Aktualitātes

Par skolu

Mācības

Interešu izglītība

Projekti, konkursi

Skolēnu padome

Skolēnu sasniegumi

Avīze "Logs"

Kontakti

 
vēsture
skolas nolikums
attīstības plāns
pašnovērtējuma ziņojums
pasākumi bildēs
jaunākie
2016./17.m.g. notikumi
2015./16.m.g. notikumi
2014./15.m.g. notikumi
2013./14.m.g. notikumi
2012./13.m.g. notikumi
2011./12.m.g. notikumi
2010./11.m.g. notikumi
2009./10.m.g. notikumi
uzņemšanas noteikumi
iekšējās kārtības noteikumi
vecākiem par kavējumiem
bibliotēka
skolas forma
ēdienkarte
atsauksmes


Noderīgas saites


Skolas prioritātes 2017./18.m.g.

Metodiskā tēma – skolotāju sadarbība efektīvai mācību stundai

 • Dažādu pamatizglītības programmu ieviešana no 1. klases
 • Mācību priekšmetu programmu izstrāde matemātikā un svešvalodā
 • Datorikas programmas ieviešana
 • Pamatizglītības programmu izvērtēšana
 • Mācību priekšmetu saturu saskaņošana pa klašu grupām
 • Sākumskolas un pamatskolas attiecīgo mācību priekšmetu skolotāju sadarbība, lai ievērotu pēctecību
 • Sadarbība ar uzņēmumiem (sponsori, skolēnu sadarbība)
 • SMU organizēšana 8. klasēs
 • Efektīvas mācību stundas
 • Pieredzes apmaiņa (stundu vērošana, dalība skolu tīklā)
 • Skolotāju sadarbība (integrēto uzdevumu bankas veidošana)
 • Skolas jubilejas pasākumi (katra MK septembrī noorganizē pasākumu)
 • Latvijas simtgadei veltītie pasākumi
 • Atbalsts veiksmīgai karjeras izvēlei

  Salaspils 1.vidusskolas vīzija: Mūsdienīga, atvērta, konkurētspējīga un uz vispārcilvēciskām vērtībām orientēta skola, kura sekmē ikviena skolēna vispusīgu attīstību un rada priekšnoteikumus mūžizglītībai.