Aktualitātes

Par skolu

Mācības

Interešu izglītība

Projekti, konkursi

Skolēnu padome

Skolēnu sasniegumi

Avīze "Logs"

Kontakti

 
Skolas soma
ar ES atbalstu
Comenius
eTwinning
Erasmus+
Nordplus Junior
citi

Noderīgas saites


2011./12.m.g.

VALSTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRAS PROJEKTU KONKURSA IZGLĪTĪBAS INOVĀCIJĀM
Projekts „Pāreja no izglītības uz darbu (īpaši karjeras vadības prasmju attīstību) veicināšana”

21. gadsimtā situācija pasaulē ir mainījusies un cilvēkiem ir nepieciešams nepārtraukti uzlabot savas prasmes un apgūt jaunas kompetences – jāpielāgojas mainīgajam darba tirgum, jāspēj ātri reaģēt uz mainīgo vidi, katram pašam jākļūst par savas personīgās dzīves un karjeras veiksmīgu vadītāju.

Karjeras vadības prasmes ir individuālās prasmes, kas palīdz plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt savu resursu efektīvu izmantošanu dzīves mērķu sasniegšanai, palīdz uzņemties atbildību par izglītību mūža garumā. Prasme mācīties, sociālās, starpkultūru prasmes, kā arī iniciatīvas un uzņēmējdarbības gars ir nepieciešams, lai jaunietis būtu motivēts mācībām, mērķtiecīgi sevi pilnveidotu un spētu atrast un saglabāt darbu. Šie visi jautājumi ir aktuāli arī Salaspils 1. vidusskolas 12. klases jauniešiem, jo īpaši tāpēc, ka pavisam drīz būs jāpieņem ļoti nozīmīgi lēmumi dzīvē – turpināt mācīties, uzsākt darba gaitas, kur, kāpēc?

Vēlme izzināt sevi, mācīties izvirzīt dažāda lieluma mērķus dzīvei, vēlme mācīties pieņemt apzinātu lēmumu par savām tālākajām izglītības gaitām, vēlme ieklausīties un analizēt pieredzējušu cilvēku teikto, 12. klases jauniešiem vainagojās ar iespēju iegūt finansiālu atbalstu dažādām projekta aktivitātēm.

Projekta īstenošanas laiks. No 2011. gada 1. septembra līdz 2011. gada 17. novembrim.

Projekta mērķi:

 1. Motivēt Salaspils 1. vidusskolas 12. klases jauniešus apzinātai karjeras izvēlei un konkurētspējai izglītības un darba tirgū.
 2. Veicināt Salaspils 1. vidusskolas 12. klases jauniešus aktīvai līdzdarbībai nākotnes mērķu sasniegšanā.
 3. Veicināt Salaspils 1. vidusskolas 12. klases jauniešu prasmi komunicēt, sadarboties, iegūt informāciju, analizēt iegūto informāciju.

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes:

 1. Karjeras izglītības stenda/sienas izveidošana skolas telpās. Informācijas sagatavošana skolas mājas lapai.
 2. Katra projektā iesaistītā jaunieša individuālā konsultācija pie karjeras konsultanta.
 3. Mācību – pieredzes ekskursijas uz profesionālo jomu uzņēmumiem, iestādēm - SIA „Skrīveru saldumi”, laikraksta „Svētdienas Rīts” redakciju un tikšanās ar redaktori Ingu Reču, SIA „LeaderPRO” kursu beidzējas - sporta skolotājas Valdas Kublickas praktiskā nodarbība „Teipu metode fizioterapijā”.
 4. Izglītojošās – pieredzes ekskursijas uz projekta jauniešu pieprasītākajām augstskolām - LU, RSU, RTU.
 5. Tikšanās - sarunu vakari ar pieredzējušiem nozaru speciālistiem skolas absolventiem - karšu izdevniecības “Jāņa sēta” galveno redaktoru Jāni Turlaju un Latvijas televīzijas raidījuma SeMS producentu Gvido Zilūzi.
 6. Radošās darbnīcas jauniešu interesējošajās jomās, kuras vada skolotājs kopā ar attiecīgajā jomā studējošo skolas absolventu.
 7. Plenērs „Satiekas savējie” (absolventu vakars) - vidusskolēnu tikšanās, aktīva diskusija, atpūta kopā ar jaunajiem studentiem, darba gaitu iesācējiem un pieredzi guvušajiem darba tirgū skolas absolventiem.
 8. Salaspils 1. vidusskolas Absolventu grāmatas iekārtošana.
 9. Foto izstāde par projekta aktivitātēm, uzņemtās filmas par absolventu vakaru „Satiekas savējie” noskatīšanās un projekta izvērtēšanas vakars.

Dzīve ir pasaka,
kam nemainīgs sākums un beigas.
Pārējo mēs stāstām sev paši.

Projekta vadītāja un 12. klases audzinātāja Diāna Šķēle vēl visiem saviem jauniešiem izdošanos, aktīvi darbojoties projektā!


Karjeras izglītības siena skolā

ir tapusi, pateicoties divpadsmito iniciatīvai un skices autorei Marijai Šmitei.


Daži fotomirkļi no 9. novembra absolventu plenēra


Citas aktivitātes

Iepazīšanās ar Rīgas Stradiņa universitāti – Lauris iemēģina savu roku brūces šuves uzlikšanā (pagaidām uz šifona šalles)

Iepazīšanās ar Latvijas universitāti – vēsturiska un mākslinieciska vērtība ir studentu karceris

Lauris izmēģina iejusties ziņu diktora lomā

Radošā darbnīca pie skolotājas Solvitas Bendrātes un skolas absolventes Sintijas Varsegovas

Radošā darbnīca pie skolotājas Brigitas Mežgales-Turlajas un skolas absolventes Betijas Turlajas

Radošā darbnīca pie Ivetas Pokromovičas un skolas absolventes Ievas Krūmiņas

Laikraksta "Svētdienas Rīts" redakcijā

Kopā ar sporta skolotāju Valdu pēc fizioterapijas par teipu metodi nodarbības

Programmā "Radošā Aspasija" SIA "Skrīveru saldumi"


SIA Anazana mājas lapu veidošanas projekts

Skolēnu padomei ir sava mājas lapa!

To apskatīt var sadaļā "Skolēnu padome/mājas lapa" vai http://s1vsk.anazana.com
11. klases skolniece Egita Jansone atsaucās SIA Anazana aicinājumam iesaistīties mājas lapu veidošanas projektā, un darbs ir sācies. Skolēnu padomes mājas lapā varēs lasīt par to, kas ir aktuāls, kā arī vairāk uzzināt par pulciņu darbu. Egita pauž gatavību uzklausīt ikvienu, kurš vēlas stāstīt citiem par labām lietām savā klasē, interešu grupā, skolā.
2010./11.m.g.

Brīvprātīgais darbs arī mūsu skolā!

„Aukstajās ziemas naktīs... es skumstu...
Smaržīgajos pavasara rītos... es gaidu...
Karstajās vasaras dienās... es ilgojos...
Klusajos rudens vakaros... es ceru...
Ik reizi, no snaudas atverot acis, es ceru, ka sadzirdēšu soļus – šie soļi būs man, Tu atnāksi, jo es tik ļoti Tevi gaidu. Es vēlos Tavu smaidu redzēt, Tavus smieklus dzirdēt un Tavus glāstus sajust. Es vēlos, lai Tu ar mani skrien pāri pļavai, lai mēs abi rotaļu virpulī griežamies, lai Tu esi man, bet es – Tev.”
/A. Mikitova, 11. klase/

Šogad aprīļa vidū Salaspils 1. vidusskolas skolēni kopā ar skolotājām Dainu Tauriņu un Diānu Šķēli devās uz dzīvnieku patversmi “Mežavairogi”, lai izvestu pastaigā tur mītošos sunīšus, kuri alkst cilvēka sabiedrības un mīlestības. Tādā veidā skolas skolēni un skolotāji iesaistījās brīvprātīgajā darbā. Brīvprātīgais darbs ir orientēts uz sabiedriskā labuma darbību un veicina zināšanu, prasmju, iemaņu un attieksmju attīstību, kā arī brīvā laika lietderīgu izmantošanu. Brīvprātīgo darbu veic bez atlīdzības.

Suņu patversme “Mežavairogi” atrodas neilga brauciena attālumā no Salaspils skaistā mežmalā. Mūsu ciemošanās laikā mežmala ir saules apspīdēta, laiks ir jauks un gana silts. Nonākuši līdz suņu mitekļiem, dzirdam smilkstus un žogu grabēšanu. Patversmes četrkājainie draugi dzird, ka ir ieradušies ciemiņi. Un, gluži kā zinādami, ka tos tūlīt pat samīļos un vedīs garā pastaigā, spieda purniņus pie nožogojuma, satraukti smilkstēja, luncināja astes un pamanījās pat nolaizīt plaukstas, kuras skolēni no aizkustinājuma spieda pie būdu durtiņām, nespēdami vairs sagaidīt, kad ieradīsies atbildīgais ar pavadām un ļaus šos dzīves pabērnus izvest saulainajā mežmalā. Drīz vien arī visa mežmala bija pilna ar skrejošiem un smejošiem bērniem, kuri centās tikt līdzi sunīšiem.

Pēc divu stundu ilgas pastaigas sunīši atgriezās savos mitekļos, un mēs no tiem atvadījāmies ar skumjiem smaidiem cerībā, ka tie drīz vien atradīs sev siltas mājas un mīlošus saimniekus.

Mājās braucām ar pārliecību, ka brīvprātīgo darbu dzīvnieku patversmē “Mežavairogi” turpināsim ne tikai šogad, kas skaitās brīvprātīgā darba gads, bet arī turpmāk.
Nauda spēj daudz, mīlestība spēj visu.
/Latviešu sakāmvārds/

Sakām lielu paldies dzīvnieku patversmei” Mežavairogi”, skolas direktorei Verai Kalniņai un Salaspils novada domei par sniegto atbalstu!

Lāsma Goba


3.a, 4.a un 5.b klase piedalījās saldējuma ražotāja „Balbiino” organizētajā radošajā sniega figūru konkursā skolēniem „Sniega cilvēks Yeti” un 5.b klase ieguva 1. vietu 5. - 9. kl. grupā. Vairāk"


"Skolas auglis"

Skola ir iesaistījusies projektā "Skolas auglis". Projekta ietvaros 1. - 6. klašu skolēni gan katru dienu bez maksas saņem dārzeņus, gan iesaistās dažādos izglītojošos pasākumos.
27. janvārī 3. klasēm notika nodarbība par veselīgu uzturu.

Šo nodarbību vadīja Latvijas Diētas un Uztura Speciālistu Asociācijas bērnu un jauniešu grupas topošās uztura speciālistes. Nodarbībā bērni iepazinās ar veselīga uztura apli, pārtikas produktu grupām. Īpaša uzmanība tika veltīta dārzeņiem un augļiem. Bērni uzzināja, kā augļos un dārzeņos esošie vitamīni un minerālvielas ietekmē mūsu veselību, kā arī iepazinās ar to daudzveidību. Nodarbības beigās bērni minēja mīklas par augļiem un dārzeņiem.

3. februārī 4., 5. klasēm sporta zālē notika pasākums “Dzīvo vesels”.

Pasākuma organizatores cienā skolēnus ar veselīgo putru

4.-5. kl. skolēni dejo kopā ar sportistiem


Radio 101 un Prāta Vētras organizētajā video konkursā, kurā bija jāizveido klips kādai dziesmai no jaunā albuma
“Izlase 2000 – 2010" piedalījās

5.b klase un

4.a klase.


Vai iesaistīsimies mājas lapu veidošanas projektā?

Jā. Veidosim turpinājumu skolas oficiālajai mājas lapai, vairāk stāstot un rādot klašu aktualitātes. Lapas administrators būs Gvido Tolstikovs.
Aicinām visas klases līdzdarboties.


Domā globāli, rīkojies lokāli

No 8. – 13. novembrim Spānijā, Algecirā norisinājās projekts „Think globally, act locally”, kurā piedalījās jaunieši no trim valstīm - Latvijas, Norvēģijas un Spānijas.
No katras valsts projektā piedalījās divas grupas, katrā no tām seši dalībnieki un skolotāji. Katra grupa pārstāvēja savu pilsētu. Salaspils delegācijā no mūsu skolas bija Eva - Anna Pasova, Džesika Gorbačenko, Diāna Grīnvalde, Juris Gailis, Ieva Štrausa, Kristīne Graudiņa un direktore Vera Kalniņa.
Projekta mērķis bija rast risinājumus, kā iesaistīt jaunatni dažādās aktivitātēs un izveidot jauniešu parlamentu, un motivēt jaunatni iesaistīties pašvaldību rīkotos pasākumos.

Latvijas delegācija pēc diplomu saņemšanas

Visi pasākuma dalībnieki kopbildē pēc diplomu saņemšanas


2009./10.m.g.

1.c klases skolēni un Salaspils mūzikas un mākslas skolas vijoles un sitaminstrumentu klases audzēkņi kopā ar projekta vadītāju Daci Liepu izveidoja filmu "Joki spokojas".


28. aprīlī notika Latvijas radošo skolu teletilts. Pieteikums

Teletiltā piedalījās 26 Latvijas skolas, arī mēs. Mūsu skola saņēma uzdevumu no Izglītības un zinātnes ministres Tatjanas Koķes "Kā ieinteresēt skolēnus mācīties Jūsu skolā?" Uzdevuma izpildes rezultāts šeit:


Projekts ”Deportācijas diena: atgriešanās vēsturē”

12. februārī un 5. martā 34 vidusskolas skolēni no 10. – 12. klasēm un 3 skolotājas– Kristīne Zaikeviča, Inese Labanovska un Iveta Beļska devās uz Viļņu (Lietuvu), lai piedalītos Eiropas organizētajā pasākumā „Deportācijas diena: atgriešanās vēsturē.”
Projekta mērķis bija iejusties Staļina laika GULAG nometņu represēto (politieslodzīlto) lomā, piedzīvojot tam laikam līdzīgus dzīves apstākļus, dzīvojot bunkurā, kurš atradās 5 m zem zemes.
Skolēniem bija iespēja doties ekskursijā uz Lietuvu, uzzināt vairāk par bijušās PSRS vēsturi, Staļina režīmu, izjūtot tā laika dzīves apstākļus, dzīvojot padomju laika bunkuros, kā arī apzināties un izprast (arī izjust), cik grūta un sūra dzīve bija piecdesmito gadu cilvēkiem, kas tika ieslodzīti šajās labošanas darbu nometnēs. Pēc brauciena skolēni vēl vairāk spēj novērtēt un cienīt tos cilvēkus, kas cīnījās par savu brīvību un nepadevās. Tas liek novērtēt arī pašam savu brīvību un tās nozīmi, dzīvojot demokrātiskā valstī.


2009. gada 9. decembrī Salaspilī norisinājās pēdējā pašvaldību sadraudzības un projektu koordinatoru tikšanās projekta „Atbalsta pasākumi pašvaldību sadraudzībai” ietvaros.
Par dalības pieredzi starptautiskajos projektos stāstīja mūsu skolas skolotāji Grieta Dimitere, Lūcija Sniķere un Kristīne Zaikeviča.