Aktualitātes

Par skolu

Mācības

Interešu izglītība

Projekti, konkursi

Skolēnu padome

Skolēnu sasniegumi

Avīze "Logs"

Kontakti

 
Skolas soma
ar ES atbalstu
Comenius
eTwinning
Erasmus+
Nordplus Junior

Noderīgas saites

Latvijas skolas soma 2018./2019.m.g.

“Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana. Sākot ar 2018.gada septembri, skolēniem ir iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos radītās inovācijas un uzņēmējdarbības stāstus.

Iniciatīva “Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci.

I semestrī skolēniem bija iespēja redzēt teātra izrādes “Draudzības skola”, “Sapņu kuģis”, kā arī nokļūt notikumos pirms 100 gadiem Nacionālajā teātrī. Bez teātra izrādēm sākumskolas skolēni vēroja Leļļu kino tapšanas procesu, iepazina stikla pūtēju sasniegumus, saldējuma ražošanas iespējas, uzzināja koka un maizes ceļus. Pamatskolas skolēni guva zināšanas, apmeklējot Dabas muzeja, Kara muzeja, Vēstures muzeja, Mākslas muzeja un Motormuzeja nodarbības. Lieliskas zināšanas tika iegūtas par Rīgas vēsturi, piedaloties Rīgas pētniecības skolas radošajās ekskursijās. Skola sadarbojas ar Latvijas kinematogrāfistu savienības projektu “Kino visiem un visur Latvijā” un izmanto programmā iekļautās filmas mācību stundās.

Lai tikpat aktīvs ir arī II semestris!

Direktores vietniece Inga Vītuma Brūvere