, . gada . .


2009./10.m.g. - X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku gads


Salaspils Gada skolotāja titulu 2009./10.m.g. iegūst

mājturības skolotāja Evita Pauriņa

sākumskolas skolotāja Inga Grima


X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos piedalījās 2 mūsu skolas kolektīvi -
koris "Sonāre" un vokālā grupa "Atvasīte".

Vokālā grupa "Atvasīte" tautas mūzikas koncertā "Saule sēja sudrabiņu" Latviešu biedrības namā.

Koris "Sonāre" svētku gājienam gatavs!

Gājienā Salaspils novada kolektīvu pulkā - mūsējie.

"Sonāre" dziesmu svētku noslēguma koncerta kopkorī Mežaparka Lielajā estrādē.


Svinīgās mācību gada noslēguma līnijas (31.05.2010.)

Īpaši tika sveikti mācībās visveiksmīgākie. Skolas Atzinības rakstus saņēma 163 skolēni, 70 no viņiem - 1. pakāpes. Fotogrāfijās redzami daži no viņiem.

10. un 11. klase.

8. klases.

7. klases.

6. klases.

5. klases.

4. klases.

3. klases.

2. klases.

1. klases.


4. klašu izlaidums (31.05.2010.).

4.a klase

4.b klase

4.c klase


Pēdējais zvans 9. un 12. klasēm (21.05.2010.).

12.b klase

12. klases sveic 1. klases

12.a saka "Paldies!" skolai

12.b dziesmotais "Paldies!"

9.a klase

9.b klase

9.c klase

Skolas direktore Vera Kalniņa pateicas 9. un 12. klašu audzinātājām un pasniedz viņām sponsoru - SEB bankas - sarūpētos lietussargus


Novada domes pasākums olimpiāžu uzvarētājiem (19.05.2010.)

Novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars pasniedz pateicības rakstu vācu valodas skolotājai Inesei

Gvido - viens no labākajiem informātiķiem

Liene - viszinošākā latviešu valodā un literatūrā

Dainis - lielisks sportists


Skolas atskaites koncerts (06.05.2010.)

Koris un skolotāja Anna Priedeslaipa

Deju kolektīvs un skolotāja Inga Grima

Skolotājas Artas Romančukas vadītais kristīgo dziesmu ansamblis

Ansamblis "Zvaigžņu bērni" un skolotāja Ija Stērniece

Skolotājas Aijas Pizānes vadītā vokālā grupa "Atvasīte"

Skolotājas Andas Vaivades teātra pulciņa dalībnieki

Koncerta noslēgums. Paldies dalībniekiem un vadītājiem par radīto svētku sajūtu!


4. maijs

Klašu projekti Latvijas neatkarības pasludināšanas 20. gadadienai

Sagaidot Latvijas neatkarības pasludināšanas 20. gadadienu, septīto un astoto klašu skolēni kopā ar vēstures skolotāju Dainu Tauriņu realizēja projektu "Es un brīvība", kurš noslēdzās ar interesantu un saturīgu izstādi.


Vidusskolēnu brauciens uz Eiroparlamentu Strasbūrā (27. - 29.04.)

Visi Eiropas parlamenta ēkas pagalmā.

Darbs plenārsēžu zālē.


Koncertā "Pavasarī viss mostas un plaukst" dzied koris "Sonāre". Vadītāja Anna Priedeslaipa. (24.04.2010)


Piedalījāmies Lielajā talkā (24. aprīlis).


3.a klase ar saņemtajām balvām par 1. vietu konkursā "Maizes akadēmija" Latvijas sākumskolu grupā (22.04.2010).


KS Baltijas dārzeņu un SIA Latvijā audzētu dārzeņu loģistikas akcija, kas popularizē veselīgu dzīvesveidu un piedāvā Rīgas un tās apkārtnes izglītības iestādēm graužamos burkānus PAR BRĪVU!!!, mūsu skolā (21.04.2010).


11. klase - vienmēr kopā roku rokā ZZ čempionātā! Gūtas ne vien pozitīvas emocijas, bet arī simpātiju balva par labāko klases noformējumu (19.04.2010).


Priecīgas Lieldienas vēl 4.b klases Lieldienu zaķi un skolotāja Māra


Pateicoties 4.c klasei un skolotājai Airai Ludanei, mūsu skola pirms Lieldienām iesaistījās akcijā "Paēdušai Latvijai!"


Skolēnu dziesmu un deju svētkus gaidot...

1. klašu skolēnu - vizuālās mākslas pulciņa dalībnieku - darbi "Ritmu spēles". Skolotāja Lidija Strazdiņa.

3. kārtas konkursā "Balsis" Rīgā piedalās vokālā grupa "Atvasīte", ar ceturto labāko rezultātu valstī godam izcīnot 1. pakāpes diplomu.

Vokālā grupa "Atvasīte" uzstājas Zemgales novada konkursā "Balsis" un iegūst 1. pakāpes diplomu.

Koris "Sonāre" skatē iegūst 1. pakāpes diplomu.

Zēnu koris skatē iegūst 2. pakāpes diplomu.

Deju kolektīvu skatē dejo mūsu "Dzīpariņš" un iegūst 2. pakāpes diplomu.

Skolas kori kopmēģinājumā Ķekavā.


Mākslu nedēļa. (22. - 26. marts.)

Mākslu nedēļas ietvaros tika gan filcēts, gan gatavots, gan...

Konkurss "Muzikālais rings".

Mūsējie improvizācijas teātra aktivitātēs.


12. marts. Vidusskolēniem tikšanās ar Krišjāni Kariņu.


Žetonu vakars (26.02.2010.)

12.b klase ar audzinātāju INGU žetonu saņemšanai gatavi

12.a klase pēc VALDAS gada balvas saņemšanas

Apsveikuma dziesmu izpilda k/n "Rīgava" jauniešu koris "Elpa". Diriģents Juris Priedeslaipa


ZPD aizstāvēšana skolā

24. februārī

25. februārī

Uz novada skati tika izvirzīti Kristīnes Gasjules, Nataļjas Sļivackas, Kristapa Tīruma, Lienes Tukišas un Sanitas Zvejnieces ZPD.
Uz Pierīgas reģionālo darbu konkursu tika izvirzīti 2 darbi - abi no mūsu skolas: Kristīnes Gasjules "Mangas stilā zīmētu darbu izpēte" un Nataļjas Slivackas "Salaspils novada izglītības iestāžu audzēkņu un darbinieku zināšanas par A hepatītu un tā profilaksi".


Svešvalodu mēneša noslēguma pasākums "Valodas vieno"

Cāļu repu vācu valodā izpilda 6.a klases skolēni

7.c klases skolēni māca sunītim skaitīt angliski

6.c klases skolēni inscenē krievu tautas pasaku "Rācenis"

5.a klases skolēni angļu valodā izpilda dziesmu "Hokey, Cokey"

7.a kases izpildījumā skan dziesma "The Climb"


Karjeras dienā

5.a klase nodarbībā

7.b klase nodarbībā

6.a klase nodarbībā


Akcijā "Draudzīgais aicinājums" iesaistījās novada domes darbinieki, arī priekšsēdētājs Raimonds Čudars


2008./09.m.g. absolventi kopā ar klases audzinātājām un direktori


4.c klases vakars "Cirks"


3.a klase ekskursijā SIA "Skrīveru saldumi"


Ziemassvētki skolā

Ziemassvētku profesiju šovs 7. - 12. klasēm

Uz k/n "Rīgava" skatuves 7. c klases celtnieki

un 8. c klases pavāri

Nerimstošus aplausus izpelnījās šis akrobātiskais priekšnesums 3.c un 4.c klases Ziemassvētku eglītē

Ar augstu profesionālu sniegumu klātesošos iepriecināja skolas kori un solisti

Labākie mācībās saņēma skolas atzinības rakstus.
1.pakāpes atzinības rakstus par augstiem mācību sasniegumiem saņēma 43 skolēni.

Otro klašu veiksminieki

Mācībās vislabākie 3.a un 3.b klasē

3.c un 4.c klases veiksminieki

5. - 9. klašu skolēni

12.a klases organizētajā labdarības akcijā saziedotā dzīvnieku pārtika 21. decembrī tika nogādāta Slokas dzīvnieku patversmē

2.b klases Ziemassvētku noformējums


9. decembris. Viesojas Ventspils stikla pūtēji (stāsta, rāda, notiek konkursi, iepirkšanās).


30. novembris. Pirmās Adventes svecītes aizdegšana: kristīgo dziesmu ansamblis ar skolotāju Artu un 12.b klase


Skolēnu vizuālās mākslas darbu izstāde Salaspils izstāžu zālē no 3. līdz 30. novembrim

Viena no izstādes dalībniecēm Ginta pie sava darba


Latvijas 91. dzimšanas dienā

par ieguldījumu klases un skolas dzīvē ar grāmatām tika apbalvoti 19 skolēni no 4. - 12. klasei.
Mēs lepojamies ar viņiem!


Lāčplēša diena

Finālcīņa roku laušanās sacensībās zēniem. Pa labi uzvarētājs Armands no 8.a klases

Lāčplēša dienas gājiens


Eiroparlaments pie Salaspils 1. vidusskolas 10. novembrī


10. novembris. Mārtiņdienas gadatirgus


10. klases iesvētības

6. novembris. Desmitie "Vienmēr gatavi!" vidusskolas darbiem un ... nedarbiem

Viens no kontrolpunktiem. 10. un 11. klases audzinātājas


21. oktobris. 5. klašu skolēnu iesvētības. Skolēnu zvērests


16. oktobris. Koru svētki k/n "Rīgava"


9. oktobris. Vidusskolēnu tikšanās ar Aizsardzības ministrijas pārstāvjiem


2. oktobris. Tie, kas līdz galam izturēja visus Skolotāju dienas pārbaudījumus


Mūzikas stunda 3. - 6. klasēm "Instrumentu parāde" 29. septembrī


Šogad Lāčplēša dienai - 90

Skolēni kopā ar vēstures skolotāju Dainu dodas uz atceres pasākumu

9. klašu skolēni godina kritušos karavīrus


2009. gada 1. septembris

Pirmais skolas zvans skan četrām pirmajām klasēm:

1.a klasei ar skolotāju Lidiju,

1.b klasei ar skolotāju Diānu,

1.c klasei ar skolotāju Agitu,

1.d klasei ar skolotāju Margaritu.

Pirmklasniekus sveikt un samīļot ieradies lācītis Pūks ar draugiem - Sivēnu un Tīģerēnu

Tūlīt zilajās debesīs aizlidos pirmklasnieku baloni, nesot līdzi viņu un citu klātesošo vēlmes un cerības uz veiksmīgu jauno mācību gadu

Skolas zvans 12.b klases skolnieka Aleksandra rokā aicina uz pirmo stundu 713 skolēnus


Skolēnu sasniegumi 2009./10.m.g.

Valstī

Sintija Varsegova (12. klase) - galvenā balva valstī eseju konkursā „Veltījums Oskaram Kalpakam”.

7. - 12.kl. meiteņu komanda - 1. vieta Latvijas jaunatnes čempionātā frisbijā un īpašas balvas par spēles garu gan meitenēm, gan zēniem.


Meitenes ar kausu, medaļām un uzvarētāju krekliņiem kopā ar skolotāju Valdu. (Foto: Ritvars Raits.)

Vokālā grupa "Atvasīte" - 1. pakāpes diploms konkursa "Balsis" 3. kārtā.

Dzintars Zāle (12. klase) - 2. vieta ziņu aģentūras LETA reklāmu konkursā "Cita Holivuda".

7. - 12.kl. meiteņu komanda - 2. vieta Latvijas republikas 63. skolēnu spartakiādē frisbijā.

Zemgales novadā

Vokālā grupa "Atvasīte" - 1. pakāpes diploms konkursa "Balsis" 2. kārtā.

Pierīgas novadā

Žaklīna Hermane (7. klase) - 1. vieta informātikas olimpiādē (komandu sacensībās).

Krišs Kupruks (7. klase) - 1. vieta informātikas olimpiādē (komandu sacensībās).

Filips Babris (6. klase) - 1. vieta informātikas olimpiādē (komandu sacensībās).

Gvido Tolstikovs (7. klase) - 1. vieta informātikas olimpiādē (komandu sacensībās).

Atis Tenbergs (11. klase) - atzinība angļu valodas olimpiādē, uzaicināts uz valsts olimpiādi.

Vitālijs Jefimovs (10. klase) - atzinība vēcu valodas olimpiādē.

Kristīne Gasjule (11. klase) - atzinība bioloģijas olimpiādē.

Salaspils, Olaines, Ķekavas novadi un Jūrmalas pilsēta

Bērnu un jauniešu vizuālās un lietišķās mākslas konkurss „Ritmu spēles”:
Elizabete Bukovska
(1. klase) - 2. vieta.
Markuss Gleizds (1. klase) - 2. vieta.
Gustavs Grīviņš (1. klase) - 2. vieta.
Maija Marija Ozola (1. klase) - 2. vieta.
Marta Petkeviča (1. klase) - 2. vieta.
Emīls Plinte (1. klase) - 2. vieta.
Simona Reihmane (1. klase) - 2. vieta.
Kristīne Trizna (1. klase) - 2. vieta.

Ķekavas, Olaines, Salaspils starpnovadu olimpiādēs

Uldis Goba (12. klase) - 1. vieta ģeogrāfijas olimpiādē, uzaicināts uz valsts olimpiādi; 1. vieta vēstures olimpiādē, 1. vieta politikas un tiesību olimpiādē, izvirzīts uz valsts olimpiādi.

Liene Butāne (5. klase) - 1. vieta matemātikas olimpiādē.

Meiteņu koris "Sonāre" - 1. pakāpes diploms koru skatē.

Amanda Vitapa (3. klase) - 1. vieta angļu valodas daiļlasītāju konkursā "Edelweiss".

Rihards Berķis (12. klase) - 2. vieta ģeogrāfijas olimpiādē.

Jana Kolbina (9. klase) - 2. vieta latviešu valodas olimpiādē, izvirzīta uz valsts olimpiādi, atzinība vēstures olimpiādē.

Dace Grīnberga (12. klase) - 2. vieta politikas un tiesību olimpiādē.

Marta Lukjanska (5. klase) - 2. vieta matemātikas olimpiādē.

Džesika Gorbačenko (8. klase) - 2. vieta vācu valodas olimpiādē.

Zēnu koris - 2. pakāpes diploms koru skatē.

D/k "Dzīpariņš" (1. - 2. kl. grupa) - 2. pakāpes diploms deju kolektīvu skatē.

D/k "Dzīpariņš" (3. - 4. kl. grupa) - 2. pakāpes diploms deju kolektīvu skatē.

Viktors Gromovs (12. klase) - 3. vieta vēstures olimpiādē.

Liene Tukiša (11. klase) - 3. vieta latviešu valodas un literatūras olimpiādē.

Kārlis Bernāns (9. klase) - 3. vieta fizikas olimpiādē, 3. vieta vēstures olimpiādē.

Sabīne Sarkane (10. klase) - 3. vieta matemātikas olimpiādē.

Zane Kapeika (8. klase) - 3. vieta vācu valodas olimpiādē.

Kristīne Gasjule (11. klase) - atzinība ķīmijas olimpiādē, atzinība matemātikas olimpiādē.

Džesika Gorbačenko (8. klase) - atzinība latviešu valodas olimpiādē.

Māra Vulfa (9. klase) - atzinība latviešu valodas olimpiādē.

Antra Gaile (6. klase) - atzinība matemātikas olimpiādē.

Salaspils novadā

4. kl. zēnu komanda - 1. vieta tautas bumbas sacensībās.

5. kl. zēnu komanda - 1. vieta tautas bumbas sacensībās.

Skolas komanda - 1. vieta roku cīņā.

10. - 12. kl. meiteņu komanda - 1. vieta basketbolā.

10. - 12. kl. zēnu komanda - 1. vieta basketbolā.

Kristīne Gasjule (11. klase) - ZPD skates uzvarētāja.

Nataļja Slivacka (11. klase) - ZPD skates uzvarētāja.

Madara Zariņa (4. klase) - 1. vieta atklātajā matemātikas olimpiādē.

Jānis Žaltkovskis (4. klase) - 1. vieta atklātajā matemātikas olimpiādē.

Anete Vircava (3. klase) - 1. vieta atklātajā matemātikas olimpiādē.

Ruta Bierne (3. klase) - 1. vieta atklātajā matemātikas olimpiādē.

4. kl. meiteņu komanda - 2. vieta tautas bumbas sacensībās.

5. kl. meiteņu komanda - 2. vieta tautas bumbas sacensībās.

Elizabete Putniņa (3. klase) - 2. vieta atklātajā matemātikas olimpiādē.

Ieva Remerte (2. klase) - 2. vieta atklātajā matemātikas olimpiādē.

Aleksandra Karasovska (2. klase) - 2. vieta atklātajā matemātikas olimpiādē.

Toms Skulte (2. klase) - 3. vieta atklātajā matemātikas olimpiādē.

Karīna Valtere (2. klase) - 3. vieta atklātajā matemātikas olimpiādē.

Alīse Daine (4. klase) - atzinība atklātajā matemātikas olimpiādē.

Sigurds Skangals (4. klase) - atzinība atklātajā matemātikas olimpiādē.

Anna Bakāne (4. klase) - atzinība atklātajā matemātikas olimpiādē.

Pēteris Valainis (4. klase) - atzinība atklātajā matemātikas olimpiādē.

Mareks Znotiņš (3. klase) - atzinība atklātajā matemātikas olimpiādē.

Emīls Lauris (2. klase) - atzinība atklātajā matemātikas olimpiādē.