Aktualitātes

Par skolu

Mācības

Interešu izglītība

Projekti, konkursi

Skolēnu padome

Skolēnu sasniegumi

Avīze "Logs"

Kontakti

 

Noderīgas saites


MOT programma Salaspils 1.vidusskolā

MOT ir globāla organizācija, kas dibināta Norvēģijā pirms vairāk kā 20 gadiem. Tulkojumā no norvēģu valodas “mot” nozīmē “drosme”. Šobrīd MOT programmu apgūst vairāki simti tūkstoši jauniešu Norvēģijā, Dānijā, Dienvidāfrikā, Taizemē un Latvijā.

MOT ir programma skolēniem dzīvotprasmes apguvei. Tās mērķis ir veidot stipru jaunatni, lai novērstu bulingu, vardarbību, alkohola un narkotiku lietošanu, sociālo atstumtību un no tās izrietošās garīgās veselības problēmas. MOT misija ir veidot atvērtāku, pretimnākošāku un drošāku sabiedrību.

MOT programmas filozofijas pamatā ir 3 universālas cilvēciskās vērtības:

Drosme dzīvot – atļauties sapņot lielus sapņus, būt aizrautīgam, uzdrīkstēties pieņemt izaicinājumus, dzīvot savu dzīvi mērķtiecīgi, atbildīgi un ar prieku;

Drosme rūpēties – ievērot līdzcilvēkus, palīdzēt tiem, kas jūtas vientuļi vai atstumti, nenosodīt, bet interesēties, izprast un akceptēt dažādus apkārtējo cilvēku dzīves aspektus, respektēt;

Drosme pateikt “nē” – atteikties no tām izvēlēm, kas kaitē pašiem vai apkārtējiem, lai pateiktu “jā” kaut kam lielākam un svarīgākam.

MOT programmu veido 12 standartizētu nodarbību cikls 7.- 9.klašu skolēniem, kas tiek īstenots trīs mācību gadu garumā. Katra nodarbība ilgst aptuveni 2,5 h un ir iekļauta mācību stundu laikā. Programmu pasniedz īpaši izraudzīti un apmācīti MOT treneri.

MOT vēstneši Latvijā ir atpazīstami un jauniešu vidū zināmi cilvēki: mūziķis V. Šimkuss, riteņbraucējs T. Alsbergs, ultramaratoniste A. Vītola, TV personība R.Zeltiņš, HIP – HOP mūziķis G. Irbe / GACHO u.c.

Salaspils 1.vidusskolā MOT ienāca 2017./2018.m.g. rudenī, kad par trenerēm tika izraudzītas trīs pedagoģes – M.Miķelsone Pobiaržena, S. Lilienšteina un V.Kublicka. Projektu skolā koordinē direktores vietniece audzināšanas darbā I. Vītuma - Brūvere.

Nodarbības:
2017./2018.m.g. 7.a, 7.b, 7.c ( katrai klasei 6 nodarbības mācību gada laikā)
2018./2019.m.g. 8.a, 8.b, 8.c ( katrai klasei 3 nodarbības mācību gada laikā) un 7.a, 7.b, 7.c, 7.d (katrai klasei 6 nodarbības mācību gada laikā).
Iepazīties ar nodarbību saturu var šeit.

Foto no kreisās - MOT koordinatore Latvijā I.Paidere-Staķe, M.Miķelsone Pobiaržena, V.Kublicka, MOT projekta aizsācēji Novēģijā Sigrun un Atle Varvik, I.Vītuma Brūvere, S.Lilienšteina