Aktualitātes

Par skolu

Mācības

Interešu izglītība

Projekti, konkursi

Skolēnu padome

Skolēnu sasniegumi

Avīze "Logs"

Kontakti

 

Noderīgas saites


Projekts "Skolēna digitālais IQ" vidusskolēniem - tiešsaistes mācību programma digitālo zināšanu un prasmju apgūšanai, kas mūsdienu jauniešiem ir būtiskas gan mācību procesā, gan uzsākot studijas un meklējot pirmo praksi vai darbu. Programma jau ir atvērta. Piesakies!
Noteikumi
Jaunumi Facebook lapā.
Latviešu valodas aģentūra aicina skolēnus piedalīties radošo darbu konkursā "Kas manu tautu dara stipru".
No katras skolas gaidām deviņus labākos radošos darbus. Darbi jāsūta uz Latviešu valodas aģentūru ar norādi „Radošo darbu konkursam" līdz 2017. gada 18. novembrim.
Labāko darbu autoru sveikšana notiks 2018. gada 21. februārī Dzimtās valodas dienas pasākumā Rīgā.
Arī šajā gadā labākie skolēnu radošie darbi tiks apkopoti un izdoti krājumā, turpinot skolēnu radošo darbu krājumu sēriju. Skatīt nolikumu.
Latvijas skolu jaunatnes radošo literāro darbu konkurss Gunārs Astra. Sirdī ticot Latvijai.
Konkursa mērķis ir rosināt skolu jaunatni iegūt dziļākas zināšanas par brīvības cīnītāju Gunāru Astru, pieminot viņa dzimšanas dienu 22. oktobrī, kā arī viņa nozīmi Latvijas neatkarības veidošanā; pārdomāt ticības ideāliem nozīmību un dot iespēju izpaust skolēniem radošo garu, rakstot literāri radošo darbu esejas žanrā.
Konkurss notiek no 2017. gada 22. oktobra ( 22. oktobris – Gunāra Astras dzimšanas diena ) līdz 2017. gada 22. novembrim. Konkursā aicināti piedalīties Latvijas skolu 9. – 12. klašu skolēni ar literāri radošajiem darbiem esejas žanrā. Literāri radošie darbi esejas žanrā ir jānosūta vērtēšanai konkursa žūrijai uz e-pastu: dvcv.konkurss@gmail.com līdz 2017. gada 22. novembrim.
Vairāk informācijas Daugavas Vanagu mājas lapā.
KONKURSS KLASĒM “ATMIŅU KLADE”
Konkursa uzdevums
Klase kopīgi veido mākslas darbu “Atmiņu klade”. „Atmiņu kladi” var veidot gan tradicionālā - klades, grāmatas vai albuma formātā, gan kā mākslas vai dokumentālo filmu, dziesmu, spēli, animāciju, objektu, plakātu, dzejoli, stāstu utt. Brīva vieta klases iztēlei! Arī pieeja var būt dažāda – sākot ar personīgiem veltījumiem, līdz socioloģiskam pētījumam par noteiktu tēmu (līdzīgi kādreiz populārajām aptauju anketām), no klases biedru pirmo bērnības atmiņu apkopojuma līdz izdomātam stāstam vai filmai par kādu atmiņu kladi.
Iesniegtie darbi tiks vērtēti 3 kategorijās: idejas oriģinalitāte, izpildījuma kvalitāte un klases kolektīva līdzdalība projektā.
Mākslas darbu iesniegšanas kārtība
Mākslas darba oriģināls vai dokumentācija (foto, video) jāatnes uz Latvijas Laikmetīgās mākslas centru līdz 2017. gada 8. decembrim, vai nosūtot pa pastu līdz 2017. gada 4. decembrim (pasta zīmogs). Adrese: Alberta iela 13, Rīga, LV-1010. Tam jāpievieno arī īss ieceres apraksts, kurā jānorāda pieteicēju skolas nosaukums un klases numurs, visu iesaistīto autoru vārdi un katra loma projektā, kā arī kontaktpersona un kontaktinformācija (e-pasts, telefons).
1.-4.kl. skolēnu kolāžu konkurss "Starptautiskais Ledus skulptūru festivāls Jelgavā"! Galvenā balva - apmaksāts autobuss un festivāla apmeklējums!
Šī festivāla un arī kolāžu konkursa tēma – Sapņi (sapnis). Tēma ietver gan Ledus skulptūru sapni, gan sapni par savas valsts simtgadi. Katrs klašu kolektīvs drīkst iesniegt vienu A2 izmēra kolāžu. Darbu iesniegšana konkursam norisinās no 20.10.17. līdz 18.01.18.
Radošais konkurss – dizaina priekšmets no atjaunojamiem dabas resursiem "MANS VELTĪJUMS TĪRAI LATVIJAI!"
Konkursa mērķis ir veicināt bērnos un jauniešos izpratni, ka daudzas funkcionāli noderīgas lietas varam izgatavot pašu rokām no atjaunojamiem dabas resursu materiāliem, sekmēt radošuma un praktisko iemaņu sintēzi dizaina priekšmetu izgatavošanā, popularizēt kartonu kā ekoloģisku un ilgtspējīgi izmantojamu izejmateriālu jaunu priekšmetu un objektu radīšanai.
Reģistrācija notiek līdz 2018.gada 1.februārim, elektroniski reģistrējoties šeit.
Konkursa uzvarētājus noteiks īpaša žūrija. Labāko darbu autori saņems īpašas pārsteiguma dāvanas no konkursa organizatoriem, kā arī interesantākie konkursu dalībnieku darbi tiks izstādīti Dabas muzeja telpās, Izklaides parka "Avārijas brigāde" paviljonā, Latvijas 100.gadei veltītā pasākumā un citās vides dizaina izstādēs.
Konkurss 7.-12.kl. skolēniem "Cilvēki - Latvijas novadu dārgumi" līdz 2018. gada 16. februārim.
Sagaidot Latvijas simtgadi, ir svarīgi izprast vēstures notikumus un to ietekmi mūsdienu sabiedrībā. Katrā pagastā un novadā ir cilvēki, kuri plašākai sabiedrībai maz zināmi, bet kuri gandrīz 100 gadu garumā ir devuši nozīmīgu ieguldījumu vietējā mērogā un ir vietējās sabiedrības balsti un virzītāji.
Pastāsti mums kāda cilvēka dzīvesstāstu! Darba forma: radošs formāts (plakāts, infografika, filmiņa, intervija, prezentācija, eseja u.c.). Galvenais, lai darbs būtu piemērots ievietošanai internetā.
Galvenā balva: Lidojums uz Briseli. Nolikums.

IZLIETOTO BATERIJU VĀKŠANAS KONKURSS “TĪRAI LATVIJAI!” 2017./2018.m.g.
Konkursā izlietotās baterijas varēs vākt līdz 2018.gada 28.februārim, savukārt konkursa rezultāti tiks paziņoti maijā, kad uzzināsim, kuras izglītības iestādes tiks pie vērtīgām balvām no “Zaļā josta” un konkursa atbalstītājiem – naudas balvām 400 EUR, 300 EUR un 200 EUR apmērā. Uzvarētāji tiks izvirzīti divās nominācijās: visvairāk savāktais bateriju daudzums izglītības iestādē un visvairāk savāktais bateriju daudzums uz vienu audzēkni izglītības iestādē. Konkursa organizatori ar pārsteiguma balvām apbalvos arī centīgākos skolēnus – aktīvākos izlietoto bateriju vācējus.
Plašāka informācija par konkursu nolikumā.


No 2017. gada 18. novembra līdz 2018. gada 18. martam Latvijas valsts simtgades svinību ietvaros, Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere rīko konkursu Latvijas skolu 10. – 12. klašu skolēniem „100 vēstures mirkļi novadā – vietas un cilvēki”.
Kā pirms 50, 60 un vairāk gadiem izskatījās piejūras zvejniekciemi un kā viensētas zilo ezeru zemē - Latgalē? Ko latvieši ēda dažādos godos, piemēram, kāzās un kristībās? Kādu apģērbu izvēlējās ikdienā un kādu svētku reizēs? Vai Tev ir nojausma kā pirms 50 vai 100 gadiem izskatījās Tava iela un Tava dzimtā vieta, kādi cilvēki tur dzīvoja, un kādas bija viņu ikdienas paražas? Noskaidro un radošā veidā pastāsti to mums!
Konkursa nolikums.