Aktualitātes

Par skolu

Mācības

Interešu izglītība

Projekti, konkursi

Skolēnu padome

Skolēnu sasniegumi

Avīze "Logs"

Kontakti

 
vēsture
skolas nolikums
attīstības plāns
pašnovērtējuma ziņojums
pasākumi bildēs
jaunākie
2019./20.m.g. notikumi
2018./19.m.g. notikumi
2017./18.m.g. notikumi
2016./17.m.g. notikumi
2015./16.m.g. notikumi
2014./15.m.g. notikumi
2013./14.m.g. notikumi
2012./13.m.g. notikumi
2011./12.m.g. notikumi
2010./11.m.g. notikumi
2009./10.m.g. notikumi
uzņemšanas noteikumi
iekšējās kārtības noteikumi
vecākiem par kavējumiem
bibliotēka
skolas forma
ēdienkarte
atsauksmes


Noderīgas saites


Skolas celtniecības darbi sākti 1965. gadā.

Pirmo reizi Salaspils 1. vidusskola vēra savas durvis 1967. gada 1. septembrī.

Mūsu skolas direktori:

Jānis Tikmers (1967. aug. – 1971. febr.)
Vasilijs Ļikonovs (1971. febr. – 1971. aug.)
Juris Vrubļevskis (1971. sept. – 1974. jūn.)
Brigita Vrubļevska (1974. jūl. – 1975. aug.)
Kārlis Čudars (1975. sept. – 1977. apr.)
Austris Vasips (1977. apr. – 1979. aug.)
Sergejs Kazeko (1979. sept. – 1980. aug.)
Jānis Gūtmanis (1980. sept. – 1982. maijs)
Jānis Locāns (1982. maijs – 1985. janv.)
Agris Eglītis (1985. janv. – 1995. febr.)
Egils Krēsliņš (1995. febr. – 1996. jūl.)
Elita Pušpure (1996. jūl. - 2006. marts)
Vera Kalniņa (no 2006. marta)

Līdz 1973. gadam Salaspils 1. vidusskola bija divu plūsmu skola (latviešu un krievu). Pēc tam krievu plūsmas skolēni pārgāja uz jaunuzcelto Salaspils 2. vidusskolu.

80 - ajos gados un 90 - to gadu sākumā skola specializējās tēlotājā mākslā no 1. - 8. klasei un pedagoģijā ar padziļinātu fizikas un matemātikas mācīšanu no 9. - 11. klasei.


Mūsu skolas skolotāji - Salaspils 1. vidusskolas absolventi:

Iveta Razumovska
Diāna Šķēle
Vera Kalniņa
Linda Krastiņa
Māra Goba
Laima Pamiljane
Zanda Nelsone
Solvita Bendrāte
Aija Belija
Baiba Zariņa (sekretāre)
Daina Tauriņa
Inga Vītuma - Brūvere
Ģirts Griestiņš
Kristīne Blūma


Tradīcijas mūsu skolā:

Zinību diena
Dzejas dienas
Teātra diena
Skolotāju diena
5. klašu iesvētīšana
10. klašu iesvētīšana
Mārtiņdienas tirdziņš
Lāčplēša diena ar lāpu gājienu vakarā
18. novembris – LR proklamēšanas gadadiena ar svinīgo līniju, salūtu un iešanu uz Daugavmalu
Ziemassvētku balle
"Draudzīgais aicinājums"
Absolventu vakars (organizē divpadsmitie)
Valentīndiena
Žetonu vakars
Popiela
Darba svētki
Pēdējais zvans
4., 9. un 12. klašu izlaidumi
Krāsainās dienas
Skolas atskaites koncerts
Dažādas labdarības akcijas


Skolas kolektīvs iesaistās dažādos projektos:

no 1992. gada - Veselību veicinošo skolu projekts;
no 1998. gada "Enerģijas saprātīga izmantošana";
no 2000. gada "Filozofiskās domas attīstīšana";
no 2000. gada - mācību materiālu izveide LIIS projekta ietvaros;
2001. - 2002. gads - apmaiņas programma ar Spāniju "Jauniešu brīvā laika organizēšana";
2002. - 2003. gads - "Informēt - tas nozīmē cienīt".
2004. - 2005. gads - "Latvijas zaļā josta" (1. vieta valstī).
no 2005. gada - "Bērniem draudzīga skola".
no 2006. gada - "Tradīcijas un ieražas skolas mācību gada kalendārā"
no 2006. gada "Skolu sadarbības projekts vienotam metodiskajam atbalstam mazākumtautību un latviešu mācībvalodas skolās, kuras īsteno vispārējās vidējās izglītības programmas.