Aktualitātes

Par skolu

Mācības

Interešu izglītība

Projekti, konkursi

Skolēnu padome

Skolēnu sasniegumi

Avīze "Logs"

Kontakti

 
vēsture
skolas nolikums
attīstības plāns
pašnovērtējuma ziņojums
pasākumi bildēs
jaunākie
2019./20.m.g. notikumi
2018./19.m.g. notikumi
2017./18.m.g. notikumi
2016./17.m.g. notikumi
2015./16.m.g. notikumi
2014./15.m.g. notikumi
2013./14.m.g. notikumi
2012./13.m.g. notikumi
2011./12.m.g. notikumi
2010./11.m.g. notikumi
2009./10.m.g. notikumi
uzņemšanas noteikumi
iekšējās kārtības noteikumi
vecākiem par kavējumiem
bibliotēka
skolas forma
ēdienkarte
atsauksmes


Noderīgas saites


Salaspils Gada skolotāja titulu 2015./16.m.g. iegūst

vizuālās mākslas un interešu izglītības skolotāja Gunta Lagzdiņa


Kaut gan vasaras brīvlaiks jau bija sācies, Erasmus projektā iesaistītie skolēni jūnijā vēl cītīgi strādāja un izveidoja filmu par Rīgas leģendām. Skatīt filmu projekta mājas lapā.

12. klases izlaidums 1. jūlijā

12. klase ar audzinātāju Brigitu Mežgali-Turlaju un direktori Veru Kalniņu

Vairāku olimpiāžu un konkursu uzvarētāja, skolas 1. pakāpes Atzinības raksta un Ministru prezidenta Atzinības raksta laureāte absolvente Ieva Šņepste

Aizlido baloni ar absolventu vēlējumiem


Ikgadējo skolotāja balvu - "Pūci" 17. jūnijā

2015./16. m.g. ieguva sākumskolas, datorikas un dambretes skolotāja Ilze Čudare, angļu valodas skolotāja Lūcija Sniķere un psiholoģe Dace Lapiņa.


9. klašu izlaidumi k/n "Rīgava" 10. jūnijā

9.a klase ar audzinātāju Aiju Beliju

9.b klase ar audzinātāju Laimu Pamiljani

9.k klase ar audzinātāju Evitu Pauriņu


Kāds biji, 2015./16. m.g.? Darbīgs, interesants, veiksmīgs... 30. maijā

To uzzinājām klašu svinīgajās līnijās, kur atcerējāmies gada svarīgākos notikumus gan no skolotāju, gan skolēnu skatpunkta. Tradicionāli ar skolas Atzinības rakstiem tika apbalvoti mācībās vislabākie. 1. pakāpes atzinības rakstu saņēma 132 skolēni, 2. pakāpes - 66, 3. pakāpes - 69. Balvas saņēma arī Gada skolēns un Gada aktīvākais skolēns 1.-4.kl., 5.-8.kl. un 9-12.kl. grupā. Šogad Gada skolēni ir Vita Binduka (4.kl.) un Artis Vijups (6.kl.), Gada aktīvākā skolēna tituls tika Alisei Evelīnai Točai (3.kl.), Jēkabam Čudaram (5.kl.) un Madarai Rakštei (11.kl.).


1. klašu mācībās visvislabākie


1. klašu centīgākie


2. klašu mācībās vislabākie


2. klašu centīgākie


3. klašu mācībās vislabākie


3. klašu centīgākie


4. klašu mācībās vislabākie - 1.pakāpes Atzinības rakstu īpašnieki


4. klašu otrās un trešās pakāpes Atzinības rakstu īpašnieki


5. klašu apbalvotie


6. klašu apbalvotie


7. klašu apbalvotie


8. klašu apbalvotie


un mūsu visgudrākie vidusskolēni


Koru sadziedāšanās "Tauriņu svētki" 27. maijā

Ķekavā notika Salaspils, Siguldas, Ķekavas, Ikšķiles un Olaines novadu koru sadziedāšanās "Tauriņu svētki". No mūsu skolas piedalījās 2.-4.kl. koris (diriģente Aija Pizāne).


Salaspils novada pašvaldība sumina izcilākos skolēnus un skolotājus 24. maijā

Īpaši sumināti tika 8. klases skolnieks Ričards Kristers Knipšis un 6. klases skolnieks Artis Vijups, kuri ieguvuši laureāta titulu 8 nominācijās katrs, kā arī 12. klases skolniece Ieva Šņepste, kura kopā ar pateicības rakstu par sasniegumiem olimpiādēs un konkursos saņēma arī pašvaldības stipendiju studijām augstskolā.


Simpātijas balva mūsu meitenēm īsfilmu konkursā "Tumša Bilde 2016" 19. maijā

Skolēnu un studentu īsfilmu konkursā, ko organizēja Alberta koledža, 11. klases meiteņu Kristas Belijas un Madaras Rakštes veidotā īsfilma "Ja es varētu, es mainītu..." ieguva simpātijas balvu. Sveicam un skatāmies filmu!


Latvijas Universitātes neklātienes matemātikas skola publisko labākos matemātiķus 18. maijā

Latvijas atklātajā matemātikas olimpiādē 1. vietu izcīnīja Rasma Sandra Knipše (6.c), 2. vietu - Ričards Kristers Knipšis (8.e), Artis Vijups (6.c), Vineta Bojāre (6.b), un atzinību - Alise Ungure (6.b) un Jēkabs Čudars (5.c).
Olimpiādē "Tik vai Cik?" 3. vietu ir izcīnījis Ervīns Karavackis (4.a).
Profesora Cipariņa konkursā 2. vieta Ričardam Kristeram Knipšim, bet Jauno matemātiķu konkursā 1. vieta Rasmai Sandrai Knipšei un 2. vieta Artim Vijupam.
Sveicam viņus un skolotājas Ievu Pudžu, Aigu Priednieci, Zandu Nelsoni, Ilzi Čudari un Lindu Krastiņu!


Latvijas 1. atklātā datorikas olimpiāde 14. maijā

Mūsu Artis Vijups (6.c) izcīna 2. vietu! Sveicam Arti un skolotāju Ievu Hermani!


Pēdējais zvans 13. maijā

12. klase ar skolotāju Brigitu

9.a klase ar skolotāju Aiju

9.b klase ar skolotāju Laimu

9.k klase ar skolotāju Evitu
Citas bildes


Rekordliels dalībnieku skaits Eiropas dienā kārtos „Eiropas eksāmenu”. Arī mūsu skolas visas astotās klases ir reģistrējušās eksāmenam. Sagatavoties viņiem palīdzēja skolotāja Annija Bergmane.

Interešu izglītības radošās darbnīcas un atskaites koncerts 6. maijā

Mūzikas un mākslas skolas dārzā teltīs un uz brīvdabas skatuves savu veikumu rādīja robotikas, lego, dambretes, eko, vizuālās mākslas, koru, ansambļu un teātra pulciņu dalībnieki.

Citas bildes


Erasmus+ projekta skolotāju viesošanās pie mums 5. un 6. maijā

2 dienas mācību stundas vēros un vadīs 5 valstu skolotāji (Lietuva, Bulgārija, Rumānija, Horvātija, Spānija)

5. maija rītā viesus skolas foajē sagaidīja skolas koris "Sonāre" Lāsmas Sreiķes vadībā.
Citas bildes


Ar dziesmu uz Stokholmu 2. - 4. maijs

No 2. līdz 4.maijam Salaspils 1.vidusskolas skolēnu koris "Sonāre" devās savā pirmajā pieredzes braucienā uz Stokholmu, koncertējot uz prāmja Isabelle. Stokholmā apmeklēja Zinātnes un tehnikas muzeju un baudīja Stokholmas pavasari, elpojot ziedošo narcišu un sakuras smaržu.

"Sonāre" uzstājas uz prāmja
Citas bildes


Par Latvijas atklāto datorikas olimpiādi 28. aprīlī

Šogad pirmo reizi notiek atklātā datorikas olimpiāde. Tai ir divas kārtas. Pirmā kārta, kur vajadzēja izveidot programmu un nosūtīt organizatoriem, ir noslēgusies. Visi mūsu skolas skolēni, kas piedalījās 1. kārtā, ir uzaicināti uz 2. kārtu, kas notiks klātienē 14. maijā Latvijas universitātes Datorikas fakultātē. Turēsim īkšķus par Rasmu Sandru Knipši (6.c), Arti Vijupu (6.c), Mārtiņu Smirnovu (7.d), Kristeru Mārtiņu Gelašu (8.e) un Ričardu Kristeru Knipši (8.e)!


"Esi drošs, neesi pārdrošs" 2. kārta 27. aprīlī

Lai piedalītos konkursā "Esi drošs, neesi pārdrošs!", 8.c klases komanda (Natālija, Heilija, Linda, Elīza, Roberts) internetā atbildēja uz 25 sarežģītiem jautājumiem par drošību. No 60 skolu komandām iekļuvām 2. kārtā, kurā savā starpā Iekšlietu ministrijā sacentās 20 komandas. Bija jāatbild uz jautājumiem par pirmās palīdzības sniegšanu, ugunsdrošību, atkarībām utt., kā arī jāparāda mājās sagatavotais priekšnesums. Biju patīkami pārsteigta, ka mūsu bērni tik droši un pārliecināti uzstājās 130 skatītāju priekšā. Rezultātus gaidījām ar cerību, īsti neticēdami, ka varētu tikt uzvarētāju skaitā. Bet... 23.maijā piedalīsimies finālā. Vēl gan ļoti rūpīgi un daudz jāgatavojas. Turēsiet īkšķus par mums? Skolotāja Anita
Skatīt citas bildes


3.c klase "Meža dienās 2016" 27. aprīlī

27.aprīlī 3.c klases skolēni piedalījās "Meža dienās 2016", kas kā katru gadu notiek ar Latvijas Valsts mežu gādību. Skolēni devās ekskursijā uz Ogres puses mežu, kur mežziņa vadībā uzzināja daudz jauna par kokiem un citiem meža augiem, par dzīvniekiem un putniem, par meža kopšanu un nozīmi mūsu dzīvē. Vislielāko prieku sagādāja iespēja katram iestādīt savu priedīti, mācīties noteikt koka vecumu un augumu.
3.c klase ar audzinātāju Agitu


7.d klases datoriķi prezentē savas lietotnes PII "Ritenītis" 26. aprīlī

Visas bildes
Lasīt sadaļā "Mācības/Datorika".


Uzvaru birums novadu skolu vieglatlētikas sacensībās 21. aprīlī

Ikšķiles, Ķekavas, Olaines un Salaspils novadu vieglatlētikas sacensībās "Jauno vieglatlētu kauss" mūsējiem 2 pirmās vietas, 9 - otrās un 8 trešās vietas, "Vidusskolu kauss" - 9 pirmās vietas, 7 - otrās un 4 trešās vietas, bet kopvērtējumā 1. vieta "Vidusskolu kausā" jauniešiem, 3.vieta "Vidusskolu kausā" jaunietēm, "Jauno vieglatlētu kausā" meitenēm un "Jauno vieglatlētu kausā" zēniem. Malači! Prieks par Jums! Vietu sadalījumu skatīt sadaļā "Skolēnu sasniegumi".


Viktorīna par pasaules valodām 21. aprīlī

No 18. līdz 22.aprīlim skolā notika svešvalodu nedēļa. Viktorīnā par pasaules valodām spēkos mērojās sesto klašu skolēni.

Citas bildes
Talantu konkursa bildes


Vidzemes reģiona ģeogrāfijas olimpiādes laureātu vidū - mūsējie! 20. aprīlī

Ar izcīnīto 1. vietu sveicam Aleksandru Kasakovsku (8.a), ar 3. vietu - Ričardu Kristeru Knipši (8.e) un viņu skolotāju Brigitu Mežgali-Turlaju!


Šodien zināmi arī konkursa "Can I do it?" rezultāti 19. aprīlī

Ar izcīnīto 1. vietu Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils, Siguldas novadu apvienībā sveicam Arti Vijupu (6.c) un skolotāju Maiju Rozenšteini, ar 3. vietu - Irbi Strūģi (5.b) un skolotāju Lūciju Sniķeri!

Fotogrāfijā visi mūsu skolas konkursanti


Sveicam sākumskolas latviešu valodas olimpiādes veiksminiekus! 18. aprīlī

Ar izcīnīto 1. vietu Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils, Siguldas novadu apvienībā sveicam Alīnu Mariju Dansoni (4.d) un skolotāju Margaritu Porieti, ar atzinību - Alisi Orinsku (2.d) un skolotāju Diānu Penku!


Zināmi starptautiskā matemātikas konkursa "Ķengurs-2016" uzvarētāji 16. aprīlī

Mūsu skolā tie ir Ričards Kristers Knipšis (8.e) un Kristiāns Francis Cagulis (6.a), kas katrs savā klašu grupā izcīnījuši 3. vietu Latvijā. Apsveicam!


Noslēgusies akcija «Uzņemies šefību pār konteineru 2!» 15. aprīlī

Sveicam akcijas 3. vietas ieguvējus Pierīgas reģionā - 5.c klasi un skolotāju Guntu Lagzdiņu. Viņi sašķiroja 380 kg stikla. Lasīt vairāk.


Eksakto zinātņu dienā vidusskolēniem 9. aprīlī

Latvijas Universitātē konkursā, kur vajadzēja atrisināt 5 dažādu eksakto zinātņu 15 uzdevumus, mūsu vidusskolēnu komanda (Alīse Daine - 10.kl., Laura Enija Meirāne -10.kl., Emīls Elksnītis - 10.kl., Sabīne Endija Strože - 12.kl.) Sandras Dombrovskas - 12.kl. vadībā kopā ar skolotāju Daci Bērtuli izcīnīja 3. vietu. Prieks par viņiem!
Vairāk


Dambretes komandu turnīrs sākumskolas skolēniem 9. aprīlī

Salaspils 1.vidusskolā notika dambretes komandu turnīrs sākumskolas skolēniem projekta „Bērnu prāta spēju attīstība ar dambretes spēli” ietvaros. Sacensībās piedalījās 15 komandas. Mūsu skolu pārstāvēja 2 komandas. Salaspils 1.vidusskolas 1.komanda ar 11 punktiem no 14 iespējamiem izcīnīja 1.vietu, bet 2.komanda ar 9 punktiem ieguva 6.vietu. Katrā komandā bija 6 spēlētāji, kuri nemainīgi spēlēja pie viena un tā paša galdiņa. Tika apbalvoti arī labākie spēlētāji pie katra galdiņa atsevišķi: 6.galdiņš - Alise Evelīna Toča - 1.vieta, 5. galdiņš - Tīna Osīte - 2. vieta, 4. galdiņš - Kristaps Šuvcāns - 3.vieta. Liels paldies visiem dalībniekiem!
Visas bildes


Ričards Kristers Knipšis konkurē ar vidusskolēniem

Konkurencē ar vidusskolēniem Latvijas lingvistikas olimpiādē Ričards Kristers (8.e) izcīnīja 3.vietu. Sveicam!
Par olimpiādi


Sveicam vizuālās mākslas konkursa "Transformācija" 5.-12.kl. uzvarētājus! 4. aprīlī

Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils, Siguldas novadu apvienībā Krista Belija (11.kl.) ir ieguvusi 2. vietu un Sanija Puriņa (6.b kl.) - atzinību. Viņu skolotāja ir Aija Belija. Sveicam!


Novadu apvienības vidusskolu informātikas olimpiāde notiek Salaspils 1. vidusskolā 31. martā

Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils, Siguldas novadu apvienības olimpiādē piedalījās Ieva Šņepste (12.kl.) un Alīse Daine (10.kl.). Abas meitenes ieguva atzinību. Sveicam!

Par sarūpētajām balvām olimpiādes organizatori paldies saka a/s Capital!


Lieldienu tirdziņš 24. martā

Šoreiz pārdevēju lomās iejutās 1. un 4. klašu skolēni. Tika piedāvātas gan apsveikuma kartītes, gan svētku dekori, gan garšīgi pašgatavoti saldumi.
Skatīt bildes.


Starptautiskais matemātikas konkurss "Ķengurs" arī pie mums 24. martā

Jau otro gadu mūsu skolas skolēni piedalās ikgadējā starptautiskajā matemātikas konkursā "Ķengurs". Konkursa dzimtene ir Austrālija. Salaspils 1. vidusskolu pārstāv 158 skolēni no 2.-12.klasēm. Ar cerībām uz labiem panākumiem gaidīsim 16. aprīli - rezultātu paziņošanas dienu.


A.Pumpura Rīgas 11.pamatskolas 5.a klase ciemos pie mūsu 5.b 23. martā

Viesojāmies 23.03.16. Salaspilī. Ekskursija sākās ar NBD un atpūtu pie Daugavas (AKO). Turpinājums pavadīts kopā ar Jūsu skolas skolēniem! Gribam pateikt lielu paldies Salaspils 1.vidusskolai, īpaši 5.b klasei un audz. Anitai Voras par silto uzņemšanu, ekskursiju pa skolu un kopīgo tautas bumbas turnīru Salaspils sporta namā.
Pateicība 5.b klasei par jauku draudzības sākumu!

A.Pumpura Rīgas 11.pamatskolas 5.a klases skolēni,
klases audz. un Salaspils domes deputāte Dace Kontrimiene

Skatīt citas bildes. Foto autore D.Kontrimiene


Kārtojam velotiesību eksāmenu 18. martā

Daudzi 4. un 5. klašu skolēni brīvdienas aizvadīja, mācoties ceļu satiksmes noteikumus, un 47 pēc CSDD eksāmena nokārtošanas ieguva velosipēdista apliecību.


No 16.-18. martam skolā viesojās skolēni no Viļņas Inženierijas liceja

Viss plāns

Lietuviešu skolēnu viesošanās noslēdzās ar kopīgu botāniskā dārza apmeklējumu. Lasīt vairāk


E-prasmju nedēļa noslēgusies ar patīkamu vēsti 14. martā

FIT4Jobs datorlietošanas pamatprasmju testu e-prasmju nedēļas ietvaros Latvijā izpildīja 151 dalībnieks. Visu kandidātu kopējais vidējais rezultāts ir 76% no 100%. Augstākais rezultāts – 100% ir 4 dalībniekiem, un viena no viņiem ir mūsu 12. klases skolniece Ieva Šņepste. Apsveicam!


Žetonu vakars 11. martā

Vakara gaitā izskanēja daudzkārtējs apliecinājums piederībai savai Salaspils 1. vidusskolai.
Fotogrāfijā divpadsmitie ar klases audzinātāju Brigitu pasākuma izskaņā.


Sākumskolas dambretes turnīrs 10. martā

Turnīrā piedalījās 82 dalībnieki.
Šogad par absolūto uzvarētāju kļuva Valda Vasariete un uz gadu savā īpašumā ieguva ceļojošo kausu.
Te var apskatīt bildes.


Noskaidroti Salaspils 1.vidusskolas volejbola turnīra uzvarētāji 10. martā

No 16.februāra līdz 10.martam Salaspils 1.vidusskolas sporta zālē skolas pašpārvaldes un 10.klases skolnieka Emīla Elksnīša vadībā ar volejbola treneres Ilzes Pačkajevas atbalstu tika organizēts skolas 9.-12.klases volejbola turnīrs. Uzvarētāju gods - 10. klasei!
Lasīt vairāk.


Veiksmīgs teātra sporta turnīrs mūsu komandām 10. martā

Ikšķiles vidusskolā norisinājās ikgadējais Daugavkrastu reģiona (Ikšķile, Lielvārde, Ogre, Salaspils) skolu teātra sporta komandu turnīrs, kurā startēja 14 komandas dažādās vecuma grupās. Mūsu 5.kl. komanda ieguva 1. pakāpi, bet 7.kl. un 10.-11.kl.komandas - 2. pakāpi. Paldies par veiksmīgo startu dalībniekiem un skolotājai Andai Vaivadei! Skatīt bildes.


Novadu apvienības 9. klašu ģeogrāfijas olimpiādē 10. martā

Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils, Siguldas novadu apvienības olimpiādē Niks Stafeckis (9.b kl.) ieguva 3. vietu. Sveicam Niku un skolotāju Brigitu Mežgali-Turlaju!


Novadu apvienības atklātās meiteņu mājturības olimpiādes "Rudens" rezultāti 9. martā

Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils, Siguldas novadu apvienības mājturības olimpiādē Ieva Rūtiņa-Rūtenberga (7.b kl.) ir ieguvusi 2. vietu un Kristiāna Eglīte (5.a kl.) - 3. vietu. Sveicam meitenes un skolotāju Evitu Pauriņu!


Zināmi novadu apvienības ģeogrāfijas olimpiādes rezultāti 8. martā

Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils novadu apvienības ģeogrāfijas olimpiādē Jānis Gotļevskis (12.kl.) ir izcīnījis 1. vietu un Toms Čudars (11.kl.) - atzinību. Sveicam zēnus un skolotāju Brigitu Mežgali-Turlaju!


No 7. līdz 12.martam Latvijā notiek e-prasmju nedēļa. Visa informācija. Aicinām iesaistīties dažādos pasākumos! Kas notiek pie mums? Skatīt.

Droši iepirkties internetā noteikti palīdzēs Eliasa Valtera (10.kl.) video, kas ieguva galveno balvu Eiropas Parlamenta informācijas biroja organizētajā konkursā vidusskolēniem. Skatīt blogā "Digitālās mācības"


„Dzīve kā palete, raiba un krāsaina…” 4. martā

Jaunrades konkursam, kas veltīts Jaņa Rozentāla 150. dzimšanas dienai, „Dzīve kā palete, raiba un krāsaina…”(J.Rozentāls) tika iesūtīti 246 radošie darbi un 89 literārie darbi. Mūsu Gunda Freidenfelde (7.d) ir konkursa laureātu vidū un kopā ar skolotāju Anitu Voras uzaicināta uz mākslinieka dzimšanas dienas pasākumu 18. martā. Sveicam!
Gundas dzejolis

Gunda kopā ar citiem laureātiem un mākslinieka Jaņa Rozentāla mazdēlu Miķeli Rozentālu, mazmeitu Kristīni Rozentāli, mazmazdēlu Miku Rozentālu apbalvošanas pasākumā Saldū 18. martā


Konkurss "Pazīsti savu organismu!" 3. martā

Ikšķiles, Ķekavas, Olaines un Salaspils novadu apvienības konkursā Sandra Dombrovska (12.kl.) izcīnīja 2. vietu, Jānis Gotļevskis (12.kl.) - 3. vietu. Sveicam viņus un skolotāju Daci Bērtuli!


Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensībās "Lakstīgala 2016" 25. februārī

mūsu Lakstīgalas ieguva 1. pakāpi un iespēju piedalīties konkursa 3.kārtā. Liels paldies Leo Kristianam Spūlem (4.c), Terēzei Petkevičai (2.a), Agnetai Kubiļus (2.a) , Vitai un Frīdai Bindukām (4.b), Artai Vagalei (6.c), Līvai Siliņai (3.d) un skolotājai Aijai Pizānei! Pateicamies sk. Ingai Grimai par tautas tērpiem un folkloras zinātājai un pazinējai sk. Olitai Riekstiņai!


Zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana skolā 25. februārī

Prieks par 11.klases jauniešiem, kas paredzētajā laikā izstrādāja un aizstāvēja savus darbus!


Skolas volejbolisti piedalījās „Lāses 2016” kausa izcīņā vidusskolu komandām 25. februārī

Lasīt vairāk


Skolas komanda piedalās Lego robotu sacensībās Cēsīs 20. februārī

22 komandas no dažādām Latvijas skolām cīnījās par kausu trijās vērtēšanas sesijās: robotu spēle, projekts un pamatvērtības. Mūsu komanda bija labākā sesijā "Pamatvērtības", kurā šā gada tēma bija TRASH TREK - atkritumu ceļš. APSVEICAM! Lasīt vairāk.


Eliass Valters brauks uz Briseli! 19. februārī

Eliass Valters (10. kl.) piedalījās Eiropas Parlamenta Informācijas biroja organizētajā konkursā vidusskolēniem "Kibernauta piedzīvojumi". Viņš ar savu videoklipu ieguva galveno balvu - uzaicinājumu uz Eiropas Parlamentu Briselē, kuru plāno izmantot jūlijā. Skatīt
Foto no apbalvošanas ceremonijas


"Atvariņiem" 1. pakāpe vokālās mūzikas konkursa "Balsis" 1. kārtā 19. februārī

Vokālais ansamblis "Atvariņi" ieguva 1. pakāpi Ikšķiles, Ķekavas, Olaines un Salaspils novadu apvienības vokālās mūzikas konkursa "Balsis" 1. kārtā. Paldies ansambļa vadītājai Aijai Pizānei, kustību horeogrāfei Lūcijai Sniķerei un koncertmeistarei Elīnai Gailei!


Sveicam Arti Vijupu!

Artis Vijups (6.c kl.) piedalījās Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas organizētajā atklātajā angļu valodas konkursā un ieguva 3. vietu. Viņa skolotāja Maija Rozenšteine.


Sveicam sporta spēļu minibasketbolā uzvarētājus! 16.februārī

Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils novadu apvienības sporta spēlēs mūsu 3.-4.klašu zēni skolotāja Valda Razumovska vadībā izcīnīja 1. vietu un tiesības pārstāvēt skolu Zemgales reģiona sacensībās.


Politikas zinību olimpiādē novadu apvienībā uzvar Sandra Dombrovska 16.februārī

11.februārī notika Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils, Siguldas novadu apvienības politikas zinību olimpiāde. 1. vietu, ar 10 punktiem apsteidzot 2. vietu, izcīnīja 12.klases skolniece Sandra Dombrovska. Sveicam Sandru un skolotāju Dainu Tauriņu!


Prieks par lieliskiem rezultātiem novadu apvienības 5.-8. klašu matemātikas olimpiādē 15.februārī

12.februārī notika Carnikavas, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils, novadu apvienības matemātikas olimpiāde 5.-8. klašu skolēniem. 1. vietu izcīnīja Ričards Kristers Knipšis (8.e kl.) un Artis Vijups (6.c kl.), 2. vietu - Justīne Zaharova (7.d kl.) un Rasma Sandra Knipše (6.c kl.), 3. vietu - Kristiāns Francis Cagulis (6.a kl.) un Jēkabs Čudars (5.c kl.), bet atzinību - Hugo Skujenieks (6.b kl.), Vineta Bojāre (6.b kl.) un Lūkass Ulmanis (5.c kl.). Paldies viņiem un skolotājām Z.Nelsonei, I.Pudžai, R.Ilgažai, A.Priedniecei un L.Krastiņai!


Labākie novadu apvienības sākumskolas matemātikas olimpiādē 15.februārī

10.februārī notika Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils, Siguldas novadu apvienības matemātikas olimpiāde 2.-4. klasēm. Eva Evelīna Kļaviņa (4.a kl.) izcīnīja 3. vietu (sk. I.Čudare) un Krists Vidzis (4.b kl.) - atzinību (sk. M.Jasaite). Sveicam!


Novadu apvienības pamatskolu informātikas olimpiādes laureāti 11.februārī

8.februārī notika Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils, Siguldas novadu apvienības informātikas olimpiāde 5.-7. klasēm. 1. vietu izcīnīja 6.c klases skolnieks Artis Vijups (sk. I.Kursīte) un 5.c klases skolnieks Jēkabs Čudars (sk. I.Hermane), 3. vietu - 6.c klases skolniece Rasma Sandra Knipše (sk. I.Beļska). Sveicam laureātus un viņu skolotājas!


Draudzības turnīrs dambretē 11.februārī

11.februārī notika draudzības turnīrs dambretē ar Salaspils 2.vidusskolu. Katrs dalībnieks spēlēja 10 spēles. Uzvarēja Salaspils 1.vidusskola.


Arī vislabākie ģeogrāfi ir mums! 8.februārī

Sveicam ar izcīnīto 1. vietu 4. februārī notikušajā Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils, Siguldas novadu apvienības ģeogrāfijas olimpiādē 7.a klases skolnieci Evu Lindi un ar 2. vietu - 7.c klases skolnieci Denīzu Rakstiņu! Paldies skolotājai Brigitai Mežgalei-Turlajai!


Zināmi vidusskolu angļu valodas olimpiādes rezultāti 8.februārī

Sveicam ar iegūto atzinību Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils, Siguldas novadu apvienības angļu valodas olimpiādē 11. klases skolnieces Kristu Beliju un Viviānu Nikonovu un skolotāju Maiju Rozenšteini!


"Ar leģendām par Rīgu" 3.c klase iesaistās Erasmus+ projektā. Vairāk

Vislabākie filozofi mācās mūsu skolā!

Sveicam ar izcīnīto 1. vietu Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils, Siguldas novadu apvienības filozofijas olimpiādē 12. klases skolnieci Sabīni Endiju Stroži! 2. vietu ieguva arī 12. klases skolniece Sandra Dombrovska. Sveicam arī Sandru un skolotāju Dainu Tauriņu!


Latviešu valodas un literatūras olimpiāde novadu apvienībā 1.februārī

Carnikavas, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils novadu apvienības olimpiādē atzinību ieguva Karīna Elizabete Valtere (8.e kl.) Sveicam viņu un skolotāju Laimu Pamiljani!


Krievu valodas (svešvalodas) olimpiāde novadu apvienībā 29.janvārī

Carnikavas, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils, Siguldas novadu apvienības olimpiādē piedalījās 5 mūsu skolēni. Sveicam ar izcīnīto 2.vietu Diānu Pokšāni (12.kl.), 3.vietu - Janu Šuļaku (10.kl.) un viņu skolotāju Bogdannu Kļimkoviču!


Jauniešu gada balva 2015 Salaspilī 29.janvārī

Balvām piecās nominācijās tika ieteikti 33 Salaspils jaunieši. 29. janvārī kultūras namā "Rīgava" notika balvu pasniegšana, kurā nominācijā "Skolēns savai skolai" balvu ieguva Evelīna Avlasina (12.kl.) un nominācijā "Gada pasākums" - Ligita Engaličeva (12.kl.), Madara Rakšte (11.kl.), Toms Čudars (11.kl.) un Alise Sainakova (10.kl.). Sveicam balvu ieguvējus!

Pasākumu fotogrāfijās iemūžināja Agnese Reķe. Bildes skatīt šeit.


Gidu konkurss 27.janvārī

Svešvalodu metodiskā komisija organizēja gidu konkursu, kurā skolēni angļu, krievu vai vācu valodā iepazīstināja ar valstu galvaspilsētām, izmantojot leģendas.


Mūsu komanda vēstures un sociālo zinību olimpiādē Pierīgas reģionā otrie labākie! 25.janvārī

6. - 8.klašu komandā startēja Grieta Ieviņa, Artis Vijups, Miks Aksels Apermanis, Ieva Rūtiņa-Rūtenberga, Ieva Rence, Ričards Kristers Knipšis. Paldies komandai un skolotājām Annijai Bergmanei, Dainai Tauriņai un Ingai Vītumai-Brūverei!


Zināmi matemātiķu konkursa "Rēķini galvā" rezultāti 25.janvārī

Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils, Siguldas novadu apvienības konkursā uzvarētāju godā ir tikuši 4 mūsu zēni. 1.vietu ieguva Niks Stafeckis (9.b kl., sk. Ruta Ilgaža) un Artis Vijups (6.c kl, sk. Ieva Pudža), 2.vietu - Tomass Kontrims (5.c kl., sk. Linda Krastiņa) un 3. - Justs Vidzis (1.b kl., sk. Inga Grima). Paldies!


Novadu apvienības skatuves runas konkurss 22.janvārī

Carnikavas, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils novadu apvienības konkursā piedalījās 4 skolēni. Priecājamies, ka visi nostartēja lieliski. 1.pakāpi ieguva Toms Čudars (11.kl.) un Daniela Vanceviča (7.d), 2.pakāpi - Jēkabs Čudars (5.c) un Anna Gulbe (2.d). Paldies skolotājai Andai Vaivadei!


Topošajā skolas jaunajā korpusā Ceru ielā 22.janvārī

Skolas jaunajā topošajā korpusā tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Svinīgajā pasākumā piedalījās Salaspils novada domes priekšsēdātājs un domes pārstāvji, skolas direktore, būvnieku pārstāvji, kā arī 10. klases skolēni un vairāki skolotāji. Katram klātesošajam bija iespēja pielikt roku kapsulas iemūrēšanā. Pasākumā piedalījās un savu svētību deva Salaspils Romas katoļu draudzes prāvests Gaitis Dubults un Salaspils evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Krišjānis Bulle.

Vairāk rakstā un novada mājas lapā


Prieks par mūsu sasniegumiem tautas bumbas sacensībās 21.janvārī

Ikšķiles, Ķekavas, Olaines un Salaspils novadu apvienības tautas bumbas sacensībās 4.-5. klašu zēnu komanda izcīnīja 1. vietu, meiteņu komanda - 3.vietu. Sveicam un vēlam zēnu komandai veiksmīgu startu 2.februārī Zemgales novada finālsacensībās Dobelē! (Skolotāji Valda Kublicka un Oskars Laurens). Visas bildes šeit.


1991. gada janvāra barikādes atceroties...

20. janvārī kopīgā pasākumā noslēdzās atceres un piemiņas nedēļa. Taču daudz kas notika jau iepriekš: dažādas aktivitātes klasēs, kopīga patriotisko dziesmu dziedāšana ar skolotāju Annu...

Skolas blogā var vairāk uzzināt par 5.c klases paveikto. Lasīt un skatīt.

Gatavošanās atceres pasākumam un tā norise bildēs


Mūsu basketbolistiem veiksmīgs starts Zemgales reģiona sacensībās 19.janvārī

Sveicam ar izcīnīto 3. vietu 4.- 5.klašu zēnu komandu un skolotāju Valdi Razumovski!


Lielā Lego spēļu diena 16.janvārī

Lasīt
Skatīt


Vokālais ansamblis "Atvariņi" Viktora Pizāna autorkoncertā 16. janvārī

V.Pizāna autorkoncertā "Šai brīnišķā stundā" ansamblis "Atvariņi" izpildīja 2 kopdziesmas "Mana Tēvuzeme" un "Salaspilij" (V.Pizāns, K.Skujenieks). Uz skatuves kamerkoris "Vidus", krievu dziesmu ansamblis "Otrada", ansamblis "Atvariņi", mūzikas autors V.Pizāns. Pavadījumu spēlēja k/n "Enerģētiķis" pūtēju orķestris.


Skolas informātikas olimpiāde 5.-7.klasēm 15. janvārī

Rezultāti: 1.vieta - Valdis Jāzeps Valainis (7.d), Artis Vijups (6.c), Jēkabs Čudars (5.c);
2.vieta - Nils Eisaks (7.d), Rasma Sandra Knipše (6.c), Lūkass Ulmanis (5.c). Viņi piedalīsies novadu apvienības olimpiādē 8.februārī Ķekavā.


Tukuma dzīvnieku patversme saka paldies visiem, kas dāvāja svētku sajūtu un atbalstu, arī mūsu skolas bērniem. Vairāk

Novadu apvienības vēstures olimpiāde 9. un 12. klasēm 14. janvārī

Ikšķiles, Ķekavas un Salaspils novadu apvienības olimpiādē 12. klases skolniece Ieva Šņepste ieguva 2.vietu. Viņas skolotāja Inga Vītuma-Brūvere. Sveicam!1.d klase ar skolotāju Kristīni ir izveidojuši 2 animācijas filmiņas. Lasīt un skatīt.
Projekta Erasmus+ dalībnieki ir izveidojuši filmiņu par skolu. Skatīt.

Noslēdzies StartIT programmēšanas konkurss "Izrotā savu Ziemassvētku eglīti!" un zināmi rezultāti 4. janvārī

Rasma Sandra Knipše un Ričards Kristers Knipšis piedalījās konkursā un iekļuva to 46 skolēnu sarakstā, starp kuriem tika meklēts konkursa uzvarētājs. Uzvarētāju noteica balsojums un StartIT komandas vērtējums.
Rasmas Sandras eglīte
Ričarda Kristera eglīte

Prieks, ka Ričards Kristers ir viens no trim konkursa uzvarētājiem. Viņa balva - visu atzinība un skaļrunis Samsung EO-SG900D LEVEL BOX mini. Sveicam!


Ziemassvētkus gaidot

Pirmā semestra noslēgums 18.decembrī

Skola lepojas ar 207 skolēniem, kuri semestri pabeidza ar labām un teicamām sekmēm. 89 no viņiem saņēma 1. pakāpes Atzinības rakstu, 53 - 2.pakāpes un 65 - 3.pakāpes.
Skolas direktore Vera Kalniņa uz pasākumu aicināja 7.-12.klašu mācībās vislabākos, lai pateiktu paldies par padarīto darbu. Viņi ir 48!

Ziemassvētku koncerts 11.decembrī

Foajē Ziemassvētku noformējumu veidoja skolotājas Inga, Gunta un Laura. Par svētku tuvošanos liecina arī rūķu cepures logos un uz klašu durvīm.
Visu Adventes laiku nedēļa sākas ar Pasaku rītu katrai klasei.
30. novembra rītā skolotājus sagaidīja patīkams pārsteigums - Pasaku rīts viņiem, ko pēc pirmās stundas organizēja skolēnu padome. Paldies viņiem par sarūpēto svētku mirkli!


1.-4.kl. vizuālās mākslas olimpiādē mūsējie startē lieliski

Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils un Siguldas novadu apvienības 1.-4.klašu vizuālās mākslas olimpiādē Una Nelsone (1.d) ieguva 1. vietu, Agate Umbraško (3.b) un Madara Grantiņa (1.d) - 2.vietu, Anna Gulbe (2.d) - atzinību. Sveicam uzvarētājas un skolotāju Guntu Lagzdiņu!


Šajā mācību gadā turpinās eTwinning projekts skolotājas Ineses Labanovskas vadībā. Vairāk
2015./16.m.g. skolotāja Silvija Zālīte veic Datorikas programmas aprobāciju 7.d klasē. Vairāk
VIAA ir apstiprinājusi mūsu skolas dalību Erasmus+ projektā no 2015. līdz 2017. gadam. Projekta koordinatores Ieva Hermane un Lūcija Sniķere. Vairāk
Latvijas skolu reitings 2015 (darbā ar talantīgajiem skolēniem). Mazo skolu grupā mēs esam ierindojušies 39. vietā. Visi rezultāti

9.-12.klašu jaunieši tiekas ar Mārtiņu Pļaviņu 10.decembrī

2012.gada vasaras olimpisko spēļu bronzas medaļas laureāts pludmales volejbolists Mārtiņš Pļaviņš tikšanās laikā
Lottes pārsteiguma balva 3.c klasei!

Novembra mēnesī 3.c klase ar skolotāju Agitu piedalījās AS Aldaris rīkotajā konkursā „Uzzīmē limonādes Lotte Ziemassvētku apsveikuma kartīti” un saņēma pārsteiguma balvu - Lottes limonādi.


"Vai esi gudrāks par piektklasnieku?" 25. un 26. oktobrī

Dambretes turnīrs 24. oktobrī

Rezultāti šeit.
Turnīra fotogrāfijas šeit.

Paldies par tiesāšanu, rezultātu apkopojumu un bildēm galvenajam tiesnesim Vitautam Budreikam!


"Atvariņi" viesojas PII "Jāņtārpiņš" 24. oktobrī

Vokālais ansamblis "Atvariņi" uzstājas ar koncertprogrammu "Raibas dziesmas rudenī"


Mūsu frisbijisti - labākie! 21. novembrī

Viņi izcīnīja 1. vietu Latvijas Jaunatnes Frisbija čempionāta 2015 jauktajā grupā


Svinam Latvijas 97. dzimšanas dienu 17. novembrī

Rīts iesākās ar svinīgo līniju skolas pagalmā, kurā kopā ar vokālo ansambli "Atvariņi" dziedājām Latvijas himnu, skolotāja Inga Vītuma-Brūvere atsauca atmiņā 1918. gada notikumus, direktore, turpinot skolotājas Brigitas Mežgales-Turlajas iedibināto tradīciju, ar piemiņas grāmatām un baloniem valsts karoga krāsās sveica klašu izvirzītos skolēnus. Paldies izskanēja arī tiem 14 skolēniem un skolas absolventam Dināram Joninam, kas kopā ar skolotāju Brigitu 30. oktobrī piedalījās akcijā "Simtozolu meži simtgadu Latvijai". 17 ozolu stādi tika atvesti uz Salaspili, un viens tūlīt pēc svinīgās līnijas tika iestādīts pie skolas blakus jau lielajiem ozoliem. Jaunsargu pulciņa vadītājs Kristaps Kancāns paziņoja labākos komandierus un klases Lāčplēša dienas sacensībās. Labāko komandieru godu izpelnījās 3 meitenes! Labākās klases - 7.d un 8.b. Skanot M.Bičukas un U.Poļa-Polīša dziesmai "Pasaule", gaisā tika palaisti baloni ar sveicieniem Latvijai dzimšanas dienā. Tam sekoja klases stundas "Brīvības piemneklim 80". Garajā starpbrīdī skolotāja Anna Priedeslaipa aicināja 7.-12.klašu skolēnus un skolotājus uz patriotisko dziesmu dziedāšanu.
Šī diena bija ieskaņa svētkiem, kurus 18. novembrī turpināsim svinēt ģimenēs.


Lāčplēša diena 11. novembrī

Jaunsargu pulciņš organizēja sacensības ierindas mācībā, teorijas jautājumos un šķēršļu joslas pārvarēšanā. Piedalījās 4.a, 4.c, 4.d, 5.b, 6.a, 6.b, 6.c, 7.a, 7.b, 7.c, 7.d, 8.a, 8.b, 8.c, 8.e, 9.a, 9.b, 9.k, 10. un 11. klase. Klases tika vērtētas divās vecuma grupās: 4.-7.kl. un 8.-11.kl. Klases - uzvarētājas un labākie komandieri tiks paziņoti 17. novembra līnijā.
Paldies skolotājam Kristapam Kancānam un jaunsargu pulciņa dalībniekiem par ieguldīto darbu pasākuma plānošanā un organizēšanā!

Kā kritušos karavīrus pieminēja novadā, lasiet Salaspils novada mājas lapā.


Mārtiņdienas tirgus sākumskolas korpusā 10. novembrī


"Salaspils mazās zvaigznītes 2015" 7. novembrī

Festivālā piedalījās skolas vokālais ansamblis "Atvariņi" ar skolotāju Aiju Pizāni


Sākumskolēnu sacensības dambretē 7. novembrī

Salaspils 1.vidusskolā notika individuālās sacensības dambretē sākumskolas skolēniem projekta "Domāšanas attīstība bērniem ar dambretes spēli" ietvaros. Sacensībās piedalījās 80 skolēni no 9 skolām. Mārtiņam Sjomkānam izcils sniegums - 1.vieta 3.klašu grupā, kā arī 1.vieta kopvērtējumā starp visiem dalībniekiem, Ričardam Pinkulim 3.vieta 4.klašu grupā.

Mūsu dambretisti ar skolotāju Ilzi Čudari


Izglītības programmas „Iespējamā misija” jaunie dalībnieki pie Valsts prezidenta 2. novembrī

Aija Upīte un Artjoms Ļipins, tiekoties ar Valsts prezidentu un izglītības un zinātnes ministri.
Vairāk Latvijas Valsts prezidenta mājas lapā


Latvijas skolēnu 69.spartakiāde mini handbolā 24. oktobrī

Meitenēm - 2. vieta,

zēniem - 3. vieta


15. Prāta sporta spēles "Zemgale 2015" 24. oktobrī

Prāta spēļu un dambretes pulciņu dalībnieki Dobelē piedalījās Prāta sporta spēļu sacensībās.

Apsveicam Mārci Drēviņu (3.d kl.) ar iegūto 1. vietu domino jauniešu grupā!


10. klases iesvētības 23. oktobrī
sportiskā gaisotnē

Muzikāli sportiskas aktivitātes 11.klase desmitajiem bija sarūpējusi visas dienas garumā. Malači - 11.klase!


Sākumskolas runas konkurss notika 20. un 21. oktobrī

Konkursa laureāti
Lasīt vairāk


5. klašu iesvētības 20. oktobrī

Klasēm jātiek galā ar skolēnu padomes sagatavotiem uzdevumiem

Noslēgumā skolēnu padome paziņoja uzdevumu izpildes rezultātus, un pēc zvēresta nodošanas visi piektklasnieki tika uzņemti pamatskolēnu pulkā


Skolu starpnovadu futbola sacensības Olainē 13. oktobrī

Mūsu C grupas zēni izcīnīja godpilno 3. vietu. Sveicam!


Vokālā meistarklase 29. un 30. septembrī
Meistarklasē piedalījās arī skolotāju Aijas Pizānes un Lāsmas Streiķes dziedātājas. Vairāk


2015./16.m.g. sākums

Šajā mācību gadā skolā strādā 4 Iespējamās misijas skolotāji

1. septembrī skolas durvis vēra 830 skolēni, no tiem 118 pirmklasnieki.

1.a klase ar skolotāju Viju Griestiņu

1.b klase ar skolotāju Ingu Grimu

1.c klase ar skolotāju Sintiju Lauri

1.d klase ar skolotāju Kristīni Daņiļeviču

1.e klase ar skolotāju Sandru Gotovsku

Par muzikālo noformējumu gādāja Koris "Sonāre" ar skolotāju Lāsmu