Aktualitātes

Par skolu

Mācības

Interešu izglītība

Projekti, konkursi

Skolēnu padome

Skolēnu sasniegumi

Avīze "Logs"

Kontakti

 
izglītības programmas
vērtēšanas kārtība
konsultāciju grafiks
attālinātās mācības
datorika
dabaszinātnes
atbalsta komanda
karjeras izglītība

Noderīgas saites


ZINĀTNISKO EKSPERIMENTU DABASZINĪBĀS GRĀMATA (metodisks materiāls skolotājiem)


Mācību materiāli skolēniem un skolotājiem

Pabeigts Eiropas Savienības fondu finansētās 3.1.3.1.aktivitātes „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Salaspils 1. vidusskolā un Salaspils 2. vidusskolā”. lasīt

10. klases skolēni apgūst jaunos fizikas mācību līdzekļus 2010./11.m.g.

Ir noslēdzies centralizētais iepirkums „Dabaszinātņu un matemātikas kabinetu mācību aprīkojuma piegāde”, ko organizē un vada Izglītības un zinātnes ministrija.

Salaspils pašvaldība ir veikusi pasūtījumu pirmai iepirkuma daļai. Tas nozīmē, ka katrā no projektā iesaistītajiem kabinetiem būs interaktīvā tāfele, kas savienota ar skolotāja datoru un dažādām demonstrācijas iekārtām. Tehnikas piegāde plānota 1.jūlijā. lasīt

Izglītības un zinātnes ministrijā ir apstiprināts Salaspils novada domes iesniegtais projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Salaspils 1. vidusskolā un Salaspils 2. vidusskolā” . lasīt

2009. gadā ir uzsākts projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Salaspils 1. vidusskolā un Salaspils 2. vidusskolā”. 2009. gadā Salaspils 1. vidusskolā ir renovētas 4 telpas dabaszinību (ķīmijas, fizikas, bioloģijas un matemātikas) kabinetos.

Ķīmijas stunda 9.b klasē 2009./10.m.g.