Aktualitātes

Par skolu

Mācības

Interešu izglītība

Projekti, konkursi

Skolēnu padome

Skolēnu sasniegumi

Avīze "Logs"

Kontakti

 
vēsture
skolas nolikums
attīstības plāns
pašnovērtējuma ziņojums
pasākumi bildēs
jaunākie
2019./20.m.g. notikumi
2018./19.m.g. notikumi
2017./18.m.g. notikumi
2016./17.m.g. notikumi
2015./16.m.g. notikumi
2014./15.m.g. notikumi
2013./14.m.g. notikumi
2012./13.m.g. notikumi
2011./12.m.g. notikumi
2010./11.m.g. notikumi
2009./10.m.g. notikumi
uzņemšanas noteikumi
iekšējās kārtības noteikumi
vecākiem par kavējumiem
bibliotēka
skolas forma
ēdienkarte
atsauksmes


Noderīgas saites


Koris "Sonāre" ar vadītāju Lāsmu Streiķi XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos

Dziesmu un deju svētku gājienā 12. jūlijā


12.kl. izlaidums 3. jūlijā

Atestātu par vidējo izglītību saņēma 12 jaunieši

Ilze Rence kopā ar atestātu saņēma 1.pakāpes skolas Atzinības rakstu un Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas pateicību par labām un teicamām sekmēm, Jānis Bernāns - titulu "Gada skolēns 2015" 9.-12.kl. grupā, bet Žaklīna Hermane - 2.pakāpes skolas Atzinības rakstu par labām un teicamām sekmēm.


Ikgadējo skolotāja balvu - "Pūci" 17. jūnijā

2014./15. m.g. ieguva dabaszinību un matemātikas skolotāja Ieva Pudža un sākumskolas skolotāja Inita Zalaka


Salaspils novada skolotāju konference "Mācību stunda iziet no klases" 11. jūnijā

Konferenci organizēja direktores vietniece mācību darbā Ieva Hermane, piedalījās abu vidusskolu skolotāji, kā arī novada domes izglītības komisijas un izglītības un kultūras daļas darbinieki. Konferenci atklāja domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars. Latvijas universitātes pārstāve Rita Kiseļova iepazīstināja ar starptautisko skolēnu novērtēšanas programmu, ar Latvijas skolēnu sasniegtajiem rezultātiem tajā, Iespējamās Misijas pārstāve Ilze Mazpane stāstīja savu pieredzi, kā ar bloga palīdzību likt pusaudžiem rakstīt - tātad domāt. Pēc tam darbs turpinājās 12 radošajās darbnīcās. Katram bija iespēja piedalīties 3 darbnīcās.
Fotogrāfijās konferenci iemūžināja pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļas preses sekretāre Ginta Zēberga. Interesējošās fotogrāfijas var atrast http://failiem.lv/u/qpvufuu


Skolu avīžu žurnālistu pirmais salidojums 1. jūnijā

Augstskolā "Turība" pulcējās skolu žurnālisti, starp viņiem arī mūsu avīzes "Logs" veidotāji skolotājas Brigitas vadībā. Darbu vadīja radio žurnālists Lauris Zvejnieks. Vairāk


Nominācijas "Gada skolēns 2015" un "Gada aktīvākais skolēns 2015" 29.maijā

"Gada skolēns 2015": Jānis Bernāns (9.-12.kl.),Niks Stafeckis (5.-8.kl.), Lūkass Ulmanis (1.-4.kl.)
"Gada aktīvākais skolēns 2015": Toms Čudars (9.-12.kl.), Artis Vijups (5.-8.kl.), Jēkabs Čudars (1.-4.kl.)

Niks Stafeckis un direktore

Toms Čudars un direktore

Lūkass Ulmanis, Jēkabs Čudars un Artis Vijups ar direktori


Beidzies 2014./15.mācību gads 1.-8. un 10.-11.klašu skolēniem 29. maijā

Šajās klasēs mācās 699 skolēni. Īpašs paldies visiem, kas savā galvenajā darbā - mācībās - ir sasnieguši augstus rezultātus. Un tādu ir daudz: 98 - I pakāpes, 95 - II un 35 - III pakāpes Atzinības rakstu ieguvēji.

6.-7.klases

1.-3.klases

4.-5.klašu 1. pakāpes Atzinības rakstu ieguvēji

4.-5.klašu 2. un 3. pakāpes Atzinības rakstu ieguvēji

8., 10., 11. klase
(Visus fotogrāfijās neizdosies atrast, jo vairākas klases bija ekskursijā)


Skolēnu - olimpiāžu, konkursu un sacensību uzvarētāju - sumināšana novada domē 26. maijā

skolēni pēc apbalvošanas ceremonijas

un viņu skolotāji kopā ar domes priekšsēdētāju Raimondu Čudaru un Izglītības un kultūras daļas vadītāju Ingu Elksni
Visi sasniegumi


"Muzikālais rings 2015" 20. maijā

Uzvarētājas - 8.a kl.komanda "Zilās nāras"
Pasākumu mūzikas un mākslu nedēļas ietvaros organizēja skolotājs Ģirts Griestiņš
Lasīt vairāk


Atklātās matemātikas olimpiādes laureātu vidū mūsējie 19. maijā

Sveicam ar 2.vietu Hugo Skujenieku 5.b (sk. Z.Nelsone) un Ričardu Kristeru Knipši 7.e (sk. Z.Nelsone), ar 3.vietu - Lauru Bērziņu 5.b (sk. Z.Nelsone) un Rasmu Sandru Knipši 5.c (sk. I.Pudža), ar atzinību - Kristiānu Franci Caguli 5.a (sk. R.Ilgaža)!


Publicēti 4. klašu matemātikas olimpiādes "Tik vai cik?" rezultāti 18. maijā

Sveicam 4.a klases skolnieci Sandiju Aleksu Štikovu, kas 397 skolēnu konkurencē izcīnīja 3. vietu, un viņas skolotāju Lindu Krastiņu!


"Sadziedam Daugavas krastā" 17. maijā

Skolas kori ("Sonāre" un 1.-4.kl. koris) piedalījās Ikšķiles, Ķekavas,Olaines, Salaspils un Siguldas novadu skolu koru sadziedāšanās svētku koncertā. Kopkora priekšā stājās arī mūsu diriģentes Lāsma Streiķe un Aija Pizāne. Vairāk Salaspils novada mājas lapā


Izskanējis pēdējais skolas zvans 9. un 12. klasēm 15. maijā

12. klase ar skolotāju Ivetu

9.a klase ar skolotāju Valdu

9.b klase ar skolotāju Dainu

Skolas "Paldies!" klašu audzinātājām


Salaspils memoriālā piemin Otrā pasaules kara upurus 8. maijā

Ministru prezidente Laimdota Straujuma un Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars

Mūsu vidusskolēni ar direktori
Vairāk Salaspils novada mājas lapā


Skolas atskaites koncerts 7. maijā


Stādām mežu 7. maijā

7.a un 11. klase ar skolotājām Lūciju un Brigitu Ropažos stāda mežu. Vairāk


Labi rezultāti Latvijas matemātikas konkursā "Ķengurs - 2015" 30.aprīlī

Priecājamies par konkursa uzvarētāju Arta Vijupa (5.c), Domenika Ulmaņa (6.d), Rasmas Sandras Knipšes (5.c) un Toma Zvirgzdiņa (5.b) panākumiem.


Iepazīstam Nacionālā botāniskā dārza oranžēriju 28. aprīlī

Skolas darbinieku paldies direktorei Verai un botāniskā dārza direktoram Andrejam Svilānam par interesanto un izzinošo pēcpusdienu dienvidu augu vidē jaunajā oranžērijā!


Popiela 24. aprīlī

Bija iespēja vērot 20 priekšnesumus 2. - 10. klašu izpildījumā


"Sonāre" tiek uz dziesmu svētkiem! 23. aprīlī

10 novadu skolēnu kori Doles tautas namā piedalījās koru skates 2. kārtā. Mūsu "Sonāre" izcīnīja 1. pakāpi un tiesības piedalīties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Skola lepojas ar Jums, dziedātāji un skolotāja Lāsma!


Sporta sacensības vieglatlētikā 23. aprīlī

Viņi bija labākie Ikšķiles, Ķekavas, Olaines un Salaspils novadu apvienībā


Krievu valodas skatuves runas konkurss 23. aprīlī

Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils un Siguldas novadu apvienības konkursā 7.e klases skolniece Marija Streņģe ieguva 3. vietu (skolotāja Lūcija Sniķere). Apsveicam!


Sākumskolu latviešu valodas olimpiāde 21. aprīlī

Apsveicam 3.d klases skolnieci Alīnu Mariju Dansoni un skolotāju Margaritu Porieti ar 3.vietu Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils un Siguldas novadu apvienības olimpiādē!


No 13. līdz 24. aprīlim pie mums Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra (ZRKAC) ceļojošā izstāde

Paldies skolotājām Ievai Pudžai un Rutai Ilgažai par šo iespēju! Vairāk


2. vieta skolēnu radošajā konkursā "Zvaigzne 2015" 18. aprīlī

Mūsu skolas vokālais ansamblis "Atvariņi" (sk. Aija Pizāne) ieguva 2. vietu Baložu k/n organizētajā konkursā "Zvaigzne 2015". Vairāk


Mūsu skola saņem dāvinājumu - mini handbola inventāru 15. aprīlī

To ieguvām, pateicoties sporta skolotājām Valdai, Agitai, Ingai, Ilzei un Mārai, kuras laipni atsaucās uz Salaspils Sporta skolas handbola treneru piedāvājumu 2014.gada septembrī Olimpiskās dienas ietvaros piedalīties mini handbola turnīrā, bet novembrī startēt turnīrā Salaspils Sporta namā. Arī šogad, marta beigās, mūsu skola tika pārstāvēta izstādes "Skola 2015" laikā mini handbola turnīrā Ķīpsalā. Dāvinājumā - piepūšamie handbola vārti, mini handbola bumbas un krāsainas vestītes.
Dāvinātāji - Latvijas handbola federācija sadarbībā ar Rīgas Hanzas Rotari klubu.

Kopā ar sporta skolotājām Valdu, Ilzi, Māru, Agitu, Gunitu un Ingu, direktori Veru dāvinātāju pārstāvji Juris Jākobsons un Jānis Teteris, arī sporta skolas direktores vietniece mācību darbā Ilze Pačkajeva. Vairāk


2. vieta Vidzemes reģiona ģeogrāfijas olimpiādē 14. aprīlī

Priecājamies par Nika Stafecka (8.b) panākumiem, kurš 51 dalībnieka konkurencē izcīnīja 2. vietu. Paldies skolotājai Brigitai Mežgalei-Turlajai!


Mūsu panākumi novadu apvienības konkursā "Can I do it?" 10. aprīlī

Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils un Siguldas novadu apvienības konkursā "Can I do it?" 1. vietu ieguva Artis Vijups - 5.c, skolotāja Agnese Jansone, 2. vieta Mikam Akselam Apermanim - 6.b, skolotāja Kristīne Daņiļeviča, bet Madarai Vaško (5.a) - atzinība, skolotāja Lūcija Sniķere. Sveicam!


Mūsu minibasketbolisti labākie Zemgales reģionā

Paldies 3. un 4. klašu zēniem un skolotājam Valdim Razumovskim par izcīnīto 1. vietu skolu sporta finālsacensībās "Minibasketbolā"!


Konkursa "Ko mums šodien teiktu Oskars Kalpaks?" galvenā balva

un brauciens uz Briseli 9.b klases skolniecei Laurai Enijai Meirānei. Prieks un lepnums! Paldies skolotājai Dainai Tauriņai! Lasīt vairāk


Novadu apvienības vidusskolu informātikas olimpiāde 30. martā

Mūsu skola uzņēma skolēnus no Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils un Siguldas novadiem. Sveicam ar izcīnīto 2. vietu Žaklīnu Hermani (12.kl.) un atzinību - Ievu Šņepsti (11.kl.), skolotāja Silvija Zālīte.

Paldies par balvām As Capital!


Mūsu zēni - labākie handbolā 27. martā

Izstāžu centrā "Ķīpsala" izstādes "Atpūta un sports 2015" ietvaros notika Latvijas skolu mini handbola turnīrs. Mūsu sportisti uzvarēja gan 3. klašu, gan 4. klašu zēnu komandu grupās. Vairāk.


Koru skates 1. kārta novadu apvienībā 27. martā

5. - 9. klašu koris "Sonāre" nopelnīja 2. pakāpes diplomu un tiesības piedalīties 2. kārtā. Paldies koristiem un skolotājai Lāsmai Streiķei!


Novadu apvienības 5. atklātais vizuālās mākslas konkurss 7. - 12. klasēm 25. martā

Evelīna Avlasina (11.kl.) Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils un Siguldas novadu apvienībā bija vislabākā - 1.vieta. Sveicam Evelīnu un skolotāju Aiju Beliju!


24. martā skolā viesojas Māris Šlēziņš

Latvijas ielu vingrošanas sporta biedrības un Pasaules ielu vingrošanas federācijas dibinātājs tiekas ar 5. un 7. klašu skolēniem


1. pakāpes diploms 16. Latvijas skolu jaunatnes teātra sporta finālturnīrā "Roze, lido" Bauskā 14. martā

Komandas dalībnieki: Maija Marija Ozola - 6.c klase; Daniela Vanceviča, Linda Daugule un Domeniks Ulmanis - 6.d klase; skolotāja Anda Vaivade. Sveicam!


Veiksmīgi starti LEGO sacensībās 14. martā

Rīgas Jauno tehniķu centrā notika LEGO sacensības Lego robotikā un Lego konstruktoriem. Pasākumā piedalījās 20 Salaspils Lego pulciņa dalībnieki. 1. vietu LEGO konstruktoru konkursā ieguva 5.b klases skolēni Toms Zvirgzdiņš un Dāvis Imants Ozoliņš, bet 2.vietu - 2.d klases skolnieki Emīls Petrovskis un Markuss Sperga. Viņu skolotāja Ruta Ilgaža. Sveicam! Lasīt vairāk


Tautas deju kolektīvu skate novadu apvienībā 11. martā

1. - 2. klašu tautas deju kolektīvs "Dzīpariņš", iegūstot 37 punktus, nopelnīja 2. pakāpes diplomu. Vadītāja Inga Grima. Tagad gaidīsim visas Latvijas deju kolektīvu sniegumu novērtējumu, lai zinātu, kuri būs tie, kas piedalīsies lielajos dejošanas svētkos Rīgā.


Paziņoti novadu apvienības vidusskolas ģeogrāfijas olimpiādes rezultāti 10. martā

Ikšķiles, Ķekavas, Olaines un Salaspils novadu apvienības olimpiādē mūsējiem atkal godalgotas vietas! Sveicam Jāni Bernānu (12.kl.) un Jāni Gotļevski (11.kl.) ar 1. vietu, Evitu Ciršu (12.kl.) - ar atzinību! Paldies skolotājai Brigitai Mežgalei-Turlajai!


Madaras Rakštes pasaka ievietota "Pasaku kalendārā"!


Novadu apvienības 9. klašu ģeogrāfijas olimpiāde 6. martā

Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils un Siguldas novadu apvienības olimpiādē mūsu skolu pārstāvēja 3 skolēni, un visi ieguva godalgotas vietas. Sveicam Līvu Ozoliņu (9.b) ar 1. vietu, Inesi Meļehovu (9.a) un Elvi Igauni (9.b) ar 3. vietu un, protams, skolotāju Brigitu Mežgali-Turlaju!


Daugavkrasta reģiona teātra sporta turnīrs 5. martā

Sveicam skolotājas Andas Vaivades vadītos 2.-4.kl., 5.-6.kl. un 9.kl. teātra sporta dalībniekus, kas uz skolu atveda trīs 2. pakāpes diplomus!


Ar panākumiem mūsējie startē Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas atklātajā svešvalodu olimpiādē 28. februārī

Sveicam ar 3. vietu angļu valodā Lauru Eniju Meirāni (9.b) un skolotāju Maiju Rozenšteini; ar 3. vietu vācu valodā Elvi Igauni (9.b) un skolotāju Inesi Labanovsku!


Latvijas republikas skolēnu 68. spartakiādes finālsacensībās frisbijā zēnu komandai 1. vieta! 20.februārī

Sveicam Jāni Bernānu, Arvīdu Orlovski, Bruno Jurginsonu, Pēteri Valaini, Imantu Ilgažu, Gregoru Matīsu, Eduardu Saulīti, Emīlu Elksnīti un skolotāju Valdu Kublicku ar lielisko panākumu!


Novadu apvienības 5. - 8. klašu matemātikas olimpiāde 20. februārī

Priecājamies par Rasmas Sandras Knipšes (5.c) un Ričarda Kristera Knipša (7.e) 2. vietu, Marka Kristiana Babra (6.d) 3. vietu un Arta Vijupa (5.c) atzinību Ikšķiles, Ķekavas, Olaines un Salaspils novadu apvienības olimpiādē. Paldies skolotājām Zandai Nelsonei un Ievai Pudžai!


Zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana 19. februārī

Prieks par 11. klasi, kas paredzētajā laikā veiksmīgi aizstāvēja izstrādātos darbus!


Novadu apvienības mūzikas konkurss "Balsis" 19. februārī

Ikšķiles, Ķekavas, Olaines un Salaspils novadu apvienībā mūsu skolas vokālais ansamblis "Atvariņi" ieguva 2. pakāpes diplomu. Paldies dziedātājiem, ansambļa vadītājai Aijai Pizānei un koncertmeistarei Elīnai Gailei!


Novadu apvienības minibasketbola sacensības 17. februārī

Ikšķiles, Ķekavas, Olaines un Salaspils novadu apvienībā mūsu skolas 3. un 4. klašu zēnu komanda izcīnīja 1. vietu, nodrošinot dalību nākamā posma sacensībās Zemgales reģionā.

Paldies zēniem un skolotājam un trenerim Valdim Razumovskim!
Vairāk


Novadu apvienības sākumskolas matemātikas olimpiāde 12. februārī

Mūsu skola uzņēma 184 skolēnus no Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils un Siguldas novadiem. Protams, neizpalika arī uzvaras prieki! Sveicam ar izcīnīto 1. vietu Sandiju Aleksu Štikovu (4.a) un skolotāju Lindu Krastiņu, ar 2. vietu - Reini Krauju (3.c) un skolotāju Ilzi Čudari, ar 3. vietu - Emīlu Juri Gelašu (3.b) un skolotāju Ingu Grimu, ar atzinību - Mārtiņu Sjomkānu (2.a) un skolotāju Lailu Leščinsku, kā arī Robertu Jāni Jansonu (2.d) un skolotāju Initu Zalaku!


Paziņoti novadu apvienības fizikas olimpiādes rezultāti 12. februārī

Sigurds Skangals (9.a kl.) Ikšķiles, Ķekavas, Olaines un Salaspils novadu apvienībā ir izcīnījis 1. vietu. Sveicam viņu un skolotāju Ivetu Beļsku!


5. - 7. klašu informātikas olimpiāde novadu apvienībā 9. februārī

Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils un Siguldas novadu apvienības olimpiādē mūsu komanda (Ričards Kristers Knipšis (7.e), Kristers Mārtiņš Gelašs (7.e), Karīna Elizabete Valtere (7.e), Marks Kristians Babris (6.d)) atkal bija labākie, izcīnot 1. vietu. Viņu skolotājas Ieva Hermane un Silvija Zālīte.


9. -12. klašu matemātikas olimpiāde novadu apvienībā 6. februārī

Ikšķiles, Ķekavas, Olaines un Salaspils novadu apvienības olimpiādē četri skolotājas Aigas Priednieces audzēkņi uzrādīja labus rezultātus: Ieva Šņepste (11.kl.) ieguva 3. vietu un tika izvirzīta uz valsts olimpiādi, 3. vieta arī Annai Bakānei (9.b kl.), bet Jānim Bernānam (12.kl.) un Sigurdam Skangalam (9.a kl.) - atzinība. Sveicam!


Skatīt nolikumu.


Sākumskolas matemātikas nedēļa 2. - 6. februāris

Spēkiem "āķīgu" uzdevumu risināšanā mērojās 1. klašu skolēni. Vairāk


7. klašu ģeogrāfijas olimpiāde novadu apvienībā 5. februārī

Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils un Siguldas novadu apvienības olimpiādē mūsu septītklasnieki bija labākie: Ričardam Kristeram Knipšim - 1. vieta un Sandim Dzenītim - 2. vieta! Paldies arī skolotājai Brigitai Mežgalei-Turlajai!


Eksperimentu pēcpusdiena skolas labākajiem matemātiķiem ar FIZMIX 4. februārī

Uz eksperimentiem kopā ar Kārli no FIZMIX bija aicināti skolas 5.-12. klašu matemātikas olimpiāžu un konkursu uzvarētāji. Bija iespēja gan skatīties, gan pašiem izmēģināt. Bija interesanti, arī jautri. Noslēgumā pasākuma dalībnieki tika cienāti ar ļoti garšīgu kliņģeri. Paldies organizatoriem - matemātikas skolotājiem - par jauko pasākumu!
Vairāk


Angļu valodas olimpiāde novadu apvienībā 2. februārī

Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils un Siguldas novadu apvienības olimpiādē mums veicās tā: Jānim Gotļevskim (11.kl.) - 1. vieta, Sabīnei Endijai Strožei (11.kl.) - 2. vieta un Renātei Lavrinovičai (8.kl.) - 3. vieta. Sveicam uzvarētājus un skolotāju Maiju Rozenšteini!


Filozofijas olimpiāde novadu apvienībā 28. janvārī

Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils un Siguldas novadu apvienības olimpiādē atkal panākumi: Evitai Ciršai (12.kl.)- 1. vieta un Sandrai Dombrovskai (11.kl.)- 3. vieta! Paldies meitenēm un skolotājai Dainai Tauriņai!


Latviešu valodas un literatūras olimpiāde novadu apvienībā 26. janvārī

Carnikavas, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils novadu apvienības olimpiādē mūsu meitenes nostartēja godam: Katrīnai Zaķei (9.kl.)- 2. vieta un Līvai Ozoliņai (9.kl.)- 3. vieta! Paldies meitenēm un skolotājām Dacei Vilmenietei un Laimai Pamiljanei!


Miksike.lv konkurss "Rēķini galvā!" novadu apvienībā 19. - 23. janvārī

Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils un Siguldas novadu apvienības konkursā mūsu skola var lepoties ar sasniegumiem, jo divās vecuma grupās no četrām ir pamanījusies savākt visas godalgotās vietas. Rezultāti: 1. vieta - Vladislavam Perkaņukam (9.a), Artim Vijupam (5.c), Emīlam Jurim Gelašam (3.b), 2. vieta - Nikam Stafeckim (8.b.) un Denīzai Rakstiņai (6.c), 3. vieta - Sigurdam Skangalam (9.a), Domenikam Ulmanim (6.d) un Evai Evelīnai Kļaviņai (3.a). Paldies arī viņu skolotājām Aigai Priedniecei, Ievai Pudžai, Ingai Grimai, Rutai Ilgažai, Zandai Nelsonei, Vijai Griestiņai!


Skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss novadu apvienībā 22. janvārī

Carnikavas, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils novadu apvienības konkursā mūsējie uzstājās lieliski. 1. pakāpes diplomu izcīnīja Linda Čevere (9.kl.), un Lūkass Ulmanis (4.kl.), 2. pakāpes - Toms Čudars (10.kl.) un Gints Tamulis (3.kl.), bet 1.kl. skolniece Anna Gulbe saņēma atzinību. Paldies viņiem un skolotājai Andai Vaivadei!


Sveicam ar izciliem sasniegumiem!

RIMS organizētajā matemātikas olimpiādē mūsu skolu pārstāvēja 36 skolēni no 3., 4., 5.klasēm.
Uz apbalvošanas ceremonijām saņemt diplomus, medaļas un balvas tika aicināti labākie. No mūsu skolas tie bija:
Nora Krūmiņa 3.c (sk. I. Čudare),
Renārs Štamers 4.c (sk. G.Blumberga),
Lūkass Ulmanis 4.a (sk. L. Krastiņa),
Vineta Bojāre 5.b (sk. Z.Nelsone),
Toms Zvirgzdiņš 5.b (sk. Z.Nelsone),
Krsitiāns Francis Cagulis 5.a (sk. R. Ilgaža)

un Artis Vijups 5.c (I.Pudža), kurš 5.klašu grupā ieguva 1. vietu, zelta medaļu un balvu.

Skola saņēma Pateicības rakstu.


Tikko uzzinājām Ikšķiles, Ķekavas, Olaines un Salaspils novadu apvienības bioloģijas olimpiādes rezultātus. Ir vēl viena atzinība! Sveicam 12. klases skolnieci Gintu Taubi un skolotāju Daci Bērtuli!
15. janvārī Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils un Siguldas novadu apvienības vēstures olimpiādē 9.b klases skolniece Sabīne Beļska ieguva atzinību. Sveicam Sabīni un skolotāju Dainu Tauriņu!
Mūsu skolas komanda vēstures un sociālo zinību novadu apvienības (Carnikava, Garkalne, Ikšķile, Ķekava, Olaine, Salaspils, Sigulda) olimpiādē 13. janvārī ieguva atzinību. Sveicam komandas dalībniekus Kārli Grudulu, Elizabeti Casno, Akselu Blanku, Ričardu Kristeru Knipši, Diānu Stūrīti, Niku Stafecki un skolotājas Eviju Jansoni, Dainu Tauriņu un Ingu Vītumu-Brūveri!


Frisbija pulciņa dalībnieku sveiciens Jaunajā gadā!


Svinīgās līnijas un svētku koncerti 19. decembrī

1.-4 klašu skolēniem svinīgā līnija notika k/n "Enerģētiķis". 50 skolēni saņēma 1.pakāpes, 11 - 2.pakāpes, 8 - 3.pakāpes skolas Atzinības rakstus par labi paveiktiem mācību uzdevumiem, bet 24 skolēni - atzinības rakstus par īpašu centību mācību darbā. Koncertā uzstājās sk.Aijas 1.-4.kl. koris un ansamblis "Atvariņi", sk. Andas daiļlasītāji un sk. Ingas dejotāji.

K/n "Rīgava" uz semestra noslēguma pasākumu pulcējās 5.-12.klašu skolēni. Svētku noskaņu radīja sk. Andas teātra pulciņa dalībnieki un sk.Lāsmas vadītā kora meitenes. Paldies!
1. pakāpes skolas Atzinības rakstus par mācību darbu saņēma 12 skolēni, 2.pakāpes - 47, 3.pakāpes - 35 skolēni.

Dzied 5.-9. klašu koris "Sonāre"


7.-12.klašu futbola sacensības 18. decembrī

Skolēnu padomes organizētajās sacensībās piedalījās visu klašu komandas, uzvarētāju godā tika 9.a klase
Visas bildes skatieties skolēnu padomes mājas lapā


Deju kolektīvu tautas tērpu parāde 10. decembrī
Gatavojoties skolēnu dziesmu un deju svētkiem, skolas deju kolektīvs "Dzīpariņš" piedalījās tautas tērpu parādē Ķekavā. Vairāk...


Mūsu frisbijisti uzvar Latvijas jaunatnes čempionātā 29.novembrī

Sveicam un priecājamies par lielisko panākumu! Skatīties spēli


Matemātikas un informātikas nedēļa 24. - 28. novembris

24. novembrī 6. klašu spēlēs uzvarēja 6.b klases komanda.

25. novembrī notika visplašāk pārstāvētais šīs nedēļas pasākums - dambretes sacensības, kurās piedalījās dažāda vecuma dalībnieki: no pirmklasnieka līdz skolotājam.

Paldies starptautiskajam sporta meistaram Vitautam Budreikam par palīdzību organizēšanā un fotogrāfijām!

27. novembrī 5. klašu matemātikas un informātikas viktorīnā piedalījās 6 komandas, uzvarēja 5.b klases komanda "WI-FI meklētāji".

28. novembrī ar "Kodētās matemātikas" uzdevumiem cīnījās 14 komandu 29 dalībnieki.


Valsts prezidents tiekas ar izglītības programmas „Iespējamā misija” Septītā iesaukuma dalībniekiem 20. novembrī

Viņu vidū arī mūsējie - pašreizējie skolotāji Dace Bērtule un Kristaps Zaļais, kā arī 2009. gada absolvente Laura Tuktēna. Skatīties vairāk


Daudz laimes, Latvija!

Valsts dzimšanas dienas svinības 14. novembra rītā iesākās ar svinīgo līniju, ar Evelīnas (11.kl.) un Toma (10.kl.) uzrunu, turpinājumā uzstājās ansamblis "Atvariņi" un, turpinot pirms 6 gadiem skolotājas Brigitas iedibināto tradīciju, ar grāmatu un baloniem Latvijas karoga krāsās tika apbalvoti 18 klašu kolektīvu ieteiktie skolēni. Par piedalīšanos konkursā "Mana kā Valsts prezidenta uzruna valsts svētkos" Latvijas prezidenta Andra Bērziņa pateicības saņēma 7.c klases skolēni Heilija Marta Grauduma, Aleksandrs Pavlovskis un Roberts Ceplis, bet 2. c klase ar audzinātāju Agitu - Zemkopības ministrijas atzinību par dalību konkursā "Mans mazais pārgājiens". Tad sekoja klases stundas "Radīts Latvijā", kurās dažādās tehnikās skolēni centās parādīt uzņēmumus, ar ko Latvija var lepoties. 9.-12. klašu skolēni iedvesmojošā gaisotnē tikās ar projekta "Kronbergs izglītībai" vadītāju Tālivaldi Kronbergu. Mūzikas stundās 6.-9.klašu skolēni ar skolotāju Annu dziedāja patriotiskas dziesmas, bet 1.-4.klašu korim skolotāja Aija bija noorganizējusi stundu- koncertu ar komponista, dziesmas "Mana Tēvuzeme" ar Knuta Skujenieka vārdiem autora, Viktora Pizāna piedalīšanos.

Tālivaldis Kronbergs iesaka:
Rons Klārks — "Nost ar garlaicīgām mācību stundām!"
Deivids Dž. Švarcs — "Vērienīgās domāšanas spēks"
Džeks Kenfīlds, Dženita Svicere — "Panākumu principi"
"Es, Stīvs Džobss"


Lāčplēša diena 11. novembrī

Svinīgā uzruna pie k/n "Rīgava". Runā domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars, pa labi Ginta (12.kl.) un Elvis (11.kl.), aizmugurē - studentu korporāciju vīru koris

Mūsu skolēni lāpu gājienā


Mārtiņdienas tirgus 10. novembrī

1. - 4. kl. skolēni iejutās tirgotāju lomā.
Kaut arī tirgus bija izvietojies divos stāvos, pircējiem nācās pastāvēt rindā


Aicina piedalīties konkursā "Latvijas Maksimālisti" 10. novembrī

Modes zīmola QooQoo radītāja un īpašniece Aļona Bauska, tiekoties ar 5.-12. kl. skolēniem, rosināja viņus piedalīties konkursā


Dambretes sacensības 8. novembrī

Mūsu skolā projekta "Domāšanas attīstība bērniem ar dambretes spēli" ietvaros norisinājās individuālās dambretes sacensības sākumskolas skolēniem. Tajās piedalījās 103 dalībnieki no 9 skolām. Mūsu skolas dambretisti izcīnīja 5 godalgotās vietas: 1.klašu grupā 2.vieta - Tomasam Freibergam no 1.a klases, 3.vieta - Gustavam Dosbergam no 1.b klases, 4.klašu grupā 1.vieta - Sandim Jurcikam no 4.a klases, 2.vieta - Renāram Štameram no 4.c klases un Jēkabam Čudaram no 4.b klases.


"Populāru melodiju kaleidoskops" 3. novembrī

Ziemeļlatvijas kameransambļa "LIVONIA" koncerts 4. - 7. kl. skolēniem


Festivāls "Mazās Salaspils zvaigznītes" 1. novembrī

Festivālā piedalījās mūsu vokālais ansamblis "Atvariņi" ar vadītāju Aiju Pizāni


Mūsu skolai atkal Eiropas Kvalitātes Sertifikāts 31. oktobrī

eTwinning Team vēstulē teikts:
"Apsveicam! Jūsu skola ir apbalvota ar Eiropas Kvalitātes Sertifikātu par lielisko darbu ar eTwinning projektu "Deutsch ist mehr als Bratwurst". Tas nozīmē, ka jūsu darbs, jūsu skolēnu darbs un jūsu skola ir atzīta visaugstākajā Eiropas līmenī."


Sacensības “Prāta spēles Zemgale - 2014” 25. oktobrī

Sacensībās piedalījās Prāta spēļu un Dambretes pulciņu dalībnieki.
Sveicam balvu ieguvējus domino sacensībās:
2. vieta – Tomass Kontrims 4.b (jaunākajā grupā),
3. vieta – Agnese Cunska 4.c (jaunākajā grupā),
1. vieta – Kristiāns Francis Cagulis 5.a (jauniešu grupā),
3. vieta – Dāvids Lazdiņš 7.c.
Bildē redzams Tomass sacensību laikā


Sākumskolas runas konkurss 23. oktobrī

Konkursā piedalījās divi labākie dzejoļu runātāji no katras klases. Lasīt vairāk.


7.a, 7.b un 7.e klase mācību ekskursijā Ventspilī 17. oktobrī

izbaudīja pagājušā gadsimta sākuma skolēnu sūro dzīvi


Skolotāju diena 6. oktobrī

Vidusskolēni vadīja pirmo stundu 1. - 9. klašu skolēniem,

tikmēr skolotāji baudīja mūziku, dzeju, kafiju...

Pēcpusdienā skolēnu padome par godu Skolotāju dienai organizēja basketbola turnīru,

kurā uzvarēja skolotāju komanda, otrie bija 11. klase, tālākajās vietās - 12. un 10. klase


Olimpiskā diena pie mums 26. septembrī


Iesaistāmies mobilitātes nedēļas pasākumos

22. septembrī jaunāko klašu skolēni iepazīstas ar pašvaldības policijas darbu

17. septembrī 5. un 6. kl. skolēni kārto velosipēda vadītāja tiesības


Karnevāla gājiens bērniem „Gribu iet uz bibliotēku!” 8.septembrī

Uz to bija uzaicinātas skolēnu domrakstu konkursa "Kā atmodināt Saulcerīti?" uzvarētājas no mūsu skolas: Liene Butāne (10.kl.), Aleksandra Gorbačenko (5.b) un Alise Ungure (5.b), kā arī daudzi dalībnieki. Lasīt vairāk.


Noslēgusies akcija "Dalīsimies ar prieku!" 6.septembrī

Paldies visiem, kas atsaucās. Paldies par atbalstu arī lielveikalam “Rimi”, vecākiem Ievai Grasai un Inesei Caicei.
Neizdalītās lietas varēs saņemt pie sociālā darbinieka.
Atkārtosim šo akciju arī nākamajā gadā!


2014.gada 1.septembris

Jauno mācību gadu kopā ar Madagaskaras pingvīnu uzsāka 776 skolēni, no tiem 104 skolotāju Ingrīdas, Māras, Ijas un Diānas vadībā apgūs zināšanas 1. klasē.


2014./2015. mācību gadā skola nodrošinās ar skolēnu dienasgrāmatām, skolēnu apliecībām, mācību grāmatām un darba burtnīcām. Vecākiem tās nav jāiegādājas.
Vecāki! Portāls Uzdevumi.lv Jūs aicina iesaistīties mācību procesā. Lūdzu, apskatiet sadaļu Vecākiem!

Salaspils novada pedagogu konference 28. augustā

Gada skolotājs 2014 - mūsu Brigita Mežgale-Turlaja

Balvas un ziedus saņēma arī Gada pedagoga titulam nominētās skolotājas Ilze Čudare un Anda Vaivade, par mūža ieguldījumu - Astra Smilga un par 2. vietu novada metodisko darbu skatē - Agita Grigorjeva

Ilze Čudare

Agita Grigorjeva