Aktualitātes

Par skolu

Mācības

Interešu izglītība

Projekti, konkursi

Skolēnu padome

Skolēnu sasniegumi

Avīze "Logs"

Kontakti

 

Noderīgas saites


Uzņemšana 1. klasē 2019./20. m.g. Salaspils 1. vidusskolā notiek no 11.03.18. līdz 07.06.18.
Vairāk sadaļā Par skolu/Uzņemšanas noteikumi
Š.g. 1. martā notiks pirmā skolēnu vecāku un skolas darbinieku balle "Taureņu pieskāriens". Plakāts.

Salaspils novada dome informē par braukšanas karšu iegādi 2. semestrim šeit.


Vecāku atļaujas portāla Uzdevumi.lv lietošanai.
Salaspils 1.vidusskolas psiholoģe piedāvā nodarbības sākumskolas skolēnu vecākiem: "Uzmanības, atmiņas, iztēles, uztveres un domāšanas attīstības iespējas, lai palīdzētu bērnam sekmīgāk iekļauties mācību procesā". Vairāk informācijas šeit.
IZM ir publiskojusi jaunāko informāciju par Latvijas skolām. Skatīt šeit!

Sveicam 1. - 3. klašu vislabākos matemātiķus! (20. februāris)
2019. gada 13. februārī mūsu skolā notika novadu apvienības sākumskolas matemātikas olimpiāde, ko organizēja sākumskolas metodiskā komisija. Pulcējās 142 dalībnieki no 18 skolām. No mūsu skolas laureātu godā iekļuva Mārtiņš Razgals (2.e.kl.) - 1. vieta, Matīss Začs (2.a kl.) - 2.vieta, Paulīna Vališevska (2.b kl.) - 3. vieta, bet atzinību izpelnījās Madara Upeniece (3.b kl.), Aleksandrs Geižāns (3.c kl.), Ketrina Novicka (3.e kl.), Dārta Dāne (1.b kl.).
Paldies skolotājām Diānai Penkai, Ingai Zīlei, Annai Zālītei, Agitai Grigorjevai, Ilzei Čudarei, Nadeždai Pavlovai un Ingai Grimai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!


Sveicam mūsu vokālo ansambli "Atvariņi" un skolotāju Aiju Pizāni ar izcīnīto 2. pakāpi novadu apvienības konkursā "Balsis - 2019"! Paldies bērniem, vecākiem, koncertmeistarei Gitai Kalniņai un kustību horeogrāfei Lūcijai Sniķerei!

Turpina priecēt mūsu skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs (18. februāris)

Novadu apvienības ķīmijas olimpiādē 2. vietu ir izcīnījis Artis Vijups (9.b), 3. vietu - Kristiāns Francis Cagulis (9.c), atzinību - Rasma Sandra Knipše (9.c). Viņu skolotāja ir Solvita Bendrāte.

5. - 8. klašu novadu apvienības matemātikas olimpiādē Krists Vidzis (7.c) ir izcīnījis 1. vietu, Jēkabs Čudars (8.c) un Uvis Gūtmanis (5.c) - 2. vietu, Mārtiņš Sjomkāns (6.c) - 3. vietu un Emīlija Ausma Širaka (5.c) - atzinību. Viņu skolotājas ir Zanda Nelsone, Aiga Priedniece, Kristīne Kelerta un Dace Kontrimiene.

8. atklātajā 5. - 7. klašu novadu apvienības meiteņu mājturības un tehnoloģiju olimpiādē "Melns ar baltu satikās" Nora Krūmiņa (7.d) izcīnīja 2. vietu, Līva Zuja (6.d) - 3. vietu. Olimpiādei sagatavoties palīdzēja skolotāja Evita Pauriņa.

Sveicam laureātus un skolotājas!


Atzinības raksts Satversmes tiesas zīmējumu konkursā “Manas pamattiesības Satversmē” (15. februāris)

Satversmes tiesā uz svinīgu pasākumu, kas veltīts Latvijas Satversmes 97. dzimšanas dienai, saņemt apbalvojumus par labiem sasniegumiem konkursos bija uzaicināti domrakstu un zīmējumu konkursu laureāti. Viņu vidū bija arī 6.c klases skolniece Elvita Ozola. Sveicam Elvitu un izsakām pateicību par radošu pieeju jaunās paaudzes pilsoniskajā audzināšanā skolotājai Dainai Tauriņai!


Sveicam 11.b klases skolnieci Karīnu Elizabeti Valteri, 12. klases skolnieku Niku Stafecki un skolotāju Laimu Pamiljani ar izcīnītajām atzinībām novadu apvienības latviešu valodas un literatūras olimpiādē!
Sveicam 8.c klases skolnieku Gustu Matīsu Apermani un skolotāju Lūciju Sniķeri ar izcīnīto atzinību novadu apvienības angļu valodas olimpiādē!

Čaklāko lasītāju pēcpusdiena (12. februāris)
Skolas bibliotēkas lasītavā bija sapulcējušies tie skolēni, kuri 2018. gadā bija izlasījuši visvairāk grāmatu. Pavisam tika uzaicināti 18 skolēni no 1.-4. klasēm, no kuriem bija desmit čaklākie lasītāji un tie, kuriem nedaudz pietrūka, lai iekļūtu Top 10. Prieks bija redzēt jau ilggadējus lasītājus un tos, kuri pēcpusdienā piedalījās pirmo reizi.

Pēcpusdienas noslēgumā tika sveikti visi uzaicinātie, īpaši, čaklākais lasītājs Adrians Patriks Pastors no 3.d klases, kurš ir ne tikai liels lasītājs, bet arī aizrautīgs basketbola spēlētājs un uzdevumi.lv pildītājs.


Vairāk skolas blogā!


Dienas nometne “Izzini pasauli!” pirmklasniekiem (4.-8. februāris)

Pirmklasnieku brīvdienu nedēļā norisinājās dienas nometne "Izzini pasauli!". Skolēni aktīvi un radoši darbojās dažādās darbnīcās, nodarbībās, mācījās sadarboties ar saviem vienaudžiem un pedagogiem. Nometnes laikā pirmklasnieki labāk iepazina dabas norises un izprata dabas saudzēšanas nozīmi. Mācību vizītē ārpus skolas telpām caur praktiskām un radošām nodarbībām viņi iepazina pasauli no dažādiem aspektiem. Skolēni nodarbību laikā uzlaboja savas zināšanas par ūdeni, sauli, drošību internetā, augiem un dzīvniekiem.

Nometnes vadītāja Agita Grigorjeva


Vēstures un sociālo zinību starpnovadu kombinētajā olimpiādē mūsu komandai: Annai Hrističai (6.c), Līvai Zujai (6.d), Ervīnam Karavackim (7.c), Leo Kristianam Spūlem (7.d), Jēkabam Čudaram (8.c) un Evijai Petrovskai (8.c) - atzinība. Sveicam dalībniekus un skolotājus Dainu Tauriņu, Anniju Bergmani, Lauru Gravu un Uldi Tomasu Šimenu!

Drošāka interneta dienas pasākumi (5. februāris)

5. februārī notika "VAIFIJA SPĒLES” VISLATVIJAS TURNĪRA FINĀLS 3. un 4. klasēm, lai noskaidrotu gudrāko un zinošāko interneta lietotāju. Mūsu skolu pārstāvēja 3.c klases skolniece Keita Circāne kopā ar savu skolotāju Ilzi Čudari. Pirmajās divās kārtās Keita atbildēja pareizi uz visiem jautājumiem un iekļuva finālā - 3. un 4. kārtā. Tur viņa ieguva Latvijas Interneta asociācijas izpilddirektores Inas Gudeles simpātiju balvu. Par Keitu īkšķus braši turēja arī klasesbiedri.

Fotogrāfijā Keita redzama kopā ar 10 finālistiem, pasākuma vadītājiem, žūrijas locekļiem un Vaifiju

Tikmēr 6.b un 6.c klases skolēni skolotājas Daces Kontrimienes vadībā piedalījās konkursā "IZAICINI SAVAS PELĒKĀS ŠŪNAS!", izpildot tiešsaistes testu.

Līdz 28. februārim to var paspēt izdarīt arī citi interesenti. Pamēģiniet!


Olimpisko godalgu birums turpinās (5. februāris)

Šodien saņemtie starpnovadu matemātikas olimpiādes 9.-12.kl. rezultāti ir lieliski! Uz valsts matemātikas olimpiādi izvirzīti 4 mūsu skolēni: 1. vietas ieguvēji Rinalds Valts Zariņš (12.kl.) un Artis Vijups (9.b), kā arī Aleksandra Kasakovska (11.b) un Kristers Mārtiņš Gelašs (11.b), kas izcīnījuši 2. vietu. Sveicam viņus un arī Kristiānu Franci Caguli (9.c) ar 3. vietu, Rasmu Sandru Knipši (9.c) - ar atzinību un skolotājas Aigu Priednieci, Rutu Ilgažu un Zandu Nelsoni!


Olimpisko godalgu birums (1. februāris)

Šodien kļuva zināmi starpnovadu vēstures un fizikas starpnovadu olimpiāžu rezultāti.

Sveicam vēstures olimpiādes godalgoto vietu ieguvējus: Arti Vijupu (9.b) - 1. vieta, Esteri Ozolu (12.) - 2. vieta, Niku Stafecki (12.) - 3. vieta, Artūru Šābli (9.c) - 3. vieta, Grietu Ieviņu (9.b) - atzinība un skolotājas Anniju Bergmani un Ingu Vītumu-Brūveri!

Godalgotās vietas fizikā: Rinaldam Valtam Zariņam (12.) - 1. vieta, Kristeram Mārtiņam Gelašam (11.b) - 1. vieta, Artim Vijupam (9.b) - 2. vieta, Tomam Zvirgzdiņam (9.b) un Kristiānam Francim Cagulim (9.c) - atzinība. Paldies viņiem un skolotājai Ivetai Beļskai!


Starpnovadu sacensības "Lakstīgalas 2019" finišē ar diviem I pakāpes diplomiem (31. janvāris)Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensībās "Lakstīgala 2019" gan mazās, gan lielākās meitenes izcīnīja I pakāpi.
Paldies dalībniecēm Gretai Sergejevai (1.e), Rēzijai Paulai Plisko (2.c), Ievai Loginai (3.b), Katrīnei Sergejevai (4.b), Madarai Šāblei (4.d), Agnetai Kubiļus (5.a), Terēzei Petkevičai (5.a), Adelei Tifanijai Romano (5.c), Artai Vagalei (9.a) un skolotājai Aijai Pizānei!

Pateicība arī skolēnu vecākiem, skolotājai Anitai Voras par maizes tēmu, skolotājai Ingai Grimai par tautastērpiem!


MTC erudīcijas konkursā angļu valodā mūsu skolēni izcīna 2. vietu (31. janvāris)

MTC (Meridian Trivia Competition) erudīcijas konkursā 7.-9.klašu skolēniem skolas komandā startēja Leo Kristians Spūle (7.d), Jēkabs Čudars (8.c) un Artis Vijups (9.b). Pēc veiksmīga starta 16. janvāra pusfinālā viņi ieguva tiesības uz dalību finālā. Un otrā vieta godam nopelnīta!
Sveicam dalībniekus un viņu skolotāju Maiju Rozenšteini!


Starpnovadu sacensības "Tautas bumba" (31. janvāris)

28. janvārī mūsu skolas komandas piedalījās starpnovadu sporta sacensībās "Tautas bumba". Meitenes gan līdz goda pjedestālam netika, bet zēnu komanda izcīnīja 3. vietu. Sveicam Emīlu Līcīti (5.c), Rihardu Strautiņu (5.c), Gustavu Dosbergu (5.c), Ričardu Galviņu (5.d), Adrianu Rutki (4.b), Kristapu Tripanu (4.b), Gustavu Līpenīti (4.e), Filipu Rilsu (4.e) un skolotāju Austri Šaicanu!


Sveicam Arti Vijupu - starpnovadu olimpiāžu laureātu! (23. janvāris)

9.b klases skolnieks Artis ir izcīnījis 1. vietu informātikas olimpiādē un ieguvis ceļazīmi uz valsts olimpiādi un atzinību bioloģijas olimpiādē. Paldies Artim un skolotājām Ievai Hermanei un Annai Grenciņai-Grencionei!


3. vieta pusfinālā konkursā "Gribu būt mobils" 6.c kl. komandai (15. janvāris)

Vairāk informācijas konkursa mājas lapā.


1. vieta Siguldas novadu apvienības filozofijas olimpiādē mūsu Nikam! (14. janvāris)

Ar šo lielisko panākumu sveicam 12. klases skolnieku Niku Stafecki un viņa skolotāju Dainu Tauriņu!

Niks, kā arī Inguna Laima un Līna ir saņēmuši uzaicinājumu piedalīties valsts filozofijas olimpiādē. Turēsim īkšķus!


Karjeras izglītības nodarbības ar Daini Bērziņu (10. janvāris)

10. janvārī karjeras izglītības nodarbības skolā vadīja Dainis Bērziņš (interešu un pieaugušo neformālās izglītības pedagogs, Tērpu demonstrētāju studijas direktors, Biznesa augstskolas TURĪBA lektors).

Tikšanās bija par SIA “GINTS BUDE MODES NAMS” realizētās licencētās interešu izglītības programmas “Stāja un gaita, modes un tērpu demonstrēšanas pamati” nozīmi nākotnes profesionālajā karjerā – modes dizainers, kostīmu mākslinieks, stilists, tērpu demonstrētāja, meikapa speciālists, reklāma, mārketings, foto, kino, sabiedriskās attiecības, audiovizuālie mediji u.c, kā arī vizuālā tēla un apģērba etiķetes nozīmi jebkurā profesijā.


Karjeras izglītības pasākums kopā ar Aleksi Daumi (9. janvāris)

2019. gada 9. janvārī mūsu skolā ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/1001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros pie 9.a, 9.b, 9.c, 11.a, 11.b un 12.klases skolēniem viesojās pieredzējušais apmācību treneris, uzņēmuma “Karjeras Konsultācijas” īpašnieks un vienkārši aizraujoša personība Aleksis Daume. Tikšanās laikā jauniešiem bija iespēja aizdomāties par dzīves mērķu sasniegšanu (personīgajā dzīvē un karjerā), iespējamiem riskiem un barjerām to sasniegšanā, uz to raugoties caur iniciācijas jēdzienu.


Es novēlu visiem izjust sirdī Ziemassvētku mieru, Ziemassvētku gaismu un Ziemassvētku mīlestību! Lai tā ir kopā ar mums šai svētku vakarā un lai tā mājo mūsu sirdīs visā nākamajā 2019. gadā!

Priecīgus Ziemassvētkus un panākumiem bagātu 2019. gadu!

Skolas direktore Vera Kalniņa


Autore: Katrīna Kravčuka, 3.e klase


Noslēdzies pirmais mācību semestris (21. decembris)

Ar svinīgajām līnijām, kurās tika apbalvoti vislabākie mācību darbā, ir noslēdzies pirmais semestris. 166 skolēniem liecībās ir tikai "8", "9" un "10", 99 skolēniem - "7", "8", "9" un "10", 19 skolēniem ir izteikta atzinība par augstiem mācību sasniegumiem. Īpaši skola lepojas ar saviem izcilniekiem, kam liecībās ir tikai "9" un "10": Grietu Ieviņu (9.b), Kristoferu Asari (5.c), Gustavu Dosbergu (5.c), Valdu Vasarieti (5.c), Žaneti Zaharovu (5.d), Dārtu Gobiņu (4.c), Ivo Kokinu (4.c), Reini Penku (4.c), Annu Katrīnu Priževoiti (4.c), Evelīnu Stūrišku (4.c), Esteri Kapacinu (4.d) un Elizabeti Krasno (4.d). Viņi saņēma Goda rakstu par izcilām sekmēm.
Aleksandrai Kasakovskai (11.b), Artim Vijupam (9.b) un Ērikai Kristiānai Paksei (8.c) vēlam otro semestri beigt ar Goda rakstu, jo šoreiz tam pietrūka tikai devītnieka sportā.
Apbalvoto saraksts šeit.Noslēdzies klašu projekts "Cimdu ceļš" (21. decembris)

Divus mēnešus skolas sienas un klašu durvis rotāja rakstaini cimdi. Īpaši izcēlās 5.c klases izveidotais milzīgais cimds.


3. vieta Latvijas čempionātā F1N lidmodeļu klasē (15. decembris)

Kopvērtējumā skolas komanda, kuras sastāvā bija Sandis Jurciks (8.c), Mareks Laiviņš (7.c), Kristians Volks (5.c), Toms Skulte un skolotājs Aivars Ozols, izcīnīja trešo vietu. Sveicam komandas dalībniekus, bet īpaši, individuālo sacensību 1. vietas ieguvēju Tomu un 3. vietas ieguvējus Sandi un Mareku!


Teātra Sporta Adventes draudzības turnīrs Iecavā (14. decembris)

14. decembrī divas vecāko klašu Teātra Sporta komandas piedalījās tradicionālajā Adventes draudzības turnīrā Iecavas vidusskolā, kur satiekas uzaicinātās komandas no visas republikas. Turnīra gaitu caurvija Ziemassvētku gaidīšanas tematika, kas vēl vairāk radīja gaidāmo svētku noskaņu. Mūsu komandas saspēlēja ar iecavniekiem un dundadzniekiem, iegūstot pēc tiesnešu vērtējuma augstāko punktu skaitu. Bet tā kā šis bija draudzības turnīrs, tad uzvarēja DRAUDZĪBA! Mājās atbraucām ar diviem iepriecinošiem tituliem: “Visemocionālākā komanda” 8. klasēm un ”Visskanīgākā komanda” vidusskolas grupai.

Mūsu komandu dalībnieki pilnībā attaisnoja apzīmējumu “improvizators”, jo ar vienu mēģinājumu spēja pārorientēties izmaiņām komandu sastāvā un aizstāt Aiviju Grasu no 10.b un Kristiānu Nemkoviču no 11.b, kuriem šis turnīrs sakrita ar braucienu uz Briseli. 8.klašu komandai talkā nāca 6.c klases zēni Markuss Ulmanis un Roberts Jānis Jansons, savukārt Jēkabs Čudars no 8.c ielēca 2 lomās, spēlējot arī ar vidusskolēniem.

Paldies par spēles prieku jau minētajiem dalībniekiem, kā arī Paulai Vasarietei no 8.a, Annai Geižānei no 8. c, Alisei Ungurei no 9.b, Lindai Daugulei no 10.a, Danielai Vancevičai un Gundai Freidenfeldei no 10.b!

Lai visiem jaukiem notikumiem bagāts svētku gaidīšanas laiks!

Teātra pulciņa skolotāja, Teātra Sporta trenere Anda Vaivade


Ar Ziemassvētku ekspresi uz Sapņu ciemu (11. decembris)

Astoņi 12. klases rūķi aicināja skolotājus uz Sapņu ciemu. Tur rūķu vadībā bija iespēja gatavot apsveikumus un saiņot piparkūkas, bet, klausoties mūziku un piedaloties atrakcijās, kaut uz mirkli varēja aizmirst neizlabotās pārbaudes darbu kaudzes. Paldies, čaklie rūķi, no mums visiem!


Šodien zināmi novadu apvienības vizuālās mākslas olimpiādes (1.-4.kl.) rezultāti (10. decembris)

Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils un Siguldas novadu apvienības olimpiādē mums ir 4 laureātes: Tīna Letīcija Bole (3.c) un Sofija Gedjuna (2.b) izcīnījušas 2. vietu, bet Una Nelsone (4.d) un Dārta Dāne (1.b) - atzinību. Sveicam meitenes un viņu skolotājas Guntu Lagzdiņu un Intu Veinšteinu!


Elīza Slokenberga - Salaspils novada “Skaļās lasīšanas” čempione (7. decembris)Arī šogad Latvijas Nacionālā bibliotēka turpina “Skaļās lasīšanas” sacensību, aicinot tajā piedalīties 5. un 6. klašu skolēnus. Prieks, ka arī mūsu skola piedalās šajā vērienīgajā lasīšanas veicināšanas pasākumā.

7. decembrī Salaspils novada bibliotēkas Bērnu un jauniešu nodaļā norisinājās Salaspils novada fināls “Skaļās lasīšanas” sacensībā. Salaspils 1. vidusskolu pārstāvēja 10 labākie lasītāji – Kristofers Asaris 5.c, Gustavs Dosbergs 5.c, Elīza Slokenberga 5.d, Gabriela Ježaka 5.d, Ance Šneidere 5.d, Estere Kļaviņa 5.d, Agate Umbraško 6.d, Daniela Šeļagova 6.b, Markuss Ulmanis 6.c un Elvita Ozola 6.c. Šie skolēni cīnījās par iekļūšanu Pierīgas reģionālajā finālā.

Skolēnu uzdevums bija iesākumā mazliet iepazīstināt klātesošos ar sevi, savu izvēlēto grāmatu un tad pārliecinoši un skanīgi nolasīt nelielu fragmentu. Ne visiem piemīt spēja aizraut auditoriju ar stāstu. Tam ir vajadzīga liela drosme un pārliecība par sevi. Lai justos drošāk, katram lasītājam bija iespēja uzaicināt līdzi atbalstītājus no savas klases.

Par Salaspils novada Skaļas lasīšanas sacensības čempionu kļuva Elīza Slokenberga no 5.d klases ar fragmentu no U. Ausekļa pasaku grāmatas “Viscaurumainākās siermaizītes”.

Paldies skolotājām Mārai Gobai, Martai Antonevičai, Anitai Voras par skolēnu sagatavošanu un iedrošināšanu piedalīties! Turēsim īkšķus par Elīzu nākamajā Pierīgas reģionālajā kārtā! Pēc reģionālā fināla seko valsts fināls, kur sacensību turpinās tikai viens kandidāts no katra reģiona. Valsts fināls būs krāšņi svētki, uz kuriem tiks ielūgta visa lasīšanas čempiona klase.

Bibliotekāre Līga


Turpinās ZPD lasījumi (3. decembris)

Turpinājumā vienpadsmitie klātesošos iepazīstināja ar dažādām tēmām no sporta, medicīnas, fizikas, ģeogrāfijas, ķīmijas jomām, bet, kopumā, pamatojoties uz pētījumu rezultātiem, sniedza ieteikumus ekonomiskākai, veselīgākai, labākai dzīvošanai.

Malači! Tagad varat atviegloti uzelpot...


Programmēšanas stunda 4.c klasei (3. decembris)

Šajā nedēļā visā pasaulē (vairāk nekā 180 valstīs, Latvijā uz šodienu reģistrēti 13 notikumi. Skatīt pasākumu vietas.) notiek nodarbības, lai radītu skolēnos interesi par programmēšanu. Mūsu skolā jau piekto gadu šī nodarbība tiek organizēta 4. vai 5. klasei, kas uzsāk matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmas apguvi.

Skolēni risina programmēšanas uzdevumus un 10 ceturtklasnieki tiek līdz galam.


9.kl. komanda "Aksioma" iegūst 2. vietu matemātikas olimpiādē "Atvērtā kopa 2018" 49 komandu konkurencē (30. novembris)

Komandas sastāvā panākums kaldināja Artis Vijups (9.b), Toms Zvirgzdiņš (9.b), Vineta Bojāre (9.b), Sanija Puriņa (9.b), Grieta Ieviņa (9.b), Rasma Sandra Knipše (9.c), Kristiāns Francis Cagulis (9.c). Viņus pārspēja vienīgi Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas komanda "Sporta zāle". Milzīgs prieks par Jūsu sniegumu, devītklasnieki!
Vairāk organizatoru mājas lapā.


Sākas visstudentiskākie pasākumi - ZPD lasījumi (30. novembris)

Šodien pirmā lasījumu diena. Kā katru gadu, arī šogad vienpadsmitie nebeidz pārsteigt ar interesantu un aktuālu tēmu izvēli, kas aptver dažādas jomas - psiholoģiju, socioloģiju, vēsturi, ģeogrāfiju, bioloģiju, veselības zinātni, ķīmiju, fiziku, informātiku.

Viņu sejās taču ir gandarījums par paveikto, vai ne?


Svētki skatuves runas laureātiem un skolotājiem (30. novembris)
Valsts izglītības satura centrs Latvijas Nacionālajā bibliotēkā pulcēja skolēnus, 2018. gada skatuves runas konkursa laureātus, un viņu skolotājus. Dalībnieku vidū arī Daniela Vancēviča no Salaspils 1. vidusskolas 10.b klases.

Pēc spraiga mēģinājuma rīta pusē, pēcpusdienā visi skolēni ar prozas fragmentiem vai dzeju apvienojās režisores Daces Liepnieces veidotā uzvedumā “Vārdu atbalss bezgalība”. Muzikāli uzvedumu papildināja komponists Valdis Zilveris, piedalījās aktieris Jānis Skanis.

Skolēniem - jauna pieredze kopā ar vienaudžiem no visas republikas piedalīties uzveduma radīšanas procesā un vēl viena iespēja radoši pašizpausties.

Skolotājiem – pozitīvas emocijas, gandarījums, jo esam laureātu vidū.

Visiem kopā – piepildīta diena Gaismas pilī ar ekskursiju, izstādēm un noslēguma uzvedumu.

Paldies Valsts izglītības satura centram!

Informāciju sagatavoja teātra pulciņa skolotāja Anda Vaivade


Matemātikas, informātikas un ekonomikas nedēļa (20.-23. novembris)

4. klašu konkurss "Kur loģika?" (23. novembris)

23. novembrī plkst. 13:13 konkursā "Kur loģika?" tikās abu Salaspils vidusskolu 4. klašu 8 komandas, lai interesantā veidā noskaidrotu asprātīgākos ceturtklasniekus. Spraigā cīņā, kur uzvarētāja noskaidrošanai vēl bija nepieciešama papildkārta, uzvarēja mūsu skolas 4.c kl. komanda SUPER BANĀNI. Viņu kapteinis Ivo Kokins bija absolūti labākais kapteiņu cīņā, kas sekmēja komandas uzvaru. Pārējās godalgotās vietas aizceļoja uz kaimiņu skolu. Tomēr noskumis neviens nebija, jo pateicības un dāvanas saņēma visi. Paldies šī pasākuma iniciatorei un organizatorei skolotājai Dacei Kontrimienei!


Citas bildes

Jau iepriekšējā nedēļā komercklases organizēja savu mācību uzņēmumu prezentācijas un tirdziņu, 5.c, 6.c, 7.c, 10.b, 11.b un daļa no 12. klases piedalās starptautiskajā loģiskās domāšanas konkursā Bebr[a]s, vēl būs pasākums 4. klašu skolēniem kopā ar 2. vidusskolas ceturto klašu skolēniem, 3. decembrī uz programmēšanas stundu ir aicināti 4.c klases skolēni, bet 20. novembrī ir aizvadīts šīs nedēļas centrālais notikums -

Salaspils 1. vidusskolas dambretes čempionāts

Tas notika jau sesto reizi. Visus gadus turnīru palīdz noorganizēt Latvijas Dambretes federācijas un Dambretes attīstības biedrības valdes loceklis, treneris, sacensību gavenais tiesnesis Vitauts Budreika. Paldies viņam par to!

Čempionāta norisi fotogrāfijās iemūžināja un rezultātu tabulu sagatavoja Vitauts Budreika. Paldies arī dalībniekiem un organizatoriem!
Fotogrāfijas


4.b un 5.c kl. Ziemeļvalstu lasījumos Salaspils novada bibliotekā

Salaspils novada bibliotēka arī šogad rīkoja izglītojošu nodarbību skolēniem par Ziemeļvalstu autoru stāstu varoņiem. 15. un 21. novembrī skolēniem bija iespēja atkārtot valstu galvaspilsētas un uzzināt interesantus faktus par Ziemeļvalstīm. Šogad pasākums bija veltīts zviedru rakstnieces Astridas Lindgrēnas neparastajiem tēliem, kas spējuši uzrunāt jebkura lasītāja sirdi. Bibliotēkas darbinieces ieinteresēja bērnus ar aizrautīgu stāstījumu par autores personību un sniegumu literatūrā. Lai gan tika lasīti fragmenti no plaši pazīstamās grāmatas “Ronja – laupītāja meita”, skolēni aizrautīgi klausījās, jo lasījumā spēja saklausīt nianses, ko nebija ievērojuši, kā arī brīvi iejusties tēlotajā vidē, prātā uzburot visdažādākās ainas. Bērni guva pozitīvas emocijas un bija priecīgi par izglītojošo pasākumu. Paldies Salaspils novada bibliotēkai par šo patīkamo pieredzi!

Informāciju sagatavoja skolotāja Marta Antoneviča


Vēl viena dāvana Latvijas 100. dzimšanas dienā! (16. novembris)

To skolai un Latvijai sarūpēja Eva Linde (10.b) un Aleksandra Kasakovska (11.b), vakardienas novadu apvienības vācu valodas olimpiādē izcīnot 2. vietu un atzinību. Viņu skolotāja Svetlana Bondarenko. Sveicam!


Daudz laimes, Latvija, 100. dzimšanas dienā! (16. novembris)


Skolā turpinās laimes vēlējumi Latvijai simtgades svinībās

Rīts iesākās ar svinīgo līniju skolas pagalmā. Izskanēja ar skolotājas Andas Vaivades līdzdalību tapušie mīlestības vārdi Latvijai, muzikālo noformējumu sarūpēja ansambļa "Atvariņi" dziedātāji ar skolotāju Aiju Pizāni un 12. klases skolniece Sandra Peļņika. Komanda "Latvijai 100" ar vadītāju Niku Stafecki informēja par paveikto piecu mēnešu laikā un apbalvoja konkursu uzvarētājus.
Skolotāja Brigita Mežgale-Turlaja, turpinot pašas iedibināto tradīciju, ar grāmatām sveica aktīvākos 22 skolēnus. Protams, šoreiz visvairāk apsveikto bija 12.klasē, jo tieši viņi bija tie, kas vēsti par Latvijas simtgadi centās aiznest līdz katrai sirdij.
Skatīt vēl...


Daudz laimes, Latvija! (15. novembris)

Cieņa un mīlestība mūsu Latvijai tika izteikta vārdos, dziesmās un dejās skolas pašdarbības kolektīvu koncertā "Mana Latvija". Par emocionālo sniegumu pateicamies koncerta dalībniekiem, kolektīvu vadītājiem Aijai Pizānei, Lāsmai Streiķei, Laurai Zarovskai, Andai Vaivadei, Ingai Grimai, Uldim Tomasam Šimenam un goda viesiem Anitai Kārkliņai un Viktoram Pizānam!
Vairāk I.Hermanes fotogrāfijās.


Komercklašu skolēnu mācību uzņēmumu prezentācijas un tirdziņš (14. novembris)

9.b un 9.c klašu skolēni skolotāju Evitas Pauriņas un Rutas Ilgažas vadībā ir izveidojuši mācību uzņēmumus un šodien prezentēja savu veikumu un tirgoja saražoto. Skolas foajē katram uzņēmumam bija noformēts stends. Te bija DAM COSMETICS, Good Fieling Factory, LiKrAr Carpets, LED lāpas, Simply Soap, The great book of Caricatures, CasheBag, Skaistā drošība, Eko ragatka, KOKOLOG, Paralēle, Winter magic, Salaspils saldumiņš, INDIGO, Z-Vāciņi, Kalej, Sweat Galaxy, PIZZA BUNS, The Art of Biology... Cik dažādi uzņēmumiem nosaukumi, tik dažāda arī piedāvātā produkcija!
Skatieties bildes un mēģiniet uzminēt, kas ir kas!


“Mana dziesma - tautasdziesma” (7. - 14. novembris)

Viens no pasākumiem mūsu skolā, kas veltīts Latvijas simtgadei, ir “Mana dziesma- tautasdziesma”, kurā skolēni pa klašu grupām dzied latviešu tautasdziesmas, tādējādi godinot tautas gara bagātību - tautasdziesmu.
Pirmajā nedēļā savas izvēlētās dziesmas dziedāja 1.-6. klašu skolēni, nākamajā sadziedājās 7., 8., 9. klases un vidusskola.

Ieskats pasākumos.


Sacensības "Lāčausis 2018" (12. novembris)

No Ikšķiles vidusskolas tika saņemts uzaicinājums uz sacensībām "Lāčausis 2018". Tās notiek par godu Lāčplēša dienai. Sacensībās piedalījās arī komandas no Lielvārdes, Ikšķiles un ciemiņi no Lietuvas.
Uz šīm sacensībām no Salaspils 1. vidusskolas devās 6 skolēnu komanda, kura pašaizliedzīgi aizstāvēja gan Salaspils 1. vidusskolas godu, gan mēģināja pierādīt sevi dažādās spēka disciplīnās. Sacensībās tika parādīts ļoti teicams rezultāts balstam guļus uz apakšdelmiem (planks) - 7 minūtes (šādu rezultātu uzrādīja Maksims Kuļbackis. Skolēniem bija iespēja arī izmēģināt spēkus biatlonā - šaušana mērķī. Mūsu komanda (Kristaps Jakušonoks (8.a), Maksims Kuļbackis (8.a), Ralfs Bebrišs (8.b), Ostins Deņisenoks (8.b), Tomass Kontrims (8.c), Mārtiņš Rihards Zuments (8.c)) stacijām cauri devās patiešām saliedēti, viens otru atbalstot, kas arī ir īstais sportiskais gars!
Liela jo liela pateicība par skolēnu uzdrīkstēšanos un tiešām labiem rezultātiem sacensībās. Skolēni saņēma atzinības rakstu par piedalīšanos!
Vēl bildes.

Informāciju sagatavoja skolotāja Madara Miķelsone- PobiarženaTradicionālais Mārtiņdienas tirgus (9.novembris)

Mārtiņdienas priekšvakarā 2.-4. kl. skolēni bija sarīkojuši tirgu, kur varēja iegādāties gan ēdamas, gan neēdamas lietas. Prieks par visiem tirgotājiem, un paldies viņu vecākiem par atbalstu gan sarūpējot preces, gan tās tirgojot!

Neliels ieskats tirgus norisē.
8. c klases skolnieks Jēkabs Čudars kopā ar saviem atbalstītājiem - klasesbiedriem un skolotāju Uldi Tomasu Šimenu piedalās Latvijas televīzijas raidījumā "Gudrs, vēl gudrāks".

Skatīsimies raidījumu 7. decembrī un turēsim īkšķus, lai Jēkabs ar savām zināšanām spīdētu arī konkursa finālā!


1.-4. klašu dambretes turnīrā uzvar mūsu skolas komanda (3. novembris)

Sestdien, 3. novembrī, notika dambretes turnīrs 1. - 4. klašu klašu skolēniem projekta „Domāšanas attīstība bērniem ar dambretes spēli" ietvaros. Tajā piedalījās 12 dažādu novadu skolu komandas. Mūsu skolas meitenes izcēlās ar ļoti augstu sniegumu: Alisei Trapiņai - 1. vieta starp 2. klašu meitenēm, bet Dārtai Novikai 1. vieta starp 4. klašu meitenēm, Evai Voverei - 2. vieta starp 1. klašu meitenēm, bet Madarai Upeniecei - 2. vieta starp 3. klašu meitenēm. Paldies meitenēm un skolotājai Ilzei Čudarei!
Vairāk lasiet Vitauta Budreikas rakstā novada mājas lapā!

Turnīrs V.Budreikas bildēs.


"Ar mīlestību Latvijai"

"Noslēdzoties komandas "Latvijai 100" organizētajam zīmējumu konkursam 7.-11.klašu skolēniem "Ar mīlestību Latvijai", Ceru ielas 3.stāvā tapusi izstāde no labākajiem skolēnu darbiem," informē komandas vadītājs Niks Stafeckis.


Pirmklasnieki ciemojas pie sagatavošanas grupu audzēkņiem

Rudenī 1. klašu skolēni dodas ciemos pie sagatavošanas grupas bērniem. Šogad viesojāmies trīs bērnudārzos - “Ritenītis”, “Jāņtārpiņš” un “Saime”. Skolēni pastāstīja par skolas dzīvi, runāja dzejoļus par Latviju. Viņi piedalījās arī dažādās nodarbībās, aktivitātēs un gāja kopīgās rotaļās.
Pavasarī sagatavošanas grupu bērni ciemosies skolā, lai iepazītu skolu un tiktos ar skolotājiem.


12. klases komanda uzvar konkursā "Biznesa plāns Latvijas pilij vai muižai"

Apbalvošanas pasākumā viesnīcā "Hotel Bergs"
Skatīt vēl

"12.klases komanda 5 cilvēku sastāvā ar skolotājas Rutas Ilgažas iniciatīvu piedalījās konkursā "Biznesa plāns Latvijas pilij vai muižai". Maija beigās mēs devāmies uz Varakļānu pili, lai iegūtu plašāku informāciju par to un novērtētu, vai mūsu biznesa ideju šeit ir iespējams īstenot. Dažu dienu laikā bija nepieciešams plānu pabeigt un nosūtīt rīkotājiem. Līdz pat 19. oktobrim nevienam nebija ne jausmas, ka tieši mūsu komanda uzvarēs.
Svinīgajā apbalvošanā mēs saņēmām diplomus un galveno balvu - iespēju rīkot klases vakaru Rūmenes muižā," pastāstīja viena no dalībniecēm Krista.
Vairāk informācijas šeit.


Runas konkurss "Latvijai 100" 1.- 6.klasēm

Oktobra nogalē tika noskaidroti un balvas saņēma runas konkursa “Latvijai 100” skolas kārtas dalībnieki. Skolas kārtā runātāju sniegumu vērtēja žūrija pa klašu grupām.
Laureātu godā tika:

 • Agate Bondareva, Emīls Liepiņš, Roberts Vladimirovs (1.klase);
 • Edvards Slūka, Faress Tabakhs, Krista Jeroščeva (2.klase);
 • Adrians Gorodņičijs, Ance Rozentāle, Katrīna Riekstiņa (3.klase);
 • Elza Blaževiča, Indra Gāga, Ričards Kokins (4.klase);
 • Elīza Slokenberga, Artjoms Zacepins, Marta Sapronova, Gustavs Dosbergs (5.klase);
 • Dāvis Putniņš, Elvita Ozola, Markuss Ulmanis, Kerstina Čudare (6.klase).

  Informāciju apkopoja skolotāja Inga Grima.


  Erudīts Salaspils novada iestāžu komandām "Laimes zeme - Latvija" (18. oktobris)

  "Mēnesi pirms Latvijas simtgades 18.oktobrī komanda "Latvijai 100" organizēja erudītu Salaspils novada iestāžu komandām "Laimes zeme - Latvija". Erudīts pulcēja 13 komandas. Dalībnieki pārbaudīja savas zināšanas par Latviju - vēsturi, kino, personībām, dabu un citām tēmām. Sīvā cīņā 1. vietu izcīnīja Salaspils novada sociālā dienesta komanda, otro - PII "Daugaviņa" komanda, bet trešo vietu ar papildjautājuma palīdzību izcīnīja Naconālā botāniskā dārza komanda," stāsta organizators Niks Stafeckis.

  TĀLĀK


  e-klases jaunumi

  2018./19. m.g. e-klases ĢIMENES KOMPLEKTS gadā maksā 12,89 EUR par visiem bērniem ģimenē vai 2,99 EUR mēnesī.

  Skolēna kavējuma pieteikšana - metodisks materiāls vecākiem.

  VIDEO pamācības (Kā pieslēgties e-klasei? Elektroniskā reģistrācija e-klasē. E-klases Ģimenes komplekts)

  No 2011./12.m.g. e-klasē strādā visa skola.
  - Uzaicinājuma (bezmaksas komplekts);
  - Ģimenes komplekts.

  Lai no jauna sāktu lietot e-klasi, sazinieties ar sava bērna skolotāju. Skolotājs E-klasē ievadīs Jūsu mobilā telefona numuru un nosūtīs uz to paroli.