Aktualitātes

Par skolu

Mācības

Interešu izglītība

Projekti, konkursi

Skolēnu padome

Skolēnu sasniegumi

Avīze "Logs"

Kontakti

 
vēsture
skolas nolikums
attīstības plāns
pašnovērtējuma ziņojums
pasākumi bildēs
jaunākie
2019./20.m.g. notikumi
2018./19.m.g. notikumi
2017./18.m.g. notikumi
2016./17.m.g. notikumi
2015./16.m.g. notikumi
2014./15.m.g. notikumi
2013./14.m.g. notikumi
2012./13.m.g. notikumi
2011./12.m.g. notikumi
2010./11.m.g. notikumi
2009./10.m.g. notikumi
uzņemšanas noteikumi
iekšējās kārtības noteikumi
vecākiem par kavējumiem
bibliotēka
skolas forma
ēdienkarte
atsauksmes


Noderīgas saites


Skolas prioritātes 2020./21.m.g.

Metodiskā tēma – skolotāju sadarbība vērtēšanas procesa īstenošanā.

  • Mācību satura saskaņošana
  • Efektīvas mācību stundas
  • Atbalsts skolēnu individuālai izaugsmei
  • Drošības nodrošināšana un atbildības veidošana par sev apkārtējo vidi, cieņas un draudzīguma veidošana sev apkārtējā kultūrvidē

    Salaspils 1.vidusskolas vīzija: mūsdienīga, uz mērķtiecīgu izaugsmi un jēgpilnu mācīšanos orientēta skola, kuru raksturo komandas darbs un savstarpējais atbalsts.


    Skolas attīstības plāns 2018./19.- 2020./21.m.g. ŠEIT.