Aktualitātes

Par skolu

Mācības

Interešu izglītība

Projekti, konkursi

Skolēnu padome

Skolēnu sasniegumi

Avīze "Logs"

Kontakti

 
izglītības programmas
vērtēšanas kārtība
konsultāciju grafiks
attālinātās mācības
datorika
dabaszinātnes
atbalsta komanda
karjeras izglītība

Noderīgas saites


Ieskaties! Nenokavē Tev interesējošas StartIT aktivitātes!


Mācību materiāli datorikā un programmēšanā skolēniem un skolotājiem, kas reģistrējušies portālā StartIT
2018./19.m.g.

Datorikas pilotprojekts noslēdzies, bet datorikas apguve turpinās. Šogad datoriku apguva 274 skolēni, kas mācās matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā 1., 2., 4., 5., 6., 7. un 8. klasē.

Gada jaunums - integrēta datorikas apguve divās pirmajās klasēs, kam tā netiek mācīta kā atsevišķs priekšmets. Skolotājas Sintija Laure un Iveta Šulca direktores vietnieces Lindas Krastiņas vadībā sagatavoja un adaptēja dažādus mācību materiālus, kurus pārējiem kolēģiem prezentēja pedagoģiskās padomes sēdē. Tā rezultātā vēl 55 skolēni apguva prasmes, kā tehnoloģijas lietot ne tikai gudri, bet arī droši.

Sagaidot Latvijas 100. dzimšanas dienu, 5.c kl. skolēni iepazina ievērojamas Latvijas personības, veidojot tiešsaistes prezentācijas.

Skatīt.

6.c klases skolēni programmēšanas vidē Scratch izveidoja lietotnes, ar kurām iepriecināja pirmskolas izglītības iestādes "Ritenītis" sagatavošanas grupu audzēkņus.

Projektus skatiet un izmēģiniet "Digitālajās mācībās"!

Citas bildes no sirsnīgās tikšanās.

Silvija Zālīte, datorikas skolotāja


2017./18.m.g.

Latvijā rit trešais noslēdzošais datorikas pilotprojekta gads. Mūsu 9.d klase pabeidz 7.-9. klases programmas aprobāciju. Vēl datoriku apgūst skolēni, kas mācās matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu 1., 4., 5. un 7. klasē, kā arī visi otrklasnieki, pavisam 273 skolēni.

Noslēdzies datorikas pilotprojekts (7.-9.kl.) pirmajai matemātiķu klasei

Kopā ar brīnišķīgiem jauniešiem triju gadu laikā izmēģinājām datorikas programmu izstrādātāju piedāvātos mācību materiālus, kopīgi tos vērtējām un rakstījām komentārus, protams, ļoti daudz mācījāmies, arī programmējām. Mācību gada noslēgumā nodibinājām "programmēšanas firmas". Katrai no tām bija jāizveido kāda mācību procesā izmantojama lietotne. Rezultātus var apskatīt "Digitālajās mācībās". Ļoti ceru, ka no šiem skolēniem izaugs nākotnes programmētāji, bet katrs noteikti būs iemācījies strukturēti domāt, kas būs ieguvums jebkurā profesijā.

Silvija Zālīte, datorikas skolotāja


2016./17.m.g.

Latvijā datorikas programmu aprobācijas pilotprojektu turpina 153 skolas, arī mūsu 8.d klase (Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens), bet datorikas apguvi uzsāk visas 1. klases, kā arī 4.c klase, kas izvēlējusies Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virzienu. Pavisam datoriku šajā mācību gadā apgūst 161 skolēns.

Datorika no pirmās klases

Šajā mācību gadā 1.klašu skolēni apgva jaunu mācību priekšmetu - datoriku. Skolēniem datorikā caur dažādām spēlēm tika attīstīta loģiskā domāšana un uzmanība. Lai veiksmīgi noritētu mācību process, skola iegādājās 30 AppleiPad. Pirmklasnieki guva pirmās iemaņas zīmējumu veidošanā, iepazinās ar skolvadības sistēmu e-klase, mācījās darboties tekstapstrādes lietotnē, veidoja prasmi iegūt informāciju globālajā tīmeklī, neaizmirstot par drošības noteikumu ievērošanu, kā arī iepazinās ar algoritmiem (mācījās tos saskatīt ikdienā un spēļu veidā, paši tos veidojot). Salaspils 1. vidusskolā šai ziņā neparasta pieredze – klasēs, kuras nedala grupās, vienlaicīgi strādā divi pedagogi, pat piesaistot robotikas skolotāju Sandiju Krastiņu. Pirmklasnieki sastādīja algoritmus robotiem, bet vislielāko prieku viņiem sagādāja robotu sacensības.

Aelita Mūrniece un Ilze Čudare, datorikas skolotājas

8.d klase projektu dienā atkal viesojas PII "Ritenītis"

13. aprīlī skolā notika projektu diena. Līdz šai dienai 8.d klasei katram vajadzēja izstrādāt projektu - spēli. Sekojot iepriekšējā gadā iedibinātajai tradīcijai, par spēļu prezentācijas vietu izvēlējāmies PII "Ritenītis". Tā kā ciemošanās notika pirms Lieldienu brīvdienām, tad nedaudz parunājām par Lieldienām un pirmskolniekiem uzdāvinājām maisiņu ar šokolādes olām. Tad sekoja spēļu prezentācija, kur autors iepazīstināja klātesošos ar spēles ideju un noteikumiem. Pēc tam katrs pirmskolnieks varēja izmēģināt spēli, kas prezentācijas laikā bija visvairāk iepatikusies. Bērnudārznieki visvairāk izvēlējās Artūra veidoto spēli "Krabis šauj", Lauras "Vairāklīmeņu labirintu" un Endija "Tīrām zobus!". Visus šobrīd gatavos projektus var apskatīt sadaļā "Digitālās mācības". Pagaidām nav pabeigti visi projekti, jo gandrīz puse no klases slimo.

Noslēgumā bērnudārznieki mums teica "Paldies!", uzdāvinot katram pašgatavotu kartīti, uz kuras paslēpies vārds, bet iekšpusē teksts "Liels paldies no mazajiem bērnudārza draugiem."

Skatīt fotogrāfijas.

Atgriezušies skolā, izvērtējām gan projektus, gan prezentācijas un jau sākām domāt par veicamajiem darbiem nākamajā mācību gadā.

Silvija Zālīte, datorikas skolotāja


2015./16.m.g.

Mūsu skola ir to 157 Latvijas skolu vidū, kuras piedalās 5 datorikas programmu aprobācijas pilotprojektā. Projekta mērķs ir agrīnāka digitālās kompetences attīstība, kā rezultātā skolēns ne tikai prastu izmantot dažādas programmas, bet arī saprastu, kā tās rodas, un pats spētu izveidot vienkāršas lietotnes. Ierobežotu resursu dēļ mūsu skola šajā gadā datorikas programmu ievieš tikai 7.d klasē, kas apgūst Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu.

Fakultatīvi skolēniem tiek piedāvāts apgūt datoriku padziļināti. Šo kursu ir izvēlējušies visi 7 zēni.

Fotogrāfijā nav Mārtiņa

Zēni nodarbībā


Ar savām lietotnēm mācām un izklaidējam pirmskolniekus

Šogad programmēšanas pamatus apgūstam, izmantojot vizuālo programmēšanas vidi Scratch. Tā ir ļoti piemērota programmētājiem- iesācējiem, jo uzreiz var redzēt rezultātu, kurš var būt gan vizuāli pievilcīgs, gan atraktīvs lietotājam.

Februārī uz skolu piezvanīja PII “Ritenītis” metodiķe Liene Zemīte. Viņa teica, ka skolas mājas lapā esot izlasījusi par zēniem, kas padziļināti apgūst datoriku un piedāvāja sadarboties, pārliecinot mūs, ka mazajiem būšot ļoti interesanti redzēt, ko zēni paši varot izveidot.

Piedāvājums sakrita ar mūsu plānu, jo bijām pabeiguši pirmos projektus stāstu vai pasaku izveidē un nākamais darbs bija izveidot lietotnes, kas varētu noderēt mācībām vai atpūtai dažāda vecuma skolēniem. Sākotnējo uzdevumu sašaurinājām, fokusējoties uz pirmskolas vecuma bērniem.

Sākās darbs divu mēnešu garumā pie projektu plānošanas, programmu izveides, testēšanas.

Gala rezultātā zēni izveidoja projektus, kurus 26. aprīlī prezentēja PII “Ritenītis” bērniem. Tur bija sižetiski stāstiņi, projekti, kas paredzēti mācībām – burtu, skaitļu, gadalaiku, matemātisko darbību, sociālo prasmju apguvei un nostiprināšanai. Noslēgumā bērnudārznieki varēja uzspēlēt arī spēles. Mārtiņš prezentēja 3 paša izveidotās spēles. Pirmskolnieki labprāt iesaistījās visās aktivitātēs, demonstrējot patiešām labas zināšanas.

Bildēs var sajust atmosfēru, kas valdīja tikšanās laikā...

Līdz mācību gada beigām vēl katrs 7.d klases skolēns izveidos savām spējām atbilstošu noslēguma projektu, kuru aizstāvēšana notiks 16. un 25. maijā.

Silvija Zālīte, datorikas skolotāja

Interesantākos noslēguma darbus var apskatīt sadaļā "Digitālās mācības".