Aktualitātes

Par skolu

Mācības

Interešu izglītība

Projekti, konkursi

Skolēnu padome

Skolēnu sasniegumi

Avīze "Logs"

Kontakti

 
Skolas soma
ar ES atbalstu
Comenius
eTwinning
Erasmus+
Nordplus Junior
citi

Noderīgas saites


2018./19.m.g.

Projekta darbības laiks ir 06/2018-06/2019, projekta koordinatore skolotāja Lūcija Sniķere.

Salaspils 1.vidusskolā darbu ir uzsācis jauns Eiropas projekts – Nordplus Junior. Šis projekts ir tapis sadarbībā ar Pērnavas Koidulas ģimnāziju Igaunijā. Tajā ir iesaistīti vidusskolas skolēni vecumā no 16 līdz 19 gadiem. Projekts ir vērsts uz zinātniski pētniecisko darbu izstrādi dabaszinātņu jomās, koncentrējoties uz bioloģiju un ķīmiju. Projekta galvenie mērķi ir: attīstīt zinātniskos pētījumus starptautiskās studentu komandās, salīdzināt zinātnisko pētījumu īstenošanas metodes un vadlīnijas partneru skolās, kā arī uzlabot un paaugstināt zinātnisko pētījumu kvalitāti partneru skolās.


Projekta aktivitātes Salaspils 1. vidusskolā no 4. līdz 8. martam

Skatīt un lejupielādēt bildes šeit.

Piektā diena - 8. marts

Šodien pētniecisko darbu kulminācija - zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana.

Vēl tikai sertifikātu saņemšana, pateicības un apsveikumi, kopēja fotografēšanās un tas arī viss.

Ceturtā diena - 7. marts

Turpinās pētnieciskie darbi, šoreiz ķīmijā kopā ar 12. klasi tiek izstrādāti divi laboratorijas darbi "C vitamīna noteikšana citrusaugļu sulās" un "Ūdeņraža peroksīda sadalīšanās katalāzes klātbūtnē".

Tiek izmēģināta noslēguma uzstāšanās.

Pēcpusdienā viesi dodas uz mežzinātnes institūtu "Silava", kur iesaistās praktiskās nodarbībās.

Trešā diena - 6. marts

Diena iesākas ar pētnieciskā darba stundu bioloģijā kopā ar 10.b klasi. Skolēni apgūst tēmu "Balsta un kustību sistēma", izmantojot dzīvnieku kaulus vai plastmasas kaulus, kas izprintēti ar 3D printeri.

Fizikas stundā 11.b klase kopā ar viesiem veic laboratorijas darbu, kurā noskaidro sildītāja lietderības koeficientu.

Nelielai atslodzei - robotikas nodarbība, kurā atraktīvais skolotājs Sandijs viesus iepazīstina ar dažādiem robotiem, uzdevumiem, ko tie spēj veikt. Viss tiek nodemonstrēts. Ar aizrautību jaunieši veic stafeti, kurā uzvar tas, kurš visprecīzāk robotam var nodot komandas.

Top prezentācijas.

Turpinājumā projekta dalībnieki devās ekskursijā uz Salaspils Nacionālo botānisko dārzu.

Otrā diena - 5. marts

Šodienas plānā - Rīga. Dienas pirmajā pusē igauņu skolēni dodas ekskursijā uz Rīgu, kur notiek praktiskās nodarbības Latvijas Universitātes Zinātnes mājā un Anatomikuma muzejā. Pēcpusdienā uz Rīgu dodas arī mūsējie, lai piedalītos komandu spēlē "Iepazīsti Vecrīgu!"

Diena noslēdzās ar jautru ballīti

Pirmā diena - 4. marts

Pēc ierašanās Salaspilī notika iepazīšanās ar skolas telpām Ceru ielā 1. Gidu lomā iejutās Heilija, Kristiāns un Kristers.

Viesi tika aicināti 230. kabinetā uz erudīcijas konkursu par Baltijas valstīm. Pirms tam minikoncertu sniedza skolotāji Gita Kalniņa un Ģirts Griestiņš.

Sākas konkurss, kura uzdevumus skolotāja Brigita Mežgale-Turlaja ir sastādījusi latviešu valodā, bet Kristers Gelašs tulko angļu valodā.


Projekta laikā notiks 2 skolēnu apmaiņas, kurā 20 skolēniem būs iespēja darboties partneru skolā projekta ietvaros. Pirmā mobilitāte jau ir īstenota, kurā 20 Salaspils 1. vidusskolas skolēnu apmeklēja Pērnavas ģimnāziju, piedalījās mācību stundās, darbojās darbnīcās, veica laboratorijas darbus un uzsāka zinātniskos pētījumus komandās. Projektā ir paredzēts iesaistīt universitāšu un uzņēmumu pārstāvjus, kas sniegs atbalstu pētniecisko darbu tapšanā.

Pēc sertifikātu saņemšanas Koidulas ģimnāzijā Pērnavā

Nākošajā apmaiņā no 4. līdz 8. martam 20 igauņu skolēni viesosies Salaspils 1.vidusskolā un turpinās uzsāktos pētnieciskos darbus. Noslēgumā visi prezentēs savus darbus plašākai auditorijai. Rezultātā abas partneru skolas gūs starptautisko pieredzi zinātnisko projektu un pētījumu īstenošanā, gūs jaunas idejas, iepazīs jaunas mācību metodes un pieejas.