Aktualitātes

Par skolu

Mācības

Interešu izglītība

Projekti, konkursi

Skolēnu padome

Skolēnu sasniegumi

Avīze "Logs"

Kontakti

 

Noderīgas saites


Skatīt 1. klašu sadalījumu pa programmām un klasēm 2019./2020. m.g.
Skatīt virzienu klašu sarakstus 2019./2020. m.g. 4. klasēm.
Skolas bibliotēkas informācija par mācību grāmatu izsniegšanu 2019./2020.m.g. šeit.
LATVIJAS SKOLU REITINGĀ 2019 darbā ar talantīgajiem skolēniem mēs esam augstajā 11. vietā lielo skolu grupā! Skatīt šeit!


Vairāk Par skolu/ uzņemšanas noteikumi


2018./19.m.g. noslēdz skolotāji (20. jūnijs)

Tuvojošos Līgo svētku noskaņās direktore aicināja pedagogus uz noslēguma pasākumu, kurā viņa pateicās ikvienam par ieguldījumu kopējā darbā, vairāki saņēma Goda rakstus un piemiņas balvas. Īpaši lepojamies ar 6 skolotājām, kas ieguva augstāko gada darba novērtējumu - tradicionālo balvu "Pūci".

Tās ir latviešu valodas un literatūras skolotāja Laima Pamiljane, matemātikas skolotājas Aiga Priedniece un Dace Kontrimiene, bioloģijas skolotāja Anna Grenciņa-Grencione, angļu valodas skolotāja Maija Rozenšteine un sākumskolas skolotāja Agita Grigorjeva.


Pirmo izglītības dokumentu saņem devīto klašu absolventi (15. jūnijs)

9.a klase ar audzinātāju Natāliju Novicku


Sākumskolēni "Krāsainajā un Dzīvespriecīgajā Pasaulē" (14. jūnijs)

"Vēlamies izteikt pateicību par skolas rīkoto un Agitas Grigorjevas vadīto nometni "Krāsainā pasaule". Bērns bija ļoti priecīgs par katru tur pavadīto dienu, jo nometne bija ne vien interesanta, bet arī izglītojoša. Bērns bija ļoti bēdīgs, kad pienāca nometnes noslēdzošā diena, jo vēlējās atkal turp doties," raksta kāda nometnes dalībnieka vecāki.

Sākoties vasaras brīvlaikam, Salaspils 1.vidusskolā tika organizētas nometnes “Krāsainā Pasaule” un “Dzīvespriecīgā Pasaule”. Bērni darbojās dažāda veida aktivitātēs, veica dažādus uzdevumus, guva pozitīvas emocijas. Tāpat viņi ieguva pieredzi, kā var mērķtiecīgi un interesanti pavadīt dienu.

Analizējot ikdienas darbu, bērni spēja izteikt savu pieredzēto un piedzīvoto, pārrunāt to ar citiem. Pie nometnes dalībniekiem ieradās stikla pūtēji. Skolēni ar lielu interesi klausījās un skatījās, kā top dažādas lietas no stikla. Tāpat katram bija dota iespēja darboties praktiski - izpūst stiklu.

Nometnes noslēgumā ciemos bija atbraukusi SIA Filmu studija “Animācijas brigāde”. Nodarbības vadītājs stāstīja par animācijas filmu tapšanas procesu, tajā iesaistītajām profesijām, darba specifiku un nepieciešamajām iemaņām un prasmēm, strādājot filmu veidošanas jomā. Bērni uzzināja, kā tiek veidotas dekorācijas, filmu tēli un rekvizīti, nometnes dalībniekiem bija iespēja aplūkot izstādi ar leļļu filmās redzētiem tēliem, dekorācijām un rekvizītiem. Pasākuma noslēgumā - saruna ar skolēniem. Šis pasākums tika īstenots ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Nometnes vadītāja Agita


2018./19.m.g. noslēgums (31. maijs)

Pirms divām nedēļām mācību stundas beidzās devītajām un divpadsmitajai klasei, šodien - visiem pārējiem. Ar pārliecību var teikt, ka šis mācību gads ir noslēdzies visai veiksmīgi, jo pirmo reizi skolā ir tik daudz skolēnu, kas visos mācību priekšmetos ir ieguvuši visaugstāko novērtējumu - "9" un "10" balles. Viņi ir 25! 25 skolas Goda raksti ir godam nopelnīti. 157 skolēni mācību gadu ir noslēguši ar ļoti labām un teicamām sekmēm ("8" - "10" balles), 105 skolēniem liecībās rindojas tikai "7", "8", "9" un "10", 26 skolēni 7. -12. klasēs kopumā uzrādījuši augstus mācību sasniegumus ar vidējo vērtējumu virs "8", tomēr kādā mācību priekšmetā "iesprucis" "6".

Apbalvoto saraksts.

Visa gada garumā tika uzskaitīti skolēnu sasniegumi olimpiādēs, konkursos, skatēs un sacensībās, krājot punktus Gada skolēna titulam, kā arī tika fiksēta skolēnu dalība dažādos pasākumos, lai noskaidrotu Gada aktīvāko skolēnu četrās klašu grupās. Rezultāti ir apkopoti un zināmi to īpašnieki.

Gada skolēni ir: Kristers Mārtiņš Gelašs (11.b), Artis Vijups (9.b), Uvis Gūtmanis (5.c), Ieva Logina (3.b).
Gada aktīvākie skolēni ir: Kristers Mārtiņš Gelašs (11.b), Rasma Sandra Knipše (9.c), Elīza Slokenberga (5.d), Ieva Logina (3.b).

Paldies šā gada veiksminiekiem! Visiem vēlam vasarā labi atpūsties, uzkrāt spēkus jaunajam darba cēlienam, lai nākamajā pavasarī apbalvoto pulks būtu vēl kuplāks!

Ieskatam...

TĀLĀK


e-klases jaunumi

2018./19. m.g. e-klases ĢIMENES KOMPLEKTS gadā maksā 12,89 EUR par visiem bērniem ģimenē vai 2,99 EUR mēnesī.

Skolēna kavējuma pieteikšana - metodisks materiāls vecākiem.

VIDEO pamācības (Kā pieslēgties e-klasei? Elektroniskā reģistrācija e-klasē. E-klases Ģimenes komplekts)

No 2011./12.m.g. e-klasē strādā visa skola.
- Uzaicinājuma (bezmaksas komplekts);
- Ģimenes komplekts.

Lai no jauna sāktu lietot e-klasi, sazinieties ar sava bērna skolotāju. Skolotājs E-klasē ievadīs Jūsu mobilā telefona numuru un nosūtīs uz to paroli.