Aktualitātes

Par skolu

Mācības

Interešu izglītība

Projekti, konkursi

Skolēnu padome

Skolēnu sasniegumi

Avīze "Logs"

Kontakti


Noderīgas saites

Kontaktinformācija

Amats Vārds, uzvārds Saziņa
Skolas direktore Vera Kalniņa 67947253
Direktores vietniece mācību darbā 1. - 3. klasē Līga Ašmane 67942178
Direktores vietniece mācību darbā 4. - 6. klasē Linda Krastiņa 67942178
Direktores vietniece mācību darbā 7. - 12. klasē Ieva Hermane65674720; salaspils1vsk@gmail.com
Direktores vietniece audzināšanas darbā Inga Vītuma - Brūvere65674720
Direktores vietniece informātikas jautājumos Silvija Zālīte skola@s1vsk.lv
Stundu saraksta koordinatore Solvita Bendrāte
Medmāsa Marina Geižāne 65674754
Sekretāre - lietvede Baiba Zariņa 67946814
Dežurants Lauku ielā 1 67947303
Dežurants Ceru ielā 1 65674722

Mūsu adrese: Lauku iela 1, Salaspils, LV-2121

e-pasts: skola@s1vsk.lv

Rekvizīti:
Reģ.nr. 90001268603
SEB Banka, kods UNLALV2X
konts: LV91UNLA0050000879585

Kā mūs atrast?


Skatīt lielāku karti