Aktualitātes

Par skolu

Mācības

Interešu izglītība

Projekti, konkursi

Skolēnu padome

Skolēnu sasniegumi

Avīze "Logs"

Kontakti

 
vēsture
skolas nolikums
attīstības plāns
pašnovērtējuma ziņojums
pasākumi bildēs
jaunākie
2019./20.m.g. notikumi
2018./19.m.g. notikumi
2017./18.m.g. notikumi
2016./17.m.g. notikumi
2015./16.m.g. notikumi
2014./15.m.g. notikumi
2013./14.m.g. notikumi
2012./13.m.g. notikumi
2011./12.m.g. notikumi
2010./11.m.g. notikumi
2009./10.m.g. notikumi
uzņemšanas noteikumi
iekšējās kārtības noteikumi
vecākiem par kavējumiem
bibliotēka
skolas forma
ēdienkarte
atsauksmes


Noderīgas saites


UZŅEMŠANA PAMATIGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 1. klasē

 1. Uzņemšana 1. klasē 2021./22. m. g. Salaspils 1. vidusskolā notiek no 5. marta līdz 5. aprīlim saskaņā ar Salaspils novada domes noteikumiem “Kā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Salaspils novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”, lēmumu "Par vispārējās izglītības iestādēs uzņemamo izglītojamo prognozējamo maksimālo skaitu" un “Kārtību par klašu komplektēšanu Salaspils 1. vidusskolā”.

 2. Pirms iesnieguma veidlapas aizpildīšanas lūgums iepazīties ar:
  Pamatizglītības programmas plānu un fakultatīvo stundu piedāvājumu;
  Skolas nolikumu;
  Informāciju vecākiem.

 3. Lai pieteiktu bērnu(-s) skolā, vecāki vai likumiskie pārstāvji iesniedz noteiktas formas iesniegumu. Iesniegumu var iesniegt elektroniski vai klātienē.

  Iesniegumu veidlapas:
  elektroniskais iesniegums uzņemšanai Pamatizglītības programmā;
  klātienes iesniegums uzņemšanai Pamatizglītības programmā;
  klātienes iesniegums uzņemšanai Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem;
  elektroniskais iesniegums uzņemšanai Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem.

SKATĪT Salaspils novada domes informāciju par pieteikšanos uz 1. klasi un e-pakalpojumu izmantošanu.

25.02. vecāku sapulces prezentācija.UZŅEMŠANA PAMATIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 2.-9. klasē un VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS
 1. Uzņemšanu pamatizglītības 2.-9.kl. un vispārējās vidējās izglītības programmās notiek saskaņā ar "Kārtību, kādā izglītojamos uzņem Salaspils 1. vidusskolas īstenotajās izglītības programmās".

 2. Lai pieteiktu bērnu(-s) skolā, vecāki vai likumiskie pārstāvji iesniedz noteiktas formas iesniegumu. Iesniegumu var iesniegt elektroniski vai klātienē.

  Iesniegumu veidlapas:
  elektroniskais iesniegums uzņemšanai Pamatizglītības programmas 2.-9.klasē;
  klātienes iesniegums uzņemšanai Pamatizglītības programmas 2.-9.klasē.