Aktualitātes

Par skolu

Mācības

Interešu izglītība

Projekti, konkursi

Skolēnu padome

Skolēnu sasniegumi

Avīze "Logs"

Kontakti

 

Noderīgas saites


Ata Kronvalda fonda skolu reitingā darbā ar talantīgajiem skolēniem mēs esam 12. vietā lielo skolu grupā! Skatīt vairāk.

Valsts prezidenta Egila Levita sveiciens skolēniem, studentiem, mācībspēkiem un vecākiem ŠEIT.


Cienījamie nākamā – 2020./2021.mācību gada pirmklasnieku vecāki!

Skatīt skolā uzņemto pirmklasnieku sadalījumu pa klasēm.

Izziņu par apmeklēto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātajā sagatavošanā un bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u) jāiesniedz skolā klātienē līdz 31. augustam.
Lasīt vairāk sadaļā Uzņemšanas noteikumi.


Uzņemšana 10. klasē 2020./2021.mācību gadam

Dokumenti jāiesniedz direktorei (ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus):
16. jūnijā 17.00 – 19.00;
17. jūnijā 16.00 – 18.00;
18. jūnijā 17.00 – 19.00;
19. jūnijā 16.00 – 18.00.
Papilduzņemšana 19. augustā 16.00 – 18.00.


Sirsnīgi sveicam visus skolēnus, skolotājus un vecākus
ar sekmīgi pabeigtu mācību gadu!

Īpaši lepojamies ar skolēniem, kas visos mācību priekšmetos ieguvuši tikai visaugstāko novērtējumu "9" un "10" balles! Lūk, viņi: Paula Brice, Katrīna Kravčuka, Laura Mickāne, Ketrina Novicka, Ieva Logina, Sofija Cimdiņa, Keita Circāne, Estere Kapacina, Gustavs Dosbergs, Anna Gulbe, Alise Orinska, Anna Hrističa, Jete Modnika, Elvita Ozola, Alise Evelīna Toča, Markuss Dreiks Jansons un Ērika Kristiāna Pakse.


9.c klase un audzinātājs sveic direktori, vietniekus, visus skolotājus un darbiniekus ar pēdējo mācību dienu, izmantojot videosveicienu!

Video šeit.Esam saņēmuši vēstuli no Eiropas Parlamenta biroja Latvijā, kurā teikts:

"Eiropas Parlamenta vārdā vēlamies izteikt pateicību skolotājai Dainai Tauriņai un Salaspils 1. vidusskolas EP Vēstnieku skolēnu komandai par izcilo darbu, izglītojot un iesaistot vienaudžus un sabiedrību diskusijās par Latvijai būtiskiem Eiropas Savienības jautājumiem.

Jūsu skolotāja un skolēni ir vairojuši zināšanas, mazinājuši aizspriedumus un pilnveidojuši jauniešu pilsonisko kompetenci, stiprinot eiropeisko identitāti!"


Mūsu skolas skolēni piedalījās Publisko tiesību institūta organizētajā eseju konkursā. Eseju tēmas bija: "Ko mani senči sagaidīja no Latvijas valsts pirms 100 gadiem un atmodas laikos? Ko gaidu no savas valsts tagad?"
11.a klases skolniece Ieva Rūtiņa – Rūtenberga ieguva 1. vietu, 11.a klases skolniece Daila Bluķe - 3.vietu.

Meitenēm bija iespēja izvēlēties tikties ar kādu Latvijā nozīmīgu amatpersonu. Viņas izvēlējās Latvijas Republikas Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu.


No 25. maija skolā attālināti notika PROJEKTU NEDĒĻA.

Projekta nedēļas ietvaros trešdien, 27. maijā, notika “Mākslas radošā, garšīgā un skanīgā diena”, kur 7. -11. klašu skolēniem bija iespēja izvēlēties un izpildīt sev tīkamu dienas uzdevumu.

Mājturībā skolēni veidoja garšīgāko ēdiena recepti jebkādā veidā - dejā, dzejā, krustvārdu mīklā, stāstā, veidoja foto receptes, kā arī radoši tehniskus uzdevumus pēc Ruba Goldberga parauga.

Vizuālajā mākslā skolēni veidoja āra gleznu, ainavu vai portretu no dabas materiāliem vai sadzīves priekšmetiem, radošu, atraktīvu darbu no gleznu reprodukcijām, kukaiņus no dabas materiāliem vai sadzīves priekšmetiem.

Mūzikā darināja mūzikas instrumentus no dažādiem sadzīves priekšmetiem, dabas materiāliem, pārtikas produktiem, un to atskaņošanas demonstrēšana zīmēja "muzikālu dzīvnieku", "muzikālu putnu", "muzikālu portretu" vai kādu citu zīmējumu, izmantojot tikai mūzikas pieraksta elementus, un atskaņoja skaņu kompozīciju ar pieejamiem, esošiem priekšmetiem, dabas materiāliem vai skanošajiem žestiem.

Citi darbi šeit.

Iepazīstieties ar radoši tehniskiem uzdevumiem pēc Ruba Goldberga parauga: 1. darbs, 2. darbs, 3. darbs, 4. darbs

Skolotāji Gunta Lagzdiņa, Aija Belija, Inta Veinšteina, Evita Pauriņa, Laura Krūmiņa, Ģirts Griestiņš, Anna Priedeslaipa, Laura Zarovska, Gita Kalniņa pateicas ikvienam skolēnam par piedalīšanos šajā radošajā dienā!

Trešdienas tēma sākumskolā bija "Es pētu Latviju".

"Trešajā projektu nedēļas dienā 1. klašu skolēni, skatoties multfilmu "Laika vilcieniņš" (https://ej.uz/a8m3), iepazinās ar Latvijas vēsturi: kā Latvijā ieradās pirmie cilvēki un to, kā laika gaita mainījusies Latvijas daba - ezeri, meži, pļavas, dzīvnieki utml. Pēc mulftilmaas noskatīšanās skolēni rakstīja un zīmēja savu redzējumu par to, kā mainīsies Latvijas daba pēc 100 gadiem. Lai iepazītos ar 1.a klases skolēnu vīzijām par Latvijas nākotni, apskati fotogrāfijas!" aicina 1.a klases skolotāja Liene Liškauska.

Stāsta skolotāja Ilze Strupka: "2.e klase tiešraidēs pētīja aizsargājamu putnu ligzdošanas vietas. Tika saņemti brīnišķīgi, daudzveidīgi, krāšņi darbi gan audio veidā, gan bildēs un aprakstos. Skolēni bija cītīgi pētījuši un vērojuši putnus, ieguvuši daudz noderīgas un interesantas informācijas par putniem, uzsverot būtiskākās un aktuālākās lietas. Paldies skolēniem par lieliski veikto pētniecisko darbu!"

Otrdien 4. -11. klasēm projektu dienas temats bija “Caur valodām izproti vēsturi un sociālās zinības”, un skolēni varēja izvēlēties vienu sev tīkamāko uzdevumu. Skolēni varēja lasīt grāmatas un skatīties filmas un veidot to reklāmas plakātus, apmeklēt dažādus virtuālos muzejus un veidot pastkartes vai ieejas biļetes, kā arī iejusties kādas vēsturiskas personas ādā vai veidot jokus jeb mīmus par vēsturi. Skolotāja Annija Bergmane kopā ar valodu skolotājām veica interesantāko darbu atlasi.

Vairāki vidusskolēni noskatījās filmu "Baltie zvani" (iekļauta kultūras kanonā) un veidoja plakātu 20.gs. stilā, citi apmeklēja Imanta Ziedoņa virtuālo muzeju un veidoja pastkarti. Skolotāja Laima Pamiljane iesaka apskatīt šekojošus darbus:

2. darbs, 3. darbs.

Projektu nedēļas otrajā dienā "Es pētu tuvāko apkārtni" pirmās un otrās klases devās pārgājienā. Skolotājas Agita Grigorjeva un Sintija Laure pastāstīja, ka skolēni pārgājienā veica dažādus uzdevumus. Viņi pētīja koku mizu rakstus, mērīja pēdās koka apkārtmēru, salīdzināja, cik gara zāle pavasarī ir izaugusi trīs dažādās vietās, atzīmēja, kādus dzīvniekus ir sastapuši un augus redzējuši, rakstīja angļu valodā, kādas krāsas redzēja dabā, protams, neaizmirstot par drošību.

Šeit var redzēt, kā veicās 1.b klases skolniecei Adrianai Strelčai, bet 2.a klases skolēni novēl visiem drošu un saulainu vasaru.

Pirmās projekta dienas tēma bija “Vide man apkārt”. 7.-9. klašu skolēniem bija jādodas pārgājienā, apzinot skaistākās savas apkaimes vietas. Tāpat, bija jāpievērš uzmanība vietām, kur būtu jāveic uzlabojumi, jāiesaka tam savs risinājums. Ieskatam skolotāju Brigitas Mežgales-Turlajas un Valdas Kublickas izvēlētie 7. - 8. klašu skolēnu darbi:

Skatīt vēl: 2. darbs, 3. darbs, 4. darbs, 5. darbs, 6. darbs, 7. darbs, 8. darbs, 9. darbs, 10. darbs, 11. darbs

"Pirmajām klasēm projektu nedēļas tēma ir "Es pētu pasauli". Pirmajā dienā tēmas "Es pētu pasauli mājās" ietvaros 1.a klases skolēniem bija iespēja noskatīties dažādus eksperimentus un izvēlēties vienu, kuru pašiem veikt un aprakstīt. Kā viņiem veicās, var redzēt video," stāsta skolotāja Liene Liškauska.


SKOLĒNU UN VECĀKU IEVĒRĪBAI!

Informējam, ka, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojuma Nr. 103 (12.03.2020.) "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 4.3. punktu "pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs, nodrošinot no 2020. gada 13. marta mācības attālināti" no
13. marta Salaspils 1. vidusskolā mācības notiek attālināti. Skolēni mācās mājās, regulāri sekojot informācijai e-klasē.

Pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu Nr. 254 "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" (07.05.2020.), ar kuru ārkārtējā situācija visā valstī tiek pagarināta līdz 9. jūnijam, līdz mācību gada beigām mācības turpināsies attālināti. Aicinām iepazīties ar attālinātā mācību procesa organizāciju šeit!

Mājas lapā ir jauna sadaļa Mācības/attālinātās mācības


Ar skolas direktores rīkojumu Nr.2-09/20/39-i no 16.04.2020. ir veiktas izmaiņas "Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā Salaspils 1. vidusskolā". Ar rīkojumu var iepazīties ŠEIT.

Par tehniskiem jautājumiem, kas rodas attālināto mācību sakarā, aicinām informēt skolas e-pastā [email protected], īsi aprakstot situāciju un norādot savu telefona numuru. IT speciālisti atbildēs ar e-pasta vēstuli vai piezvanot.

Skolas administrācija
Aicinām 5.-12. klašu skolēnus un arī pieaugušos piedalīties ikgadējā Eiropas eksāmenā 7.-9. maijā.
Skola eksāmenam ir pieteikta. Uzzini, atkārto, pārbaudi sevi un cīnies par balvām! To visu darām katrs savās mājās.


Tā 4.e klases skolēni pie balti klātiem galdiem svinēja 4. maija trīsdesmitgadi


Būtisks notikums Latvijas vēsturē bija 1990. gada 4. maijs, kad tika pieņemta deklarācija "Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu".
Latvijas valsts simtgades birojs aicina ielūkoties 10 ieteikumos, kā svinēt Latvijas neatkarības atjaunošanas trīsdesmitgadi 4. maijā. SKATĪT.
Ikviens no mums ir aicināts pievienot savas idejas.

Bildes, video vai kolāžu var sūtīt arī uz e-pastu [email protected] vai Danielai Vancevičai skolēnu padomes sadaļā e-klases pastā.

Aicinām iepazīties ar skolas absolventa Nika Stafecka izveidoto faktoloģisko materiālu divās daļās "101 fakts par Latviju", kas tapis par godu Latvijas neatkarības gadadienai. Te atradīsiet interesantus faktus par Latvijas dabu, sportistiem, sadzīvi u.c.
Pirmā daļa
Otrā daļa


Sveicam Arti Vijupu (10.b) un skolotāju Ivetu Beļsku ar izcīnīto atzinību valsts fizikas olimpiādē!


Zaķu kolāža. 5.e klases skolēnu darbi


Valsts matemātikas olimpiādē iegūta 1. vieta (20. marts)

Sveicam Arti Vijupu (10.b) un skolotāju Aigu Priednieci ar kārtējo lielisko panākumu! Paldies Arti, ka Tu atkal un atkal mūsu skolas vārdam liec izskanēt Latvijas mērogā!


Sveicam 8.a klases skolnieku Marku Dreiku Jansonu un skolotāju Svetlanu Bondarenko ar izcīnīto 2. vietu novadu apvienības vācu valodas olimpiādē!

Sākumskolas dambretes turnīrs (12. marts)

12. martā notika tradicionālais sākumskolas dambretes turnīrs. Pavisam tajā piedalījās 93 dalībnieki. Visplašāk pārstāvēta tika 1. klase. Ceļojošo kausu izcīnīja 2.b klases skolniece Elizabete Anspaka.

Citas bildes šeit. Autors: Vitauts Budreika.

Rezultāti.


"Atvariņiem" 1. pakāpe arī reģionālajā skatē! (11. marts)

Vakar Cēsīs mazo mūzikas kolektīvu konkursa "Balsis" 2. kārtā vokālais ansamblis "Atvariņi" ar savām skanīgajām balsīm ieguva 1.pakāpes diplomu. Skola saka p - aldies dziedātājiem un vadītājai Aijai Pizānei, bet viņi par sniegto atbalstu pateicas vecākiem, koncertmeistarei Gitai Kalniņai, sociālajai darbiniecei Solvitai Šņorei un skolotājai Ingai Grimai.


FLL pusfināla čempionu kauss mūsējiem! (9. marts)

Aizvadītā nedēļas nogale pagāja robotikas zīmē. Sestdien pie mums skolā notika pirmais FLL pusfināls, bet svētdien, otrajā pusfinālā Jelgavā, mūsu komanda tika atzīti par čempioniem.

Lūk, viņi - robotu būvētāji un programmētāji, zinātnes inovatīvu risinājumu paudēji,
bet visi kopā - vienota komanda ar lieliski attīstītām sadarbības prasmēm!
Aiz viņiem skolotājs un iedvesmotājs Sandijs Krastiņš.


Mūsu folkloras kopai I pakāpe Piedaugavas novadu skatē (6. marts)

""Visu gadu dziesmas krāju..." nu, laiks tās bija atkal ritināt š.g. 6. martā, Piedaugavas novada folkloras kopu sarīkojumā/skatē Pļaviņās, kur mēs, Salaspils 1.vidusskolas 1.- 4. klašu folkloras kopa, ar dziesmām, muzicēšanu un rotaļās iešanu, ieguvām 1. pakāpi. Lielu paldies vēlos teikt direktorei Verai Kalniņai, skolotājai Ingai Grimai, visiem maniem folkloras kopas bērniem un viņu vecākiem, īpaši Gunitai Loginai, par atbalstu un jauko sadarbību!" tā folkloras kopas vadītāja skolotāja Gita Kalniņa.
Sveicam skates dalībniekus un skolotāju ar lielisko panākumu!


Latvijas informātikas (programmēšanas) olimpiāde noslēgusies veiksmīgi (28. februāris)

Divas dienas Ventspilī spēkiem mērojās mūsu valsts 80 labākie programmētāji, viņu vidū Artis Vijups (10.b) un Kristers Mārtiņš Gelašs (12.b). Sveicam Arti ar izcīnīto 1. vietu un zelta medaļu, priecājamies arī par Kristera godam nopelnīto 21. vietu. Paldies skolotājai Ievai Hermanei par ieguldīto darbu nākotnes programmētāju izglītošanā!

Artis saņem balvas


"Atvariņiem" 1. pakāpe un ceļazīme uz reģionālo konkursu (27. februāris)

26. februārī Baložu k/n notika starpnovadu mazo mūzikas kolektīvu konkurss "Balsis". Vokālais ansamblis "Atvariņi" ieguva 1. pakāpi un ir izvirzīti uz konkursa 2. kārtu. Sakām paldies dziedātājiem, viņu vecākiem, kolektīva vadītājai Aijai Pizānei, koncertmeistarei Gitai Kalniņai un kustību horeogrāfei Lūcijai Sniķerei!


Saņemti starpnovadu ģeogrāfijas olimpiādes rezultāti (24. februāris)

Priecājamies par Aleksandras Kasakovskas (12.b) izcīnīto 1. vietu, Arta Vijupa (10.b) 2. vietu un trim atzinībām, ko izpelnījās Artūrs Šāblis (10.b), Māris Pakalnietis (12.a) un Eva Linde (11.b). Paldies olimpiādes uzvarētājiem un skolotājai Brigitai Mežgalei-Turlajai!


Konkursa "Izstāsti man savu sapni" uzvarētāju apbalvošana (21. februāris)

Starptautiskā dzimtās valodas diena visā pasaulē tiek svinēta 21. februārī. Tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dzimtās valodas vērtībai un skaistumam.

Lai svinētu Dzimtās valodas dienu kopā ar skolu jaunatni, sajustu lepnumu par savu valsti un valodu, Latviešu valodas aģentūra 21. februārī plkst. 10.00 Rīgas Latviešu biedrības namā aicināja uz tikšanos skolēnus un skolotājus - radošā konkursa "Izstāsti man savu sapni" uzvarētājus.

Literāro darbu un zīmējumu konkursā piedalījās 1234 dalībnieki. Īpaši labi veicās mūsu jaunajiem māksliniekiem.

Ralfs Atis Terehovs (1.b.) un Anna Gulbe (6.d) katrs ieguva augsto 3. vietu. Dzimtās valodas dienas svinībās kopā ar skolēniem bija klašu audzinātājas Agita Grigorjeva un Anita Voras.


Artim 1. vieta arī ķīmijas olimpiādē (21. februāris)

Sveicam Arti Vijupu (10.b) ar izcīnīto 1. vietu novadu apvienības ķīmijas olimpiādē. Paldies Artim un skolotājai Solvitai Bendrātei!


Sākumskolas vislabākie matemātiķi (19. februāris)

12. februārī sākumskolas metodiskā komisija skolā organizēja novadu apvienības matemātikas olimpiādi 1.-3.kl. skolēniem. Šogad olimpiādei bija pieteikti 136 dalībnieki no 18 skolām.

Sveicam mūsu skolas godalgoto vietu un atzinību ieguvējus un sakām paldies skolotājiem:
1.vieta Marijai Karasinskai (2.b), skolotāja Inga Grima,
2. vieta Ralfam Leo Vējam (2.e), skolotāja Sintija Lilienšteina,
3. vieta Samantai Losānei (2.b), skolotāja Inga Grima,
atzinība Filipam Pintam (1.c), skolotāja Ilze Čudare,
atzinība Ļevam Heimanim (1.d), skolotāja Inita Zalaka.

Paldies nozīmītes dizaina autorei 4.e klases skolniecei Tīnai Letīcijai Bolei, kura uzvarēja konkursā par nozīmītes dizainu.


Vēl viena zēnu basketbola komanda izcīna ceļazīmi uz valsts sacensībām (18. februāris)

18. februārī Kandavā Salaspils 1. vidusskolas puiši (2006.-2007.gadā dzimušie) piedalījās Zemgales reģiona skolu sacensībās basketbolā un uzvarēja visus pretiniekus.

Komandas sastāvā: Bruno Berķis, Edvards Krasnais, Emīls Petrovskis, Kristiāns Ligeris, Edvards Gleizds, Pauls Ikvilds, Kaspars Locs, Emīls Līcītis, Markuss Sperga, treneris Valdis Razumovskis.

Apsveicam ar lielisko sasniegumu! Mūsu sveicieniem pievienojas Ilze Krone no Salaspils sporta skolas.

Reizē ar uzvaru komanda izcīnīja vietu starp labākajām vispārizglītojošo skolu komandām dalībai valsts līmeņa basketbola sacensībās "Latvijas skolēnu 73.spartakiādē 2020", kas notiks 14. aprīlī Tukumā.


9.-12. kl. starpnovadu matemātikas olimpiādes laureāti (17. februāris)

Ikšķiles, Ķekavas, Olaines un Salaspils novadu apvienības matemātikas olimpiādē 1. vietu izcīnīja Artis Vijups (10.b), 2. vietu - Karīna Elizabete Valtere (12.b), 3. vietu - Toms Zvirgzdiņš (10.b), Jurijs Funtikovs (10.b), Ērika Kristiāna Pakse (9.c), atzinību - Aleksandra Kasakovska (12.b). Paldies uzvarētājiem un skolotājām Aigai Priedniecei un Zandai Nelsonei!

5.-8. kl. starpnovadu matemātikas olimpiādes laureāti

Ikšķiles, Ķekavas, Olaines un Salaspils novadu apvienības matemātikas olimpiādē 1. vietu izcīnīja Uvis Gūtmanis (6.c), 2. vietu - Anna Hrističa (7.c), atzinību - Ervīns Karavackis (8.c), Valda Vasariete (6.c) un Justs Vidzis (5.c). Sveicam uzvarētājus un viņu skolotājas Ievu Pudžu, Ilzi Grinšponu, Zandu Nelsoni, Daci Kontrimieni un Aigu Priednieci!


Četras laureātes starpnovadu atklātajā meiteņu mājturības olimpiādē "Krāsainie putni" (17. februāris)

Septiņu novadu apvienības olimpiādē 1. vietu ir izcīnījusi Līva Zuja (7.d), 3. vietu - Laura Upmale (5.e), atzinību - Nora Krūmiņa (8.d) un Elīza Poļiščuka (6.d). Sveicam mūsu radošās meitenes un skolotāju Evitu Pauriņu!


Lielisks sniegums vidusskolu latviešu valodas un literatūras olimpiādē (12. februāris)

Šodien ir apstiprināti 27. janvārī notikušās starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiādes rezultāti. Sveicam ar izcīnīto 1. vietu Aleksandru Kasakovsku (12.b) un Evu Lindi (11.b), ar 2. vietu Karīnu Elizabeti Valteri (12.b) un atzinību Miku Akselu Apermani (11.b)! Paldies skolotājai Laimai Pamiljanei!


Starpnovadu 8. klašu angļu valodas olimpiādē, (11. februāris)
kura notika 22. janvārī, atzinību ieguva 8.c kl. skolnieks Jurģis Ieviņš. Sveicam Jurģi un skolotāju Lauru Goldbergu!


Mūsu volejbolistes uzvar atlases kārtā un iegūst ceļazīmi uz valsts sacensībām (6. februāris)

7.-9. klašu meiteņu volejbola izlases komanda 5. februārī Ogrē piedalījās Latvijas Volejbola federācijas organizētajās atlases sacensībās. Septiņu komandu konkurencē salaspilietes izcīnīja uzvaras visās spēlēs un nodrošināja 1. vietu un zelta medaļas kopvērtējumā.

Komandas sastāvs: Annija Stepiņa, Elīza Zelča, Elizabete Gailīte, Justīne Jurkoite, Marta Līva Zeimane, Vita Binduka, Frīda Binduka, Katrīna Strogova, Katrīna Kozloviča, Alīna Dansone, Vanesa Utkina un Marta Auguste.
Paldies volejbolistēm un skolotājai Madarai Miķelsonei Pobiarženai! Lasīt vairāk!


Starptautiskā informātikas konkursa Bebr[a]s 2. kārta noslēdzas ar Arta uzvaru! (25. janvāris)

Šodien noslēdzās konkursa klātienes kārta, uz kuru bija uzaicināti 1. kārtas vislabākie dalībnieki. 9.-10. klašu grupā uzvaras laurus plūca mūsu Artis Vijups (10.b). Sveicam un vēlam tikpat veiksmīgus arī turpmākos startus, kuru vēl būs daudz!
Apbalvošanas ceremonijas video.


Priecājamies par starpnovadu fizikas olimpiādes rezultātiem (23. janvāris)

Sveicam ar panākumu un sakām PALDIES 1. vietas ieguvējiem Kristeram Mārtiņam Gelašam (12.b), Artim Vijupam (10.b), 2. vietas ieguvējiem Gundai Freidenfeldei (11.b), Tomam Zvirgzdiņam (10.b), Sandim Jurcikam (9.c), 3. vietas ieguvējam Jurijam Funtikovam (10.b) un Gustam Matīsam Apermanim (9.c), kas nopelnīja atzinību, un, protams, skolotājai Ivetai Beļskai!


Veiksmīgs starts starpnovadu programmēšanas olimpiādē (21. janvāris)

Ir publicēti starpnovadu programmēšanas olimpiādes rezultāti. Patiesi priecājamies par Arta Vijupa (10.b) 1. vietu un Kristera Mārtiņa Gelaša (12.b) 2. vietu un abu izcīnītajām tiesībām startēt valsts olimpiādē. Sveicam uzvarētājus un skolotāju Ievu Hermani!


Mazie basketbolisti seko lielo piemēram (16. janvāris)

16. janvārī Salaspils 1.vidusskolas 1.b klases komanda “Salaspils Lauvas” un 1.e klases komanda “Stiprais medutiņš”, sadarbojoties ar sporta skolotājiem Austri Šaicanu un Sandi Rjabinovu piedalījās komandu sacensībās Siguldā “Sportland pirmie soļi basketbolā”, ko organizēja Latvijas Basketbola savienība un Latvijas Jaunatnes basketbola līga sadarbībā ar lielāko sporta preču veikalu tīklu Latvijā „Sportland”. Jau sesto gadu tiek rīkotas šādas sacensības, kurās jaunāko klašu skolēniem ir iespēja demonstrēt un sacensties savās prasmēs darbībā ar bumbu. Konkurence bija sīva, jo piedalījās 19 komandas. Gandarījums, ka 1.b klases komanda “Salaspils Lauvas” ieguva 1. vietu. Svarīgi, ka šī uzvara ir komandas kopdarbs, kurā parādījās skolēnu savstarpējā sadarbība, atbalsts un uzmundrinājums.
Uzvara nodrošināja tālāku dalību finālā, kas notiks Salaspilī.

Agita Grigorjeva, 1.b klases audzinātāja


Salaspils 1.vidusskolas puiši labākie Zemgales reģiona sacensībās basketbolā (14. janvāris)

Salaspils 1.vidusskolas 8.-9.klases puiši kopā ar basketbola treneri Valdi Razumovski 14. janvārī Kandavā pārstāvēja savu skolu un Salaspils novadu Zemgales reģiona skolēnu spēlēs basketbolā “Oranžā bumba”. Sacensībās vietu starp 5 labākajiem bija nodrošinājušas sekojošas skolu komandas: Bauskas pilsētas pamatskola, Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola, Tukuma Raiņa ģimnāzija, Jelgavas 4.vidusskola un Salaspils 1.vidusskola.

Salaspilieši aizvadīja 4 spēles un visās spēlēs guva pārliecinošas uzvaras. Komandas sastāvā: Ritvars Vaivods, Ralfs Bebrišs, Gustavs Stirāns, Ričards Pinkulis, Toms Dobriks, Krišjānis Āboltiņš, Kristians Armanovs, Kristians Pastors un Aleksis Narkēvičs.

Uzvara Zemgales reģiona sacensībās nodrošināja ceļazīmi tālākai dalībai valsts skolēnu spartakiādes finālsacensībās basketbolā.

Ilze Krone
Salaspils sporta skolas
direktores vietniece izglītības darbā


Starpnovadu filozofijas olimpiādes uzvarētājas (10. janvāris)

ir Daila Bluķe (11.a) - 1. vieta un Eva Linde (11.b) - 3. vieta. Paldies meitenēm un skolotājai Dainai Tauriņai!


Mūsu skolēni lieliski startē starpnovadu dabaszinātņu olimpiādē (8. janvāris)

Ikšķiles, Ķekavas, Olaines un Salaspils novadu apvienības ES dabaszinātņu olimpiādē Artis Vijups (10.b) bija vislabākais, Evai Lindei (11.b)- 2. vieta un Kitijai Krūzei (10.b) - atzinība. Sveicam uzvarētājus un skolotājas Solvitu Bendrāti, Ivetu Beļsku un Annu Romanovu!


Jaunais 2020. gads sākas ar labām ziņām (3. janvāris)

Šodien ir saņemti Ikšķiles, Ķekavas, Olaines un Salaspils novadu apvienības vēstures olimpiādes rezultāti, kur lasāmi sešu mūsējo vārdi. Sveicam ar iegūto 2. vietu Aleksandru Kasakovsku (12.b), ar 3. vietu - Edvardu Bondaru (12.a), Kristiānu Nemkoviču (12.b), Ēriku Kristiānu Paksi (9.c) un ar atzinību - Edvardu Ramzu (12.b) un Gustu Matīsu Apermani (9.c)! Paldies skolotājām Ingai Vītumai-Brūverei un Dainai Tauriņai!


Apsveikumā izmantots 5.e kl. skolnieces Madaras Vāgneres zīmējums.


2019./20.m.g. 1. semestris noslēdzies (20. decembris)

Sakām paldies ikvienam skolēnam, ikvienam skolotājam un katram skolas darbiniekam par godīgu ikdienas darbu, kurš rezultējās daudzajos skolēnu sasniegumos. Mums ir skolēni, ar ko lepoties! 10 skolēnu liecībās ir tikai augsti vērtējumi. Skola patiesi lepojas ar Marku Dreiku Jansonu (8.a), Annu Hrističu (7.c), Gustavu Dosbergu (6.c), Alisi Orinsku (6.d), Paulu Brici (4.c), Katrīnu Kravčuku (4.c), Lauru Mickāni (4.c), Ketrinu Novicku (4.c), Tīnu Letīciju Boli (4.e) un Elīzu Ligeri (4.e), 142 skolēniem, kuru liecībās ir tikai "8", "9" un "10", 123 skolēniem, kam visi vērtējumi ir 7 līdz 10 balles, arī ar 29 skolēniem 7.-12.klasēs, kam ir augsts vidējais vērtējums (virs 8), tomēr gadījies kāds sešnieks.

Visu apbalvoto skolēnu sarakstu skatīt "Skolēnu sasniegumos".

Tie ir viņi - mācību darba izcilnieki.

Piecos semestra noslēguma pasākumos mūs priecēja skolotāju Lauras Zarovskas un Aijas Pizānes kori, Aijas ansamblis, Ingas Grimas dejotāji, Gitas Kalniņas fokloras kopa, Andas Vaivades teātra pulciņu dalībnieki, klašu apsveikumi un priekšnesumi, kā arī jaunizveidotais skolas orķestris Lāsmas Streiķes vadībā (zemāk foto).

SKATĪT vairāk


6.c klases labdarības akcija (18. decembris)

6.c kl. kopā ar vecākiem un skolotāju Ievu Pudžu izdomāja un īstenoja labdarības akciju Ziemassvētkos iepriecināt Salaspils novada vientuļos un maznodrošinātos pensionārus. Lasīt visu.


Ziemassvētku tirdziņš (17. decembris)

Ziemassvētku tirdziņu organizēja ekonomikas skolotāja Ruta Ilgaža, savu produkciju piedāvāja 10. un 11. klašu skolēnu mācību uzņēmumi, pavisam 23. Iegādāties varēja gan pazīstamas lietas, gan iepriekš neredzētas, taču tirdzniecības vietu noformējums nemitīgi atgādināja, ka Ziemassvētki jau tepat pie durvīm...

VAIRĀK


Matemātiķu komandas izcili startē Atvērtās kopas olimpiādē (9. decembris)

Atvērtās kopas finālā 7. klases komanda (Līva Zuja (7.d), Anna Hrističa (7.c), Elvita Ozola (7.c), Alise Evelīna Toča (7.c) un Mārtiņš Sjomkāns (7.c)), ir izcīnījusi 1. vietu, 10. klases komanda (Artis Vijups, Artūrs Šāblis, Toms Zvirgzdiņš, Jurijs Funtikovs, Anastasija Ļebedeva - 10.b) ierindojusies 2. vietā. Rezultātu tabulas atrodamas Atvērtās kopas mājas lapā.

Paldies Jums un skolotājām Aigai Priedniecei un Ilzei Grinšponai!

Paldies Jums un skolotājai Aigai Priedniecei!


Skaļās lasīšanas sacensības čempiona tituls – Elīzai Slokenbergai (6. decembris)

Salaspils novada bibliotēka jau trešo gadu atbalsta konkursu Skaļās lasīšanas sacensība. Tas tiek rīkots, lai veicinātu bērnu interesi par lasīšanu un grāmatām, kurā katrs dalībnieks lasa fragmentu no paša izvēlētas grāmatas. Konkurss norisinās 3 kārtās – vietējā skolas vai publiskajās bibliotēkās, tad notiek reģionālais fināls un noslēgumā nacionālais fināls.

6. decembrī Salaspils novada bibliotēkā norisinājās Salaspils novada Skaļās lasīšanas sacensība, kurā piedalījās 9 dalībnieki - Maija Luīze Jermaka, Beatrise Masteiko, Terēze Mulareka, Estere Kapacina, Emīls Arbidāns, Gustavs Dosbergs, Sandra Kirilova, Elīza Slokenberga, Ance Šneidere.

Jāsaka, ka uzvarētāji ir visi dalībnieki, jo “gudrākie un labākie vienmēr lasa grāmatas”, bet vislabākajam no labākajiem piešķir titulu – čempions. Arī šogad žūrija augsti novērtēja Elīzas Slokenbergas sniegumu un piešķīra Salaspils novada Skaļās lasīšanas sacensības ČEMPIONA titulu. Tagad Elīzai būs jāpiedalās Pierīgas reģionālajā finālā, kas norisināsies nākošā gada aprīlī.

Liels paldies žūrijai par atsaucību un ieguldīto darbu – Andai Vaivadei, Laimai Pamiljanei un Anitai Terehovai. Arī skolotājām, kuras iesaistījās un palīdzēja sagatavoties konkursantiem – Anitai Voras, Martai Spruženiecei, Jolantai Strautiņai, Margaritai Porietei. Paldies sakām arī izdevniecībām Liels un mazs un Dienas grāmata par dāvātajām grāmatām un par sadarbību SIA Latvijas grāmata.

Lai katrā mājā grāmatas tiek augstu vērtētas, lai tās ir prāta un iztēles veicinātājas, kas dod spēku jauniem darbiem un idejām!

Inita Siņica,
Bērnu un jauniešu nodaļas vadītāja


Bioloģijas olimpiādes rezultāti (6. decembris)

Ikšķiles, Ķekavas, Olaines un Salaspils novadu apvienības bioloģijas olimpiādē Artis Vijups (10.b) ir izcīnījis 2. vietu un Kitija Krūze (10.b) - 3. vietu. Sveicam laureātus un skolotāju Annu Romanovu!


Zinātniski pētniecisko darbu lasījumi (5.-13. decembris)

Vienpadsmito klašu skolēni ir paveikuši nozīmīgu darbu - izstrādājuši zinātniski pētniecisko darbu kādā no zinātnes nozarēm. 5.decembrī komisijai, skolas biedriem un skolotājiem savu paveikto prezentēja pirmie trīspadsmit, 6.decembrī - vienpadsmit.


Vidusskolēni startē starptautiskajās matemātikas sacensībās “Math Game Day” (5. decembris)

Vidusskolēnu komandas no 10.b, 11.b un 12.b klases skolotājas Aigas Priednieces vadībā piedalījās starptautiskajās matemātikas sacensībās “Math Game Day”, kur spēkiem mērojās dažādu Eiropas skolu komandas. Dalībniekiem vajadzēja ātri rēķināt galvā.
Kopvērtējumā visaugstāko rezultātu - 3.vietu - ieguva 10.b klases komanda "A izlase". Pārējos rezultātus var redzēt mājas lapā 99MATH.
Tagad komandas gatavojas nākamajām sacensībām, kas notiks 11. decembrī.
Pārējie var pieteikties un uzzināt vairāk par sacensībām NMS mājas lapā.


Vispasaules Programmēšanas stunda ir klāt! (4.-15. decembris)

4. decembrī programmēšanu izmēģināja 4.e klases skolēni, 5.decembrī savus spēkus pārbaudīja 4.c klase.

4.c klases veiksmīgākie programmētāji/as

4.e klases spicākie programmētāji

SKATĪT

Taču visiem 3.-9.klašu skolēniem ir iespēja piedalīties Programmēšanas skolas LearnIT organizētajā muzikālajā programmēšanas aktivitātē “Mēs esam ideāli!” un sacenties par grupas “Double Faced Eels” jaunā singla “Ideāli” kreklu! Darbs jāpabeidz līdz 15.decembrim. Vairāk informācijas sadaļā "Konkursi".


Krievu valodas olimpiādes rezultāti (2. decembris)

26. novembrī 6 mūsu skolas skolēni piedalījās Ikšķiles, Ķekavas, Olaines, Salaspils un Siguldas novadu apvienības krievu valodas (svešvalodas) olimpiādē. Priecājamies kopā ar 12.a klases skolnieci Vladu Pokšāni un skolotāju Bogdannu Kļimkoviču par izcīnīto 1.vietu!

TĀLĀK


e-klases jaunumi

2019./20. m.g. e-klases ĢIMENES KOMPLEKTS gadā maksā 12,89 EUR par visiem bērniem ģimenē vai 2,99 EUR mēnesī.

Skolēna kavējuma pieteikšana - metodisks materiāls vecākiem.

VIDEO pamācības (Kā pieslēgties e-klasei? Elektroniskā reģistrācija e-klasē. E-klases Ģimenes komplekts)

No 2011./12.m.g. e-klasē strādā visa skola.
- Uzaicinājuma (bezmaksas komplekts);
- Ģimenes komplekts.

Lai no jauna sāktu lietot e-klasi, sazinieties ar sava bērna skolotāju. Skolotājs E-klasē ievadīs Jūsu mobilā telefona numuru un nosūtīs uz to paroli.