Aktualitātes

Par skolu

Mācības

Interešu izglītība

Projekti, konkursi

Skolēnu padome

Skolēnu sasniegumi

Avīze "Logs"

Kontakti

 
izglītības programmas
vērtēšanas kārtība
konsultāciju grafiks
datorika
dabaszinātnes
atbalsta komanda
karjeras izglītība

Noderīgas saites


Projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

(Nr. 8.3.5.0/16/I/001)

Projekta norises laika posms skolā: 2017. gada 26. oktobris - 2020. gada 31. augusts

Projekta specifiskais mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Karjeras konsultanti

Uldis Tomass Šimens
Pedagogs karjeras konsultants
243. kabinets
E-pasts: karjera.salaspils@inbox.lv

Valda Kublicka
Pedagogs karjeras konsultants
243. kabinets
E-pasts: valdakublicka@inbox.lv2018./19.m.g.

Salaspilī Karjeras nedēļā jaunieši izzināja savas stiprās puses

Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas. Jaunieši var piedalīties dažādās diskusijās, radošajās darbnīcās, konkursos un citos izglītojošos pasākumos. Šīgada Karjeras nedēļas tēma ir karjeras vadības prasmes, kas aicina skolēnus, viņu vecākus, pedagogus iepazīt karjeras vadības prasmes, to lomu karjeras plānošanā, izvēloties skolēnam nākotnes profesiju un izglītības ceļu atbilstoši savām prasmēm, interesēm un iespējām.

Šogad Karjeras nedēļa vienlaikus notika 47 Latvijas pilsētās un novados. Karjeras nedēļu jau sesto gadu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra un to finansē ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Arī Salaspilī, Karjeras nedēļas ietvaros, notika pasākumi. Salaspils 1.vidusskolas (12.kl., 10.a, 10.b klases un 7.abcd klases) un Salaspils 2.vidusskolas ( 12.ab klases) jaunieši piedalījās nodarbībās, klases stundās un izzināja savas karjeras veidošanas pamatus.

Vidusskolēniem nodarbības vadīja Salaspils 1.vidusskolas pedagogs - karjeras konsultants Valda Kublicka, bet 7.klasēm – klašu audzinātāji Madara Miķelsone–Pobiaržena, Aija Belija, Zanda Nelsone, Valda Kublicka.

2018.gada 16.oktobrī


Karjeras izglītības ietvaros 17. septembrī Salaspils 1. vidusskolā viesojās STARTSTRONG pārstāvis Andris Arhomkins, kurš 11. un 12. klašu skolēniem pastāstīja par darba iespējām diplomātiskajā dienestā, kā arī par profesionālo ikdienu un par to, kas ir svarīgs un būtu jāievēro jebkurā darba intervijā. Jaunieši uzzināja par darbu diplomātijā, starptautiskajās organizācijās un miera misijās.2017./18.m.g.

ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, 2018. gada 7. un 8. jūnijā pie 1. un 2. klases skolēniem viesojās “Tehnobuss”.
Tehnobuss ir MASOC īstenots projekts, kurš uzskatāmā veidā iepazīstināja skolēnus ar modernajām tehnoloģijām, izglītības un karjeras iespējām mašīnbūves un metālapstrādes nozarē, kā arī rosināja skolēnos interesi par inženierzinātnēm.
Papildus skolēnus iepazīstināja ar jaunākajām modernajām tehnoloģijām, kuras ir pilnībā automatizētas. Skolēni arī iepazinās ar Latvijā izgudrotu produktu – 3D PRINTERI.

6. jūnijā uz skolu pie 1. un 2. klašu skolēniem bija atbraucis Mobilais planetārijs. Skolēni tika iepazīstināti ar dažādām dabaszinātnes nozarēm – fiziku, astronomiju, bioloģiju, kā arī pastāstīja par dažādām profesijām dabaszinātnēs caur Mobilā planetārija iespējām, kā fiziķis, astronoms un vulkanologs. Nodarbības notika ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

11. maijā ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros nodarbību “No hobija līdz profesijai” vadīja mūziķis un TV personība Andris Kivičs, kurš 8. klases skolēnus iepazīstināja ar savu profesionālo ikdienu un pastāstīja, kas nepieciešams no motivēta karjeras lēmuma pieņemšanas līdz profesijas apguvei – kā hobiju pārvērst profesijā.

ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, 2018. gada 10. maijā 7.a, 7.b un 7.c klasēm, 11. maijā 6.a, 6.b, 6.c un 6.d klasēm nodarbību “Atklāj sevi!” vadīja uzņēmēja, pasniedzēja, grupu trenere un karjeras konsultante Jolanta Priede. Vadītāja iedvesmoja domāt par savu nākotni, mērķiem, izglītību. Skolēni uzzināja, kādas personības īpašības novērtē savos darbiniekos darba devēji, varēja padomāt par īpašībām, kuras vēlas sevī attīstīt, lai nodrošinātu savu konkurētspēju.

“Skolēni pratīs pareizi un skaidri definēt savas nākotnes karjeras mērķi”, tā teica personīgās izaugsmes trenere/koučs Ilga Zalāne, kura skolā viesojās 27. aprīlī un vadīja 8., 10., 11. klašu skolēniem nodarbības par sevis izzināšanu, par karjeras mērķu izvirzīšanu un sasniegšanu. Lektore skolēnus izglītoja par tēmu - kas atšķir mērķus no sapņiem, lai pieņemtu pareizu karjeras lēmumu. Nodarbības notika ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

25. un 26. aprīlī Salaspils 1. vidusskolā notika nodarbība – meistarklase ar rotu meistaru Armanu Jēkabsonu par topošajam uzņēmējam nepieciešamajām prasmēm, lai veiksmīgi dibinātu un vadītu savu uzņēmumu (ikdiena, izaicinājumi, prieka un iedvesmas avoti).
Izglītojamajiem tika sniegta iespēja iepazīties ar mākslinieka - uzņēmēja nodarbi. Nodarbība par profesiju, kas saistās ar juveliera/rotu/metālmākslinieku profesionālo ikdienu.

18. aprīlī notika nodarbība par karjeras mērķu izvirzīšanu jau tagad – cik tas ir svarīgi veidot savu tēlu sociālajos tīklos un citur. More is less – kā sasniegt vairāk darot vienu un kļūt par nākotnes līderi jau tagad, kā arī izvirzīt mērķus un sasniegt tos tuvākajā laikā. Nodarbības 7. klašu skolēniem vadīja Artūrs Mednis. Pasākums notika ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2018. gada 13. aprīlī notika “Kaņepes films” rīkotā nodarbība - meistarklase par topošajam uzņēmējam nepieciešamajām prasmēm, lai veiksmīgi dibinātu un vadītu savu uzņēmumu (ikdiena, izaicinājumi, prieka un iedvesmas avoti). Izglītojamajiem tika sniegta iespēja izvērtēt savu piemērotību uzņēmējdarbībai kā nākotnes nodarbei. Lektors Aldis Kaņepe veica paraugdemonstrējumus par profesiju, kas saistās ar audiovizuālo materiālu, kas tālāk tika nodots 8. klašu skolēniem.

11. aprīlī ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 9. klašu skolēniem semināru “Līderības attīstība – veido savu nākotni pats” vadīja SIA “Spring Valley” izaugsmes trenere Ruta Lūse.
Izaugsmes trenere rosināja apzināties dzīves mērķu noteikšanas svarīgumu gan personīgajā dzīvē, gan karjerā; parādīja iespējamos šķēršļus, kas kavē mērķu sasniegšanu; Sniedza ieskatu, kādi faktori ir pamatā cilvēku atšķirībām un kā tās ietekmē mērķu noteikšanu un karjeras izvēli; Pievērsa uzmanību jēdzienam “atbildības uzņemšanās” un “autentiska uzvedība” izpratnei; Diskutēja par būtiskākajām attīstāmajām prasmēm savas nākotnes veiksmīgākai veidošanai un izvirzīto mērķu sasniegšanai.

9. aprīlī 1. un 2. klašu skolēniem notika sirsnīga tikšanās ar leļļu teātra aktrisi Santu Didžus, kura atpazīstamību ieguvusi dažādos populāros televīzijas projektos. Nodarbība “Uz skatuves” notika par to, kas ir radoša profesija, un kā tas ir - strādāt uz skatuves.
Skolēni iepazinās ar personas profesionālo karjeras ceļu un ikdienu, kā arī uzdeva jautājumus par to, kādas prasmes un iemaņas, rakstura īpašības ir nepieciešamas, lai kļūtu par veiksmīgu profesionāli. Skolēniem bija iespēja iejusties aktiera lomā.6. aprīlī pie mums atkārtoti viesojās Juris Millers. Šoreiz gan kā profesionālis pasākumu rīkošanā, un 10., 11. un 12. klašu skolēniem vadīja lekciju – diskusiju “Pasākumu rīkošanas profesijas”, kuras mērķis bija izglītot skolēnus par pasākumu tipiem, kā sarīkot profesionālu pasākumu un kā kļūt par producentu.
Lekcijā tika apskatīta pasākumu producēšanas un rīkošanas sistēma, iepazīšanās ar industrijas profesijām, pasākumu rīkošanas pamatprincipiem, scenārija un budžeta sagatavošana, komandas izveides principi, u.c. ar pasākumu norisi saistītie jautājumi, skatot tos caur reālu pasākumu piemēriem.

23. martā Salaspils 1. vidusskolā notika nodarbība – lekcija “Darini pats”, kuru vadīja SIA Krassky pārstāve, dizainere, māksliniece Antra Stare. Nodarbības mērķis bija iepazīties ar amatnieka, mākslinieka profesiju un profesionālo ikdienu, uzzināt, kādas prasmes, rakstura īpašības nepieciešamas, lai veiksmīgi strādātu izvēlētajā jomā. Lekcija - nodarbība par radīšanas prieku. Notika iepazīšanās ar mākslinieci, darbu aplūkošana, kā arī savu spēku amatniecībā izmēģināšana. 5. klašu skolēni iepazinās ar darba procesu, šķēršļiem un grūtībām.

21. martā lekciju “Kas ir mediji un kādas profesijas ir saistītas ar mediju jomu” Salaspils 1.vidusskolā 10., 11. un 12. klašu skolēniem vadīja Juris Millers. Lekcijas mērķis bija izglītot skolēnus par mediju struktūru, mediju lietošanas principiem, par to, kas ir “fake news”, mediju vēsturi, iepazīstināt ar mediju jomas profesijām, un kā kļūt par labu žurnālistu. Skolēni ieguva priekšstatu par to, kas ir mediji, kādām prasmēm un zināšanām ir jābūt, lai kļūtu par žurnālistu vai sociālo zinātņu jomas profesionāli. Skolēni uzdeva interesējošos jautājumus lektoram par medijiem un sociālām zinātnēm.

28. februārī mūsu skolā pie visām 3. klasēm viesojās rokmūziķis Jānis Bukums. Mūziķa viesošanās mērķis bija iepazīt sabiedrībā populāras personas profesionālo ikdienu, uzzināt, kādas prasmes, rakstura īpašības nepieciešamas, lai veiksmīgi strādātu izvēlētajā jomā. 3.c un 3.d klases kopā ar skolotājām Sintijām tikās ar rokmūziķi Jāni Bukumu, kurš iedvesmoja tiekties uz saviem mērķiem, kurus nekad nevaram sasniegt, jo aiz katra sasniegtā, seko nākamais.

15. janvārī - 8. un 9. klašu skolēniem notika lekcija – diskusija “Iepazīstam ar IT saistītās profesijas”, kuru vadīja pazīstamais jauno mediju un digitālā marketinga specialists Artūrs Mednis. Pasākuma mērķis bija iepazīties ar IT novitāšu speciālista profesiju un profesionālo ikdienu, uzzināt, kādas prasmes, rakstura īpašības nepieciešamas, lai veiksmīgi strādātu izvēlētajā jomā. Skolēni par notikušo diskusiju saka, ka Artūrs ir ļoti interesants stāstītājs. Tagad zināšot, kādu informāciju likt un kādu nelikt internetā - negatīva informācija par sevi vai to ieliekot par citiem, var atstāt paliekošas sekas uz savu nākotnes karjeru un turpmāko profesionālo dzīvi. Paldies Artūram Mednim par iedvesmojošu un motivējošu stāstījumu!

Informāciju sagatavoja pedagogi-karjeras konsultanti