpiādē.

Juris Gailis (9. klase) - 1. vieta matemātikas olimpiādē, izvirzīts uz valsts olimpiādi.

Ilze Rence (8. klase) - 1. vieta matemātikas olimpiādē, 2. vieta latviešu valodas un literatūras olimpiādē.

Atis Tenbergs (12. klase) - 1. vieta ģeogrāfijas olimpiādē, uzaicināts uz valsts olimpiādi.

Agita Želtkovska (8. klase) - 1. vieta vācu valodas olimpiādē.

Antra Gaile (7. klase) - 1. vieta matemātikas olimpiādē.

Vija Vilciņa (12. klase) - 2. vieta ģeogrāfijas, 3. vieta bioloģijas olimpiādē.

Kristīne Gasjule (12. klase) - 2. vieta matemātikas olimpiādē.

Džesika Gorbačenko (9. klase) - 2. vieta latviešu valodas un literatūras olimpiādē.

Daina Remerte (9. klase) - 2. vieta bioloģijas olimpiādē.

Jānis Bernāns (8. klase) - 2. vieta matemātikas olimpiādē.

Marta Lukjanska (6. klase) - 2. vieta matemātikas olimpiādē.

Kristīne Daņiļeviča (12. klase) - 3. vieta vēstures olimpiādē.

Kārlis Bernāns (10. klase) - 3. vieta ģeogrāfijas olimpiādē, uzaicināts uz valsts olimpiādi.

Raivis Mosāns (9. klase) - 3. vieta matemātikas olimpiādē.

Silvestrs Anārs Ronis (9. klase) - 3. vieta konkursā "Pazīsti savu organismu".

Ginta Taube (8. klase) - 3. vieta latviešu valodas un literatūras olimpiādē.

Denīza Rakstiņa (2. klase) - 3. vieta matemātikas olimpiādē.

Diāna Grīnvalde (11. klase) - atzinība konkursā "Pazīsti savu organismu".

Filips Babris (7. klase) - atzinība matemātikas olimpiādē.

Daniela Elste (6. klase) - atzinība angļu valodas konkursā "I Can Do It".

Mareks Znotiņš (4. klase) - atzinība matemātikas olimpiādē.

Aleksandra Kasakovska (3. klase) - atzinība matemātikas olimpiādē.

Domeniks Ulmanis (2. klase) - atzinība matemātikas olimpiādē.

Valdis Jāzeps Valainis (2. klase) - atzinība matemātikas olimpiādē.

Meiteņu komanda (Kristiāna Beāte Borovska, Violeta Latiņina, Laura Šīraka, Alise Sainakova, Madara Zariņa, Inese Umjarova, Liāna Dunkane, Anna Bakāne, Elizabete Putniņa, Elizabete Zumenta) (4. -5. klase) - 2. vieta tautas bumbas sacensībās.

Lielvārdes novadā

Meiteņu komanda (Anete Knāķe, Diāna Grīnvalde, Egita Jansone, Jana Kolbina, Santa Siņica, Jana Čamane) (6. - 11. klase) - 1. vieta atklātajās sacensībās frisbijā "Lielvārdes kauss - 2011".

Zēnu komanda (Arvīds Ondrups, Gregors Matīss, Vitālijs Jefimovs, Ņikita Kopatejevs, Ingars Strazdiņš, Kārlis Bernāns, Jānis Gotauts, Reinis Zommers) (6. - 11. klase) - 2. vieta atklātajās sacensībās frisbijā "Lielvārdes kauss - 2011".