Aktualitātes

Par skolu

Mācības

Interešu izglītība

Projekti, konkursi

Skolēnu padome

Skolēnu sasniegumi

Avīze "Logs"

Kontakti

 
vēsture
skolas nolikums
attīstības plāns
pašnovērtējuma ziņojums
pasākumi bildēs
jaunākie
2019./20.m.g. notikumi
2018./19.m.g. notikumi
2017./18.m.g. notikumi
2016./17.m.g. notikumi
2015./16.m.g. notikumi
2014./15.m.g. notikumi
2013./14.m.g. notikumi
2012./13.m.g. notikumi
2011./12.m.g. notikumi
2010./11.m.g. notikumi
2009./10.m.g. notikumi
uzņemšanas noteikumi
iekšējās kārtības noteikumi
vecākiem par kavējumiem
bibliotēka
skolas forma
ēdienkarte
atsauksmes


Noderīgas saites


Salaspils Gada skolotāja titulu 2016./17.m.g. iegūst

direktores vietniece un matemātikas skolotāja Linda Krastiņa


12. klases absolventi dodas lielajā dzīvē (1. jūlijs)

Pēc sekmīgi nokārtotiem valsts pārbaudes darbiem ziediem rotātā k/n "Rīgava" zālē uz izlaidumu pulcējās 12. klases absolventi, viņu vecāki, skolotāji un apsveicēji. Apsveicēju vidū bija arī novada domes priekšsēdētāja vietniece Malda Caune. Skolas direktores Veras Kalniņas uzrunā izskanēja patiess prieks par katra absolventa veikumu, īpaši cildināti tika tie, kas ar veiksmīgu dalību olimpiādēs, sacensībās un konkursos likuši Salaspils vārdam skanēt pāri novada robežām. Santa Krēsliņa par izcilu mācību darbu saņēma Ministru prezidenta Atzinības rakstu, Toms Čudars - titulu "Gada skolēns 2017". Lai veiksmīgs un laimīgs mūsu absolventiem tālākais ceļš!

12. klases absolventi ar skolotāju Solvitu Bendrāti


2016./17.m.g. izvērtējums (22. jūnijs)

Noslēgumā tika apbalvoti paši labākie: Ilze Čudare, Evita Pauriņa un Valdis Razumovskis ieguva titulu "Gada skolotājs 2017", Inita Zalaka un Gunta Lagzdiņa - "Gada audzinātājs", Aija Pizāne - "Gada interešu izglītības skolotājs", bibliotekāre Līga Grundmane un logopēde un sākumskolas skolotāja Jolanta Strautiņa - atzinības rakstus par atsaucību, precīzu un atbildīgu darbu.


Apbalvoto jauno basketbolistu vidū arī mūsu skolēni ar treneri Valdi Razumovski (13. jūnijs)

Otrdien, 13.jūnijā, VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līgas delegācija viesojās Saeimas namā, kur Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece sveica mācībās sekmīgākos jaunos basketbolistus, labākos trenerus un tiesnešus.


Vairāk


9. klašu izlaidums (9. jūnijs)

Svinīgā un sirsnīgā atmosfērā 59 devīto klašu absolventi saņēma savu pirmo nozīmīgo izglītības dokumentu - apliecību par pamatizglītību. Īpaši izcelti tika 9.e klases absolventa Ričarda Kristera Knipša sasniegumi, kas tika novērtēti ar titula "Gada skolēns 2017" piešķiršanu.

9.a klase ar skolotāju Lūciju Sniķeri

9.b un 9.e klase ar skolotājām Maiju Rozenšteini un Ievu Hermani un direktori Veru Kalniņu

9.e klase ar skolotāju Ievu Hermani


2016./17.m.g. noslēgums (31. maijs)

Mācību gads noslēdzās ar skolas pašdarbības kolektīvu sarūpētu koncertu un veiksmīgāko skolēnu un klašu sumināšanu. Titulu "Gada skolēns 2017" ieguva Artis Vijups, Lūkass Ulmanis un Una Nelsone, par gada aktīvākajiem skolēniem tika nominēti Artis Vijups, Jēkabs Čudars un Evrika Petrova, titulu "Gada klase 2017" ieguva 6.c un 7.b klase, 46 skolēni, kuriem 4. -11. klašu liecībās ir tikai astotnieki, devītnieki un desmitnieki, saņēma skolas 1. pakāpes atzinības rakstu, viņu vidū Alise Evelīna Toča ar savu tikai devītniekiem un desmitniekiem pierakstīto liecību. Pavisam skolas Atzinības rakstus šodien saņēma 304 skolēni.

Fotogrāfijās redzami daži no vislielākajiem veiksminiekiem.

Bildes no noslēguma pasākuma


1.a klase piedalās Lauku atbalsta dienesta un Zemkopības ministrijas organizētajā konkursā

1.a klases skolēni piedalījās ES skolu programmu „Skolas piens” un „Augļi skolai” logo un saukļa konkursā. Lai turpmāk varētu nodrošināt Programmu atpazīstamību, tika organizēts konkurss skolēniem, kura ietvaros tika izstrādāts Programmu logo un sauklis. Mēs kopīgi izdomājām saukli un pēc tam katrs skolēns izteica savas idejas logo izstrādei. Logo tapa zīmēšanas tehnikā. Radoši darbojoties, skolēni attīstīja pašiniciatīvas un pašizpausmes spējas. Skolēni saņēma atzinības balvas, diplomus un kampaņas suvenīrus.
Konkursa darbi ir apskatāmi šeit.
1.a klases audzinātāja Inita Zalaka

Prieks par paveikto un nopelnītajām balvām


Sporta diena (30. maijs)

Šā gada piektajā projektu dienā visa skola sporto


Latvijas atklātās datorikas olimpiādes fināls (20. maijs)

Viņi godam startēja olimpiādes neklātienes kārtā un izcīnīja tiesības piedalīties finālā, kur Artim Vijupam izdevās apsteigt visus un izcīnīt 1. vietu. Sveicam Arti ar vēl vienu uzvaru!


Latvijas Unversitātes neklātienes matemātikas skolas konkursu kopvērtējuma rezultāti (19. maijs)

Konkursu četrās kārtās piedalījās vairāki mūsu skolēni, bet īpaši veicās trim no viņiem. 2. vietu Jauno matemātiķu konkursā ir izcīnījusi Rasma Sandra Knipše (7.c), 3. vietu Profesora Cipariņa konkursā - Ričards Kristers Knipšis (9.e) un atzinību Jauno matemātiķu konkursā - Artis Vijups (7.b). Jūs esat lieliski!


Noskaidroti Latvijas 44. atklātās matemātikas olimpiādes laureāti (18. maijs)

Laureātu skaitā ir 5 mūsējie: 1. vieta Ričardam Kristeram Knipšim (9.e) un Artim Vijupam (7.b), 2. vieta Rasmai Sandrai Knipšei (7.c) un Ervīnam Karavackim (5.c), 3. vieta - Lūkasam Ulmanim (6.c). Sveicam laureātus un viņu skolotājas!


Noskaidroti Latvijas 42. atklātās fizikas olimpiādes laureāti (14. maijs)

Jau aprīlī zinājām, ka mūsu Ričardam Kristeram Knipšim ir godalgota vieta, minējām - kura, cerējām - visaugstākā. Cerības ir piepildījušās. No apbalvošanas ceremonijas Ričards atgriezās ar 1. vietas diplomu. Sveicam Ričardu ar kārtējo panākumu un vēlam tikpat labus un vēl labākus rezultātus nākamajās olimpiādēs un konkursos!


Mūsu lidmodelisti gūst panākumus Latvijas sacensībās (13. maijs)

13. maijā Valmierā notika Latvijas skolēnu lidmodeļu sacensības. Sveicam Sandi Jurciku (6.c) ar izcīnīto 2. vietu, visu komandu (Sandis Jurciks, Roberts Kaskevičs, Maija Marija Ozola, Rasa Strūģe), kas skolu kopvērtējumā ieguva 2. vietu, un skolotāju Aivaru Ozolu!


Pēdējā zvana svētki (13. maijs)

13. maija pēcpusdienā uz pēdējo zvanu pulcējās 62 devīto klašu, 18 divpadsmitās klases skolēni, skolotāji un apsveicēji. Apsveicēju vidū bija ansamblis "Atvariņi", 8. un 11. klašu skolēni. Īpaši sirsnīgi divpadsmitos sveica 1.d klase.


Skatīt citas bildes.


Radošais Lego konkurss "Kad pasaciņa ciemos nāk..." (11. maijs)

11.maijā uz Rīgas jauno tehniķu centru brauca 9 mūsu skolas 1.-3.kl. skolēni, lai piedalītos radošajā Lego konkursā "Kad pasaciņa ciemos nāk...". Noklausoties pasakas fragmentu, dalībniekiem vajadzēja to attēlot, veidojot telpiskās figūras. Pēc stundas žūrijas komisija vērtēja, kuri darbi ir visinteresantākie un oriģinālākie. No apmēram 50 dalībniekiem 1.vietu ieguva mūsu skolas 3.klases skolniece Karlīna Koršuna un 3.vietu- 2.klases skolnieks Roberts Cinītis. Prieks par labiem rezultātiem, un arī pārējo darbi bija ļoti interesanti. Cerams nākošgad mūsu dalībnieki atkal spēs pārsteigt žūriju.
Lego pulciņa vadītāja Ruta Ilgaža.


Atkal mūsu vieglatlēti vislabākie! (11. maijs)

11. maijā notika starpnovadu skolu sporta sacensības vieglatlētikā "4-cīņā". Atkal uzvaras kausi mūsu meiteņu komandai ( L.Purina, N.Barone, R.S.Knipše, A.Krodziniece, A.Stepiņa, E.A.Zelča) un zēnu komandai (M.Zuments, M.Petrovs, A.Šubrauskis, M.Ozols, K.Salmanis, E.Doroņins). Apsveicam ar panākumiem sportistus un skolotājus Valdu, Madaru un Austri!


Starpnovadu skolu vieglatlētikas sacensībās mūsu sportistiem 4 uzvaras kausi! (3. maijs)

3. maijā notika Ikšķiles, Ķekavas, Olaines un Salaspils novadu skolu sacensības vieglatlētikā. Mūsu sportisti kopvērtējumā izcīnīja 4 pirmās vietas: "Vidusskolu kausā" 1. vieta jaunietēm un jauniešiem, "Jauno vieglatlētu kausā" - 1. vieta meitenēm un zēniem. Mēs lepojamies ar saviem sportistiem un viņu lieliskajām skolotājām Valdu un Madaru!


Klases stundas "Baltā galdauta svētki" (2. maijs)

Bildes no klašu stundām šeit.


Nopietni sasniegumi komunikācijas zinātnes konkursos (2. maijs)

28. aprīlī Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultāte rīkoja konkursantu apbalvošanu. Mūsu Madara Rakšte (12.kl.) atgriezās kā divkārtēja laureāte: ar 2. vietas diplomu radošajā konkursā komunikācijas zinātnē un 3. vietas diplomu zinātniski pētniecisko darbu konkursā komunikācijas zinātnes sekcijā. Sveicam!


RIIMS matemātikas konkursa rezultāti (28.aprīlis)

Ir noslēdzies privātās vidusskolas RIMS (RIGA INTERNATIONAL MERIDIAN SCHOOL) rīkotais konkurss matemātikā skolēniem no 3. līdz 9. klasei. 1. kārta notika skolā 1. un 2. februārī. Tajā piedalījās 35 skolēni. 2. kārta notika 8. aprīlī klātienē. Tur piedalījās katras klašu grupas 50 labākie, no mūsu skolas tika uzaicināti piedalīties 6 skolēni: Uvis Gūtmanis, Elvita Ozola, Jēkabs Čudars, Artis Vijups, Vineta Bojāre un Karīna Elizabete Valtere. Šajā nedēļā bija rezultātu paziņošana un uzvarētāju apbalvošana. 2.vietas kopvērtējumā ieguva 3.c klases skolnieks Uvis Gūtmanis (sk. Ija Stērniece) un 7.b klases skolnieks Artis Vijups (sk. Zanda Nelsone un Aiga Priedniece).

Informāciju sagatavoja A. Priedniece


Foto no apbalvošanas ceremonijas


Starpnovadu angļu valodas konkursa “I CAN DO IT” rezultāti (28.aprīlis)

21. aprīlī Ķekavas novada privātajā pamatskolā “Gaismas tilts 97” uz konkursu pulcējās Olaines, Ķekavas, Salaspils, Siguldas, Garkalnes, Carnikavas, Ikšķiles novadu izglītības iestāžu audzēkņi divās vecuma grupās (3.-4. kl. un 5.-6. kl. gr.). Starp labākajiem iekļuvuši mūsu 3.d klases skolniece Alise Orinska, kura izcīnīja 3. vietu (sk. Indra Frišfelde), 5.d kl. skolnieks Gints Tamulis (sk. Ulrika Veismane) un 4.d kl. skolniece Adriāna Ļebedeva (sk.Asnāte Strīķe) ar atzinību. Sveicam!


Paziņoti valsts vēstures olimpiādes rezultāti (25. aprīlis)

9.a klases skolniece Aleksandra Kasakovska valsts vēstures olimpiādē ir izcīnījusi atzinību. Sirsnīgi sveicam ar panākumu un sakām "Paldies!" skolotājai Dainai Tauriņai!


Starpnovadu ģeogrāfijas olimpiāde 7. un 9. klasēm (21. aprīlis)

20. aprīlī Siguldā spēkiem mērojās septiņu sadraudzības novadu 7. un 9. klašu ģeogrāfi. Ir liels prieks un gandarījums, ka visi mūsu skolas dalībnieki atgriezās kā laureāti. Sveicam Ričardu Kristeru Knipši (9.e) ar izcīnīto 1. vietu, Aleksandru Kasakovsku (9.a) un Arti Vijupu (7.b) - ar 2. vietu un Kristiānu Franci Caguli (7.c) - ar atzinību! Paldies skolotājai Brigitai Mežgalei -Turlajai par ieguldīto darbu skolēnu sasniegumu veicināšanā!


Finišējis starptautiskais matemātikas konkurss "Ķengurs" (20. aprīlis)

"No mūsu skolas piedalījās 109 skolēni, visvairāk no 4.klases. Latvijā piedalījās 23885 skolēni, visvairāk no 2.klases.
Labākie rezultāti ir 1.vieta Latvijā 7.klašu grupā Artim Vijupam 2119 dalībnieku konkurencē un 3.vieta Latvijā 9.klašu grupā Ričardam Kristeram Knipšim 1463 dalībnieku konkurencē.
Augstu līmeni, vairāk par 80%, ir sasniedzis 31 skolēns," pastāstīja Aiga Priedniece, matemātikas un informātikas skolotāju metodiskās komisijas vadītāja.


Mūsu basketbolisti izcīna 2. vietu Latvijas skolēnu 70. spartakiādē (20. aprīlis)

Salaspils 1.vidusskolas puiši (2003./2004.dz.g.), piedaloties Zemgales reģiona atlases turnīrā, izcīnīja iespēju startēt Latvijas finālā 70.spartakiādē. Kopā piedalījās 8 komandas – 2 komandas no Rīgas, Ādažiem, Balviem, Saldus, Salaspils un Rūjienas. Grupu turnīrā 1.vidusskolas komanda izcīnīja 1.vietu, uzvarot Balvu un Saldus komandas, finālā zaudēja Rūjienas skolai, tādējādi Latvijas 70.spartakiādē iegūstot augsto 2.vietu. Apsveicam basketbolistus un treneri Valdi Razumovski!


Noslēdzies radošais literārās jaunrades konkurss "Teiksma par Kalpaku" (18. aprīlis)

Šogad jau 9. reizi Daugavas Vanagi kopā ar pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fondu un Eiropas Parlamenta deputātu Arta Pabrika, Krišjāņa Kariņa un Ineses Vaideres atbalstu organizēja konkursu skolu jaunatnei. Mēs priecājamies, ka atkal, pateicoties 11.kl. skolniecei Inesei Meļehovai, kura saņēma diplomu par veiksmīgu piedalīšanos un IZM pateicības rakstu par patriotisma tēmas dziļu izpratni un radošo veikumu, ir izskanējis mūsu skolas vārds.


Vidzemes reģiona ģeogrāfijas olimpiāde notiek Salaspils 1. vidusskolā (13. aprīlis)

Vidzemes reģiona ģeogrāfijas olimpiādē 20 komandu konkurencē salaspilieši izcīnīja 3. vietu. Komandas dalībnieki - Eva Linde (8.a), Denīza Rakstiņa (8.c) un Artūrs Karavackis (8.d), skolotāja Brigita Mežgale-Turlaja. Paldies mūsu ģeogrāfiem par veiksmīgo startu, skolotājai arī par olimpiādes organizēšanu!


13. aprīlis - projektu diena

8.d klase jau otro gadu savus izstrādātos projektus prezentēja PII "Ritenītis" sagatavošanas grupas audzēkņiem. Vairāk sadaļās Mācības/datorika un "Digitālās mācības".


Mēs ļoti lepojamies ar Tevi, Ričard!

Ričards Kristers Knipšis (9.e) šajā mācību gadā ir paspējis startēt un sasniegt augstus rezultātus ne tikai VISC organizētajās olimpiādēs, bet atradis vēl citas valsts līmeņa olimpiādes, kur demonstrēt savas lieliskās zināšanas. Sveicam Ričardu ar izcīnīto atzinību Inženierzinātņu vidusskolas fizikas olimpiādē, 3. vietu Latvijas lingvistikas olimpiādē un godalgotu vietu (pagaidām nezinām - kuru, varbūt pat pirmo vai otro) Latvijas atklātajā fizikas olimpiādē!


Arī sākumskolas starpnovadu latviešu valodas olimpiādē noskaidroti labākie

11. aprīlī notika 1.-4. klašu Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils un Siguldas novadu apvienības latviešu valodas olimpiāde, kurā Žanete Zaharova (3.d) izcīnīja 2. vietu un Evrika Petrova (1.a) - 3. vietu. Sveicam meitenes un skolotājas Diānu Penku un Initu Zalaku!


Svešvalodu nedēļa (3. - 7. aprīlis)

"Svešvalodu nedēļa izvērtās varenā un krāsainā ceļojumā apkārt pasaulei – no Ķīnas, caur Eiropas ziemeļiem līdz pašai Panamai!" raksta viena no nedēļas organizatorēm svešvalodu skolotāja Annija Sprīvule. Vairāk uzzini Skolas blogā!


Skolas kori lieliski startē skatē (7. aprīlis)

Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils un Siguldas novadu apvienības koru skatē abi skolas kori - gan 5.-9.klašu koris "Sonāre", gan 2.-4. kl. koris ieguva 1. pakāpes diplomus. Paldies dziedātājiem, koru vadītājām Lāsmai Streiķei un Aijai Pizānei, koncertmeistarei Ilzei Reinholcei!


Top nākotnes uzņēmēji (7. aprīlis)

6. aprīlī noslēdzās jauniešu biznesa ideju konkurss, ko jau otro gadu organizēja Salaspils uzņēmēju biedrība kopā ar Salaspils novada pašvaldību ar mērķi stimulēt jaunu komersantu veidošanos visā novadā, motivējot novada jauniešus sava biznesa veidošanā. Konkursa pirmajā kārtā tika iesniegtas 12 Salaspils novada jauniešu biznesa idejas. 9 jauniešu biznesa idejas tika prezentētas klātienē. Pēc kritērijiem tika noskaidroti 4 labākie darbi, kuriem piešķīra 50 eiro prototipa izveidei. Finālā iekļuva un 1. vietu par savu darbu saņēma arī mūsu 10.kl. meiteņu Anetes Vircavas, Loretas Caunītes un Elvitas Lisenokas ideja - LaimesMaiss.

Prieks par Jums, meitenes!


Vēl turpinās olimpiādes un konkursi, un turpina priecēt mūsu skolēni

Marta beigās notika Pierīgas reģiona vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss "Latvijas toņi un pustoņi", kur 3.d klases skolniece Adriana Maļavko ieguva 2. pakāpes diplomu. Viņas skolotāja ir Gunta Lagzdiņa.

4. aprīlī Siguldā uz latviešu valodas un literatūras olimpiādi 5. -6. klasēm pulcējās labākie dzimtās valodas pratēji no Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils un Siguldas novadiem. Mūsu Evija Petrovska (6.c) un Irbe Strūģe (6.b) izcīnīja 3. vietu un atzinību (sk.Laima Pamiljane un Anita Voras). Apsveicam!


Arī starpnovadu vidusskolu informātikas olimpiādē mūsējie tiek pie godalgām un balvām

31. martā, e-prasmju nedēļas izskaņā, spēkiem mērojās Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils un Siguldas novadu vidusskolu labākie informātiķi. Alīse Daine (11.kl.) izcīnīja 3. vietu, Edgars Eduards Hoveckis (10.kl.) - atzinību. Viņu skolotājas Silvija Zālīte un Aelita Mūrniece. Sveicam!


Olimpiādes dalībnieki ar skolotājām pēc apbalvošanas

Olimpiādi organizēja Salaspils 1. vidusskola, balvas nodrošināja a/s Capital. Olimpiādes dalībnieku un organizatoru vārdā sakām PALDIES! viņiem.


1.b klase piedalās konkursā "Zaļais restart"

"1.b klase startēja konkursā "Zaļais restart", lai veicinātu skolēnu zināšanas un izpratni par atkritumu šķirošanas nepieciešamību, resursu saudzīgu patēriņu un materiālu otrreizēju izmantošanu. Līdz 31. martam tika izveidoti 3 darbiņi- rakstāmlietu organizators, lejkanna, grāmatu skapis, kas tagad iesniegti novērtēšanai," pastāstīja skolotāja Agita Grigorjeva.


Latvijas izglītības iestāžu skatuves runas konkursā Pierīgas reģionā izcils sniegums! 30. martā

"Esam priecīgi un gribam iepriecināt jūs! Skatuves runas konkursā, kas notika Jūrmalas teātrī 30. martā, gan Daniela Vanceviča - 8.kl, gan Toms Čudars - 12. kl. saņēma Valsts izglītības satura centra 1. pakāpes diplomus. Tā bija noslēdzošā kārta, vērtēja republikas žūrija: režisores Dace Jurka un Anna Jansone, aktieris Māris Andersons," tā skolotāja Anda Vaivade.
Sveicam laureātus un skolotāju!


Sveicam 5.d klases skolnieci Frīdu Binduku un skolotāju Lauru Krūmiņu ar izcīnīto 3. vietu novadu apvienības 7. atklātajā vizuālās mākslas konkursā "Burts, Iniciālis, Monogramma", kas notika 29. martā.

Teātra sporta dalībnieki Draudzības turnīrā Ikšķilē 23. martā

"Šoreiz nelika bargus punktus - tas bija Draudzības turnīrs. Visiem prieks - saņēmām gardu kliņģeri un katra no 4 grupām - kādu titulu. Šobrīd intensīvi gatavojamies, lai ar 2 vecākajām grupām tiktu uz "Rīgas kausu" - jānofilmē materiāls, jāiesūta, žūrija izlems, kurus aicināt 21. un 22. aprīlī uz Republikas turnīru Smiļģa muzejā," stāsta skolotāja Anda Vaivade.


Mūsu basketbolisti izcīna 1. vietu Latvijas skolēnu 70. spartakiādē (17. marts)

Salaspils 1.vidusskolas puiši (2005./2007.dz.g.) trenera Valda Razumovska vadībā izcīnīja 1.vietu Latvijas skolēnu 70.spartakiādē. Apsveicam!


Portāla Uzdevumi.lv vēstulē teikts: (15. marts)

"Ar prieku paziņojam, ka Jūsu skola ir viena no 206 mācību iestādēm, kas 6.klašu diagnosticējošo darbu dabaszinībās organizēja portālā Uzdevumi.lv. Kopumā digitālā formātā darbus kārtoja 5794 skolēni no visas Latvijas." Lasīt vairāk


Mūsu matemātiķi veiksmīgi startējuši valsts olimpiādē 13.martā

9. martā notika valsts matemātikas olimpiāde, uz kuru uzaicināti bija Valts Rinalds Zariņš (10.kl.) un Ričards Kristers Knipšis (9.e kl.). Valts ir izcīnījis Atzinību, bet Ričardam līdz tam pietrūka tikai 1 punkta. Sveicam valsts olimpiādes dalībniekus un skolotāju Aigu Priednieci!


11.martā Siguldā notika Latvijas Jaunatnes čempionātu fināls 100 lauciņu dambretē U-10 vecuma grupā. Cīņas risinājās divās disciplīnās: klasiskajā dambretē un ātrspēlē. Dubultpanākumus ir sasniegusi mūsu skolas 3.d. klases skolniece Valda Vasariete, kas meiteņu grupā spēja iegūt abas zelta medaļas! Apsveicam!​


Valda kopā ar pārējiem uzvarētājiem


Latvijas 70. skolēnu spartakiādes finālsacensībās frisbijā mūsējie izcīna gan zeltu, gan sudrabu 10.martā

Meiteņu komanda izcīnīja SUDRABU. Komanda: kapteine H.Orlovska, A.Sainakova (11.kl.), K.Belija (12.kl.), D.Maldere, E.Putniņa (10.kl.), V.Bojāre, A.Stroža, K.Ķiploka, D.Oliņa (7.b kl.).

Zēnu komanda izcīnīja ZELTU un spēles "Gara balvu". Komanda: kapteinis A.Ž.Orlovskis, G.Matīss, E.Elksnītis, M.Rencis, S.Karašovs (11.kl.), E.Putniņš (8.b kl.), M.Kaļveršs, T.Zvirgzdiņš (7.b kl.).

Paldies sportistiem un skolotājai Valdai Kublickai!


Sākumskolas dambretes turnīrs 9.martā

9.martā skolā norisinājās sākumskolas dambretes turnīrs. Tas pulcēja 100 dalībniekus. Jau otro gadu par ceļojošā kausa uzvarētāju kļuva 3.d klases skolniece Valda Vasariete. Turnīru organizēja skolotāja Ilze Čudare.


Citas bildes


Salaspiliešiem uzvara prestižās robotikas sacensībās! 9.martā

Salaspils 1.vidusskolas LEGO robotikas komanda ar atjautīgo nosaukumu “Salaspils-Robopils” izcīnījusi 1.vietu prestižās robotu spēles sacensībās. FIRST LEGO League sacensības norisinājās 4. un 5. martā Valkā, un tajās piedalījās 300 jaunieši no dažādām Latvijas skolām. Paldies “Salaspils-Robopils” komandas dalībniekiem Armandam Liepiņam (5.c), Mārtiņam Paulam Plisko (5.c), Aleksim Narkēvičam (5.d) un skolotājam Sandijam Krastiņam! Vairāk skolas blogā


8. klašu starpnovadu vācu valodas olimpiādē esam vislabākie! 9. martā

Olimpiādes rezultāti iepriecina, jo abas meitenes, kas tajā piedalījās, izcīnīja godalgotas vietas. Sveicam Evu Lindi (8.a) ar 1. vietu un Lauru Mišelu Ilsjāni (8.a) ar 3. vietu! Paldies skolotājai Svetlanai Bondarenko!


Salaspils 1. vidusskolas zēniem 1. vieta Zemgales reģiona sacensībās minibasketbolā! 7. martā

Vairāk sporta skolas mājas lapā.


Starpnovadu ģeogrāfijas olimpiādes rezultāti 7. martā

Ir zināmi 22. februārī notikušās olimpiādes rezultāti. Sveicam mūsu veiksminiekus Lieni Butāni (12.kl.) ar izcīnīto 2. vietu un Tomu Čudaru (12.kl.) un Niku Stafecki (10.kl.) - ar trešo vietu, kā arī skolotāju Brigitu Mežgali-Turlaju!


Noslēgusies RIMS matemātikas olimpiādes 1.kārta 6. martā

No mūsu skolas dalībai tajā pieteicās 63 skolēni. Priecājamies par visiem, kam ir interese par matemātiku arī ārpus obligātajām stundām, lepojamies, ka 6 no viņiem ir iekļuvuši savas klases labāko piecdesmitniekā, lai cīnītos otrajā klātienes kārtā 8. aprīlī. Sveicam Uvi Gūtmani (3.c), Elvitu Ozolu (4.c), Jēkabu Čudaru (6.c), Vinetu Bojāri (7.b), Arti Vijupu (7.b) un Karīnu Elizabeti Valteri (9.e), kā arī skolotājas Iju Stērnieci, Daci Kontrimieni, Lindu Krastiņu un Zandu Nelsoni!


Valdai Vasarietei bronzas medaļa simtlauciņu dambretē 4. martā

Liepupē notika Latvijas 70. skolēnu sporta spēles 100 lauciņu dambretē. Veiksmīgi startēja Salaspils U-10 grupas dambretisti, kuri ieguva otro vietu komandas ieskaitē. Komandas sastāvā bija Valda Vasariete no mūsu skolas, kura individuālā vērtējumā meiteņu grupā līdz 10 gadiem izcīnīja bronzas medaļu. Treneris - Raimonds Vipulis. Apsveicam!


Vokālajam ansamblim "Atvariņi" 1. pakāpe arī 2. kārtā Zemgales reģionā! 3. martā

Skolotāja Aija Pizāne saka liels paldies visiem bērniem un vecākiem, īpaši Ievai Dzenei un Lindai Lejkristei-Austrumai, skolas direktorei Verai Kalniņai, koncertmeistarei Ilzei Reinholcei un kustību horeogrāfei sk. Lūcijai Sniķerei! Paldies arī Tev, skolotāja Aija, no mums visiem!


Konkursa "ATRODI INTERNETĀ" uzvarētāji izlozēti 3. martā

4.klašu skolēni, skolotājas Daces mudināti, aizpildīja anketas, un viens no viņiem izlozes rezultātā ir kļuvis par laimīgo uzvarētāju. Apsveicam Paulu Ikvildu (4.b)! Uzzini vairāk!

Sekojiet informācijai par konkursiem un ceriet uz veiksmi arī citi!


Paziņoti ķīmijas starpnovadu olimpiādes rezultāti 28. februārī

Sveicam ar izcīnīto 3. vietu 9.e klases skolnieku Andi Kozlovski un skolotāju Solvitu Bendrāti!


Pierīgas alternatīvās ģeogrāfijas olimpiādē pamatskolas klasēm 1. vieta! 28. februārī

Mums prieks par lielisko ģeogrāfu komandu - Arti Vijupu (7.b), Evu Lindi (8.a), Heiliju Martu Graudumu (9.c) un Sandi Dzenīti (9.e). Sveicam olimpiādes dalībniekus un skolotāju Brigitu Mežgali-Turlaju!


Starpnovadu atklātās meiteņu mājturības olimpiādes "Ziema" rezultāti 27. februārī

Priecājamies un paldies sakām 1. vietas ieguvējai Agatei Dosbergai (5.c), 2. vietas ieguvējai Maijai Marijai Ozolai (8.c), Heilijai Martai Graudumai (9.c) un Elīzai Ancei Zelčai (6.c), kas saņēma atzinību, un viņu skolotājai Evitai Pauriņai!


Lasiet un skatieties bildes par Erasmus+ dalībnieku tikšanos Madridē (22.-25. febr.) skolas blogā!


Žetonu vakars 24. februārī

Neparasti parastā 12.klase ar audzinātāju Solvitu Bendrāti un direktori Veru Kalniņu

Ar kādiem parastiem un neparastiem talantiem ir apveltīti mūsu divpadsmitie, uzzinājām vakara gaitā. Neliels ieskats bildēs


Skolas matemātikas olimpiādes un konkursu uzvarētāju pasākums 23. februārī

23. februārī ķīmijas kabinetā notika skolas matemātikas olimpiādes un konkursu uzvarētāju apsveikšana, kurā tika aicināti apmēram 30 skolas labākie matemātiķi. Uz šo pasākumu bija uzaicināts viesis no Zinātnes centra Zili brīnumi, kurš skolēnus un skolotājus pārsteidza ar dažādiem atraktīviem eksperimentiem. Pēc šova visi tika cienāti ar lielo kliņģeri.
Skatīt bildes


"Labi vārdi sirdi silda" 21. februārī

Dzimtās valodas dienā īpašā pasākumā tika sveikti konkursa "Labi vārdi sirdi silda" laureāti. Prieks, ka viņu vidū ir mūsu skolas 4.c klases skolniece Alise Evelīna Toča.


Sveicam viņu un skolotāju Māru Gobu!
Vairāk


Mūsu basketbolisti plūc laurus Zemgales reģionā 21. februārī

2003./2004.g. zēnu komanda izcīnīja 1. vietu. Sveicam reģiona finālistus Fredriku Jēgeri, Patriku Lipski, Pēteri Pinni, Artūru Šābli, Krišu Mazuru, Ralfu Bebrišu, Arti Brokānu, Lūkasu Ulmani, Ritvaru Vaivodu un trenerus Valdi Razumovski un Austri Šaicanu! Lasīt vairāk


Zināmi 1.-4. klašu starpnovadu matemātikas olimpiādes rezultāti 20. februārī

15. februārī mūsu skola organizēja starpnovadu olimpiādi matemātikā 1.-4. klašu skolēniem. Komisijai nācās pārbaudīt vairāk nekā 150 skolēnu darbus. Tas ir izdarīts, un rezultāti mūsu skolēniem ir šādi: 2. vieta Ketrīnai Novickai (1.d), Laurai Mickānei (1.e), Justam Vidzim (2.b); 3. vieta Evrikai Petrovai (1.a); atzinība Ievai Loginai (1.b) un Mārtiņam Sjomkānam (4.c). Paldies mūsu uzvarētājiem un skolotājām Nadeždai Pavlovai, Initai Zalakai, Ingai Grimai, Agitai Grigorjevai un Dacei Kontrimienei!


5.-8. klašu starpnovadu matemātikas olimpiādē 8 laureāti (17. februārī)

Sveicam ar izcīnīto 1. vietu Arti Vijupu (7.b), ar 2. vietu Vinetu Bojāri (7.b), Jēkabu Čudaru (6.c) un Ervīnu Karavacki (5.c), ar 3. vietu Agati Dosbergu (5.c) un ar atzinību Rasmu Sandru Knipši (7.c), Kristiānu Franci Caguli (7.c) un Reini Krauju (5.c)! Paldies skolotājām Zandai Nelsonei, Lindai Krastiņai, Aigai Priedniecei un Baibai Petrovai!


Zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana

16. un 17. februāra pēcpusdienas vadījām studentiskā gaisotnē, jo savu pirmo lielo darbu prezentēja sešpadsmit 11. klases skolēni.


Sveicam Lieni Butāni (12.kl.) un skolotāju Dainu Tauriņu ar izcīnīto 3. vietu starpnovadu politikas un tiesību olimpiādē!

Starpnovadu vokālās mūzikas konkurss "Balsis" 16. februārī

Konkursa 1. kārtā mūsu vokālais ansamblis "Atvariņi" izcīnīja 1. pakāpi un tiesības piedalīties 2. kārtā. Liels paldies bērniem, vecākiem, vadītājai sk. Aijai Pizānei, kustību horeogrāfei sk. Lūcijai Sniķerei un koncertmeistarei Elīnai Gailei!


Karjeras diena

15. februārī visā Latvijā notika Karjeras diena. Arī mūsu skolas 5.-12.klašu skolēni iesaistījās tajā: gan individuāli ēnojot interesējošo profesiju pārstāvjus, gan dodoties mācību ekskursijās uz dažādiem uzņēmumiem.

4.c klase apmeklēja Valsts policijas Salaspils nodaļu


14. februārī starpnovadu skolu basketbola sacensībās mūsu (2006./2007.g.) zēni (Pauls Ikvilds, Edvards Krasnais, Daniils Fundorko, Emīls Petrovskis, Ralfs Jēgeris, Rihards Strautiņš, Emīls Līcītis, Kristiāns Ligeris, Edvards Gleists, Bruno Berķis) izcīnīja 1. vietu. Paldies basketbolistiem un treneriem Valdim Razumovskim un Austrim Šaicanam!

Valentīndiena arī matemātikā (14. februārī)

Arī matemātikā var būt Valentīndiena! Origami-sirds-aploksne! Top vēstules! 4.c klase un sk. Dace. Vairāk skatīt skolēnu padomes mājas lapā


Junioru NBA līgas Latvija čempioni - Salaspils 1. vidusskolas komanda (11. februārī)

Paldies mūsu sportiskajai komandai un viņu lieliskajam trenerim Valdim Razumovskim! Vairāk


Starpnovadu angļu valodas olimpiādē Patrīcija Anspoka (11.kl.) izcīnīja atzinību. Sveicam Patrīciju un skolotāju Ulriku!

Skolā viesojas Marokas vēstniece Amina Buajaša (10. februārī)

Vēstnieci un pavadošo delegāciju skolas foajē sveica tautas dziesmu ansamblis "Lakstīgalas" ar skolotāju Aiju Pizāni. Pēc tam viesi kopā ar skolas administrācijas pārstāvjiem devās iepazīties ar skolu. Par skolu angļu valodā stāstīja Artis (7.b), Evelīna (9.e) un Kristers Mārtiņš (9.e), viņiem sagatavoties palīdzēja skolotāja Maija Rozenšteine.

Vēstniece un domes priekšsēdētājs spēlē novusu
Citas bildes


Starpnovadu skatuves runas konkursā četri 1. pakāpes diplomi! (9. februārī)

Sveicam Martu Sapronovu (3.c), Lūkasu Ulmani (6.c), Danielu Vanceviču (8.d), Tomu Čudaru (12.) un viņu skolotāju Andu Vaivadi!

Īpaši priecājamies par Danielu un Tomu, kuri ir izvirzīti dalībai 2. kārtā, kas notiks Jūrmalā. Lasīt vairāk


Paziņoti 9. - 12. klašu starpnovadu matemātikas olimpiādes rezultāti. Tie ir lieliski! (9. februārī)

Pārliecinošu uzvaru savā grupā izcīnīja Valts Rinalds Zariņš (10. kl.), bet Ričardam Kristeram Knipšim - 2. vieta 9. kl. grupā. Abi zēni ir izvirzīti dalībai valsts matemātikas olimpiādē. Sveicam viņus un skolotājas Aigu Priednieci un Zandu Nelsoni!


Mūsu "lakstīgalām" visaugstākais novērtējums Vidzemes reģiona latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensībās skolu jaunatnei 8. februārī

No mūsu skolas sacensībās "Lakstīgala 2017" piedalījās 2 ansambļi (1.-4.kl. un 5.-9.kl.) un abi pārveda 1. pakāpes diplomus. Apsveicam Lauru, Agnetu, Terēzi, Līvu, Paulu, Noru, Vitu, Frīdu, Artu un skolotāju Aiju Pizāni ar lielisko panākumu!


Datorikas nodarbība topošajiem pirmklasniekiem 7. februārī

Turpinot skolas un novada pirmskolas izglītības iestāžu sadarbību, pie mums viesojās PII "Ritenītis" sagatavošanas grupas audzēkņi. Sākumskolas un datorikas skolotāja Ilze Čudare viņiem novadīja mācību stundu.


Olimpiāžu rezultāti turpina priecēt 6. februārī

Starpnovadu fizikas olimpiādes uzvarētājs ir Ričards Kristers Knipšis (9.e), viņš uzaicināts arī uz valsts olimpiādi, atzinību bioloģijas olimpiādē ieguvuši Liene Butāne (12.kl.) un Toms Čudars (12.kl.). Paldies skolēniem un viņu skolotājām Ivetai Beļskai un Dacei Bērtulei!


Salaspils "Gada jaunietis 2016" 3. februārī

Nominācijas "Jaunietis savai skolai" ieguvējs - Emīls Elksnītis, nominācijas "Gada jaunietis 2016" ieguvēja Katrīna Doroņina

Nominācijas "Gada brīvprātīgais" nominantes Katrīna Doroņina, Laura Šīraka un Santa Lunte
Lasīt vairāk


31. janvārī saņēmām starpnovadu 6. - 8. klašu vēstures un sociālo zinību komandu olimpiādes rezultātus, kas kārtējo reizi iepriecināja. Mūsu komandai 1. vieta! Sveicam komandas dalībniekus Eviju Petrovsku (6.c), Jēkabu Čudaru (6.c), Karlīnu Brunovsku (7.b), Arti Vijupu (7.b), Miku Akselu Apermani (8.b), Ievu Rūtiņu-Rūtenbergu (8.b) un skolotājas Anniju Bergmani un Dainu Tauriņu!
Sveicam ar izcīnīto 1. vietu starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.a klases skolnieci Evu Lindi un skolotāju Martu Antoneviču! (30.01.2017)

Mūsu skolā ir arī vislabākie filozofi! 24. janvārī

Starpnovadu filozofijas olimpiādē 1. vietu izcīnīja 11. kl. skolniece Alīse Daine, bet trešo - Sabīne Beļska, arī 11.kl. Abas meitenes ir uzaicinātas uz valsts olimpiādi. Viņu skolotāja Daina Tauriņa. Apsveicam!


24. janvārī notika starpnovadu tiešsaistes konkurss "Rēķini galvā!" Rezultāti iepriecina. 1. vietu izcīnīja Viktorija Oļdenburgere (12.kl.), Artis Vijups (7.b kl.), Renārs Štamers (6.c kl.), Justs Vidzis (2.b kl.), 2. vieta - Nikam Stafeckim (10.kl.) un Tomasam Kontrimam (6.c kl.), 3.vieta - Vladislavam Perkaņukam (11.kl.) un Kristam Vidzim (5.c kl.). Paldies skolotājām Aigai Priedniecei, Lindai Krastiņai, Zandai Nelsonei, Baibai Petrovai un Ingai Grimai!
24. janvārī 4.-5. klašu zēnu komanda Zemgales reģiona sporta spēlēs basketbolā "Oranžā bumba" izcīnīja 1. vietu. Sveicam brašos zēnus un trenerus Valdi Razumovski un Austri Šaicanu! Lasīt vairāk


Mūsu Artis - vislabākais! 21. janvārī

Lepojamies! Starptautiskā informātikas konkursā Bebr[a]s valsts mēroga konkurencē Artis Vijups (7.b) izcīnīja 1. vietu, iegūstot maksimālo punktu skaitu. 7., 8. kl. grupas visi rezultāti. Konkursam gatavoties Artim palīdzēja skolotāja Ieva Hermane.


Veiksmīga mums arī starpnovadu vidusskolu latviešu valodas un literatūras olimpiāde, kura notika 16. janvārī Siguldā. 11. klases skolniece Inese Meļehova (sk. Sanita Ceirule) izcīnīja 2. vietu. Apsveicam!
Ļoti liels prieks par skolotājas Dainas Tauriņas 9. klašu skolēniem Aleksandru Kasakovsku (9.a) un Ričardu Kristeru Knipši (9.e), kuri 13. janvārī starpnovadu vēstures olimpiādē parādīja vislabākās zināšanas, izcīnot 1. un 2. vietu un tiesības uz startu valsts olimpiādē. Paldies arī Lienei Butānei (12.kl.) par iegūto atzinību!
P Align="center">Komandu matemātikas olimpiādē "Atvērtā kopa 2016" izcili rezultāti!

Mūsu skolas 7.kl. komanda (Artis Vijups, Kristiāns Cagulis, Rasma Sandra Knipše, Toms Zvirgzdiņš) izcīnīja 2. vietu, bet 9.e kl. komanda (Ričards Kristers Knipšis un Karīna Elizabete Valtere) - 3. vietu. Komandas sagatavoja skolotājas Aiga Priedniece un Zanda Nelsone. Lasīt vairāk šeit.


Ziemassvētku noskaņā beidzies pirmais mācību semestris 21. decembrī

Kultūras nama "Rīgava" zālē notika svinīgās līnijas ar svētku koncertu un skolas Atzinības rakstu pasniegšanu. Skola lepojas ar katru 2. - 12. klašu skolēnu, kas saņēma apbalvojumu. Šoreiz viņu pulks bija īpaši kupls - pavisam 267, no tiem 114 skolēni saņēma 1. pakāpes Atzinības rakstu, jo viņu liecībās rindojas tikai astotnieki, devītnieki un desmitnieki. Fotogrāfijās skatāmi mūsu izcilnieki.

2. klašu skolēni

3. klašu skolēni

4. klašu skolēni

5. un 6. klašu skolēni

7. - 12. klašu skolēni

Citas bildes


Programmēšanas stundas 7. - 9. decembrī

Visā pasaulē šonedēļ notiek programmēšanas stundas, Latvijā - 34 pasākumi. Vairāk var uzzināt šeit.
7. decembrī šajā aktivitātē iesaistījās mūsu skolas 5.c un 5.d klašu skolēni. Viņiem palīdzēja 8.d klases skolēni.
8. decembrī ar programmēšanas stundas uzdevumiem cīnījās 4.c klases skolēni, bet skolotāja palīgu lomās iejutās 6.c.
9. decembrī programmēšanas nedēļa noslēdzās ar 5.d kl. stundu un apbalvošanu.

5.d (valodu kl.) programmētāji

4.c klases programmēšanas meistari bez Mārča

5.c klases veiksminieki (neieraudzīsiet Emīlu un Reini, kuri fotografēšanas brīdī jau bija prom pārstāvēt skolu citā aktivitātē)

Bildes


Starptautiskā informātikas konkursa [email protected] 1. kārtā piedalījās 12 mūsu skolēni. Milzīgā konkurencē tiesības uz startu 2. kārtā ar 90 punktiem no 105 ir ieguvis Artis Vijups (7.b). Turēsim par Tevi, Arti, īkšķus 21. janvārī, RTU Inženierzinātņu vidusskolā!
Priecājamies par mūsu skolēnu lieliskajiem rezultātiem sākumskolas Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils, Siguldas novadu apvienības vizuālās mākslas olimpiādē: 1. vieta Everitai Rozei (2.c) un Lanai Žanetei Graudiņai (1.e), atzinība - Uvim Gūtmanim (3.c) un Unai Nelsonei (2.d). Paldies skolotājai Guntai Lagzdiņai!
Sveicam Vladislavu Sarkanu un viņa skolotāju Svetlanu Bondarenko ar izcīnīto 3. vietu Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils, Siguldas novadu apvienības vācu valodas olimpiādē!

Salaspils 1.vidusskolas basketbola komandas pārstāvēs Salaspils novadu Zemgales reģiona starpskolu sacensībās basketbolā

29.novembrī Ķekavas vidusskolā norisinājās starpskolu sacensības basketbolā. Lasīt tālāk


Pasaku rīts skolotājiem

Ievadot Adventu, 28. novembra rītā skolēnu padome aicināja skolotājus uz literāri - muzikālu pasaku rītu.


Mūsu frisbijisti atkal vislabākie! 26. novembrī

Ogrē norisinājās jau piektais Latvijas Jaunatnes frisbija čempionāts jauktajā grupā, kurā trešo gadu pēc kārtas par čempioniem 8 komandu konkurencē kļuva Salaspils 1.vidusskola. Komandas kapteinis : Arvīds Žanis Orlovskis. Komandas saastāvs: Helēna Orlovska, Violeta Latiņina, Gregors Matīss, Emīls Elksnītis, Mārtiņš Rencis (11.kl.), Elizabete Putniņa, Digna Maldere (10.kl.) Matīss Kalveršs (7.b kl.). Mūsu skolas komanda ieguva arī "Spēles Gara" balvu un par turnīra vērtīgāko spēlētāju tika atzīts Arvīds Žanis Orlovskis.


"Piena pasaku kamolītī" arī mūsu skolēnu pasakas!

Iepriekšējā mācību gadā 3.c klase ar skolotāju Agitu Grigorjevu piedalījās Siera nama projektā "Piena pasaku kamolītis". Bija jāsacer pasakas par piena produktiem. Dažu skolēnu pasakas ir iekļautas jaunajā grāmatā. Skatīt


Matemātikas, informātikas un ekonomikas nedēļa 21.-25. novembris

Nedēļa sākās ar viktorīnu 4. klašu skolēniem, ko organizēja skolotāja Dace Kontrimiene, otrdien spēkiem mērojās piekto klašu skolēni, kas centās pievarēt skolotājas Ievas Hermanes uzdevumus, pēcpusdienā notika tradicionālais dambretes turnīrs. Trešdien skolotāji Ruta Ilgaža, Aiga Priedniece, Baiba Petrova un Kristaps Zaļais organizēja kvestu, kurā 9.-12. klašu komandām, izmantojot matemātikas zināšanas, vajadzēja izkļūt no aizslēgtām telpām.

Ceturtdienas pēcpusdienā spēkiem mērojās sesto un septīto klašu komandas konkursā "Vai tu esi gudrāks par piektklasnieku?" skolotājas Zandas Nelsones virsvadībā.

Paralēli notika skolas konkursa "Rēķini galvā!" 1. kārta un starptautiskā informātikas konkursa Bebr[a]s neklātienes kārta, kā arī tika risināts Dienas uzdevums.
Bildes

Dambretes turnīra bildes un rezultāti šeit.
Paldies galvenajam tiesnesim Vitautam Budreikam ne tikai par tiesāšanu, bet arī daudzajām bildēm un rezultātu apkopojumu!


Skolā viesojas Vācijas vēstnieks 22. novembrī

Šodien skolā viesojās Vācijas vēstnieks Rolfs Šute. Viņš iepazinās ar skolu, dažās mācību stundās sarunājās ar skolēniem, noslēgumā tikās ar skolēniem, kas mācās vācu valodu, un atbildēja uz viņu jautājumiem (attēlā).

Paldies 12. klases skolniekam Vladislavam Sarkanam, kurš iejutās gida lomā, skolotājai Svetlanai Bondarenko par skolēnu sagatavošanu un skolotājai Annijai Sprīvulei un visiem skolēniem un skolotājiem, kas piedalījās ciemiņa uzņemšanā!
Vēl dažas bildes


PATRIOTU NEDĒĻA

Dienas izskaņā skolotāji pulcējās uz kafijas tasi. Pirms tam viņus uzrunāja Katrīna un Toms, iepazīstinot ar savu veikumu, gatavojoties Kultūras kanona konkursam. Viņiem palīdzēja skolotājas Asnāte Strīķe un Inga Vītuma-Brūvere.

Dienas gaitā skolas jaunsargi skolotāja Kristapa Kancāna vadībā piedāvāja dažādas aktivitātes: teorētisko zināšanu konkursu, ierindas skati, stafetes. Interesenti varēja aplūkot un paturēt rokā īstu ieroci.

Vēl bildes

17. novembris. Trešais starpbrīdis. Mūzikas skolotāja Anna Priedeslaipa aicināja uz kopīgu patriotisko dziesmu dziedāšanu.

Otrajā stundā pie 2.c klases un skolotājas Sintijas Laures viesojās Henkel pārstāvji, kuri prezentēja ilgtspējīgu dzīvošanu, rosinot skolēnus taupīgi lietot ūdens u.c. resursus: nešķērdējot, atkārtoti izmantojot, pārstrādājot tos. Skolēni tika arī pie jaukām balviņām.

17. novembra rīts sākās ar svinīgo līniju skolas pagalmā, kur atcerējāmies mūsu valsts veidošanās vēsturi, klausījāmies vokālā ansambļa "Atvariņi" dziesmās, arī dziedājām kopā ar viņiem, saskaņā ar skolotājas Brigitas Mežgales Turlajas iedibināto tradīciju jau septīto reizi tika sveikti klašu kolektīvu izvirzītie skolēni.

Skatīt citas bildes

16. novembrī tika apbalvoti Gunāram Astram veltītā skolu jaunatnes radošo darbu konkursa labākie dalībnieki. Priecājamies, ka finālistu vidū ir skolotājas Dainas Tauriņas skolnieces - Laura Enija Meirāne (11.kl.) un Santa Krēsliņa (12.kl.). Vairāk informācijas

15. novembrī ģeogrāfijas skolotāja Brigita Mežgale-Turlaja organizēja spēli "Latvija" 9.-12. klašu komandām, kurā piedalījās arī skolotāju komanda... un izcīnīja godpilno 1. vietu. Skatīt bildes.

Jau 10. novembra pēcpusdienā vēstures un sociālo zinību skolotāja Annija Bergmane 6.-9.klašu skolēnu komandas aicināja uz zib-viktorīnu "Par Latviju. Leposimies kopā!" Vairāk


Mārtiņdienas notikumi 10. novembrī

2. un 3. klašu skolēni ar savu skolotāju palīdzību un vecāku atbalstu visus iepriecināja ar garšīgām, derīgām un skaistām lietām Mārtiņdienas tirgū. Tirgus labumus baudīt varēja gan skolas 1. korpusā, gan k/n "Rīgava", kur tirgojās, dziedāja un minēja mīklas 2.a un 2.b klases skolēni.
Bildes no tirgus laukuma

4.c, 5.a un 6.c klase piedalījās radošā darbnīcā, kur skolēni veidoja rokassprādzes un apgleznoja akmeņus latvju rakstos. Ar zīmēm un to spēku iepazīstināja darbnīcas "Sapnīca" meistare Kristīne.
Bildes no radošās darbnīcas


Animācijas filmiņas "Ar vilciņu Rīgā braucu" prezentācija 8. novembrī

1.-4. klašu vizuālās mākslas pulciņa (sk. Gunta Lagzdiņa) veidotā filmiņa skolotāju auditorijā saņēma skaļus aplausus. Ceram, ka tā patiks arī citiem skatītājiem.
Vairāk


Dambretes sacensības 5. novembrī

Salaspils 1.vidusskolā notika individuālās sacensības dambretē projekta "Domāšanas attīstība bērniem ar dambretes spēli" ietvaros. Alise Evelīna Toča ieguva 1. vietu starp 4. klašu meitenēm, bet Alīna Vasiļjeva ieguva 3. vietu starp 3. klašu meitenēm.


Skolotāji ekskursijā 26. oktobrī

Apmeklējām Salmu muzeju Tukumā, mājas vīna ražotni Zemītes pagastā, Dobeles pilsētas centru un Tērvetes tauriņu māju


"Salaspils mazās zvaigznītes - 2016" 22. oktobrī

k/n "Enerģētiķis" notika 13. bērnu dziesmu festivāls "Lai skan Raimonda Paula dziesmas! Mūsu skolu pārstāvēja vokālais ansamblis "Atvariņi" (vad. Aija Pizāne, kustību horeogrāfe Lūcija Sniķere). Viņu izpildījumā izskanēja R. Paula un G. Rača dziesma "Mājās".


Labo darbu nedēļa 17.-23. oktobris


Foto autore sk. Dace Kontrimiene

Labo darbu nedēļā 4.c klase sagatavoja dāvaniņas Salaspils vientuļajiem cilvēkiem. 20. oktobrī tās tika nogādātas Salaspils sociālajā dienestā, lai ar sociālo darbinieku gādību nonāktu pie adresātiem.

Aicinām arī citu klašu skolēnus pastāstīt par saviem labajiem darbiem!


5. klašu iesvētības 20. oktobrī


Foto autore sk. Valda Kublicka

Skolēnu padome rīkoja 5. klašu iesvētības, kurās piektklasniekiem bija jāveic dažādi pārbaudījumi


Sākumskolas runas konkurss 19.un 20. oktobrī

Gatavojoties Latvijas simtgadei, sākumskolas klašu skolēni mācījās dzejoļus par mūsu valsts skaistumu, diženumu, ļaudīm un to darbiem. 19.oktobrī dzejoļus izteiksmīgi deklamēja 1.un 3.klašu skolēni, bet 20.oktobrī - 2. un 4.klašu skolēni. Žūrija klausījās un noteica laureātus klašu grupās, kā arī k/n "Rīgava". Laureātu saraksts te .


sk. Ilzes Čudares foto

Lielās skolas (Lauku iela 1) laureāti


sk. Ingas Grimas foto

"Rīgavas" laureāti (1.a, 1.b, 2.a un 2.b klase)


Skolotāju diena 3. oktobrī

Mīļie 11-tie un skolotāja Daina! Paldies par sirsnīgo sagaidīšanu no rīta, skaisto mūziku starpbrīžos, ziediem, sveicieniem un svētku kliņģeri pēcpusdienā no mums visiem!


Zinātnes nedēļa 2016 Salaspilī un mēs tajā 26.-30.septembris

5. klašu skolēnu darbi "Jaunie pētnieki". (Sk.Ieva Pudža)

4. - 6. klašu skolēni piedalās zinātnes šovā

Mūsu vidusskolēnu komanda viktorīnā “Zini, prāto vai mini par pākšaugiem un Salaspili” izcīna 3. vietu! Sveicam!

Vidusskolēni iepazīstas ar mobilo demonstrāciju laboratoriju "TehnoBuss"

Pēcpusdienās skolotājas Dace Bērtule, Ieva Pudža, Iveta Beļska, Solvita Bendrāte un Brigita Mežgale-Turlaja organizē radošās darbnīcas

Citas bildes no nedēļas pasākumiem


Erudīcijas konkursā - spēlē "Mēs strēlnieku mazbērni" 9.b klasei 3. vieta! 24. septembrī

Pasākumu cikla "Latviešu strēlnieki Nāves salā", kas veltīts simtgadei kopš pirmās ķīmisko ieroču izmantošanas Rīgas frontē 1.Pasaules karā, ietvaros notikušajā erudīcijas konkursā 9.b klases komanda (Nikola Žilde, Edvards Bondars, Edvards Dombrovskis, Niks Dreimanis) ar vēstures skolotājas Ingas Vītumas-Brūveres atbalstu izcīnīja 3. vietu. Priecājamies un sveicam!


Olimpiskā diena 23. septembrī

Skatīt citas bildes


2016./17. mācību gads iesācies

Šoruden Salaspils 1. vidusskolas durvis vēra 884 skolēni, no tiem - 116 pirmklasnieki

1.a klase ar skolotāju Initu Zalaku

1.b klase ar skolotāju Agitu Grigorjevu

1.c klase ar skolotāju Ilzi Čudari

1.d klase ar skolotāju Sandru Matisoni

1.e klase ar skolotāju Nadeždu Pavlovu

Ar skanīgu dziesmu klātesošos sveic 1.b klases skolnieks Helvijs

Daudz vairāk bilžu šeit.