Aktualitātes

Par skolu

Mācības

Interešu izglītība

Projekti, konkursi

Skolēnu padome

Skolēnu sasniegumi

Avīze "Logs"

Kontakti

 

Noderīgas saites


Skatīt 1. klašu sadalījumu pa programmām un klasēm 2019./2020. m.g.
Skatīt virzienu klašu sarakstus 2019./2020. m.g. 4. klasēm.
Skolas bibliotēkas informācija par mācību grāmatu izsniegšanu 2019./2020.m.g. šeit.
LATVIJAS SKOLU REITINGĀ 2019 darbā ar talantīgajiem skolēniem mēs esam augstajā 11. vietā lielo skolu grupā! Skatīt šeit!


Vairāk Par skolu/ uzņemšanas noteikumi


2018./19.m.g. noslēdz skolotāji (20. jūnijs)

Tuvojošos Līgo svētku noskaņās direktore aicināja pedagogus uz noslēguma pasākumu, kurā viņa pateicās ikvienam par ieguldījumu kopējā darbā, vairāki saņēma Goda rakstus un piemiņas balvas. Īpaši lepojamies ar 6 skolotājām, kas ieguva augstāko gada darba novērtējumu - tradicionālo balvu "Pūci".

Tās ir latviešu valodas un literatūras skolotāja Laima Pamiljane, matemātikas skolotājas Aiga Priedniece un Dace Kontrimiene, bioloģijas skolotāja Anna Grenciņa-Grencione, angļu valodas skolotāja Maija Rozenšteine un sākumskolas skolotāja Agita Grigorjeva.


Pirmo izglītības dokumentu saņem devīto klašu absolventi (15. jūnijs)

9.a klase ar audzinātāju Natāliju Novicku


Sākumskolēni "Krāsainajā un Dzīvespriecīgajā Pasaulē" (14. jūnijs)

"Vēlamies izteikt pateicību par skolas rīkoto un Agitas Grigorjevas vadīto nometni "Krāsainā pasaule". Bērns bija ļoti priecīgs par katru tur pavadīto dienu, jo nometne bija ne vien interesanta, bet arī izglītojoša. Bērns bija ļoti bēdīgs, kad pienāca nometnes noslēdzošā diena, jo vēlējās atkal turp doties," raksta kāda nometnes dalībnieka vecāki.

Sākoties vasaras brīvlaikam, Salaspils 1.vidusskolā tika organizētas nometnes “Krāsainā Pasaule” un “Dzīvespriecīgā Pasaule”. Bērni darbojās dažāda veida aktivitātēs, veica dažādus uzdevumus, guva pozitīvas emocijas. Tāpat viņi ieguva pieredzi, kā var mērķtiecīgi un interesanti pavadīt dienu.

Analizējot ikdienas darbu, bērni spēja izteikt savu pieredzēto un piedzīvoto, pārrunāt to ar citiem. Pie nometnes dalībniekiem ieradās stikla pūtēji. Skolēni ar lielu interesi klausījās un skatījās, kā top dažādas lietas no stikla. Tāpat katram bija dota iespēja darboties praktiski - izpūst stiklu.

Nometnes noslēgumā ciemos bija atbraukusi SIA Filmu studija “Animācijas brigāde”. Nodarbības vadītājs stāstīja par animācijas filmu tapšanas procesu, tajā iesaistītajām profesijām, darba specifiku un nepieciešamajām iemaņām un prasmēm, strādājot filmu veidošanas jomā. Bērni uzzināja, kā tiek veidotas dekorācijas, filmu tēli un rekvizīti, nometnes dalībniekiem bija iespēja aplūkot izstādi ar leļļu filmās redzētiem tēliem, dekorācijām un rekvizītiem. Pasākuma noslēgumā - saruna ar skolēniem. Šis pasākums tika īstenots ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Nometnes vadītāja Agita


2018./19.m.g. noslēgums (31. maijs)

Pirms divām nedēļām mācību stundas beidzās devītajām un divpadsmitajai klasei, šodien - visiem pārējiem. Ar pārliecību var teikt, ka šis mācību gads ir noslēdzies visai veiksmīgi, jo pirmo reizi skolā ir tik daudz skolēnu, kas visos mācību priekšmetos ir ieguvuši visaugstāko novērtējumu - "9" un "10" balles. Viņi ir 25! 25 skolas Goda raksti ir godam nopelnīti. 157 skolēni mācību gadu ir noslēguši ar ļoti labām un teicamām sekmēm ("8" - "10" balles), 105 skolēniem liecībās rindojas tikai "7", "8", "9" un "10", 26 skolēni 7. -12. klasēs kopumā uzrādījuši augstus mācību sasniegumus ar vidējo vērtējumu virs "8", tomēr kādā mācību priekšmetā "iesprucis" "6".

Apbalvoto saraksts.

Visa gada garumā tika uzskaitīti skolēnu sasniegumi olimpiādēs, konkursos, skatēs un sacensībās, krājot punktus Gada skolēna titulam, kā arī tika fiksēta skolēnu dalība dažādos pasākumos, lai noskaidrotu Gada aktīvāko skolēnu četrās klašu grupās. Rezultāti ir apkopoti un zināmi to īpašnieki.

Gada skolēni ir: Kristers Mārtiņš Gelašs (11.b), Artis Vijups (9.b), Uvis Gūtmanis (5.c), Ieva Logina (3.b).
Gada aktīvākie skolēni ir: Kristers Mārtiņš Gelašs (11.b), Rasma Sandra Knipše (9.c), Elīza Slokenberga (5.d), Ieva Logina (3.b).

Paldies šā gada veiksminiekiem! Visiem vēlam vasarā labi atpūsties, uzkrāt spēkus jaunajam darba cēlienam, lai nākamajā pavasarī apbalvoto pulks būtu vēl kuplāks!

Ieskatam...


Raibā ceturtdiena (30. maijs)

Atzīmes izliktas, taču mācību gads vēl nav beidzies. Šajā dienā skolēnus gaidīja visdažādākās aktivitātes. 1.-3.klašu skolēniem skolotāji Austris un Sandis organizēja sporta dienu, 4.-6.kl. notika orientēšanās sacensības skolas korpusos Lauku ielā, 7.-12.kl. skolēnu komandas uz EKO tūrdienu Salaspils Botāniskajā dārzā aicināja skolotāja Anna un EKO pulciņš. Ja kādai klasei starp aktivitātēm iegadījās brīvs brīdis, skolotāji organizēja radošas nodarbības mācību stundu ietvaros.
Interešu izglītības skolotāji Inita, Kristaps, Sandijs un Anda organizēja nodarbības "Fantāzijas papīrā", jaunsargu aktivitātēs, robotikā un teātra sportā.
Pedagogs-karjeras konsultants Uldis interesentiem bija sarūpējis tikšanos ar dzejnieku, mūziķi un producentu Guntaru Raču.
Tik raiba mums izvērtās pirmspēdējā mācību gada diena. Paldies visiem šīs dienas organizatoriem, veidotājiem un interesentiem!

Neliels ieskats 1.-3.kl. sporta dienā šeit.


Olimpiāžu uzvarētāju apbalvošana novada domē (28. maijs)

27. maija pēcpusdienā Salaspils novada dome uz apbalvošanas ceremoniju aicināja olimpiāžu uzvarētājus un viņu skolotājus. Īpaši sumināti tika 9.b klases skolnieks Artis Vijups un 12. klases skolnieks Niks Stafeckis, kuru sasniegumi ne reizi vien skolas vārdam likuši izskanēt gan novadu apvienībā, gan arī valstī.

7.-12. klašu olimpiāžu uzvarētāji un skolotāji


Skolas matemātiķi startē augsta līmeņa valsts sacensībās (27. maijs)

27.maijā notika Latvijas Universitātes A.Liepas MNS organizētā komandu olimpiāde 10 Latvijas labāko skolu komandām, kuras valsts matemātikas olimpiādē ieguva visvairāk punktu. Trīs skolas bija pārstāvētas ar divām komandām. Mūsu skolas komanda (Rasma Sandra Knipše, Artis Vijups, Aleksandra Kasakovska, Rinalds Valts Zariņš, sk. Aiga Priedniece) šajās matemātiskās elites sacensībās izcīnīja 8. vietu 13 komandu konkurencē.
Jūs bijāt un esat lieliski!
Skatīt olimpiādes bildes!


6.c klase programmēšanas projektus prezentē PII "Ritenītis" (27. maijs)

Turpinot sadarbību ar PII, 27. maija rītā 6.c klase kopā ar datorikas skolotājām Inu Kursīti un Silviju Zālīti un audzinātāju Daci Kontrimieni devās uz PII "Ritenītis", lai prezentētu programmēšanas projektus, jo to mērķis bija radīt lietotnes pirmskolas vecuma bērniem. Visus projektus bērnudārznieki uzņēma ar skaļiem aplausiem, bet paši izmēģināt izvēlējās tos, kas bija visvairāk iepatikušies. Projektu izstrādātāji noteikti guva vērtīgu uzstāšanās pieredzi, kā arī atgriezenisko saiti - sava projekta novērtējumu no auditorijas puses. Paldies "Ritenītim" par sirsnīgo uzņemšanu un sagādāto saldo pārsteigumu!

Prezentācijas norise bildēs.

Projektus skatiet un izmēģiniet "Digitālajās mācībās"!


Veiksmīgākie Latvijas atklātajā matemātikas olimpiādē (20. maijs)

Latvijas 46. atklātā matemātikas olimpiāde notika 2019. gada 28. aprīlī. No mūsu skolas tajā piedalījās 11 skolēni. Artis Vijups (9.b) ir izcīnījis vēl vienu 1. vietu (jau piekto), Rasmai Sandrai Knipšei (9.c) un Uvim Gūtmanim (5.c) - 2. vieta. Sveicam olimpiādes laureātus un skolotājas Aigu Priednieci, Zandu Nelsoni, Rutu Ilgažu un Kristīni Kelertu!


Konkursa "Uzdrīkstos, domāju, radu!" 2. kārta (20. maijs)

17. maijā Salaspils 1. vidusskolas komanda "Spilsboti" piedalījās LU rīkotā konkursa "Uzdrīkstos, domāju, radu!" 2. kārtā, kas notika Latvijas Universitātes Zinātnes mājā. Konkursa 2. kārtā piedalījās 24 komandas no Latvijas skolām. Skolēni darbojās dabaszinātņu, programmēšanas un matemātikas stacijās, kā arī veidoja inženiertehnisku objektu, apvienojot visas šīs prasmes. Visi skolēni saņēma piemiņas diplomus un balviņas no konkursa atbalstītājiem. 5 labākās komandas saņēma apbalvojumus konkrētās nominācijās. "Spilsboti" ieguva nomināciju "Programmēšana". Balvā tika iegūta 2 h ekskursija uz virtuālās realitātes istabām.
Komandas sastāvs: Sandra Kirilova (5.c), Gustavs Dosbergs (5.c), Karlīna Koršuna (5.c), Emīlija Ausma Širaka (5.c), Valda Vasariete (5.c), Marks Žihars (4.d).
Skolotājas: Kristīne Kelerta un Ieva Pudža.


Skolas tradīcija - sadarbība ar PII (20. maijs)

Tūlīt, tūlīt būs šī mācību gada noslēgums. 9. un 12. klasei 17. maijā bija pēdējais zvans. Arī 1. klases skolēni drīz saņems savas pirmās liecības. Lai sveicināta vasara!

Taču 1. klases skolēni vēl paspēja uzņemt ciemiņus no PII. Tā ir skolas tradīcija – rudenī skolēni dodas ciemos pie PII audzēkņiem, lai pastāstītu par skolu, bet pavasarī PII bērni nāk iepazīties ar skolu, ar mācību stundām. Skolā viesojās gan Salaspils, gan Saulkalnes PII topošie pirmklasnieki. Viņi piedalījās matemātikas, latviešu valodas, angļu valodas, vizuālās mākslas un sporta stundās. Kopīgi veica dažādus uzdevumus.


Artis šogad jau 4. reizi uzvar valstī! (20. maijs)

Sestdien, 18. maijā, notika Latvijas atklātā datorikas olimpiāde, kurā Artis Vijups (9.b) atkal izcīnīja 1. vietu un nopelnīja 1000 EUR savu izcilo spēju un prasmju tālākai attīstīšanai.

Arti, skola ļoti lepojas ar Taviem sasniegumiem!


Mācāmies kopā! (20. maijs)

18. maijā noslēdzās informatīvu un izglītojošu nodarbību cikls Salaspils novada topošo pirmklasnieku vecākiem, kuru organizēja Salaspils 1.vidusskola ar Latviešu valodas aģentūras atbalstu. Lasīt vairāk...


Pie saldas balvas Eiropas dienas konkursā tiek mūsu 4.b klase (20. maijs)

Eiropas dienā, 9. maijā, 4.b klases skolēni piedalījās konkursā “Eiropas darbnīca”. Konkursa uzdevums - skaidrojošās vārdnīcas izveide. Skolēni izvēlējās kādu vērtību un minēja piemērus, kā šī vērtība izpaužas ģimenē, klasē, Latvijā, Eiropā. Eiropas darbnīcas uzdevumi mudina skolēnus būt zinošiem un aktīviem, kā arī pilnveido izpratni par ikviena iedzīvotāja lomu Latvijas, Eiropas un pasaules līdzveidošanā.

"16. maijā saņēmām balvu - saldumu grozu! Tagad skolēni jo vairāk ir motivēti darboties un piedalīties konkursos! Liels paldies konkursa organizatoram - Eiropas kustībai Latvijā!" saka klases audzinātāja Irina Čiveļova.

Laimīgie 4.b ar saldo balvu


Pēdējā zvana svētki (17. maijs)

Šodien pierastais skolas zvans uz pēdējo stundu aicināja 9.a, 9.b, 9.c un 12.klases skolēnus. Pasākumā izskanēja daudz sirsnīgu pateicības vārdu skolotājiem, īpaši klašu audzinātājām Natālijai Novickai, Evitai Pauriņai, Sanitai Ceirulei un Laimai Pamiljanei. Devītos un divpadsmitos sveica pirmklasnieki un vienpadsmitie, kā arī "Dzīpariņa" dejotāji un "Atvariņu" dziedātāji.
Īpaši tika sveikti komandas "Latvijai 100" dalībnieki un tās vadītājs Niks Stafeckis.
Lai veicas eksāmenos mūsu devītajiem un divpadsmitajiem un tikpat kuplā pulkā varam tikties jūnijā izlaidumu svinībās!

Pasākums bildēs.


Apkopoti Profesora Cipariņa kluba konkursa rezultāti (15. maijs)

Latvijas Universitātes A. Liepas Neklātienes matemātikas skola ir paziņojusi konkursa uzvarētājus Latvijas mērogā. Esam priecīgi un lepni, ka apbalvoto vidū ir mūsu 9.c klases skolniece Rasma Sandra Knipše. Viņa ir izcīnījusi godpilno 2. vietu. Sveicam!


Ar mūsu skolēnu līdzdalību Doles muižai tapusi animācijas filmiņa (14. maijs)

Bibliotēku nedēļas ietvaros Salaspils novada bibliotēkas Bērnu un jauniešu nodaļā notika radošā animācijas darbnīca kopā ar mākslinieci – animatori Daci Liepu, kurā piedalījās skolas vizuālās mākslas pulciņa dalībnieki ar skolotāju Guntu Lagzdiņu. Rezultātā tapa pašu veidota animācijas filmiņa „Viena maza muiža”. Tajā var atpazīt Doles muižu - patreizējo Daugavas muzeju.

Filma „Viena maza muiža” piedalījās bērnu un jauniešu animācijas filmu festivālā – konkursā „DEBESSmANNA”, kas notika 11. maijā, Rīgā, kinoteātrī „K.Suns”. Festivālā tika iegūta nominācija par kultūrvēsturiskā objekta aktualizēšanu.

Skatīt filmu.

Vairāk lasīt un skatīt skolas blogā.


Esam ierindoti 10 labāko Latvijas skolu skaitā pēc Valsts matemātikas olimpiādes rezultātiem (13. maijs)

Šodien saņēmām vēstuli no Latvijas Universitātes A.Liepas Neklātienes matemātikas skolas, kurā teikts "Labākajām skolām Valsts matemātikas olimpiādē tika piedāvāta iespēja piedalīties komandu matemātikas olimpiādē, kas notiks trešdien, 29. maijā plkst. 11:00. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, uz olimpiādi ir uzaicināta komanda no Jūsu skolas."

Esam lepni par mūsu matemātiķiem.


"Esam vienoti dažādībā" (9. maijs)

Ar šādu devīzi skolā notiek dažādi Eiropas dienai veltīti pasākumi, kuru iedvesmotāji un organizatori ir Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas dalībnieki ar skolotāju Dainu Tauriņu. 4.-8. klašu skolēnu komandas veidoja savus īpašos Eiropas karogus. Uz tikšanos ar vēstnieku skolas dalībniekiem un vidusskolēniem ieradās Spānijas vēstniece Latvijā Susana Kamara Angulo.

Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas dalībnieki un citi interesenti ar skolas direktori un Spānijas vēstnieci
Vēl dažas bildes


Prātnieki gatavojas konkursa otrajai kārtai (9. maijs)

Latvijas Universitātes Prātnieku laboratorijas konkursā “Uzdrīkstos, domāju, radu!” Salaspils 1. vidusskolas komandas "Spilsboti" dalībnieki Gustavs Dosbergs (5.c), Sandra Kirilova (5.c), Valda Vasariete (5.c), Emīlija Ausma Širaka (5.c), Karlīna Koršuna (5.c), Marks Žihars (4.d) ar skolotāju Kristīnes Kelertas un Ievas Pudžas atbalstu un 5.b klases skolotājas Martas Antonevičas vadītā komanda (Amanda Brokāne, Valters Zaščinskis, Jaņika Ilvesa, Normunds Koruševskis, Roberta Hamzova un Hugo Justs Rūtiņš)saņēma Pateicības un tika uzaicināti uz 2. kārtu. Lai veicas!


Skatuves runas finālkonkurss (9. maijs)

Republikas skatuves runas finālkonkursā, kas notika 3. maijā Raiņa un Aspazijas mājā Rīgā, Baznīcas ielā 30, piedalījās arī Alise Ungure no 9.b. Finālā nokļuva augstāko pakāpi ieguvušie dalībnieki, kuru punktu skaits reģionālajos konkursos bija virs 46. Valsts izglītības un satura centra organizatori šoreiz to bija iecerējuši kā svētkus visiem dalībniekiem, kad netiek skaitīti punkti un nav oficiālās žūrijas. Aizmirsās uztraukums, priekšnesumus dalībnieki dāvāja cits citam, saviem skolotājiem un līdzjutējiem. Bet vērtējums tomēr bija. Tie bija ceļa vārdi un ieteikumi turpmākajam darbam no Nacionālā teātra aktiera Guntara Grasberga un Jaunā Rīgas teātra aktiera Kaspara Znotiņa.

Alise trīspadsmit 7.-12. klašu finālistu uzstāšanos uzsāka pirmā un fragmentu no Daces Rukšānes stāsta “Ērglis” norunāja ar pārliecību, saņemot no aktieriem atzinību par labo enerģētiku, ķermeņa valodu un vārda lidojumu priekšnesuma laikā.

Gatavojoties konkursam, novērtēju Alises mērķtiecību. Lai tikpat veiksmīgs eksāmenu laiks, 9. klasi pabeidzot!

Teātra pulciņa skolotāja Anda Vaivade


DABA MUMS APKĀRT (8. maijs)

Lai gan 3. maijā laika apstākļi nelutināja, tomēr aukstuma izturīgie 1.e klases skolēni, klases audzinātāja Sintija un mūzikas skolotāja Gita piedalījās PII “Saime” organizētajā pasākumā “Daba mums apkārt”. Skolēni kopā ar PII audzēkņiem darbojās dažādās stacijās – dabas spēļu, aušanas, matemātikas, cūkmena, zaļo siržu u.c.. Divas stacijas veidoja mūsu skolotājas – radošā skolotāja Sintija un mūzikas skolotāja Gita. Tās bija aktivitātes āra vidē.

Pasākuma noslēgumā skolēniem kopā ar PII audzēkņiem bija sanākšana pie Baltā Saimes galda. Pirms mielošanās visi kopā nodziedāja dziesmu “Pie dieviņa gari galdi…”.

Plašāks ieskats pasākuma norisē šajās bildēs.Mūsu lidmodelisti vislabākie Kuldīgas sacensībās! (3. maijs)

27. aprīlī notika Kuldīgas atklātās sacensības F-1-N modeļu klasē. Individuāli ļoti labi startēja Roberts Lavrinovičs (4.a) un Sandis Jurciks (8.c), abiem 2. vieta, bet komandu kopvērtējumā mūsējiem 1. vieta. Sveicam sacensību dalībniekus un skolotāju Aivaru Ozolu!


Starptautiskā matemātikas konkursa "Ķengurs" uzvarētāji (26. aprīlis)

Starptautiskā matemātikas konkursa "Ķengurs" organizatori Latvijā Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola šodien uz apbalvošanas ceremoniju aicina konkursa uzvarētājus Latvijas mērogā. Mēs lepojamies ar Arti Vijupu, kurš 1037 devītklasnieku konkurencē izcīnīja 1. vietu Latvijā.

Izcelti tiek arī 1. vietas ieguvēji skolā katrā klašu grupā. Un tie ir Rūta Šaršūne (2.kl.), Kolins Vavžiņaks (3.kl.), Ivo Kokins (4.kl.), Uvis Gūtmanis (5.kl.), Mārtiņš Sjomkāns (6.kl.), Ervīns Karavackis (7.kl.), Jēkabs Čudars (8.kl.), Artis Vijups (9.kl.), Miks Aksels Apermanis (10.kl.) un Rinalds Valts Zariņš (12.kl.). Īpaši gribas izcelt Uvi Gūtmani - 29. vieta Latvijā, aiz sevis atstājot 98,36% no dalībniekiem, Ivo Kokinu - 30. vieta, aiz viņa 98,55% dalībnieku un Rūtu Šaršūni - 43. vieta, aiz viņas palika 97,9% otro klašu konkursantu.

Pavisam konkursā piedalījās 190 mūsu matemātiķi. Paldies visiem dalībniekiem un matemātikas skolotājām!


Mūsu Miks - viens no vienpadsmit labākajiem Latvijas jaunajiem politiķiem (24. aprīlis)

Miks Aksels Apermanis (10.b) piedalījās Latvijas Universitātes Politikas zinātnes nodaļas un Latvijas Politologu biedrības organizētajā Politikas un tiesību olimpiādes pirmajā kārtā un iekļuva vienpadsmit labāko vidū, kas tika izvirzīti uz valsts olimpiādi, kas notiks 27. aprīlī. Sveicam un sestdien turēsim īkšķus par Miku!

Skatīt Mika 1. kārtas darbu - video "Populisms"


FIRST LEGO League Latvia 2018./2019. sacensības noslēgušās (23. aprīlis)

Jau sesto gadu FIRST LEGO League Latvia sacensībām Latvijas skolas piesaka savas skolēnu komandas vecumā no 9 līdz 16 gadiem, lai parādītu sev un citiem, ko šajā mācību gadā paspējuši iemācīties, uzbūvēt, saprogrammēt un izpētīt.

Jelgavas 4. sākumskolā norisinājās “First Lego League Latvia” sacensību pusfināls, kurā piedalījās 15 skolēnu komandas no dažādām Latvijas skolām. Salaspils 1.vidusskolas komanda no trim sacensību kategorijām, ieguva uzvarētāja kausu divās - Projekts un Pamatvērtības.

Savukārt finālā, kas norisinājās Valmieras 5. vidusskolā, mūsu komanda 20 komandu konkurencē izcīnīja 1. vietu Pamatvērtību kategorijā.

Šī gada komandas dalībnieki: Gustavs Dosbergs (5.c), Edvards Krasnais (5.c), Sandra Kirilova (5.c), Adele Tifanija Romano (5.c), Viesturs Skalbe (5.c), Valda Vasariete (5.c), Emīlija Ausma Širaka (5.c), Karlīna Koršuna (5.c), Marks Žihars (4.d), Kristaps Rūtiņš-Rūtenbergs (6.d), Armands Liepiņš (7.c), Indra Gāga (4.b), Markuss Feifers (5.d), Jūlija Krūmiņa (5.d).
Treneri un skolotāji: Sandijs Krastiņš, Ieva Pudža, Ruta Ilgaža.

Visi sacensību rezultāti šeit.


Novadu apvienības sākumskolas latviešu valodas olimpiādē Elizabete Lapiņa (3.c) ir ieguvusi atzinību.
Sveicam Elizabeti un skolotāju Ilzi Čudari!


Lieldienu tirdziņš sākumskolā (18. aprīlis)

Šodien tradicionālais Lieldienu tirdziņš, kurā tirgotāju lomā iejutās pirmo un trešo klašu skolēni. Tika piedāvāti gan saldumi un citi našķi, gan skaisti un praktiski izmantojami darinājumi. Vēl dažas bildes.

Paldies 1. un 3. klašu skolēniem, vecākiem un skolotājām par pirmsvētku tirdziņa noorganizēšanu!

Priecīgas Lieldienas visiem!


Paziņoti konkursa "Can I do It" konkursa laureāti (18. aprīlis)

Angļu valodas konkursā "Can I do It" novadu apvienībā 1. vietu ir izcīnījis Uvis Gūtmanis (5.c) un 3. vietu - Madara Grantiņa (4.d). Sveicam uzvarētājus un skolotājas Lauru Goldbergu un Ilzi Loginu!


Apbalvoti RIMS Junior 19 konkursa laureāti (18. aprīlis)

Konkurss notika 2 kārtās. 1. kārtā sacentās 1061 pirmklasnieks. Dārta Dāne (1.b) iekļuva konkursa laureātu (30 labākie no klašu grupas) vidū, kam bija iespēja cīnīties arī 2. kārtā, kur viņa ierindojās 11. vietā. Apsveicam Dārtu un skolotāju Ingu Grimu!

Dārta kopā ar pārējiem 1. un 2. klašu konkursa laureātiem apbalvošanas ceremonijā


Talantu solo šova fināls (17. aprīlis)

Tikko noslēdzās fināls, kurā savu varēšanu demonstrēja 16 vistalantīgākie 1.-5.kl. skolēni. Ne tikai viņi! Skatītājus ar savu priekšnesumu priecēja arī muzikālais skolotājs Ģirts, skanīgie "Atvariņu" vokālisti skolotājas Aijas Pizānes vadībā, kopīgi tika nodziedāta dziesma - veltījums skolai, ko pirms dažiem gadiem projektu nedēļā sacerēja skolēni Ģirta vadībā. Lai nebūtu garlaicīgi, gaidot rezultātus, skolotāja Gita bija padomājusi par izklaidi - muzikālām rotaļām.

Lūk, viņi - šova finālisti!
Skatīt fināla bildes šeit!

Paldies šova dalībniekiem, viņu vecākiem par atbalstu, ieguldīto darbu un klātbūtni, protams, arī organizatoriem - mākslu metodiskās komisijas skolotājiem, īpaši, Gitai Kalniņai un Laurai Zarovskai!


Svešvalodu nedēļas turpinājums (17. aprīlis)

Šā gada 16. aprīlī par godu svešvalodu nedēļai sākumskolas angļu valodas skolotāja Indra Frišfelde sadarbībā ar humanitārajām valodu klasēm (1.d un 2.d) un šo klašu skolotājiem rīkoja pasākumu "Interesting English" (Interesantā angļu valoda). Tajā piedalījās 15 skolēni. Tika rādītas ludziņas, deklamēti dzejoļi, dziedātas dziesmas. Katrs skolēns tika pie atzinības raksta kādā no 15 nominācijām. Īpašs prieks bija par tiem skolēniem, kuru vecāki bija sarūpējuši fantastiskus tērpus. Skolēnu uzstāšanos vērtēja nopietna žūrija, kuras sastāvā bija direktores vietniece Līga Ašmane, mūzikas skolotāja Gita Kalniņa, 1.d klases audzinātāja Iveta Šulca un 2.d klases audzinātāja Anželika Kiršteina. Skolēni ar lielu prieku un atbildību piedalījās pasākumā.

Skolotāja Anželika Kiršteina

Dažas bildes šeit.


Ar koncertu izskan svešvalodu nedēļa (13. aprīlis)

No 8. līdz 12. aprīlim skolā notika svešvalodu nedēļa “Pavasaris klāt”. Nedēļas ietvaros svešvalodu stundās skolēni veidoja plakātus par pavasari, minēja mīklas, piedalījās konkursos, gatavojās noslēguma koncertam “Valodas vieno”. Koncertā izskanēja dzeja, dziesmas, pasakas angļu, vācu, krievu un ukraiņu valodās. Paldies skolotājām par bērnu sagatavošanu koncertam!

Svešvalodu skolotāju metodiskās komisijas vārdā Natālija un Bogdanna.

Koncerts bildēs.


"Kad pasaciņa ciemos nāk...7" (12. aprīlis)

11. aprīlī norisinājās Rīgas atklātais bērnu un skolēnu LEGO konkurss “Kad pasaciņa ciemos nāk…7”. Konkursā piedalījās 6 skolēni 2 vecuma grupās: Daniels Vītolbergs, Marsels Māris Galarovskis, Bruno Graudiņš, Miķelis Bērziņš, Ralfs Grīnmanis, Adrians Gorodņičijs. Skolēniem bija jānoklausās J. Širmaņa pasakas “Pīkstīte” fragments un jāveido pasakas tēli. Darbs bija jāpaveic 1 stundas laikā.

Konkursā 1. vietu savā grupā ieguva Bruno Graudiņš un Adrians Gorodņičijs.

Paldies bērniem par radošumu un ieinteresētību, apmeklējot LEGO pulciņu!

LEGO pulciņa vadītāja Agita Grigorjeva

Apsveicam Bruno, Adrianu un skolotāju Agitu ar panākumu! Vairāk informācijas šeit.


Aizvadīti talantu solo šova pusfināli (9., 10. aprīlis)

Sākumskolas mūzikas skolotājas Gita Kalniņa un Laura Zarovska jau otro gadu aicina skolēnus atklāt savus īpašos talantus solo šovā. Pusfināli aizvadīti. Paldies visiem dalībniekiem par uzdrīkstēšanos, par skaistajiem mirkļiem, ko radījāt klausītājiem un skatītājiem, bet par septiņpadsmit vistalantīgākajiem turēsim īkšķus finālā!

Otrais pusfināls pulcēja 3.-5. klašu 16 talantus

Pirmajā pusfinālā uzmirdzēja deviņas spožas zvaigznītes no pirmajām un otrajām klasēm
Skatīt citas bildes šeit!


Izcils sniegums skatuves runas konkursā reģiona līmenī (5. aprīlis)

4. aprīlī Latvijas izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkursa 2. kārtā Pierīgas reģionā, kurš norisinājās Jūrmalas mūzikas vidusskolā, iegūti:
- augstākās pakāpes diploms Alisei Ungurei, 9.b klase,
- 1. pakāpes diploms Agatei Augustauskai, 3.a klase.

Pateicamies meitenēm un skolotājai Andai Vaivadei par ieguldīto darbu un sveicam ar panākumu!


Starpnovadu olimpiāde latviešu valodā 5.-6. klasēm (5. aprīlis)

4. aprīlī notikušajā olimpiādē 5.d klases skolniece Gabriela Ježaka ir izcīnījusi 2. vietu. Sveicam Gabrielu un skolotāju Anitu Voras!


Lepojamies arī ar skolotāju panākumiem! (3. aprīlis)

3. aprīlī plkst. 12.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Valsts reģionālās attīstības aģentūra aicināja uz pasākumu, kurā iepazīstināja ar integrētās komunikācijas un mācību aktivitāšu programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” pirmajā gadā sasniegtajiem rezultātiem, kā arī tika atklāta kampaņa “E-adrese – digitālā pastkastīte – vienota un droša saziņa ar valsti!”. Pasākumā tika sumināti Latvijas digitālie aģenti, kas devuši nozīmīgu ieguldījumu programmas popularizēšanā. Esam lepni, ka viņu vidū ir arī mūsu skolotāja Dace Kontrimiene.


Lepojamies, ka skolotājas Agita Grigorjeva un Iveta Šulca ir konkursa uzvarētāju vidū un šodien dodas saņemt balvas!

Vairāk par konkursu šeit.


2. vieta Rīgas atklātajās sacensības F1N lidmodeļu klasē (3. aprīlis)

30. martā lidmodelistu pulciņa dalībnieki (Roberts Lavrinovičs, Kristiāns Volks, Kristaps Rūtiņš-Rūtenbergs, Mareks Laiviņš, Sandis Jurciks un trīs skolas absolventi) skolotāja Aivara Ozola vadībā piedalījās Rīgas atklātajās sacensībās F1N lidmodeļu klasē un kopvērtējuma izcīnīja 2. vietu; Marekam Laiviņam (7.c) - 3. vieta individuālajā vērtējumā. Sveicam un vēlam panākumus arī nākamajās sacensībās!


“RĪGAS KAUSS TEĀTRA SPORTĀ 2019” (1. aprīlis)

29. un 30. martā mūsu skolas Teātra Sporta komandas guva lielisku pieredzi, otro reizi piedaloties festivālā “Rīgas Kauss teātra sportā 2019”, kas norisinājās LKA Eduarda Smiļģa Teātra muzejā un Rīgas Hanzas vidusskolā.
8.-9. klašu komanda – Jēkabs Čudars, Anna Geižāne, Alise Ungure un Paula Vasariete- pusfinālā ieguva 3. vietu. 10. – 11. klašu komanda – Linda Daugule, Gunda Freidenfelde, Aivija Grasa, Kristiāns Nemkovičs un Daniela Vanceviča, šoreiz būdami līdzjutēju statusā, bija lieliski atbalstītāji jaunākajiem dalībniekiem. Danielai bija izdevība savu atraktivitāti un improvizācijas spējas pierādīt arī turnīra vadītājas lomā trīs dažādos tēlos.
Visi kopā piedalījāmies meistarklasēs un mācījāmies no pieredzējušo studiju komandu improvizācijas meistarības.
Paldies Danai par mājas uzdevuma - abu komandu video sižeta- nofilmēšanu un samontēšanu, lai līdz festivālam vispār nokļūtu!
Paldies Salaspils Teātra sportistiem par saliedētību un draudzīgo atmosfēru šajās divās dienās, kas aizritēja nemanot!

Teātra sporta trenere Anda Vaivade


Mazo mūzikas kolektīvu konkurss Ikšķilē (29. marts)

28. martā Ikšķilē notika mazo mūzikas kolektīvu starpnovadu konkurss, kurā piedalījās arī skolotājas Aijas Pizānes vadītais vokālais ansamblis "Atvariņi" un ieguva 2. pakāpi.


Veiksmīgi noslēgusies starpnovadu informātikas olimpiāde vidusskolēniem (28. marts)

27. martā pie mums notika sadraudzības novadu informātikas olimpiāde vidusskolas klašu skolēniem. Vislabākais starp viņiem bija mūsu Kristers Mārtiņš Gelašs (11.b). Sveicam Kristeru ar izcīnīto 1. vietu! Paldies skolotājai Ievai Hermanei gan par olimpiādes organizēšanu, gan skolēnu gatavošanu olimpiādei!


Mūsu lieliskajiem ģeogrāfiem aug cienīga maiņa (27. marts)

Par to pārliecinājāmies, apskatot starpnovadu ģeogrāfijas olimpiādes 7. klasei rezultātus. Ģeogrāfijas apguve tikko uzsākta, bet tas nav šķērslis iekļūt labāko pulkā Markusam Dreikam Jansonam (7.a) - 2. vieta un Ervīnam Karavackim (7.c) - 3. vieta. Sveicam zēnus un skolotāju Brigitu Mežgali-Turlaju!


Pieminam 1949. gada deportāciju 70. gadadienu (25. marts)

Emocionālu gaisotni un līdzpārdzīvojumu 1. - 6. klašu līnijā raisīja skolotājas Ingas Vītumas-Brūveres uzruna, direktores Veras Kalniņas atmiņu stāstījums par māmiņas gaitām izsūtījumā, jaunsargu pulciņa vadītāja Kristapa Kancāna teiktais, kā arī 2.c klases skolēnu Elizabetes Lasmanes un Faresa Tabakha dzejas lasījums un vokālā ansambļa "Atvariņi" priekšnesums.
Līnijas noslēgumā visi kopā dziedāja vispopulārāko dziesmu no tautas dziesmu dziedāšanas pasākumiem "Liku bēdu zem akmeņa".

Pēcpusdienā 7.-12. klases līnijā uzrunāja skolotāja Inga, direktore Vera, vairāk par 1949. gada 25. marta deportācijām stāstīja Daugavas muzeja direktors Zigmārs Gailis. Stāstījumi tika papildināti ar dzejas lasījumiem (Alise Ungure, Daniela Vanceviča, Leo Spūle), kora "Sonāre" dziedājumu. Līnija noslēdzās ar Sandras Peļņikas ģitāras pavadījumā izpildīto dziesmu "Es zinu, ka mēs vēlreiz satiksimies..."


9.-12. klašu līnijā runā skolotāja Inga Vītuma-Brūvere


Pieminam 1949. gada deportāciju 70. gadadienu (22. marts)

Šogad aprit 70 gadi kopš 1949. gada deportācijām, kad 25. martā uz Sibīriju un citiem attāliem PSRS reģioniem tika izsūtīti vairāk nekā 40 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju. Skolā iecerēti vairāki piemiņas pasākumi. Tieši 25. martā notiks līnijas. 9.20 Lauku ielas pagalmā pulcēsies 1.-6. klašu skolēni, Ceru ielas zālē uz līniju plkst. 13.10 pulcēsies 7. un 8. klases, bet 13.50 - 9.-12. klases.

Jau 22. martā ar projekta "Latvijas skolas soma" atbalstu notika Okupācijas muzeja radošā nodarbība vienpadsmito klašu skolēniem "Latvijas 20. gadsimta vēsture kustībā", 25. martā uz šādu nodarbību pulcēsies 9. klases.

11. klases nodarbībā


Skolas koriem 1. pakāpes starpnovadu skatē (21. marts)

Šodien novadu apvienības koru skatē piedalījās skolas 2. - 4. kl. koris un 5. - 12. kl. koris "Sonāre". Abu koru izpildījumu žūrija novērtēja kā atbilstošu 1. pakāpei, turklāt "Sonāre" startēs arī 2. kārtā. Sveicam lieliskos dziedātājus un koru vadītājas Aiju Pizāni un Lāsmu Streiķi!


Turpinām priecāties par skolēnu sasniegumiem: šoreiz - jaunie politiķi (19. marts)

Sveicam ar izcīnīto 2. vietu novadu apvienības politikas olimpiādē Niku Stafecki, ar 3. vietu - Kristu Zalaku un skolotāju Dainu Tauriņu!


Jaunākās ziņas par skolēnu sasniegumiem atkal priecē (18. marts)

Latvijas jaunatnes čempionātā 64 lauciņu klasiskajā dambretē U-13 pirmo vietu izcīnījusi Valda Vasariete (5.c). Vairāk Salaspils novada mājas lapā.

Novadu apvienības 9. atklātajā vizuālās mākslas konkursā „Interpretācija” 2. vietu izcīnījusi Frīda Binduka (7.d), skolotāja Aija Belija.

Sveicam!


Ideju birža (13. marts)

Šodien pie mums notiek Salaspils novada izglītības iestāžu "Ideju birža", kur pedagogi piedāvā savas pārbaudītās metodes un iepazīstas ar kolēģu atradumiem, lai mācību process būtu kvalitatīvs, interesants, mūsdienīgs, reālajai dzīvei pietuvināts un ...

Pasākuma norise bildēs.


Artim vēl viena uzvara valsts olimpiādē! (12. marts)
Sveicam Arti Vijupu (9.b) ar izcīnīto absolūti 1. vietu valsts matemātikas olimpiādē 9. klašu grupā! Paldies Artim un skolotājām Aigai Priedniecei un Zandai Nelsonei!

Apskatīt rezultātu tabulu var A. Liepas Neklātienes matemātikas skolas mājas lapā.


Pirmā pakāpe ar pirmo piegājienu folkloras kopu reģionālajā skatē! (9. marts)

1.-4. klašu folkloras kopa devās uz Jaunjelgavu, lai pirmo reizi piedalītos Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas “Pulkā eimu, pulkā teku 2019” Piedaugavas reģiona sarīkojumā - skatē “Upe nesa ozoliņu ar visām bitītēm”. Skolotājas Gitas Kalniņas vadībā mūsu folkloras kopas dalībnieki Laura Krasta, Jānis Logins, Eduards Putniņš, Agate Bondareva, Amanda Rieksta, Nikola Zvaigzne, Gerda Dinbire, Krista Jeroščeva, Luīza Rupeika, Daniels Sokolovs, Beāte Mihalčuka, Ieva Logina, Annija Oldenburgere, Anete Titāne un Keita Titāne izcīnīja 1. pakāpes diplomu. Sveicam!


Viesojas igauņu vidusskolēni (4.-8. marts)

Projekta Nordplus Junior ietvaros šajā nedēļā Salaspils 1. vidusskolā viesosies Koidulas ģimnāzijas (Pērnava) audzēkņi, lai kopā ar mūsu vidusskolēniem turpinātu iesāktos pētnieciskos darbus.

Viesi ieradušies. Kopā ar viņiem aktīvākie projekta dalībnieki un skolotāja Lūcija Sniķere.

Vairāk projekta mājas lapā.


Žetonu vakars (7. marts)

Mūsu divpadsmitie ar klases audzinātāju Laimu Pamiljani


Tradicionālais 1.-4. klašu dambretes turnīrs (7. marts)

Šogad tas bija pulcinājis rekordlielu dalībnieku skaitu - 103. Starp tiem bija 31 pirmklasnieks, 28 otrklasnieki, 29 trešklasnieki un 15 ceturto klašu audzēkņi. Ceļojošo kausu, nezaudējot nevienu cīņu, ieguva 4. klases skolnieks Henrijs Stepiņš. Godalgotās vietas un medaļas pavisam saņēma 24 labākie dambretisti savā klašu grupā. 1. vietu ieguvēji ir Henrijs Stepiņš, Sindija Priede, Gustavs Matovihs, Beāte Mihaļčuka, Tomass Sperga, Enija Augustova, Elizabete Anspaka un Toms Tenteris. 2. vietu ieguvēji ir Ričards Kokins, Dārta Novika, Daņiils Pavlovs, Sona Sofija Gutaroviča, Oskars Līcītis, Elza Viļuma, Dmitrijs Pavlovs un Nikola Zvaigzne. 3. vietu ieguva Artūrs Georgs Niedra, Anna Katrīna Priževoite, Adrians Volks, Keita Circāne, Ernests Eindorfs, Alise Trapiņa, Jānis Logins un Anna Grantiņa.

Paldies organizatoriem skolotājai Ilzei Čudarei un galvenajam tiesnesim Vitautam Budreikam, palīgiem - sākumskolas skolotājām!

Turnīra norise V.Budreikas fotogrāfijās.


Beidzot noskaidroti novadu apvienības labākie ģeogrāfi (5. marts)

Un tie ir 1. vietas laureāti Niks Stafeckis (12.kl.) un Aleksandra Kasakovska (11.b). Viņi startēs arī valsts olimpiādē. Sveicam viņus un vēlam veiksmīgu nākamo startu! Patiesi priecājamies arī par Arta Vijupa (9.b) izcīnīto 2. vietu un Evas Lindes (10.b) atzinību, pateicība dalībniekiem un skolotājai Brigitai Mežgalei-Turlajai.


Varbūt nākamie skatuves mākslinieki ir mums blakām? (4. marts)

1. martā notika Ikšķiles, Ķekavas, Olaines un Salaspils novadu apvienības skatuves runas konkurss. 1. pakāpes diplomus izcīnīja Agate Augustauska (3.a), Alise Ungure (9.b) un Daniela Vanceviča (10.b), bet Henrijam Rimšam (1.c) un Terēzei Mularekai (4.b) - 2. pakāpes diplomi. Sveicam skatuves runas lietpratējus un skolotāju Andu Vaivadi!


1. vieta Latvijas vispārizglītojošo skolu mūzikas konkursā (4. marts)

1. martā Rīgas Mūzikas internātvidusskolā notika Latvijas vispārizglītojošo skolu konkurss "Latviešu komponista J.Cimzes muzikālās un pedagoģiskās darbības devums Latvijai, izmantojot didaktisko spēli" 8.-9.kl. komandām. Mūsu komanda, kuras sastāvā bija Karlīna Brunovska un Dāvis Imants Ozoliņš (9.b), Agnese Cunska, Elizabete Gailīte, Kristiāna Koka, Ērika Kristiāna Pakse, Annija Stepiņa, Elīza Ance Zelča un Artis Tipsis (8.c), Sindija Reinholde (8.a), izcīnīja godpilno 1. vietu. Sveicam konkursa dalībniekus un mūzikas skolotāju Annu Priedeslaipu!

Laimīgie uzvarētāji


Mūsu Artis izcīna visspožākā kaluma medaļu (1. marts)
27. un 28. februārī Jūrmalā norisinājās Latvijas 32. informātikas olimpiādes valsts kārta. Mūsu Artis Vijups (9.b) izcīnīja 1. vietu un vienu no 2 zelta medaļām jaunākajā (8. - 10.kl.) grupā.

Mēs lepojamies ar Tevi, Arti!

Kopā ar Arti šajās dienās bija un, droši vien, visciešāk īkšķi turēja skolotāja Ieva Hermane.

Sveicam ar lielisko panākumu!

Rezultāti


Atzinība skolēnu radošo darbu konkursā “Mans bērnības stāsts” (27. februāris)
26. septembrī, Eiropas Valodu dienā, Latviešu valodas aģentūra izsludināja ikgadējo skolēnu radošo darbu konkursu. Konkursā tika iesniegts 601 darbs no Latvijas un latviešu skolām visā pasaulē. Priecājamies par Alises Evelīnas Točas (6.c) paveikto, jo viņa 283 darbu konkurencē, kas tika iesniegti 5.-9.kl. grupā, ir ieguvusi atzinību.

Konkursa uzvarētāji balvas saņēma 21. februārī, Dzimtās valodas dienas svinīgajā pasākumā, kas notika Latvijas Leļļu teātrī.

Sveicam Alisi un skolotāju Māru Gobu ar šo panākumu!


Sveicam 1. - 3. klašu vislabākos matemātiķus! (20. februāris)
2019. gada 13. februārī mūsu skolā notika novadu apvienības sākumskolas matemātikas olimpiāde, ko organizēja sākumskolas metodiskā komisija. Pulcējās 142 dalībnieki no 18 skolām. No mūsu skolas laureātu godā iekļuva Mārtiņš Razgals (2.e.kl.) - 1. vieta, Matīss Začs (2.a kl.) - 2.vieta, Paulīna Vališevska (2.b kl.) - 3. vieta, bet atzinību izpelnījās Madara Upeniece (3.b kl.), Aleksandrs Geižāns (3.c kl.), Ketrina Novicka (3.e kl.), Dārta Dāne (1.b kl.).
Paldies skolotājām Diānai Penkai, Ingai Zīlei, Annai Zālītei, Agitai Grigorjevai, Ilzei Čudarei, Nadeždai Pavlovai un Ingai Grimai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!


Sveicam mūsu vokālo ansambli "Atvariņi" un skolotāju Aiju Pizāni ar izcīnīto 2. pakāpi novadu apvienības konkursā "Balsis - 2019"! Paldies bērniem, vecākiem, koncertmeistarei Gitai Kalniņai un kustību horeogrāfei Lūcijai Sniķerei!

Turpina priecēt mūsu skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs (18. februāris)

Novadu apvienības ķīmijas olimpiādē 2. vietu ir izcīnījis Artis Vijups (9.b), 3. vietu - Kristiāns Francis Cagulis (9.c), atzinību - Rasma Sandra Knipše (9.c). Viņu skolotāja ir Solvita Bendrāte.

5. - 8. klašu novadu apvienības matemātikas olimpiādē Krists Vidzis (7.c) ir izcīnījis 1. vietu, Jēkabs Čudars (8.c) un Uvis Gūtmanis (5.c) - 2. vietu, Mārtiņš Sjomkāns (6.c) - 3. vietu un Emīlija Ausma Širaka (5.c) - atzinību. Viņu skolotājas ir Zanda Nelsone, Aiga Priedniece, Kristīne Kelerta un Dace Kontrimiene.

8. atklātajā 5. - 7. klašu novadu apvienības meiteņu mājturības un tehnoloģiju olimpiādē "Melns ar baltu satikās" Nora Krūmiņa (7.d) izcīnīja 2. vietu, Līva Zuja (6.d) - 3. vietu. Olimpiādei sagatavoties palīdzēja skolotāja Evita Pauriņa.

Sveicam laureātus un skolotājas!


Atzinības raksts Satversmes tiesas zīmējumu konkursā “Manas pamattiesības Satversmē” (15. februāris)

Satversmes tiesā uz svinīgu pasākumu, kas veltīts Latvijas Satversmes 97. dzimšanas dienai, saņemt apbalvojumus par labiem sasniegumiem konkursos bija uzaicināti domrakstu un zīmējumu konkursu laureāti. Viņu vidū bija arī 6.c klases skolniece Elvita Ozola. Sveicam Elvitu un izsakām pateicību par radošu pieeju jaunās paaudzes pilsoniskajā audzināšanā skolotājai Dainai Tauriņai!


Sveicam 11.b klases skolnieci Karīnu Elizabeti Valteri, 12. klases skolnieku Niku Stafecki un skolotāju Laimu Pamiljani ar izcīnītajām atzinībām novadu apvienības latviešu valodas un literatūras olimpiādē!
Sveicam 8.c klases skolnieku Gustu Matīsu Apermani un skolotāju Lūciju Sniķeri ar izcīnīto atzinību novadu apvienības angļu valodas olimpiādē!

Čaklāko lasītāju pēcpusdiena (12. februāris)
Skolas bibliotēkas lasītavā bija sapulcējušies tie skolēni, kuri 2018. gadā bija izlasījuši visvairāk grāmatu. Pavisam tika uzaicināti 18 skolēni no 1.-4. klasēm, no kuriem bija desmit čaklākie lasītāji un tie, kuriem nedaudz pietrūka, lai iekļūtu Top 10. Prieks bija redzēt jau ilggadējus lasītājus un tos, kuri pēcpusdienā piedalījās pirmo reizi.

Pēcpusdienas noslēgumā tika sveikti visi uzaicinātie, īpaši čaklākais lasītājs Adrians Patriks Pastors no 3.d klases, kurš ir ne tikai liels lasītājs, bet arī aizrautīgs basketbola spēlētājs un uzdevumi.lv pildītājs.


Vairāk skolas blogā!


Dienas nometne “Izzini pasauli!” pirmklasniekiem (4.-8. februāris)

Pirmklasnieku brīvdienu nedēļā norisinājās dienas nometne "Izzini pasauli!". Skolēni aktīvi un radoši darbojās dažādās darbnīcās, nodarbībās, mācījās sadarboties ar saviem vienaudžiem un pedagogiem. Nometnes laikā pirmklasnieki labāk iepazina dabas norises un izprata dabas saudzēšanas nozīmi. Mācību vizītē ārpus skolas telpām caur praktiskām un radošām nodarbībām viņi iepazina pasauli no dažādiem aspektiem. Skolēni nodarbību laikā uzlaboja savas zināšanas par ūdeni, sauli, drošību internetā, augiem un dzīvniekiem.

Nometnes vadītāja Agita Grigorjeva


Vēstures un sociālo zinību starpnovadu kombinētajā olimpiādē mūsu komandai: Annai Hrističai (6.c), Līvai Zujai (6.d), Ervīnam Karavackim (7.c), Leo Kristianam Spūlem (7.d), Jēkabam Čudaram (8.c) un Evijai Petrovskai (8.c) - atzinība. Sveicam dalībniekus un skolotājus Dainu Tauriņu, Anniju Bergmani, Lauru Gravu un Uldi Tomasu Šimenu!

Drošāka interneta dienas pasākumi (5. februāris)

5. februārī notika "VAIFIJA SPĒLES” VISLATVIJAS TURNĪRA FINĀLS 3. un 4. klasēm, lai noskaidrotu gudrāko un zinošāko interneta lietotāju. Mūsu skolu pārstāvēja 3.c klases skolniece Keita Circāne kopā ar savu skolotāju Ilzi Čudari. Pirmajās divās kārtās Keita atbildēja pareizi uz visiem jautājumiem un iekļuva finālā - 3. un 4. kārtā. Tur viņa ieguva Latvijas Interneta asociācijas izpilddirektores Inas Gudeles simpātiju balvu. Par Keitu īkšķus braši turēja arī klasesbiedri.

Fotogrāfijā Keita redzama kopā ar 10 finālistiem, pasākuma vadītājiem, žūrijas locekļiem un Vaifiju

Tikmēr 6.b un 6.c klases skolēni skolotājas Daces Kontrimienes vadībā piedalījās konkursā "IZAICINI SAVAS PELĒKĀS ŠŪNAS!", izpildot tiešsaistes testu.

Līdz 28. februārim to var paspēt izdarīt arī citi interesenti. Pamēģiniet!


Olimpisko godalgu birums turpinās (5. februāris)

Šodien saņemtie starpnovadu matemātikas olimpiādes 9.-12.kl. rezultāti ir lieliski! Uz valsts matemātikas olimpiādi izvirzīti 4 mūsu skolēni: 1. vietas ieguvēji Rinalds Valts Zariņš (12.kl.) un Artis Vijups (9.b), kā arī Aleksandra Kasakovska (11.b) un Kristers Mārtiņš Gelašs (11.b), kas izcīnījuši 2. vietu. Sveicam viņus un arī Kristiānu Franci Caguli (9.c) ar 3. vietu, Rasmu Sandru Knipši (9.c) - ar atzinību un skolotājas Aigu Priednieci, Rutu Ilgažu un Zandu Nelsoni!


Olimpisko godalgu birums (1. februāris)

Šodien kļuva zināmi starpnovadu vēstures un fizikas starpnovadu olimpiāžu rezultāti.

Sveicam vēstures olimpiādes godalgoto vietu ieguvējus: Arti Vijupu (9.b) - 1. vieta, Esteri Ozolu (12.) - 2. vieta, Niku Stafecki (12.) - 3. vieta, Artūru Šābli (9.c) - 3. vieta, Grietu Ieviņu (9.b) - atzinība un skolotājas Anniju Bergmani un Ingu Vītumu-Brūveri!

Godalgotās vietas fizikā: Rinaldam Valtam Zariņam (12.) - 1. vieta, Kristeram Mārtiņam Gelašam (11.b) - 1. vieta, Artim Vijupam (9.b) - 2. vieta, Tomam Zvirgzdiņam (9.b) un Kristiānam Francim Cagulim (9.c) - atzinība. Paldies viņiem un skolotājai Ivetai Beļskai!


Starpnovadu sacensības "Lakstīgalas 2019" finišē ar diviem I pakāpes diplomiem (31. janvāris)Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensībās "Lakstīgala 2019" gan mazās, gan lielākās meitenes izcīnīja I pakāpi.
Paldies dalībniecēm Gretai Sergejevai (1.e), Rēzijai Paulai Plisko (2.c), Ievai Loginai (3.b), Katrīnei Sergejevai (4.b), Madarai Šāblei (4.d), Agnetai Kubiļus (5.a), Terēzei Petkevičai (5.a), Adelei Tifanijai Romano (5.c), Artai Vagalei (9.a) un skolotājai Aijai Pizānei!

Pateicība arī skolēnu vecākiem, skolotājai Anitai Voras par maizes tēmu, skolotājai Ingai Grimai par tautastērpiem!


MTC erudīcijas konkursā angļu valodā mūsu skolēni izcīna 2. vietu (31. janvāris)

MTC (Meridian Trivia Competition) erudīcijas konkursā 7.-9.klašu skolēniem skolas komandā startēja Leo Kristians Spūle (7.d), Jēkabs Čudars (8.c) un Artis Vijups (9.b). Pēc veiksmīga starta 16. janvāra pusfinālā viņi ieguva tiesības uz dalību finālā. Un otrā vieta godam nopelnīta!
Sveicam dalībniekus un viņu skolotāju Maiju Rozenšteini!


Starpnovadu sacensības "Tautas bumba" (31. janvāris)

28. janvārī mūsu skolas komandas piedalījās starpnovadu sporta sacensībās "Tautas bumba". Meitenes gan līdz goda pjedestālam netika, bet zēnu komanda izcīnīja 3. vietu. Sveicam Emīlu Līcīti (5.c), Rihardu Strautiņu (5.c), Gustavu Dosbergu (5.c), Ričardu Galviņu (5.d), Adrianu Rutki (4.b), Kristapu Tripanu (4.b), Gustavu Līpenīti (4.e), Filipu Rilsu (4.e) un skolotāju Austri Šaicanu!


Sveicam Arti Vijupu - starpnovadu olimpiāžu laureātu! (23. janvāris)

9.b klases skolnieks Artis ir izcīnījis 1. vietu informātikas olimpiādē un ieguvis ceļazīmi uz valsts olimpiādi un atzinību bioloģijas olimpiādē. Paldies Artim un skolotājām Ievai Hermanei un Annai Grenciņai-Grencionei!


3. vieta pusfinālā konkursā "Gribu būt mobils" 6.c kl. komandai (15. janvāris)

Vairāk informācijas konkursa mājas lapā.


1. vieta Siguldas novadu apvienības filozofijas olimpiādē mūsu Nikam! (14. janvāris)

Ar šo lielisko panākumu sveicam 12. klases skolnieku Niku Stafecki un viņa skolotāju Dainu Tauriņu!

Niks, kā arī Inguna Laima un Līna ir saņēmuši uzaicinājumu piedalīties valsts filozofijas olimpiādē. Turēsim īkšķus!


Karjeras izglītības nodarbības ar Daini Bērziņu (10. janvāris)

10. janvārī karjeras izglītības nodarbības skolā vadīja Dainis Bērziņš (interešu un pieaugušo neformālās izglītības pedagogs, Tērpu demonstrētāju studijas direktors, Biznesa augstskolas TURĪBA lektors).

Tikšanās bija par SIA “GINTS BUDE MODES NAMS” realizētās licencētās interešu izglītības programmas “Stāja un gaita, modes un tērpu demonstrēšanas pamati” nozīmi nākotnes profesionālajā karjerā – modes dizainers, kostīmu mākslinieks, stilists, tērpu demonstrētāja, meikapa speciālists, reklāma, mārketings, foto, kino, sabiedriskās attiecības, audiovizuālie mediji u.c, kā arī vizuālā tēla un apģērba etiķetes nozīmi jebkurā profesijā.


Karjeras izglītības pasākums kopā ar Aleksi Daumi (9. janvāris)

2019. gada 9. janvārī mūsu skolā ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/1001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros pie 9.a, 9.b, 9.c, 11.a, 11.b un 12.klases skolēniem viesojās pieredzējušais apmācību treneris, uzņēmuma “Karjeras Konsultācijas” īpašnieks un vienkārši aizraujoša personība Aleksis Daume. Tikšanās laikā jauniešiem bija iespēja aizdomāties par dzīves mērķu sasniegšanu (personīgajā dzīvē un karjerā), iespējamiem riskiem un barjerām to sasniegšanā, uz to raugoties caur iniciācijas jēdzienu.


Es novēlu visiem izjust sirdī Ziemassvētku mieru, Ziemassvētku gaismu un Ziemassvētku mīlestību! Lai tā ir kopā ar mums šai svētku vakarā un lai tā mājo mūsu sirdīs visā nākamajā 2019. gadā!

Priecīgus Ziemassvētkus un panākumiem bagātu 2019. gadu!

Skolas direktore Vera Kalniņa


Autore: Katrīna Kravčuka, 3.e klase

TĀLĀK


e-klases jaunumi

2018./19. m.g. e-klases ĢIMENES KOMPLEKTS gadā maksā 12,89 EUR par visiem bērniem ģimenē vai 2,99 EUR mēnesī.

Skolēna kavējuma pieteikšana - metodisks materiāls vecākiem.

VIDEO pamācības (Kā pieslēgties e-klasei? Elektroniskā reģistrācija e-klasē. E-klases Ģimenes komplekts)

No 2011./12.m.g. e-klasē strādā visa skola.
- Uzaicinājuma (bezmaksas komplekts);
- Ģimenes komplekts.

Lai no jauna sāktu lietot e-klasi, sazinieties ar sava bērna skolotāju. Skolotājs E-klasē ievadīs Jūsu mobilā telefona numuru un nosūtīs uz to paroli.