Aktualitātes

Par skolu

Mācības

Interešu izglītība

Projekti, konkursi

Skolēnu padome

Skolēnu sasniegumi

Avīze "Logs"

Kontakti

 
Skolas soma
ar ES atbalstu
Comenius
eTwinning
Erasmus+
Nordplus Junior

Noderīgas saites


2018./19.m.g.

Projekta darbības laiks ir 06/2018-06/2019, projekta koordinatore skolotāja Lūcija Sniķere.

Salaspils 1.vidusskolā darbu ir uzsācis jauns Eiropas projekts – Nordplus Junior. Šis projekts ir tapis sadarbībā ar Pērnavas Koidulas ģimnāziju Igaunijā. Tajā ir iesaistīti vidusskolas skolēni vecumā no 16 līdz 19 gadiem. Projekts ir vērsts uz zinātniski pētniecisko darbu izstrādi dabaszinātņu jomās, koncentrējoties uz bioloģiju un ķīmiju. Projekta galvenie mērķi ir: attīstīt zinātniskos pētījumus starptautiskās studentu komandās, salīdzināt zinātnisko pētījumu īstenošanas metodes un vadlīnijas partneru skolās, kā arī uzlabot un paaugstināt zinātnisko pētījumu kvalitāti partneru skolās.

Projekta laikā notiks 2 skolēnu apmaiņas, kurā 20 skolēniem būs iespēja darboties partneru skolā projekta ietvaros. Pirmā mobilitāte jau ir īstenota, kurā 20 Salaspils 1. vidusskolas skolēnu apmeklēja Pērnavas ģimnāziju, piedalījās mācību stundās, darbojās darbnīcās, veica laboratorijas darbus un uzsāka zinātniskos pētījumus komandās. Projektā ir paredzēts iesaistīt universitāšu un uzņēmumu pārstāvjus, kas sniegs atbalstu pētniecisko darbu tapšanā.

Pēc sertifikātu saņemšanas Koidulas ģimnāzijā Pērnavā

Nākošajā apmaiņā no 4. līdz 8. martam 20 igauņu skolēni viesosies Salaspils 1.vidusskolā un turpinās uzsāktos pētnieciskos darbus. Noslēgumā visi prezentēs savus darbus plašākai auditorijai. Rezultātā abas partneru skolas gūs starptautisko pieredzi zinātnisko projektu un pētījumu īstenošanā, gūs jaunas idejas, iepazīs jaunas mācību metodes un pieejas.