Aktualitātes

Par skolu

Mācības

Interešu izglītība

Projekti, konkursi

Skolēnu padome

Skolēnu sasniegumi

Avīze "Logs"

Kontakti

 

Noderīgas saites


Ata Kronvalda fonda skolu reitingā darbā ar talantīgajiem skolēniem mēs esam 12. vietā lielo skolu grupā! Skatīt vairāk.


Informāciju par pulciņiem skatīt sadaļā Interešu izglītība.


2020./2021.m.g. mācību procesa organizācijas kārtība

2020./2021. mācību gadā, lai ievērotu piesardzības pasākumus Covid-19 izplatības laikā, mācību process tiek organizēts, pamatojoties uz vadlīnijām https://visc.gov.lv/aktualitates/info.shtml#aug17.

Lasīt visu dokumentu.

SKATĪT kārtību piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Stundu laikus skatīt sadaļā Mācības.


Salaspils novada domes informācija

SKATĪT skolēnu autobusu kustības sarakstu 2020./2021.m.g. no 2020. gada 7. septembra.
Tiek nodrošināti 3 reisi uz skolu un 3 reisi no skolas, aicina izvēlēties to, kurš piemērots tuvāk stundu sākumam un beigām.

Informācija vecākiem par bezkontakta braukšanas karšu iegādi un izmantošanu ŠEIT.


Olimpiskās dienas rīta vingrošana (18. septembris)
Plkst. 10:00 visa skola vingroja

Vingro 2.e un 3.a klase ar skolotājām Lauru un Sintiju


2020./2021.m.g. iesācies
Šogad esam 1236, no tiem 134 pirmklasnieki.

Lūk, viņi:

1.a klase ar skolotāju Ingu Zīli,

1.b klase ar skolotāju Annu Zālīti,

1.c klase ar skolotāju Iju Stērnieci,

1.d klase ar skolotāju Anželiku Kiršteinu,

1.e klase ar skolotāju Santu Geregu.
Skatīt vēl.

Iepriekšējā mācību gada 12. klašu absolventi un skolotāja Brigita Mežgale-Turlaja Zinību dienā sveic skolas kolektīvu.Skolas publicitātes vajadzībām pasākumā tiks fotografēts.

1. septembrī 1.-12. klašu skolēni skolā ienāk bez vecākiem.

Klašu izvietojumu 1. septembrī skatīt ŠEIT.


Salaspils novada Gada pedagogs 2019./20.m.g.

Esam lepni par mūsu matemātikas skolotāju Daci Kontrimieni. No sirds priecājamies un sveicam!


Cienījamie nākamā – 2020./2021.mācību gada pirmklasnieku vecāki!

Skatīt skolā uzņemto pirmklasnieku sadalījumu pa klasēm.

Izziņu par apmeklēto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātajā sagatavošanā un bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u) jāiesniedz skolā klātienē līdz 31. augustam.
Lasīt vairāk sadaļā Uzņemšanas noteikumi.


Uzņemšana 10. klasē 2020./2021.mācību gadam

Dokumenti jāiesniedz direktorei (ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus):
16. jūnijā 17.00 – 19.00;
17. jūnijā 16.00 – 18.00;
18. jūnijā 17.00 – 19.00;
19. jūnijā 16.00 – 18.00.
Papilduzņemšana 19. augustā 16.00 – 18.00.


Par e-klasi

Skolēna kavējuma pieteikšana - metodisks materiāls vecākiem.

VIDEO pamācības (Kā pieslēgties e-klasei? Elektroniskā reģistrācija e-klasē. E-klases Ģimenes komplekts)


- Uzaicinājuma (bezmaksas komplekts);
- Ģimenes komplekts.

Lai no jauna sāktu lietot e-klasi, sazinieties ar sava bērna skolotāju. Skolotājs E-klasē ievadīs Jūsu mobilā telefona numuru un nosūtīs uz to paroli.